รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Internal Quality Control (IQC) Manager ID:46336

เงินเดือน Monthly Salary 65,000THB 〜 72,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong
รายละเอียดงาน - Responsible for the management of policies
- Select and approve conforming and non-conforming parts
- Control non-conforming products or defective parts
- Support company activities such as education and training
- Support and assist in following up on problems with suppliers
- Evaluate PPM results of all suppliers
- Perform auditing of all suppliers
- Supervise and manage employees in IQC section
- Control and manage system in IQC
- Cooperate with concerned sections (to solve problems and run activities, etc.)
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Public Holidays (Thailand)
สวัสดิการ - Transportation Support (company van or by motorcycle , 3,000 THB )
- BONUS (aprx. 4 months)
- Perfect Attendance Incentives (450, 650, 850 THB)
- Housing Allowance (3700 THB)
- Provident Fund 3-5 %
- Meal Allowance ( 660 THB )
- Telephone 1,000 THB
- Group Insurance
- Uniform
- Others