รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All17Count(1〜17CountDisplay)

Sales&Marketing Manager ID:44880

รายละเอียดงาน - To plan and fullfill sales activities in accordance with policy, control sales task to achieve target
- To support unexperienced work or members, Sales Report, Monthly report, all Sale activities control
- Manage 4 staff
- Others assigned by top management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / 35 years ~ 45 years
- Good command of Japanese language ( JPTL Level N 3 )
- Experience in Sales&Marketing Manager in 5 -10 year up
- Own car and car license
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Assistant Manager (OTC sales) ID:20493

รายละเอียดงาน - Plan, negotiate, agree and control the annual sales and expense budgets in order to achieve sales turnover and gross-profit targets on his/her responsibility
- Understand the actual situation of each account, consider their strengths and opportunities in order to maintain clarity about vision and strategies
- Develop the marketing plans to achieve long-term strategies including new product development, communication strategy (trade & consumer) in order to increase market share targets
- Initiate, plan, negotiate and control in-market sales and (trade) marketing activities of the designated responsibilities or accounts including the launch of new products in close cooperation with the Marketing Department
- Develop strong and trustworthy relationships with the executives of all levels in his/her customers in order to assure the growth and development of business for the short, medium and long terms
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Experience in Retail Sales (familiar with retail business)
- Good command of English (upper intermediate)
- Good communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Regulatory Affairs (RA) Assistant Manager ID:44682

รายละเอียดงาน - Prepare documents for the renewal and updating licenses
- Prepare and submit documents for the registration of products
- Prepare and submit technical documents and text amendment to authorities
- Review the packaging artwork for text and regulatory compliance
- Coordinate with authorities for acquiring necessary permission
- Coordinate with authorities for the purchase of controlled substance
- Coordinate with authorities to witness the destruction of controlled substance
- Review and submit monthly & annual reports and update weekly status report as required
- Coordinate with authorities for the approval and inspection of the change or improvement in the layout of plant design
- Prepare necessary technical files for export registration
- Arrange the regulatory documents for principal export and import purpose
- Review and submit monthly and annual report to authorities
- Perform other duties as occasionally assigned by Regulatory Affairs Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Minimum 7-8 years’ experience in Regulatory Affairs (R.A.)
- Working experience in Pharmaceutical Industrial/Company is required
- Good command of English (upper intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Warehouse Supervisor (Chacherngsao) (2 vacancies) ID:42629

รายละเอียดงาน - Manage and control warehouse operation (receiving, pre-packaging, binning, picking and shipping) both domestics and export
- Cooperate with related departments to improve warehouse operation
- Plan the layout of warehouse operation and storage areas
- Closely monitor warehouse operation progress to complete within target date
- Lead and supervise warehousing staff to work effectively and with discipline
- Ensure that the workplace under control is safe and without risk to health or the environment by conducting regular audits, inspections and training
- Manage the performance of warehouse staff
- Manage the capacity of warehouse
- Solve problems and make decisions related to any warehouse operation issues
- Ensure accuracy of inventory by developing and maintaining warehouse management system
- Develop and design operations procedure to improve warehouse operation efficiency
- Control material planning, ordering and stock
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- More than 3 years' experience
- Good command of English
- Able to work from Monday to Saturday
- Own a Car and a valid Driving License (not compulsory but beneficial to candidates' because transportation here is not convenient)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Sales Packaging (Chemical, Package etc.) - Urgently Required! ID:41548

รายละเอียดงาน - Conduct Sales & Marketing of EVAL (EVOH) resin, EVAL (EVOH) film, and Kurarister
- Visit existing and new customers mainly in Thailand and maintain good relationship
- Introduce EVAL to customers as well as end-users (brand owner) to develop new application
- Report to Supervisor and Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 32-40
- Bachelor’s Degree in Business Administration, Marketing, or Packaging
- Minimum 2-3 years of working experience in sales
- Sales experience with technical background (an advantage)
- Fluent English communication skills (Business level)
- Possess own vehicle (to be discussed)
- Food packaging industry background (an advantage)
- Honest and reliable person to communicate with customers
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Interpreter (JLPT N2 or N1) ID:30228

รายละเอียดงาน - Interpret languages from Japanese to Thai and vice versa in the meeting and on production line
- Translate documents between Japanese, English and Thai
- Support and coordinate between Japanese and Thai staff
- Support company activities and learning activities
- Perform any assigned tasks from Superior
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age under 30
- Bachelor's Degree in Japanese
- Minimum 2-5 years working experiences in Japanese manufacturing/production sector as Japanese Interpreter
- JLPT N2 or N1
- Excellent in speaking, listening, reading and writing Japanese
- Good command of English
- Excellent communication and cooperation skills
- Good interpersonal skills
- Excellent health conditions
- Able to work on alternative Saturday
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:31936

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting languages for Japanese Manager
- Interpret languages between Japanese and Thai for Engineering (mainly), production and quality issues
- Provide general support for Japanese Manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Minimum 2-3 years' experience as Japanese Language Interpreter
- JLPT N3 or higher
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Deputy Managing Director (Marketing) ID:44428

รายละเอียดงาน - Oversee corporate marketing and sales team (and staff)
- Monitor competitors' activities and analyse their movements
- Work directly under the supervision of M.D.
- Actively maintain good knowledge of product distribution to be sold on shelves in Tesco Lotus, Makro and drug stores
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age over 45
- Bachelor's Degree in Marketing
- (prefer) Master's Degree in MBA
เงินเดือน Monthly Salary 150,000THB 〜 250,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Staff (OTC products) ID:44217

รายละเอียดงาน - Develop Traditional Trade customers
- Analyse Market
- Plan Sales Strategy
- Manage & Supervise Distributor staff
- Report to Marketing Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-33
- More than 5 years' experience in Drugstore OTC field
- Experience in managing more than 5 people
- Strong relationship with TT OTC distributor is preferable
- Strong Analytical Thinking
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales Manager (OTC products) ID:44218

รายละเอียดงาน - Maintain good relationships with customers
- Develop Traditional Trade customers
- Manage Senior Staff
- Analyse Market
- Plan Sales Strategy
- Manage & Supervise Distributor staff
- Report to Marketing Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- More than 10 years' experience in Drugstore OTC field
- Experience in managing more than 5 people
- Strong relationship with TT OTC distributor is preferable
- Strong Analytical Thinking
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Merchandiser / Researcher ID:33603

รายละเอียดงาน - Visit retail pharmacy stores to research product display (and also competitor's)
- Inspect the overall issues of products such as the number of products and cleanliness
- Report in easy format about the products
- Visit retail shops in Bangkok (all) and report to Supervisor about the results
- Visit 10-15 retail pharmacy stores per day
คุณสมบัติของผู้สมัคร - OTC Sales or Merchandise experience around 2years
- Sales personality
- Honest,diligent, faithful
- Friendly
- Active footwork
- The person who focus on career stability
- Female preferable
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Store Staff (medical equipment) ID:29360

รายละเอียดงาน - Attract and communicate with customers
- Demonstrate products for customers
- Explain the price and details of products to customers
- Products: wheelchair, walker, stick, stretcher, bath safety, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor’s Degree in any field
- Presentation Skills (to present products)
- Proficient in Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)
- Good communication skills, interpersonal and active with pleasant personality, good sense of self-management in duty
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 15,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Business Manager ID:42930

รายละเอียดงาน 1. To direct the development and execution of business strategy for IVIG TRC and to ensure alignment and intergration of sales and marketing strategy functions.
2. Manage and collaborate with Thai Red cross to support and drive business of IVIG
3. Develop and recommend business plans to the upper management, set unit objectives sales targets and take accountability for the operations and achieve sales and market share objective.
4. Develop strategic and tactical launch plan for IVIG & ensure a high degree of market share preparation / Launch readiness
5. Provide selling strategy: develop business policy and procedure to enable strategic implementation, control and optimize financial ans non financial resources, tracks the execution of activities/results in order to provide feedback and ensure sales force excellent and implementation effectiveness
6. Provide leadership in people Management and business Process: Inspires the team to reach for stretch goals and continuously improve performance and operation
7. Manage supply chain and provide forecasting accuracy
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Bachelor Degree or equivalent (Preferable Pharm Pharmaceutical industry)
2. MBA is a plus
3. Fluent spoken and written English
4. Ability to travel upcountry and oversea
5. Ability to think a plan strategically
6. Self-direct team leader, dynamic, innovative and proactive
เงินเดือน Monthly Salary 70,000 〜 90,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Collector / Phone Collector ID:41409

รายละเอียดงาน - Carry on assigned civil and criminal lawsuits.
- To make telephone collections to overdue customers.
- Occasionally visit overdue customers for collection of overdue receivables.
- Handle other assigned administrative works such as preparation of POAs and warning letter.
- Maintain accurate record of customer’s payment status and make reports to management.
- To support other jobs as shall be assigned.
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดการค้างชำระหนี้
ทำการติดตามทวงถามลูกค้าที่มีการค้างชำระหนี้กับทางบริษัท ให้ดำเนินการชำระหนี้
จัดทำรายงานสถานะการชำระหนี้ และรายงานการค้างชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือมอบอำนาจ จดหมายทวงถามการชำระหนี้ เป็นต้น
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female age between 22 - 27 years old.
- Bachelor or Master of Laws or related field.
- Able to work at Ariya Building (Bangna-Trad KM.12)
- 1 - 3 years’ experience of working in litigation or collection filed.
- Having Lawyer license is advantageous.
- Excellent communication skills, good negotiation skill, telephone manner and technique and interpersonal skills.
- Good command of English communication
- Travelling to up-country is required.

ชาย / หญิง
จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
หากมีใบอนุญาติว่าความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

【急募】大手自動車部品メーカーでの日本人駐在員採用! アルミダイキャスト技術者・鋳物技術者を募集! ID:40769

รายละเอียดงาน ■職務内容:
タイ駐在員として日本からタイでの技術向上・ダイカスト製品の立ち上げ業務をお願い致します。
入社時は本社での勤務となり、出張ベースでタイのサムットプラカーン県を行き来し、業務を行っていただきます。

1.ダイカスト製品保全業務 
鋳造法案設計、金型設計、鋳造条件設定、鋳造TRY~評価、お客様への形状提案・営業活動サポート、初期流動管理、立ち上げ後の生産改善

2.要素技術開発
ダイカスト製造に関わる研修、技術開発の実施、各種先端技術の調査

3.技術ノウハウのシェア
自社技術、ノウハウの技術標準化、自社および現地エンジニアへの教育

※入社時は本社での勤務となります。年間の1/3から半分ほどはタイに出張し業務を行う見込みとなっています。将来的にはタイへ出向(5年前後)となる可能性があります。
※問題発見力と解決力を持ち現場で積極的に改善に取り組むことが出来ることや、現地の方とも協力することができる事が求められます。

【企業情報】
大手自動車部品メーカーのアルミカンパニー事業を支える経営層の育成と強化をはかる目的で設立されております。
タイのアルミダイカスト製造拠点と同拠点への技術的なサポートを担う対象部門の連携をこれまで以上に強め、対象事業をグローバルに成長戦略を加速させる体制を構築することが必要です。
タイ拠点を置くことで、対象事業の国内外の機能と組織の整備を行い、差別化できる技術でグローバル市場における成長を目指すことのできる経営に繋げていきます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆求める人材像
- アルミ鋳造/アルミダイカスト製品の鋳造技術に関する仕事の経験をされていた方
- ダイカスト製造メーカでの保全業務経験
- 金型関連の保全、設備の経験者(金型設計・金型製造・金型整備等)
- 海外にてマネージメント経験をお持ちの方も是非ご応募お願いいたします。

◆語学力
‐ タイ語は使えなくても問題なし! 日本語通訳在籍しております!
‐ 英語レベルはあれば尚更いいですが、なくても問題なし。

◆就業開始日
‐ ご活躍が見込める方であれば今すぐにでも働いて頂きたいと考えております! 
‐ 応募いただいてご相談して頂きたく存じます。

【総括】
大手自動車部品メーカーで社員数も700人以上いる工場です。
今まで培ってきた技術を現地スタッフに指導・将来の技術者を育成に携われるこの機会に挑戦してみてはいかがでしょうか?
ご応募お待ちしております!
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Production/Control Manager (Screen printing) ID:42496

รายละเอียดงาน • Experience in Screen Printing filed more 5 years
• Experience in management level 2-5 years
• To Handle Production Activity that Concerns with Production Performance and Ability up.
• To Corporation with Other Section to Achieve the Company Policy.
Salary : Depending on Qualifications and experience
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female
• Age 30-40 years old
• Bachelor’s Degree in Printing Technology and related field
• Service mind and team work skill
• Good communication skill in English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ID:

รายละเอียดงาน ◆Generate new sales within assigned market segments to ensure that revenue and profit targets are achieved against an agreed Sales Plan.
◆Meet sales target and develop channels in Phuket and vicinities southern of Thailand.
◆Identify new channels development and relationships with new products and existing products in order to achieve revenue and profit objectives.
◆Collaborate with Internal company to identify new leads, channel and opportunities throughout the institutional and commercial target market.
◆Co-ordinate all administrative and financial activities involving the accounts including, purchasing, contract review, pricing, invoicing and/or AR collections.
◆Assist in conducting workshops and symposiums, network within allocated industry sectors and increase awareness of HOBART‘s products and services available.
◆Identify buying influencers, decision makers and develop contacts at the highest levels within target segments.
◆Manage the implementation of new business within the company, to ensure that all administrative, operational and financial activities are in place to ensure high levels of service to HOBART’s clients.
◆This position is Bangkok based, and need to be able to travel for Phuket monthly basis as per the assignment, willing to work under pressure.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆Male or Female 35-45 Years old , 5years experience in sales and marketing field
◆Bachelor’s degree or higher in Engineering or Business Administration related
◆Experience in Food Equipment sales such as Ware Washer, Gas ranges, Fryer, Oven etc.
◆Enhance services network as well as pre-sales activities for sustainable development.
◆Considerable and broad experience in a Business Development or Sales role in business-to-business environment and/or service sectors.
◆Able to demonstrate a proven track record of key account management at senior management level, developing and building profitable relationships and influencing senior decision makers.
◆Experience in marketing activities, including trade shows, e- mailings, pre sales activities, cold calling, seminar topics etc
◆Excellent communication skills and proven sales skills with well-developed influencing and negotiating abilities.
◆Evidence of strategic thinking and planning skills, particularly in marketing analysis and reporting.
◆Excellent fluent English written and verbal communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

All17Count(1〜17CountDisplay)