รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Safety Officer ID:44117

เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Responsible for monitoring Health Safety and Environment to be well-functioned in compliance with safety laws
- Responsible for safety policies, workplace inspections, accident investigations and regulatory compliance
- Conduct in-house safety training to prevent insecurities in workplace
- Analyse and assess the risks in workplace; including creating safety rule & regulations
- Ensure that workers comply with company policies and government safety regulations
- Follow up safety committees and meeting schedules
- Ensure all staff under his/her control fully understand and follow the requirements of company's health and safety policy
- Other tasks related to Health & Safety as assigned
วันหยุด - Alternate Saturday
สวัสดิการ - Transportation Service (Bangbua, Bangsaen, Robinson, Amata, Sahapas)
- BONUS (approx. 3.5 months)
- O.T. Allowance
- House Allowance
- Mobile Phone Allowance
- Health Welfare
- Position Allowance
- Diligence Allowance
- Provident Fund