รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Quality Supervisor (Urgen) ID:42989

เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 69,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL
รายละเอียดงาน - Be responsible for production follow by requirement and make sure the quality of product.
- Assisting quality supervisor to do an audit by the second and third party, and product optimizing.
- Analyzing and correcting abnormality condition. Organizing related staff to correct protective method and perfect it.
- Be responsible for auditing producing product; edit and revise in-process quality inspection guidance book and other file.
- Assisting to collect and analyze customer quality complaint, and tracing the improving method.
- Assisting HR and production to train and assess the operator and inspector.
- Be responsible for checking MSA regularly and save the data.
- Set up a perfect quality record, writing monthly report and hand in weekly report to quality supervisor
- Set up and maintain department file and customer data
- If some incident occurs, report to the supervisor immediately.
- Assist Quality Department to finish all related work.
- Arrange work for IPQC&IQC\OQC then do a performance assessment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Character: scrupulous,hard working,self-descipiline and innovative
- Education background: Above college, major in mechano-electronic; able to use computer and English
- Experience: Above 4 year working experience of Quality in-process
- Skill: Familiar with ISO9001、TS16949 quality management system, 5s and Seven Basic Tools of Quality
- Character:Honest, hard working, frank ,diligent
ภาษา English:Communicative
Other Languages:Thai
วันหยุด Alternate Saturday
สวัสดิการ - no transportation but have journey allowance
- house allowance
- Diligent
- position allowance
- Bonus depend on profit company earning