รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Technical Manager ID:44859

เงินเดือน Monthly Salary 100,000 〜 150,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Ensure the process of PCP and S are clearly defined and applicable
- Recruit, develop, motivate and manage the team performance
- Organize the planning of activity
- Maintain and enhance safety consciousness and awareness in workplace by respecting EHS rules (IS9001:2008, 14001 2004 and S 18001:2007)
- Coordinate new products, chronologies and projects operations, GE/L, Purchase Department and e-teams, etc.
- Monitor and analyse the production results, implement and follow-up corrective actions
- Use management tools such as GY, IDP, etc., to ensure management mode is the same for everyone
- Praise direct reports during performance review period sign development and training plan
- Coach and mentor key people
- Flow down and cascade global information to staff
- Plant-widely shared information and promote internal communication
- Set performance objectives for team
- Propose and administer projects in areas needed improvement actions
- Support LIFE projects
- Propose the improvement of flow, technologies, training, etc.
- Manage the related audits and ensure compliance with government institutions and corporate principles
- Ensure safety and environment policy, as well as relevant safety legislation, are observed and followed
- Promote corporate culture and values
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - BONUS (approx. 3.75-4 months)
- Provident Fund (6%-8%)
- Performance Care
- Employment Care (6%)