รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

ASEAN Development Planning Department Manager ID:46448

เงินเดือน Monthly Salary 85,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Responsible for ASEAN Development Division as a whole picture in high-level management
- Research, select and propose the best local design for ASEAN region for all automotive manufacturers
- Plan the concept for proposal selection and planning concept
- Check appropriateness of proposal and manage processes and progress
- Other related tasks as needed
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Public Holidays (Thailand)
สวัสดิการ - Uniform
- Commuter Bus
- Provident Fund
- BONUS
- Cost of living Allowance
- Medical Security Fund
- Diligence Incentive
- Group Insurance Contribution
- Rank Position & Long Service Incentives
- Marriage
- Staff and Family Death Subventions
- Child's Birth & Children's Scholarship
- Ordination
- Gratuity & Retirement
- Workmen's Compensation Fund