รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All189Count(1〜20CountDisplay)

Maintenance Engineer ID:41987

รายละเอียดงาน *To support sales team
*To make some documents
*To support Japanese manager
*To manage Thai sales coordinator staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female
*Age:30-40 years old
*Experience in sales coordinator at least 5 years
*Good command of English
*Able to work on Sat once 2-3months
*Have driver license(but no need own car)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 43,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR / President Office Supervisor (Samutprakarn) ID:41982

รายละเอียดงาน - Prepare monthly and weekly management report
- Prepare business activity (yearly)
- Control and manage company’s yearly budget report
- Coordinate with secretary
- Arrange kick-off meeting and coordinate with sales team
- Monitor project management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, age between 30 – 39
- Bachelor’s degree in any field (prefer Computer)
- Experience in document, administration 3 – 5 years
- Proficient in English and computer literacy
- Could drive a car and flexible to travel
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Sales Manager (Japanese speaker) ID:38891

รายละเอียดงาน *responsible for handle sales process
*manage subordinates in sales section
*maintain strong relationship with existing customers
*attend meeting with Japanese manager
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male / female ,age not over 40 years old
*bachelor Degree in any field
*experience of sales or marketing
*Japanese speaker (N2 up) to attend meeting
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

sales coordinator(amatanakorn) ID:38892

รายละเอียดงาน *responsible for supporting sales activity
*corporate with sales team to provide products to customers on time
*handle necessary documents such as P/O
*marketing research for sales activity
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : not over 28 years old
*fresh graduated and inexperienced is welcomed
*communicative English level to writing e-mail
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

R&D Engineer ID:38242

รายละเอียดงาน *responsible for R&D activity for customer's requirement
*identify requirement for products from customers
*design and development products based on requirement
*corporate with other related sections
*other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 28~38 years old
*at least 3 years experience in R&D or related field
*advantage : having experience in aerosol or air spray manufacturing
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

production manager ID:39106

รายละเอียดงาน *responsible for managing start up business section
*control less than 10 subordinates
*audit each sections of production process
*control supervisors of each section
*report to Japanese manager in English
*marketing research
*other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 30~38 years old
*at least 5 years experience in chemical manufacturing
*having strong knowledge of chemical and related field
*advantage : having experience in aerosol or air spray manufacturing
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

production supervisor ID:39107

รายละเอียดงาน *responsible for supervising start up business section
*support local manager with chemical knowledge
*control 5~7 surbordinatos
*other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 27~35 years old
*at least 5 years experience in chemical manufacturing
*having strong knowledge of chemical and related field
*advantage : having experience in aerosol or air spray manufacturing
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Assistant Manager ID:41911

รายละเอียดงาน *To support sales team
*To make some documents
*To support Japanese manager
*To manage Thai sales coordinator staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female
*Age:30-40 years old
*Experience in sales coordinator at least 5 years
*Good command of English
*Able to work on Sat once 2-3months
*Have driver license(but no need own car)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 43,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Affairs and Personnel Director ID:41960

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Interpreter ID:41705

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Quality Manager ID:41951

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

ITプロジェクトマネージャー(製造業系) ID:41947

รายละเอียดงาน 製造業向け業務パッケージ:生産管理システム、製造実行管理システム、スケジューラーのマーケティングマーケティングマネージャー。
 ※コールドコールは外注のため、セミナー&イベント企画やコンサル系の力が試されるお仕事です。
3階層で構成される製造業向けソリューションを提供し、国内外の製造拠点が抱える様々な問題解決をサポート致します。
計画系: 生産スケジューラー Asprova APS
実行系: 製造管理システム ProductionMaster™
現場系: 在庫&工程管理システム InventoryMaster™
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 営業職経験者(製造業向けのソリューション営業経験があれば更に良いです)
- 20代後半~50代(ご経験によります)
- 性別不問
- ビジネスレベルの英語能力、もしくはタイ語能力
- 製造業の基礎知識があれば更に良いです
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

製造業コンサル・マーケティングマネージャー ID:41946

รายละเอียดงาน 製造業向け業務パッケージ:生産管理システム、製造実行管理システム、スケジューラーのマーケティングマーケティングマネージャー。
 ※コールドコールは外注のため、セミナー&イベント企画やコンサル系の力が試されるお仕事です。
3階層で構成される製造業向けソリューションを提供し、国内外の製造拠点が抱える様々な問題解決をサポート致します。
計画系: 生産スケジューラー Asprova APS
実行系: 製造管理システム ProductionMaster™
現場系: 在庫&工程管理システム InventoryMaster™
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 営業職経験者(製造業向けのソリューション営業経験があれば更に良いです)
- 20代後半~50代(ご経験によります)
- 性別不問
- ビジネスレベルの英語能力、もしくはタイ語能力
- 製造業の基礎知識があれば更に良いです
เงินเดือน Monthly Salary 70,000 〜 90,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

sales coordinator (English speaker) ID:41439

รายละเอียดงาน *responsible for suporting sales team
*support sales activity in office
*corresponding with oversea customer over the phone
*explain our product
*make an estimation and correspond with customer
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age :22~30
*English skill
*fresh graduated and inexperienced are welcomed
*advantage: having experience as sales
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Production interpreter (Japanese N2-N3) ID:41076

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and work on production process
- Provide report for production tasks
- Assist Japanese manager
- Other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female only, 25~40 years old
- At least N2 or equivalent Japanese skill (Certification is not considered)
- Experience as production (who can speak Japanese) or related fields
- Person-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Sales coordinator(Senior) ID:17614

รายละเอียดงาน -To manage the import and export
-To make some documents
-To coordinate between supplier and sales executive
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female
-Age:30-40 years old
-Experience in sales coordinator/import export
-Good command of English
-Able to work on Saturday once a month
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Junior Accounting Officer (Bangkradee Industrial) ID:41917

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

ID:36246

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location,Rayong

Sales(Junior) ID:28649

รายละเอียดงาน -To increase sales volume and achieve sales target in existing business channel.
-Maintain effective working relationship with existing clients and cooperate with existing staffs.
-Approach prospect clients and create their order.
-Accountable for promoting products and executing sales to meet our customer's requirements and expectations.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female
*Age:24-30 years old
*experience in sales(any industry) at least 2 years
*driving license (no need own car)
*Good command English
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Purchase Engineer(Bangpoo IE) ID:41683

รายละเอียดงาน - Planing and implement investigating procedure of good.
- Handling and developing company with procurement purchase knowledge of engineering.
- Monitor documentation from vendor, access vendor portal daily and take corrective actions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male only, Age between 24 – 30 years old
- Bachelor degree in Industrial Engineering or related fields
- Understand English
- 2 years’ experience
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

All189Count(1〜20CountDisplay)