รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Assistant Manager of General Administration ID:42944

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Responsible for overall company administration functions
- Monitoring & control subordinate to work smoothly, efficiently and accuracy on time.
- Plan, control and ensure all service requirements of the office are undertaken and achieve administrative tasks.
- Manage day-to-day general administration operation.
- Able to deal with multiple tasks.
- Handle all activities as assigned.
วันหยุด work on Saturday ( Client Calendar = remain 3 sat)
สวัสดิการ Deligence
Good Attendance
Pay for OT Food
Pay for normal Food
Bonus 4-5 month
Provident Fund
Free Rice
Group Insurance
Uniform
New Year Party
Family Day
Company trip
Healthy Check
Transportation