รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Operation GM or Factory Manager ID:45890

เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Control and manage manufacturing performance to achieve annual operation plan, service, quality and area of cost control
- Lead the manufacturing team to ensure staff capability and growth that match business requirements
- Ensure safety in environment under plant operations to meet standards and norms
- Develop manufacturing strategies that support operation plan and business growth
- Ensure development of executable plan and team execution including operation capability and new initiatives of products expansion plan
- Control product quality to achieve targets and maximise the efficiency of machine and its utilization
- Deliver environmental sustainability initiatives including energy and water consumption
- Ensure manufacturing operations meet standard
- Minimise and prevent injury frequency, lost time and its operational tasks
- Maximise plant productivity and its operational tasks
- Ensure sufficiency of resources for plant operations via proper structures, staff capability and empowerment
- Join with Q.A./C.A. to support the evaluation of/actions against customer complaints
- Ensure plant operations comply with local laws and regulations
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - BONUS (twice per year, aprx. 2 months)
- Social Security Fund
- Shuttle BUS
- Others