รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Design Engineer (Automotive) ID:44715

เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Design automotive parts (using AutoCAD 2D 0r 3D)
- Communicate effectively with clients, colleagues and contractors who involve in the project
- Write technical reports to summarise the findings
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- More than 5 years' experience in Automotive Design
- Able to communicate well
- Good command of English (upper intermediate)
ภาษา English:Communicative
Other Languages:English
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - Social Security Fund
- BONUS
- Health Insurance
- Annual Health Checkup