รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All34Count(1〜20CountDisplay)

Assistant Factory Mgr ID:34306

รายละเอียดงาน Control and inspect production line, as a production manager.
Production management
*Production schedule management
*Preparation and calibration of the instrument
*Inventory management
*Production guidance
*production start-up preparation
Quality control
*To gather processing defects, analize its problems and change actions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male
- Age 35 - 45 Year
- Bachelor's Degree in Engineering, Industrial Technology or related.
- Good communication, Good command in English or Japanese.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

ID:42392

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

ISO/TS officer ID:42362

รายละเอียดงาน *Responsible for ISO and administrative functions
*Documentation for ISO related things
*Correspond about audit
*Control documents
*ISO 14001 : 2015 / TS related funcsion
*Support safety activity as needed
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female / age :not over 40 years old
*Having knowledge about ISO ,TS and related
*Advantage : Communicative English level

เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales (Japanese speaker) ID:42361

รายละเอียดงาน *Responsible for Developing strong relationship with existing customers by visiting
*100% - existing customer (12-13 customer)
*Make an estimation and documents
*Take care of Japanese company customer
*Corporate with related internal sections such as quality, delivery, etc
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Prefer female / age :not over 40 years old
*Japanese skill : N2~N3 level
*Inexperienced or fresh graduated would be training
*Advantage : having experience as sales
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Japanese Interpreter N3-N1 ID:40246

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

ID:42294

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales leader (Pinthong 1) ID:42288

รายละเอียดงาน *Responsible for subordinates 3 sales as a leader
*Handle needed documentation such as invoicing, estimation and etc
*Subordinates 3 sales officer and support SV
*Attend meeting with Sales SV and other section
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~34 years old
*Having leader level experience as sales
*advantage : Having experience as sales or purchasing in related steel or metal manufacturing
*Communicative English skill
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

ID:42274

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Web Developer (front-end) ID:42018

รายละเอียดงาน The Front-end Web Developer is in charge of the development and the maintenance of the presentation layer of our eCommerce website. He works closely with the web designer and backend developers, and ensures with the rest of the team that the website is user friendly, resilient, fast, and that it works well on all key browsers and devices.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Help develop and maintain our eCommerce website

 Develop the presentation layer as per the business specifications

 Optimize the website responsiveness

 Maintain the analytics tagging

 Code on A/B testing variation

 Cooperate closely with the web designer and marketing team

 Participate in the elaboration of the technical documentation

 Come-up with innovative solutions, and keep abreast with new technologies and web design

trends

 Adhere to the company coding principles and best practices

 Ensure that the code is of good quality, so that the website is easy to maintain, resilient, scalable

(in term of work load and functions), and fast
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor or Master’s Degree in Web Design, Art, User Interactive Design, IT or related fields
-Deep understanding of HTML 5, CSS/CSS3, JavaScript
-Proficient with Jquery, Bootsrap v3, and Wordpress
-Some experience with any of the following frameworks would be a plus: Vue.js, nodejs
-At least 3 years of experience working on a responsive eCommerce website
- Good design sense
-Fast learner, team player
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Quality Manager ID:42023

รายละเอียดงาน • Plans, manages, and controls group performance by establishing overall directions and priorities.
• Monitors all reports of non-compliance resulting from customer, registrar, and regulatory audits to ensure corrective action plans are in place.
• Plans, develops, and implements new manufacturing quality systems.
• Provides ongoing support and maintenance for existing quality systems.
• Provides leadership and facilitation to cross-functional business processes that support the overall quality system.
• Leads development, implementation, maintenance and improvement of systems and processes that ensure the correct documentation/information/instructions are available for use and that changes are implemented in a timely manner.
• Ensures that systems and processes meet industry standards and customer requirements while driving toward ‘world class” practices and standards.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • At least bachelor degree in any Engineering discipline.
• At least 7 years working experience in the same or similar role & responsibilities.
• Knowledgeable of quality management systems and processes.
• Knowledgeable and understanding of electronics manufacturing environment, materials, manufacturing and business processes.
• Ability to effectively lead, manage, train, and motivate a diverse group of employees to achieve high production within tight timelines.
• Excellent negotiation, problem solving, communication, and interpersonal skills.
• High responsibility, Reliable, and Accountable. Can-do Attitude, Positive-thinking.
• Be proficient in Microsoft Office in particular Microsoft Excel.
• Excellent Command of written and spoken English.
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

Facility Support Manager ID:42020

รายละเอียดงาน 1 Provides leadership and direction to the team in the development of plans and programs to meet the company’s goals and objectives, taken into account the costs as well as budget,
2 Provides a safe, healthy, secure and productive work environment, at minimal costs, without impacting employees and operational effectiveness,
3 Implements and maintains effective Environmental Health and Safety Programs,
4 Delivery of facilities projects including preparation of statement of requirements, all architectural and design engineering activity, the preparation of design drawings, specifications, and contracts for tender and construction, and managing the construction delivery process,
5 Responsible for estimating the cost of the project, getting all of the necessary internal and external approvals, and meeting the budget and schedule commitments,
6 Develops and implements appropriate policies and procedures in support of corporate guidelines including EH&S Programs, Chemical Management Programs, Accident Investigation Processes, Emergency Response Teams and appropriate training programs, ISO 14001 compliance. Manages, maintains, and improves the site existing programs in all areas,
7 Provides daily management of site facilities staffs,
8 Provides strategic direction, policy development and interpretation, on-going direction, control, counseling of employees at all levels,
9 Maintains the building utilities operations for the site and ensures that the site meets all legal requirements,
10 Maintains good relationships with internal and external customers, suppliers, contractors, and etc. who have significant impact on the success of the organization.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1 At least bachelor degree in any discipline of engineering.
2 7 years working experience in the same or similar roles & responsibilities.
3 Knowledgeable of Environmental, Health and Safety Programs and related regulations.
4 Excellent leadership and project management skills.
5 Excellent analytical, negotiation, problem-solving, communication, and interpersonal skills.
6 High responsibility, Reliable, and Accountable.
7 Can-do Attitude, Positive-thinking.
8 Be proficient in Microsoft Office.
9 Good Command of written and spoken English
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

Purchasing Manager ID:42025

รายละเอียดงาน -Demonstrated knowledge of concepts, principles, procedures and best practices in all areas of supply chain and purchasing
-An analytical, hands-on and cost conscious, excellent negotiation, communication, project management and supplier relationship management skill
-Good in written and spoken English
-Strong sense of ownership, accountability and urgency
-Competencies needed for the role, Negotiation, Decision Making, Planning and Organizing, Team Leadership, Creative Thinking, Networking and Relationship Building
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor degree in related field, or consideration of an equivalent combination of education and experience.
• Good negotiation and problem resolution skills.
• Ability to handle multiple tasks while maintaining attention to detail and accuracy and working under tight time deadlines..
• Ability to communicate effectively, both verbally and in writing, with a wide variety of internal and external customers.
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

輸出入及び倉庫管理職(社用車支給)*一部営業あり ID:40772

รายละเอียดงาน *Work as mainly accounting staff, including admin tasks
*Deal with accounting tasks such as invoice, AR, AP and etc
*Support admin functions such as manage office equipment
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female, 25~35 years old
*Communicative English
*At least 2 years accounting experience
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales Support ID:42049

รายละเอียดงาน *Support manager’s task
*Document control, follow up and filling document as routine job.
*Learn to do international trade business (Import & Export)
*Communicate with both oversea and local customer and suppliers.
*Others assigned jobs from manager.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Degree Major: International Trade, Logistics, and Business Administration, Business Computer or any related field. (Fresh Graduated are welcomed.)
*Have your own car and driving license
*English skill must be Business Communication Level both Speaking and Writing
*PC Skill (Microsoft Office)
*Service Minded and Team Player
*Working at Chonburi and Rayong area. (Better for residence in Laemchabang and Sriracha) at Pinthong 1.
*Health: Strong and don’t have any dangerous disease.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Rayong

Japanese Interpreter (N2-3) Bangpoo ID:41763

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 22,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Amatanakorn (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Rayong

【タイ語不要】提案営業 ID:41891

รายละเอียดงาน 【タイ語不要】将来につながる新しい仕事をとってくる提案営業
・業界歴30年の社長と共に既存顧客や新規顧客の営業担当
・5~6年先につながるようなお仕事をとってくり提案の営業をおまかせ致します。
・幅広い金属加工の知識でお客さんの課題を分析し解決するお仕事です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・タイ語力不問
・金属加工や鉄関連の製造業にて営業もしくは購買経験のある方
・タイの製造業に精通している方
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

Production Control Dept Chief ID:41968

รายละเอียดงาน *Responsible for Management of production control section
*Subordinates 5 workers in production control section
*Control, analyze and improve each process
*Develop, apply and operate production control system
*Record and organize necessary data for production control
*Cooperating with sales section
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 30~40 years old
*Having experience as production control
*Having experience as warehouse or related field
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

Japanese Interpreter Staff ID:39995

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Other (Thailand)

Sales (Pinthong 1) ID:41890

รายละเอียดงาน *Responsible for developing strong relationships with customer
*Visiting customer to proposal new opportunity and new products
*Making an estimation and some needed documents
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~35 years old
*Having strong knowledge about steel products and metal processing
*having experience as sales or purchasing in related steel or metal manufacturing
*Communicative English skill
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

Production Dept Chief (Pinthong 1) ID:26196

รายละเอียดงาน *Responsible for Management of production section & Control employees on site
*Control quality of products by auditing production process
*Problem solving for production line
*Improve productivity on production line
*Control & Management Fastener Production Section
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~35 years old
*Have knowledge of CNC(NC) machine or Pressing machine
*Management experience in production line and process
*Having experience as production supervisor or more upper level
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

All34Count(1〜20CountDisplay)