รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

ค้นหางาน

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All173Count(1〜20CountDisplay)

Electrical Engineer Section Chief ID:44125

รายละเอียดงาน - Electrical maintenance in factory in order to maintain production process
- Machinery installation or modification to achieve factory's target and plans
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 28-40
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering
- Work experience, more than 5 years, in electrical maintenance from manufacturing firm(s)
- Solid experience in operating automation system (PLC) will be an added advantage
- Good command of English and computer literacy
- Good personality, mature and proactive attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

ID:47796

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 33,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:47708

รายละเอียดงาน - Having work experience in QA and/or production line
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Perform other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Thai nationality, age between 27-35
- Work experience in a related function
- Japanese, JLPT N1 or N2
- Good coordination skills and friendly personality
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N2) - Urgently Required! ID:47528

รายละเอียดงาน - Coordinate (interpret) with Thai and Japanese staff in production line (injection)
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting, etc.
- Other related tasks as per assignment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 24-30
- Bachelor's Degree in Japanese
- Japanese, JLPT N2 or N3 is required
- Work experience in production line
- Ability to work in Amatanakorn IE
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Leader or SV (Japanese Speaking) ID:47759

รายละเอียดงาน - Responsible for assembly process on production line
- Supervise and control process with subordinates
- Cooperate with manager to improve on-site problems
- Correspond and adjust any issues and on-site problems
- Report to the Production Manager
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-40
- Work experience in a Production Engineer
- Work experience as a Leader, Chief, or Supervisor
- Work experience in steel manufacturing is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QA Manager (JLPT N1 or N2) ID:47738

รายละเอียดงาน - Responsible for QC and QA issues
- Handling quality problem in factory
- Management of QA and QC team
- Quality management
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Japanese or Thai nationality, age between 37-48
- Bachelor's Degree or higher in Engineering (electrical, mechanical, process or industrial)
- Work experience, minimum 5 years, in QA Manager in an automotive field
- Excellent command of Japanese language, JLPT N1 0r N2
- Ability to communicate in English (fair level)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, quality management software, etc.)
- Ability to work well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N1) ID:46683

รายละเอียดงาน *Responsible for interpret Japanese to Thai
*Interpreting in office 80% line 20% (HR and GA section)
*Correspond to Japanese customer from Japan
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai national, age between 35-50
- Japanese, JLPT N1
- Work experience, minimum 5 years, as an interpreter
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HRM Manager (Japanese Speaking) ID:33179

รายละเอียดงาน - Manage the overall process of HRM functions including manpower planning, direct manpower recruiting, legal compliance, employee relations and communication, payroll operation, etc. to ensure all process implementation is effective
- Establish and maintain HR policies and procedure as well as maintain internal rules and regulations
- Develop and maintain a human resources system that meets top management information needs
- Control and prepare the budget for human resources management operations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 38-45
- Bachelor’s Degree in any field
- Work experience, minimum 7 years, HR management level
- Proficient in English and computer literacy
- High analytical with problem-solving skills
- Strong leadership and good communication skills
- Enjoy working under pressure with limited lead-time
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 83,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Maintenance Supervisor (Amatanakorn) ID:43722

รายละเอียดงาน - Analyse machinery problems
- Handle maintenance and improvement on machines
- Solve machine breakdown and perform preventive maintenance
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 33-40
- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
- Work experience, minimum 5 years, in maintenance system, heat treatment and fabrication (for machines)
- Work experience in maintenance management and setting plan including QCC and Kaizen
- Skills (and knowledge) of heat treatment and fabrication
- Good knowledge of automation machines including basic electric
- Good knowledge of ISO/TS 16949 is a plus
- Good command of English and computer literacy
- Analytical thinking skills for problem-solving
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N2 UP) ID:29835

รายละเอียดงาน - Liaise with Thai staff and Japanese management executive
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting and on production line
- Perform other duties as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Age between 23 - 35 years old
- Bachelor degree in related field.
- Able to speak Japanese Level N2 up
- Experience in interpreter
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

IT Assistant Manager (AS400 Development) ID:47720

รายละเอียดงาน - Develop AS400 program based on requirement specifications by using RPG language and coordinate with suppliers for project implementation
- Maintain ERP (BPCS system) to work properly in accordance with business flow and advise users in using ERP system and AS400 program
- Develop new coding program on AS400 to support users
- Conduct testing on the developed software to meet data and functional requirements and concerned documents
- Manage the section of AS400 developer team and provide technical expertise relating to various application teams
- Generate weekly and monthly reports to monitor team performance
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 33-38
- Bachelor’s Degree in Computer Science, IT, MIS or a related field
- Work experience, minimum 10 years, in ERP on AS400 (BPCS system)
- Work experience in project management and software development process
- Good command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 63,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Engineer (paint) ID:47589

รายละเอียดงาน - Responsible for the implementation of new models such as pursuing components and process approval for all aspects of paint components production and assembly
- Develop and implement procedures which achieve company’s target of safety, efficiency, quality and cost-effectiveness
- Quantify control parameters and develop training methods for department workforce
- Evaluate and select manufacturing equipment and create TPM schedules
- Investigate concerns about procedures, materials and equipment resulting in clear identification of concerns and understanding of root causes, and prepare concise reports
- Implement design procedures such as interpreting design change request and reviewing drawings before planning and overseeing the implementation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-32
- Bachelor's Degree in Mechanical or Industrial Engineering or a related field
- Work experience, minimum 2- 3 years, in production engineering (painting process will be an advantage)
- Ability to communicate in English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Software Developer ID:47624

รายละเอียดงาน - Design, analyze and develop business (enhancement)
- Design, analyze and develop interfaces for IT systems
- Create workflow applications and processes
- Generate documents for project lifecycle
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience, minimum 5 years, in IT development
- Work experience in large projects of software development including the management of project lifecycle
- Work experience in development using XML, XSLT, SQL or .NET (INFOR LN would be an advantage)
- Ability to communicate in English
- Strong analysis, problem solving and communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Coordinator (Japanese Speaking) ID:45535

รายละเอียดงาน - Support sales team and sales activities in office
- Introduce company's products
- Correspond with customers
- Make an estimation
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Work experience in sales is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
- Ability to communicate in English is an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Candidates with no related experience are welcome
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:36890

รายละเอียดงาน - Translate languages from Japanese to Thai and vice versa
- Facilitate communication (Japanese and Thai) in factory, office, etc.
- Support administration department by language translation service
- Report to Japanese manager about workers
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai nationality, age between 25-35
- Japanese, minimum JLPT N3 (or N2)
- Welcome new graduates with good Japanese skills
- Work experience in administrative functions is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Assistant Manager - Urgently Required ID:47305

รายละเอียดงาน - In charged of all local and global general ledger (GL)
- Oversee booking and checking invoices & tax invoices with PO & non-PO
- Closely monitor and follow up import invoices with related cost
- Control local and global fixed asset card
- Reconcile asset under construction to be fixed assets
- Perform audit and checking all fixed asset including being leader of physical fixed asset checking
- Supervise aging payable and receivable control and DPO (Days Payable Outstanding) and DSO (Days Sale Outstanding)
- Contact global and inter-company for the related issues
- Handle reconciliation in necessary accounts
- Supervise input tax reports and apply to Revenue Department
- Support financial audit, internal audit or relevant audit
- Strictly follow policies and structures
- Provide knowledge and legal requirements to other colleagues
- Perform monthly, quarterly and yearly closing on time
- Conduct training sessions for relevant purposes
- Supervise and ensure WHT 3, 53, 54, PP36, PND 51,50 are submitted correctly
- Perform profit & loss analysis, DSO, and DIO
- Other related tasks as assigned by CFO or GM
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-40
- Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
- Having a Certificate of CPD is a must
- Work experience in BOI (about profits and non-BOI profits)
- Understand of accounting structure
- Good command of English, preferably having TOEIC scores
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Willingness to learn internal IT systems
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Sriracha) ID:46674

รายละเอียดงาน - Arrange appointments with new and existing clients
- Visit clients and discuss customer's requirements
- Identify solutions for customers and recommend products or service (there are over 100 service or products)
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-37
- Work experience in acquiring new clients
- Good command of English is an advantage
- Familiarity (or eagerness to learn) with Japanese work culture
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi)

HR & GA Assistant Manager (or Manager) ID:46794

รายละเอียดงาน - Responsible for general HR and GA operations
- VISA and Work Permit applications for Japanese staff
- HR related tasks such as recruitment, payroll, etc.
- General administration tasks
- Report to Japanese manager
- Other related tasks as needed
- We are a newly set up factory (we will have one more factory soon)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-45
- Work experience in HR & GA
- Work experience in recruitment is an advantage
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Officer (or Supervisor) ID:47681

รายละเอียดงาน - Perform accounting activities and monthly accounting closing
- Handle taxation issues, VAT, and other tax-related tasks
- Cooperate with overseas parties (using English)
- Report to Thai manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Work experience, minimum 3-5 years, in an accounting field
- Ability to communicate in English (fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Assistant Manager of Service Engineer Department ID:47674

รายละเอียดงาน - Supervise and manage service engineer section
- Cooperate with Thai Manager (100 operators and 20 staff)
- Conduct after-sales follow-ups (forklifts) and manage section
- Visit customers after receiving maintenance requests (forklift)
- Control and manage HR-related tasks
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-49
- Work experience, minimum 10 years, in sales management (sales engineer)
- Work experience in a hydraulic field (forklift is definitely an advantage)
- Ability to communicate in English (fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

All173Count(1〜20CountDisplay)