รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Design Engineer (SolidWorks) ID:44002

เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Responsible for electrical and mechanical designs
- Design hose products by using SolidWorks
- Other related tasks as needed
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - BONUS (approx. 3 months)
- Free Shuttle Bus (20 lines)
- O.T. Allowance
- Lunch Allowance (30 THB /day)
- Housing Allowance (55 THB/day)
- Medical Expenses (16,000 THB)
- Dental Treatment Benefits (family members also covered)
- Provident Fund
- Language Allowance