รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All94Count(1〜20CountDisplay)

Engineer (Robot, PLC, Mechanical) ID:37513

รายละเอียดงาน -Visit and follow up existing clients (Thai / Japanese companies)
-Attend trade/ marketing exhibition
-Coordinate with Japanese sales team , engineer team
-Contact clients that are interested in the company
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・F/M Age:26~35age
・Driver License
・Need knowledge PLC, Factory Automation, Inventor,Servomotor
・Better:Service Engineer experience or Sales (Electrical)
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Samutprakarn

Plating Process Supervisor (2 positions) ID:45468

รายละเอียดงาน - Responsible for delivering and supporting technical issues in production
- Set up the control and monitor critical equipment/processes
- Evaluate and collect data for improvements and modifications
- Execute the plating process, chemical material and hazardous goods
- Other related tasks assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Science or Engineering
- More than 3 years' experience in supervisory level
- Experience in metal processing
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Press Machine Operation Supervisor (2 positions) ID:45466

รายละเอียดงาน - Monitor and control machines to maintain daily and weekly production schedule
- Responsible for press and metal cutting process
- Adjust machine parts as needed to ensure proper speed, pressure, temperature and amount of materials for quality production
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Science or Engineering
- More than 3 years' experience in supervisory level
- Experience in metal processing
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Assembly Technician Manager ID:45465

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of assembly process and technical support for assembly
- Assemble electrical or electronic systems or support structures and install components.
- Conduct test on products to ensure conformance to specifications
- Perform manual assembly during the small-scale production of electronic devices used in avionic systems
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 38-45
- Bachelor's Degree in Science or Electronic Engineer
- More than 5 years' experience in the management of production control and assembly process in managerial level/position
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Production Control Supervisor/Manager ID:45463

รายละเอียดงาน • Responsible for the management as follows:
- All aspects of raw materials
- Production and delivery planning
- Material control (and forecasting) and MRP functions
- Stock of material and finished goods
- Monthly production and production line plan
- Delivery schedule and material planning
- Communicating with internal production
- Support the plans for maximum efficiency
- Analysis and summary of customers' product orders
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-40
- Bachelor's Degree in related field
- More than 5 years' experience in production control in managerial position/level
- More than 3 years' experience in supervisory position/level
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

HR Manager (Chachoengsao) ID:30404

รายละเอียดงาน - Responsible for management of HR department
- Handle a full set of HR functions such as program, welfare planning, HRD and etc.
- Correspond to Union of Labour as representative
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- At least 10 years' experience in HR field
- Work experience in factory with more than 200 employees
- Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45462

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45461

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45460

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45459

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45458

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45455

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45450

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45449

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45446

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45448

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Sales / Customer Service Supervisor ID:45327

รายละเอียดงาน - Work directly under BS Asst MG (and BS MG's assignment)
- Supervise staff based on line of command (ref. BS organization chart)
- Contact and communicate with customers, shipping companies, sub-contractors and other concerned sections in the company via verbal requests, telephone, emails, portal website, documents, etc.
- Act as the main person between assigned customers & concerned parties in the company
- Follow up orders (firm and forecast) and payment from customers, information, data or documents (under BS responsibility) required by customers or other sections in the company
- Weekly/monthly firm orders, delivery situation & forecast and sales results (invoice details) to BS Asst' MG and input data in ERP (PRONES)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree, major in Business Administration, Marketing, English, Economics or any related field
- Experience in customer service
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Japanese Interpreter (JLPT N3 or higher) ID:45397

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret spoken languages during the meetings (Thai and Japanese)
- Support Japanese Management (and prevent miscommunication)
- Assist the Admin Department and Japanese management executives
- Welcome company guests and handle other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- JLPT N3 or higher
- Having a valid Driver's License
- Having good personality
- Able to work at Chachoengsao
- Availability to work immediately is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Secretary (Japanese Speaking, JLPT N3) ID:45398

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret during meetings from Thai to Japanese and vice versa
- Support Japanese Management (and prevent miscommunication)
- Assist the Admin Department and Japanese management executives
- Welcome company guests and handle other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- JLPT N3 or higher
- Having a valid Driver's License
- Having good personality
- Able to work at Chachoengsao
- Availability to work immediately is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

ID:45421

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

All94Count(1〜20CountDisplay)