รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Quality Supervisor - Urgently Required! ID:42989

เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 69,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL
รายละเอียดงาน - Responsible for production following requirements and ensure quality of products
- Assist quality supervisor in performing audits by second-and-third party and product optimization
- Analyze and correct any abnormal conditions
- Responsible for auditing products
- Edit and revise in-process quality inspection, guidance book and other files
- Assist in collecting and analyzing customer quality complaints and trace improving methods
- Assist HR and production plan in training and assessing operators and inspectors
- Responsible for checking MSA regularly and saving the data
- Set up a perfect quality record, write monthly report and hand in weekly report to quality supervisor
- Set up and maintain department files and customer data
- Report promptly to supervisor in case of any accident
- Assist Quality Department in finishing all related tasks
- Arrange works for IPQC & IQC\OQC and conduct performance assessment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- Graduating from mechano-electronic field
- Work experience in in-process quality for 4 years
- Familiarity with ISO9001, TS16949, quality management system, 5s and seven basic tools of quality
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Good command of English
- Self-discipline, innovative and hard-working
ภาษา English:Communicative
Other Languages:Thai
วันหยุด -
สวัสดิการ - Travel Allowance (journey)
- Housing Allowance
- Diligence Allowance
- Position Allowance
- BONUS (depending on profit)