รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Assembly Engineer (Samutprakarn) ID:44621

เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn
รายละเอียดงาน - Product Quality Evaluation
- Production/Manufacturing Improvements
- Determine required tooling and capacity for new programs
- New making, monitor for in-house made and outside made dies
- Identification and resolution of mass production tooling issues
- Development of Electric Arc Welding Machine adjustment, requirements and plan
- Tooling and product evaluation and validation
- Electric Arc Welding Machine design and implementation of repairs and improvements
- Electric Arc Welding Machine design and implementation of product design changes
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Public Holidays
สวัสดิการ - Social Security Fund
- Medical Insurance (1,000 THB/month)
- BONUS (once per year)
- Food Allowance: 1,000 THB
- Annual Salary Increase
- Training in Japan
- Birthday Party
- Overtime Allowance
- Shuttle BUS (pick up at Udomsuk)