รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

H.R. Director ID:44424

เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 200,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)
รายละเอียดงาน - Responsible for general tasks of H.R. (HRD & HRM)
- Develop organization strategies by identifying and researching human resources issues
- Contribute information, analysis, and recommendations to organization (required; strategic thinking and direction)
- Establish human resources objectives in line with organizational objectives
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - Annual BONUS
- Social Security Fund
- Provident Fund
- Fuel Allowance
- Telephone Expense
- Medication Benefits
- Annual Party
- Funeral Subventions (family members)