รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

SENIOR ELECTRICAL ENGINEER (PLC SYSTEM CONTROLLER) ID:43337

เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location
รายละเอียดงาน - Provide engineering support and direction to the maintenance department for maintaining electrical and electronic equipment in a manner which optimizes operational performance and safety
- Analyze and interpret electrical schematics to the component level as required to make repairs and return equipment to operation
- Develop, write, and debug control logic for machine control
- Create design modifications and improvements to complex electrical, electronic, and mechanical equipment
- Provide direction to electricians in troubleshooting, repair, and program AC/DC drive systems
- Responsible for maintaining all electrical prints and documentation
- Maintain existing documentation and accessible to other team members
- Ensure that copies of software are up-to- date and available to the maintenance team members and that sufficient backup copies are maintained in a safe location
- Cooperate with engineering and maintenance team of company group and partners
วันหยุด - Sunday
- Every other Sat (8-12 pm)
สวัสดิการ - BONUS (3 months)
- Cost of Living Allowances
- Provident Fund (max 8%)
- Medical, Accident & Life Insurance
- Premium rice
- Training & Development Opportunities
- Annual Vacation (Max. 18 days)
- Staff Outing
- Loan, etc.