รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All242Count(1〜20CountDisplay)

Production supervisor ID:42449

รายละเอียดงาน *Responsible for Management of production section & Control employees on site
*Control quality of products by auditing production process
*Problem solving for production line
*Improve productivity on production line
*Control & Management Fastener Production Section
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female / age:25~30
*Communicative English level
*Advantage : having knowledge of chemical
*Advantage : having master degree at any field
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QA/QC officer (Amatanakorn) ID:42448

รายละเอียดงาน *Responsible for Corresponding to customer claims and request
*Corresponding with supplier
*Conduct QC activity
*Corresponding with customer if there is a problem
*Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female / age:25~30
*Communicative English level
*Advantage : having knowledge of chemical
*Advantage : having master degree at any field
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Feed Division Manager ID:42250

รายละเอียดงาน - Responsible for the growth of sales & profitability of the Division
- Prepare annual budget & establish annual sales plans and monthly objectives in alignment with the company’s business plans
- Build & manage relationships with customers and suppliers
- Promote company name/reputation in marketplace
- Keep abreast of market and industry trends, competitors and leading customers’ strategies
- Responsible for inventory planning, inventory turnover and accounts receivables
- Manage risk by operating within established guidelines
- Work with Management to develop strategic sales and marketing plan that will drive the growth of the Feed business in Thailand
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality only, minimum 35 years old
- Bachelor’s degree in Agriculture/ Animal Science or related fields; D.V.M. is an advantage
- Minimum 10 years sales and marketing experience in the Animal Feed industry
- Positive attitude, high integrity and able to work under pressure
- High responsibility and result-oriented
- Good command of English; speaking, reading and writing
- Computer literate – MS. Outlook, MS. Excel
- Able to travel overseas
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Technical Sale - Coating ID:42258

รายละเอียดงาน -Finding new customer and potential market.
-Visiting the clients
-Build & maintain customer
-Negotiate and manage business development and sales related activities
-Submitting orders by referring to price lists and product literature.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Chemical or Science
- Minimum 3 years sales experience in coating, painting and link business or other related business
- own car and license
- Positive attitude, high integrity and able to work under pressure
- Dynamic in work and maturity mindset
- Good command of English; speaking, reading and writing
- Computer literate – MS. Outlook, MS. Excel
- Able to travel overseas
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Personal and Home Care Division Manager ID:42446

รายละเอียดงาน - Manage suppliers and product line in order to achieve the business target (Sales and Gross profit) of assigned focus industry.
- Organize and utilize sales team for maximum contribution.
- Control trade outstanding, overdue, inventory, divisional expense and minimize Company's financial risk.
- Cooperate with supervisor for achievement for target P&L
- Set up business target and plan
- Identify and develop new business with exiting and new suppliers.
- Contact and visit exiting and potential suppliers.
- Assist subordinates for suppliers' coordination and correspondence.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Chemical or Science
- Minimum 10 years sales experience in sales and marketing management of related industry
- Very good at relationship building and strong team player
- Positive attitude, high integrity and able to work under pressure
- Dynamic in work and maturity mindset
- Good command of English; speaking, reading and writing
- Computer literate – MS. Outlook, MS. Excel
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Assistant of Thailand country HR ID:42444

รายละเอียดงาน  Assist Japanese Manager in cooperate for quarterly meeting and report coordinating with another
group company in Thailand.
 Work effectively as HR Generalist to update and maintain data of Group Company.  Other related jobs such as contact related manager on HR activities, training program management, HR related consulting will be assigned.
 Support Head Quarter for checking / translate document which will be used for communicate through group company.
 Coordinate with external parties for group activities and support.
 Provide travel arrangements, prepare itineraries, flights or booking transportation and accommodations both travel upcountry and oversea.
 Organize papers to ensure timely arrangements of immigration visas and other issues related to expatriate employment.
 Other as be assigned.
คุณสมบัติของผู้สมัคร  Bachelor’s degree in Business Administration, Human Resource or any related field.
 Thai Nationality, age not over 35 years  Minimum of 5 years HR generalist experience
 Must be able to collaborate and communicate with people at all levels and interact with a diverse group of individuals and personalities
 Must work with confidential and sensitive information and situations confidently
 Good command of spoken and written English
 Ability to work independently, work under pressure and service minded.
 Good personality and high responsibilities.
 Understand Japanese Business Culture is preferable.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Senior Electrical Design Supervisor ID:25029

รายละเอียดงาน *Draw English drawing of electrical construction by using AutoCAD
*Manage the site considering Health, Safety and Environment (HSE)
*Manage 10~20 members from sub constructor
*Working in Site will be majority of the scope comparing with office work
*Other necessary tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F, 30~40 years old
*Communicative English
*Qualified license of engineer or ordinary engineer for electrical engineering
*Work experience of construction or electrical engineering of power plant or substation for more than 3 years
*Work experience as a supervisor or manager of the site
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Project Engineer(Senior Supervisor) ID:34434

รายละเอียดงาน *Responsible for engineering of facilities on power plant
*Install and maintain facilities based on project schedule and requirement of customer
*Work as team and make reports to project manager
*Have meetings for proper engineering activities with external parties
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~35 years old
*Communicative English
*Bachelor in the fields of Electrical Engineering or related
*At least 3 years experiences as engineer at construction site
*Advantage: Work experience in power plant
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

System Engineer ID:40085

รายละเอียดงาน *Understand the situation of on-going PV projects
*Report what are serious issues and necessary actions
*Negotiate with customers, subcontractors and suppliers
*Educate younger engineers how to manage projects
*Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
*Develop a detailed project plan to monitor and track progress
*Manage changes to the project scope, project schedule, and project costs using appropriate verification techniques
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 30~45 years old
*Communicative English
*Bachelor in the fields of Electrical Engineering or related
*At least 5 years experiences for project management
*Advantage: Project management experience for power plant
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Safety Specialist ID:40086

รายละเอียดงาน *Understand the situation of on-going PV projects
*Report what are serious issues and necessary actions
*Negotiate with customers, subcontractors and suppliers
*Educate younger engineers how to manage projects
*Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
*Develop a detailed project plan to monitor and track progress
*Manage changes to the project scope, project schedule, and project costs using appropriate verification techniques
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 30~45 years old
*Communicative English
*Bachelor in the fields of Electrical Engineering or related
*At least 5 years experiences for project management
*Advantage: Project management experience for power plant
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Maintenance Manager ID:24512

รายละเอียดงาน 1) Control, Supervisory and Reporting of Maintenance status as Weekly, Monthly and Annually to GM.
2) Creating the Unity and Strong Relationship of all Maintenance Staffs in Maintenance section.
3) Control & Supervise all Maintenance works under the Safety First and Zero accident.
4) Making & Management of the Budget for all Maintenance Section.
5) Making & maintain all the documents of Maintenance Procedure, Site Safety Plan, Environmental Plan, Staffing Plan, organization Chart, Training Plan and Master Maintenance Plan of new projects / existing projects
6) Maintenance Staffs management & Training
7) Negotiation and management with customers & subcontractors
8) Solving Problems and Making Proposal – Analyzing information and evaluating results to choose the best solution
to solve the problems to GM for approval.
9) Making & Maintain the Strong relationship with all valued customers
10) Order & management of all Equipment, Tools & Parts for Maintenance services
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 30~40 years old
*Higher than Bachelor or Master of Engineering degree
*Communicative English
*At least 2 years experience with advance knowledge in electrical engineering
*At least 8 years experience in working with AC and DC Electrical Systems
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

International Business Development ID:40084

รายละเอียดงาน *Understand the situation of on-going PV projects
*Report what are serious issues and necessary actions
*Negotiate with customers, subcontractors and suppliers
*Educate younger engineers how to manage projects
*Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
*Develop a detailed project plan to monitor and track progress
*Manage changes to the project scope, project schedule, and project costs using appropriate verification techniques
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 30~45 years old
*Communicative English
*Bachelor in the fields of Electrical Engineering or related
*At least 5 years experiences for project management
*Advantage: Project management experience for power plant
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Project Manager ID:28674

รายละเอียดงาน *Understand the situation of on-going PV projects
*Report what are serious issues and necessary actions
*Negotiate with customers, subcontractors and suppliers
*Educate younger engineers how to manage projects
*Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
*Develop a detailed project plan to monitor and track progress
*Manage changes to the project scope, project schedule, and project costs using appropriate verification techniques
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 30~45 years old
*Communicative English
*Bachelor in the fields of Electrical Engineering or related
*At least 5 years experiences for project management
*Advantage: Project management experience for power plant
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 140,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

【Very urgent】Sales Packaging ID:41548

รายละเอียดงาน ◆Sales & Marketing of EVAL(EVOH) resin, EVAL(EVOH) film, and Kurarister
◆Visit existing and new customer mainly in Thailand and maintain good relationship
◆Introduce EVAL to customer as well as end-user (brand owner) to develop new application
◆Report to supervisor and manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing or Packaging
◆2-3 years working experience in sales
◆Sales experience with technical background (not mandatory)
◆Honest and reliable person to make communication with customers
◆Fluent English communication skill required
◆Having own transportation (to be discussed)
◆Food packaging industry back ground(not mandatory)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Mechanical Engineer ID:42225

รายละเอียดงาน -Work on site to install mechanical parts in a factory (Amatanakorn)
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male only, age 25 to 30 years old, Communicative English
-Work experience as Mechanical Engineer at least 1 year
-Knowledge of mechanical parts
-Able to use CAD is preferable
-Salary 25,000 Baht + OT + Allowance
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Finance Manager ID:42307

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Health-IT Support Engineer for Hospital ID:21760

รายละเอียดงาน • Hardware, software configuration and management
• System failure analysis and recovery
• Implementation and customization
• Manage and support workplace infrastructure (Firewall, LAN, WAN, telecommunications, etc.)
• IT assets purchasing and documentation
• End-user IT Support.
คุณสมบัติของผู้สมัคร •Diploma in IT or equivalent.
•Have experienced to help Hospital industry
•Must be willing to travel.
•Minimum 2 years of working experience in Health IT or IT related fields
•Knowledge and experience in Networking Technology including Firewall, LAN, WAN, TCP/IP and Telecommunications.
•Knowledge and experience with window and SQL servers (Active Directory, DNS, DHCP, FTP).
•Good Communications and interpersonal skills. Spoken and written English is compulsory.
•Experience with HIS (Hospital Integrated System), EMR (Electronic Medical Records), PACs (Picture Archive and Communication System)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Administration Supervisor (Amatanakorn) ID:42420

รายละเอียดงาน - Responsible for administration duties as supervisor
- Assist human resource function such as recruiting
- Coordinate internal issues, equipment, transportation and etc
- Control administration dept as supervisor
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 27~32 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- At least 4~7 years of experience in administrative fields
- Experience in Japanese company
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Procurement Assistant Manager ID:39152

รายละเอียดงาน - Develop cost saving initiatives and execute to deliverable
- Ensure all procurement activities adhere to and comply with the company policies and procedures
-Maintain or continuously improve the purchasing policies and procedures e.g. the approved vendor lists, vendor evaluation, price lists, etc.
- Understand the purchasing strategy and ensure the implementation as road map plan
- Monitor and provide report, activity dashboards and relevant KPIs
- Support the centralized / category purchasing or undertaking special projects
- project engineering & continuous improvement team
- Leadership role in team capability development
- Plans and delivers results
- Leads innovation
- Delights the customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's degree / Master’s degree in any fields.
- At least 5 Years experience in purchasing
- Knowledge or SAP Software
- Good Command of English with Computer literacy
-Able to work in 304 Industrial
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Environmental health and safety Section Manager ID:42306

รายละเอียดงาน Planning
Develop operational EH&S plans (budgets, expenses, costs, manpower, work process) for overall EH&S operation including procedures and services IN ORDER TO maintain effective practices and conform to organizational policies, procedures , EH&S laws and other regulations.
- Objective Setting and Performance management
In conjunction with superior to set core objective / target by EH&S Section and deploy to drive a robust performance management system and process IN ORDER TO align with Division objectives and increase EH&S performance.
- Policy and Procedure
Deploy EH&S policies IN ORDER TO ensure that the systems are in line with the objectives of the company, laws and other regulations.
- Zero Accident Capability program
Develop action plans IN ORDER TO align with the ZAC program including proactively analyze the root causes & learning from the near miss / first aid report and get the concerns addressed.
- Compliance EH&S laws and other requirements
Control and evaluate the effectiveness of compliance tasks action closure and follow up on missed compliance tasks to ensure that MHM facility compliance with the EH&S laws and other requirements including compliance system is in place.
- Health check up & Industrial Hygiene management
Control and review countermeasure of Health check up & Industrial Hygiene management IN ORDER TO align with the EH&S laws and other requirements.
- Corporate EH&S audit (External & Internal)
Coordinate and follow up countermeasures for EH&S audit (MCI SHE, ZAC, ISO14001, OHSAS 18001, EH&S Patrol) including corrective actions addressing EH&S system deficiencies to ensure actions are appropriate & completed on time.
- Security control
Set up operational security management plans and control security management system to ensure that MHM entire facility is in a strict security control by guardsmen IN ORDER TO make MHM a safe place.
- EH&S Training
Review the functional training needs taken into account the company's resources IN ORDER TO improve the awareness and practical EH&S know-how.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bonus (depends on individual
- Provident fund
- Transportation support (Rayong-BigC/Central, Bangsaen, Siracha)
- Company car
เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

All242Count(1〜20CountDisplay)