รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Assistant Marketing Manager ID:45910

เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 70,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน 1. Web Site Marketing
2. Lead Generation
3. SEO/PPC Marketing
4. Email Marketing
5. Social Marketing
6. Business Stream Marketing
7. Market Research & Reporting
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in Marketing, Business or a relevant field
- More than 5 years' experience in integrating email marketing, social media marketing and content marketing and creative production
- More than 5 years' experience in CRM, marketing automation, marketing funnel optimization and web analytics
- Work experience in an agency and in-house capacity is an advantage
- Work experience in setting up and optimizing PPC campaigns
- Strong written, verbal communication and listening skills (English and Japanese)
- Strong analytical skills and data-driven thinking
- Ability to work at both strategic and tactical levels (a hands-on team player)
- Attention to detail, excellent organization skills, strong project management skills with the ability to manage multiple projects and responsibilities in a fast-paced environment
- Self-starter approach to work with an eagerness to consistently exceed objectives and improve processes
ภาษา English:Communicative
Other Languages:Thai
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Public Holidays (Thailand)
สวัสดิการ - Health Insurance
- Life & Accident Insurance
- Provident Fund
- Annual Health Checkup
- Salary Increment
- BONUS
- Uniform (optional)
- Travel Allowance
- Long Years of Service Award
- English & German Language Study
- Wedding Welfare
- Funeral Subventions
- New Year Party
- Social Security Fund