รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Quality Control Assistant Manager ID:43509

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Responsible for all functions of QA & QC and the management of budget, workforce including KPI and action plan (short-term and long-term)
- Set KPI and drive team members to achieve the targets
- Optimize the use of resource to meet quality, cost and financial objectives
- Lead quality-driven improvement activity of internal and supplier parts
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- National Holidays
สวัสดิการ - Provident Fund
- Social Security Fund
- Life Insurance
- Accident Insurance
- Health Insurance
- Diligence Allowance
- Shuttle Bus Service
- Meal Allowance
- Accommodation
- Position Values
- Uniform