รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Assistant Marketing Manager ID:45910

เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 70,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน 1. Web Site Marketing
2. Lead Generation
3. SEO/PPC Marketing
4. Email Marketing
5. Social Marketing
6. Business Stream Marketing
7. Market Research & Reporting
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Public Holidays (Thailand)
สวัสดิการ Health Insurance
Life & Accident Insurance
Provident fund
Annual health check up
Salary increment policy
Bonus payment
Uniform (optional)
Travel allowance
Long service year award
English & German language study support
Welfare for wedding
Funeral support
New Year party
Social security