รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All79Count(1〜20CountDisplay)

Assembly Manager ID:46374

รายละเอียดงาน - Responsible for working on site for assembly processing
- Improve the productivity of production process
- Supervise and manage 40-50 staff
- Communicate directly with Japanese supervisors
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- Work experience in assembly processing for more than 5 years
- Ability to start working immediately is an advantage
- Ability to work at TFD Industrial Estate (Chachoengsao)
- Having a good personality
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Injection Machine Maintenance Supervisor ID:45339

รายละเอียดงาน - Responsible for machine maintenance
- Vacancy: 2 positions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-40
- Vocational Degree or higher
- Work experience in machine maintenance for 5 years or more
- Good knowledge of electricity, machinery and/or structure of injection machine
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

QA Converter Supervisor (Gateway) ID:44127

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.) of products
- Respond to external and internal parties for quality related issues
- Prepare documents about our products for customers
- Analyse problems of quality and propose any solutions for improvement
- Correspond to customer claims and perform other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 28-35
- Work experience in Q.A. in manufacturing automotive parts
- Work experience in controlling workers at a supervisory level
- Good knowledge of the process and/or hole manufacturing (KAIZEN, KANBA, TPM, TPS)
- Good knowledge of ISO/TS 16949, ISO14001
- Good knowledge of 5S activities, safety rules and awareness
- Ability to communicate in English will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

New Model Production Officer (Gateway) ID:44129

รายละเอียดงาน - Responsible for the management 0f production, product delivery and workforce based on production plan
- Work on the concept of new models
- Support production line and control process
- Control and manage assembly process with welding and auto parts
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Mechanical or Industrial Engineering
- Work experience in officer program for more than one year
- Good knowledge of ISO9001, TS16949 and ISO14001 (basic level)
- Ability to use PLC, SolidWorks, AutoCAD (2D, 3D) programmes
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

* QA Assistant Manager (Gateway) ID:44706

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.) of products
- Respond to external and internal parties for quality related issues
- Prepare documents about our products for customers
- Analyse problems of quality and propose any solutions for improvement
- Correspond to customer claims and perform other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-45
- Work experience in Q.A. in manufacturing automotive parts
- Work experience in die casting and plastic injection
- Work experience in controlling workers at a supervisory level
- Good knowledge of the process and/or hole manufacturing (KAIZEN, KANBA, TPM, TPS)
- Good knowledge of ISO/TS 16949, ISO14001
- Good knowledge of 5S activities, safety rules and awareness
- Ability to communicate in English will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Production Assistant Manager (Amatanakorn) ID:45799

รายละเอียดงาน - Control and manage the assembly process with welding and auto parts
- Manage the product delivery shipment and workforce based on production plan
- Control subordinates and report to Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-45
- Bachelor’s Degree in Industrial, Mechanical or Instrument Engineering
- Work experience in any related field for more than 8 years
- Good knowledge of FMEA, control plan and APQP (basic level)
- Good knowledge of statistics, work study, AutoCAD, SolidWork, quality and maintenance (basic level)
- Good knowledge of design drawing and understanding of drawing symbols (basic level)
- Good command of English (Japanese is preferably considered)
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Good human relations and leadership qualities
- Flexibility for works and ability to withstand pressure
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

QA Assistant Manager (Gateway) ID:45801

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.) of products
- Respond to external and internal parties for quality related issues
- Prepare documents about our products for customers
- Analyse problems of quality and propose any solutions for improvement
- Correspond to customer claims and perform other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-45
- Work experience in Q.A. in manufacturing automotive parts
- Work experience in die casting and plastic injection
- Work experience in controlling workers as supervisory level
- Good knowledge of process and/or hole manufacturing (Kaizen, Kanba, TPM, TPS)
- Good knowledge of ISO/TS 16949, ISO14001
- Good knowledge of 5S activities, safety rule and awareness
- Good command of English will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

* QA Supervisor (Gateway) ID:45812

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Assurance (Q.A.) of products
- Respond to external and internal parties for quality related issues
- Prepare documents about our products for customers
- Analyse problems in quality and propose solutions for improvement
- Correspond to customer claims
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 28-35
- Work experience in Q.A. in manufacturing automotive parts
- Work experience in die casting and plastic injection
- Work experience in controlling workers as supervisory level
- Good knowledge of process and/or hole manufacturing (Kaizen, Kanba, TPM, TPS)
- Good knowledge of ISO/TS 16949, ISO14001
- Good knowledge of 5S activities, safety rule and awareness
- Good command of English will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Maintenance Engineer (Gateway) ID:43869

รายละเอียดงาน - Control MT section KPI and handle machine and equipment repairs
- Prepare standard documents and educate on how to inspect machine and equipment problems
- Understand machine and equipment problems and take measures systematically
- Other related tasks as needed such as promoting Kaizen activities, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 24-27
- Work experience in maintenance or related functions
- Work experience in automotive parts manufacturing company, especially in metal assembly company or in welding process control
- Work experience in cooperating with Japanese staff or foreigners
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Understanding of drawing (auto parts)
- Good knowledge of process or/and hole manufacturing (KAIZEN, KANBA, TPM, TPS)
- Good knowledge of ISO/TS 16949 and ISO14001
- Good knowledge of 5S activities, safety's rules and awareness
- Ability to communicate in English (at least basic level)
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Maintenance Supervisor (Gateway) ID:43868

รายละเอียดงาน - Control MT section KPI and handle machine and equipment repairs
- Prepare standard documents and educate on how to inspect machine and equipment problems
- Understand machine and equipment problems and take measures systematically
- Other related tasks as needed such as promoting Kaizen activities, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 28-35
- Work experience in maintenance or related functions for 3-5 years
- Work experience in automotive parts manufacturing company, especially in metal assembly company or in welding process control
- Understanding of drawing (auto parts)
- Good knowledge of process or/and hole manufacturing (KAIZEN, KANBA, TPM, TPS)
- Good knowledge of ISO/TS 16949 and ISO14001
- Good knowledge of 5S activities, safety's rules and awareness
- Ability to communicate in English (at least basic level)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Purchase Engineer (Gateway) ID:41958

รายละเอียดงาน - Responsible for selecting and evaluating suppliers and performing the audit of each phase
- Sourcing, identify and develop potential local and overseas suppliers' resources for new models and localization parts
- Responsible for the management of supplier launch readiness and program
- Responsible for the management of tooling preparation, schedule and report, project preparation schedule and report and supplier APQP
- Lead supplier program kick-off meeting as required
- Involve in quality improvement, PPAP and support ISO/TS 16949 requirements
- Analyze cost of purchasing parts and raw materials of all phase (VA/VE activities)
- Responsible for implementing the requirements of localized parts
- Responsible for drafting contracts, releasing and following management
- Responsible for the assessment and evaluation of supplier performance and supplier rating program
- Oversee and monitor cost, materials and other purchase activities during mass production phase until project life off
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor's Degree in Engineering or related field
- Work experience as a purchasing engineer for minimum one year
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good knowledge of ISO/TS 16949, AQAP, PPAP, FMEA and/or control plan
- Ability to read and review drawing
- Ability to prepare and implement new project activities
- Having leadership qualities
- Ability to communicate in English (fair level)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Process & Part Design Manager ID:45344

รายละเอียดงาน - "Process & Part Design Supervisor's" main responsibilities are to design process and parts using CAD/CAM and to control production process. Currently, there are two vacancies for this position.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-40
- Bachelor's Degree in Engineering or related field
- Work experience in related field for 5 years or more
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Ability to communicate in Chinese will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Production Engineer (Gateway) ID:45809

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of production, product delivery and workforce based on production plan
- Control the process and support production line
- Control and manage assembly process of welding and auto parts
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 23-28
- Bachelor's Degree in Mechanical or Industrial Engineering
- Work experience in related field for more than one year
- Good knowledge of ISO9001, TS16949, ISO14001 (basic level)
- Ability to use PLC, SolidWorks and/or AutoCAD (2D, 3D)
- Computer literacy in Microsoft Office Suites (one-year skill)
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

New Model Officer (Gateway) ID:44704

รายละเอียดงาน - Create and support documents of new model such as PPAP, system, work instructions, master plan and capacity of production
- Generate and prepare master plan of new model (TPR) and set up check sheets
- Responsible for prototype making, Go/On Go samples and verify lists
- Responsible for Thai new models and summarising evaluation results (capacity)
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 24-27
- Bachelor's Degree in Engineering or related field
- Work experience in new model functions for 1-2 years
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Production Control Supervisor or Manager ID:45463

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of all aspects of raw materials
- Responsible for planning production and delivery
- Control materials (and forecasting) and MRP functions
- Control and manage the stock of materials and finished goods
- Formulate production planning for monthly production
- Communicate actively with internal production-related department
- Support and execute plans for maximum efficiency
- Summarize data and analyse customers' product orders
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-40
- Bachelor's Degree in related field
- Work experience in production control at managerial level for more than 5 years
- Work experience in supervisor level for more than 3 years
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Manager (tool support, design by CAD) ID:45340

รายละเอียดงาน - Support tool design using by CAD
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-40
- Bachelor's Degree in Engineering or related field
- Work experience in this field for more than 5 years
- Solid knowledge and experience in CAD operation
- Japanese language skills will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Production Assistant Manager (or Manager) ID:46278

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of production and work process to meet standards and specifications to ensure good quality of finished products
- Develop and implement production tracking and quality control system
- Control cost and minimise production loss
- Control production activities to perform in accordance with ISO9001, ISO/TS16949 and ISO14001
- Control and maintain a safe and clean work environment
- Occasionally perform just-in-time production and solve other production-related problems
- Oversee and monitor KPI & Kaizen and take necessary actions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-43
- Bachelor's Degree or higher in Engineering or related field
- Work experience in automotive manufacturing for minimum 10 years
- Work experience in Japanese manufacturing company will be an advantage
- Work experience in ISO 9001 or TS16149, ISO 14001, OHSAS 18001, etc.
- Leadership qualities with interpersonal and problem-solving skills
- Good command of English (TOEIC, minimum 500 scores)
- Ability to communicate in Japanese will be an advantage
- Ability to work with foreigners, under pressure and in the upcountry (Chachoengsao)
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Admin Supervisor ID:46311

รายละเอียดงาน - Update and maintain professional knowledge of Thai labour law
- Responsible for HR process rules and regulations, workforce, compensation, employee relations, labour union and HR information
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Human Resource Management or related field
- Work experience in employee relations and labour union management for one year
- Ability to communicate in English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having good personality and human relations
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Recruitment Officer (Gateway) ID:45814

รายละเอียดงาน - Responsible for recruitment process (mainly)
- Establish recruiting, testing and interviewing program; counselling managers on candidate selection
- Conduct and analyze exit interviews and recommend changes
- Establish and maintain interpersonal relationships by developing constructive and cooperative working relationships with others
- Coordinate with agency’s staffing plan
- Others related task as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-27
- Bachelor’s Degree in Human Resource Management or any related field
- Work experience in recruitment for 1-2 years
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Maintenance Officer (Chachoengsao) ID:46337

รายละเอียดงาน - Responsible for the maintenance of products (boilers)
- Support and follow manager's assignments
- Visit customers in case products are required to be maintained
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Bachelor's Degree in Electrical or Mechanical field
- Work experience in maintenance is preferred
- Having a valid Driving Licence
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

All79Count(1〜20CountDisplay)