รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Maintenance E&I Engineer ID:43051

เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong
รายละเอียดงาน Develop preventive maintenance & calibration program for E&I&DCS. Improve reliability of equipment.
Develop preventive maintenance task list of each equipment as per supplier’s recommendation and/or affiliate sharing
Develop preventive maintenance task list for safety critical equipment.
Ensure repair task at root cause and on time in the acceptable state of repair
Provide leadership, coaching and direction to team in all aspect of their work in order to ensure EHS compliance, such as work permit, JSA, MOC and etc.
Perform monthly safety walk in maintenance area and gap completion
Monthly review notification SAP analysis – E&I
Reduce breakdown and recurrence work order by leading Root Cause Analysis – E&I&DCS
Coordinate for Skill knowledge development – E&I&DCS for maintenance & production team
Work with vendors to source part and substitute part with more economical options to improve equipment functionality
Lead continuous improvement effort using lean manufacturing principle
Develop DCS authorize, interlock matrix, trouble shooting and functional test
Ensure E&I&DCS system compliance to EHS-MPM guideline and regulatory
Support ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and MPM guideline
Coordinate and support for Energy program
Follow MOC procedure
วันหยุด Sat-Sun
สวัสดิการ Dental insurance
Five-day work week
Life insurance
Medical insurance
Performance bonus