รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

ค้นหางาน

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All173Count(41〜60CountDisplay)

Sales Supervisor (Amatanakorn) ID:47514

รายละเอียดงาน - Develop positive business relationships with customers
- Occasionally follow up with customers via visits, calls or emails
- Control the delivery and prepare quotations
- Supervise, manage and train subordinate officers
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience, minimum 5 years, in sales functions
- Work experience in automotive industry (preferably in Japanese company)
- Ability to communicate in English (fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Purchasing Assistant Manager ID:47572

รายละเอียดงาน - Control and manage sales plan of parts and raw materials
- Generate policies and procedures for purchasing activities
- Supervise, manage, and train employees
- Source suppliers in Asian countries including price negotiation with local and foreign suppliers
- Interface with customers, company branches, subsidiaries, and vendors in Asian countries
- Control AR (account receivable) and money collection
- Participate in the development and sourcing new and mass production started parts
- Issue quotations to group companies
- Formulate planning and implement purchasing plans including cost reduction
- Manage procurement activities
- Achieve annual sales target based on company policy
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience in automotive or automotive part industry
- Work experience in press, forging, resin, machining, steel, aluminum, and oil industry is an advantage
- Good knowledge of sourcing and procurement technics
- Skills in collecting data and analyzing quantitative rationally
- Strong negotiation and communication skills
- Ability to work in Amatanakorn Industrial Estate, Chonburi province
- Good command of spoken and written in English (TOEIC, minimum 650 scores)
- Ability to communicate in Japanese is an advantage
- Computer literacy (in emails, Microsoft Office Suites, etc.)
- Capable of travelling overseas for business trip independently
- Capable of going to study in Japan for one year (conditional)
- Willingness to work with us in a long-term period
เงินเดือน Monthly Salary 52,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Supervisor (2 positions) ID:45691

รายละเอียดงาน - Responsible for process control and new models
- Handle and solve customers' complaints (during customer visits)
- Control QA documents and support QA activities
- Other related tasks as needed or assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Engineering field
- Work experience, minimum 2-3 years, in QA
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Safety Officer (Transportation Control) ID:45472

รายละเอียดงาน - Control and manage transportation
- Control 50 drivers and 50 trucks
- Coordinate transportation schedule with trucks and drivers
- Report to manager
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-35
- Having a Certificate of Safety
- Work experience, more than 2 years, in transportation control is an advantage
- Ability to communicate in English is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 29,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Supervisor or Assistant Manager (Logistics) ID:47580

รายละเอียดงาน - Responsible for sales activities in logistic field
- Cooperate with two Thai staff and report directly to Japanese manager
- Coordinate project management by assigning schedule to concerned sections
- Correspond with customers with logistics knowledge
- Generate and prepare documents
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience in the sales of logistics field
- Work experience in project management
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer (converter, Junior Manager) ID:46706

รายละเอียดงาน - Set up and implement the process for converters (welding) following procedures based on customers' requirements and specifications
- Control and manage production process (converters) and team members
- Conduct regular inspection and maintenance of facilities for quality maintenance
- Conduct continuous improvement regarding quality and operational efficiency
- Participate in company's activities, ISO, TS, QC and other related activities
- Support and manage quality target
- Report on problems or concerns to Quality Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 40-48
- Bachelor's Degree in Engineering, major in Industrial Engineering or related field
- Work experience, minimum 5 years, in production engineering
- Work experience in converter process will be an advantage
- Good knowledge of welding process will be an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3 or a good command of English
- Having leadership qualities and computer proficiency
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Assistant Manager ID:47565

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of accounting sections
- Handle SAP system starting from October 2018
- Cooperate with senior manager and five subordinate staff in accounting section
- Perform AP (Account Payable) and trade payable record
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience as an accounting supervisor or assistant manager
- Work experience in using SAP system
- Work experience in logistics or automotive manufacturing
- Ability to communicate in English (fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Supervisor (Japanese Speaking) ID:47543

รายละเอียดงาน - Find new clients and maintain current clients
- Visit clients with Japanese staff
- Set KPI targets and improve team performance
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 30-38
- Bachelor's of Diploma's Degree in any related field
- Japanese, minimum JLPT N3
- Work experience, minimum 3 years, in sales functions
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Good interpersonal and communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Marketing Officer (Amatanakorn Office) ID:47434

รายละเอียดงาน - Contact and negotiate with customers and suppliers
- Coordinate with customers and suppliers for smooth operation
- Control and monitor contractors and support in solving problems
- Sourcing new suppliers for the qualifications of new products
- Coordinate import & export and after-sales service
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 24-30
- Bachelor's Degree or higher in Mechanical, Mechatronics, or Electrical Engineering
- Work experience, minimum 2 years, in an engineering field
- Work experience in AutoCAD, drawing, electrical control, and PLC programming
- Good command of English (Japanese is preferred)
- Having a valid Driving Licence
- Strong interpersonal, leadership and communication skills
- Ability to work under pressure and under tight deadline
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Service Engineer (Amatanakorn) ID:45151

รายละเอียดงาน - Installing machine and utilities.
- Control sub contractors esp.safety work
- Contract with customer,supplier,sub-contractor ,and others.
- Visit to client for supporting and solve problem.
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 22-30
- Bachelor's Degree in Engineering (Electrical, Mechatronic, or a related field)
- Work experience in an engineering field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Ability to use Microsoft Office, AutoCAD, PLC, and others
- Good command of English or Japanese (intermediate level)
- Having a valid Driver's Licence (able to drive well)
- Having negotiation skills and service mind
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Purchasing & GA Assit Mgr / SV (Japanese speaking) ID:46462

รายละเอียดงาน - Control and manage purchasing division
- Supervise and manage two subordinate officers
- Responsible for purchasing activities
- Contact suppliers and participate in delivery activities
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience in purchasing as a supervisor or an assistant manager
- Japanese, JLPT N3-N1
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (minimum JLPT N3) ID:31861

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret languages (Thai and Japanese) during meeting
- Other related tasks as assigned
- Japanese interpreter in Sales Section (one position)
- Japanese interpreter in Purchase Section (one position)
- Japanese interpreter in HR Section (one position)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Japanese, minimum JLPT N3 (no need certificate)
- Living near the office is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Support (JLPT N3) ID:47534

รายละเอียดงาน - Handle documents and support sales staff
- Occasionally visit clients with MD once per month
- Occasionally translate documents (Thai and Japanese)
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 24-30
- Japanese, JLPT N2 or N3
- Ability to communicate in English (fair level)
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production GM ID:47526

รายละเอียดงาน - Control and manage Production Department
- Supervise subordinate officers and report to MD
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 45-50
- Bachelor's Degree in Industrial or Mechanical Engineering or a related field
- Work experience, minimum 10 years, in production control is preferred
- Work experience, minimum 5 years, in automotive manufacturing is preferred
- Strong management and problem-solving skills
- Good communication and presentation skills
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having knowledge of quality system ISO/TS 16949, ISO9000 & ISO 14001
เงินเดือน Monthly Salary 120,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Import & Export Officer ID:47516

รายละเอียดงาน - Responsible for import and export functions
- Issue export invoices for customers and provide shipment mark
- Correspond with overseas customers in English
- Handle and organize export and shipment documents
- Handle BOI activities and other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience in import or export in a manufacturing field
- Ability to communicate in spoken and written English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Manager (N1-N3) ID:30860

รายละเอียดงาน - Handling inquiries from new and existing clients
- Prepare budget and analysis
- Negotiate and close sales as agreed terms and conditions.
- Develop new business opportunities and maintain good relationship with clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age over 35
- Business English communication skills
- JLPT N3 - N1
- Minimum 5 years' experience in Sales
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Manager (startup, Japanese Speaking) ID:47517

รายละเอียดงาน - Responsible for the management on the production line (as a chief)
- Control and manage production section (approx 60 subordinates, will be 250)
- Analyze production performance to improve production results
- Correspond with Head Office in Japan via e-mails or phone calls
- Report activities, results and other related issues to manager
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 38-49
- Solid experience in a manufacturing field
- Work experience as a production manager or an assistant manager
- Japanese, minimum JLPT N3 is required
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.C. Supervisor (Amatanakorn) ID:41971

รายละเอียดงาน - Responsible for handling product quality issues
- Correspond to customer claims
- Conduct Kaizen activities
- Prepare presentations about quality issues
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28 - 35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, minimum 5 years, in QA and/or QC
- Work experience in handling customer claims
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:29699

รายละเอียดงาน - Responsible for supporting Japanese manager by performing language interpretation
- Liaise with (and between) Thai staff and Japanese manager
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meetings, in the office and on the production line
- Perform other duties as assigned by supervisor and manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in a related field
- Work experience, more than one year, in this field
- Japanese, minimum JLPT N3
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N3) ID:47499

รายละเอียดงาน - Interpret and translate languages (Thai and Japanese)
- Coordinate with (and support) Thai and Japanese staff
- Translate documents from Thai to Japanese and vice versa
- Attend meeting to facilitate communication
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 22-30
- Having an educational experience in Japan
- Japanese, minimum JLPT N3
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All173Count(41〜60CountDisplay)