รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Factory Manager ID:43350

เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Responsible for factory management
- Supervising and controlling 35 staff
- Management of each department
- Process control and deadline control
- Safety management and personnel management
- Report to Japanese supervisor
วันหยุด - Working on Sat (twice monthly)
- Sunday, National Holidays
สวัสดิการ - Meal Allowance
- Transportation Support
- Diligence Allowance
- O.T. Allowance
- BONUS (2.75 months in 2016)