รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

CAM Design Engineer ID:43683

เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Programming CNC date for Die-Cast production
- Design casting for mould by CAM/CAD (depending on the position)
- Visit customers to confirm the requirements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-40
- Able to use AutoCAD & CAM
- Good command of English
- Able to work well under pressure
- Production Control skills will definitely be an advantage
ภาษา English:Communicative
Other Languages:English
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Depending on Company Calendar
สวัสดิการ - BONUS
- Transportation Support
- Food Allowance
- Housing Allowance
- Medical insurance
- Social insurance