รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Electrical Engineer (welcome new grad) ID:47654

เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn
รายละเอียดงาน - Create the distribution board such as control panel, etc.
- Implement the function test
- Adjust and install work of distribution board (control panel)
- Inspect and maintain finished products
- Supervise and manage subordinate officers and project
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-29
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering
- Work experience, minimum 2-3 years, in creating control panel or switch-box
- Ability to read electrical drawings and create control panel or switch-box
ภาษา English:Doesn’t matter
Other Languages:Thai
วันหยุด - Sun, Public Holidays
- Work on Sat (9:00-15:00)
สวัสดิการ - Social Security Fund
- BONUS
- Transportation (5000 THB)
- Medical Allowance (5000 THB)
- Others