รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Mechanical Estimate & Design ID:44008

เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Mechanical Design & Mechanical Budgeting
- Mechanical Engineering (including the model)
- Prepare a Quotation for the Mechanical System
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between over 25
- Bachelor's Degree in any field
- Minimum 2-5 years of working experience
- Welcome new graduates
ภาษา English:Business Level
Other Languages:English
วันหยุด - Saturday (twice a month)
- Sunday
- Public Holidays
- Paid Holidays
สวัสดิการ - Social Security Fund
- Provident Fund
- Medical Expenses (10,000 THB/year)
- Welfare of Uniform Company
- Employee Benefits Loan
- Life Insurance Group
- Accident Insurance (group of employees)
- Travel Allowance (1,500 THB/month, Bangkok only)
- Childbirth / Funeral / Wedding Subventions
- Annual New Year's Activities
- BONUS and Annual Salary Adjustment
- Trip to Japan for 6 months