รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Project Manager ID:44272

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong
รายละเอียดงาน - Coordinate with internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects
- Ensure that all projects are delivered according to schedule, within scope and within budget
- Develop project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility
- Ensure resource availability and allocation
- Develop a detailed project plan to track progress
- Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs
- Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
- Report and escalate issues to management executives as needed
- Manage the relationship with the clients and all stakeholders
- Perform risk management to minimise project risks
- Establish and maintain relationships with third parties/vendors
- Create and maintain comprehensive project documentation
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male or female , Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree or higher in related field
- Minimum 3-5 years' experience in Assistant or Manager level
- Fluent command of English
ภาษา English:Business Level
Other Languages:English
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- National Holidays
สวัสดิการ - Housing Support
- Life Insurance
- Social Security Fund
- Provident Fund
- Accommodation Allowance
- O.T. Allowance
- Free Shuttle Bus (Rayong/Sriracha/Chonburi)