รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Electrical Engineering ID:42740

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Complete engineering design, testing and commissioning of facility instrumentation and control systems
- Perform engineering tasks using established procedures (these include but are not limited to, equipment selection, schematic design, system layout, cost estimation and system documentation)
- Oversee automation and project planning, scheduling and budgeting based upon project commissioning and start-up schedule
- Provide guidance and training assistance to employees
- Perform other assignments e.g. Project Management, Process Safety Management, etc.
- Develop and implement facility control and automation solutions based on cause and effect documentation, P&ID’s, control narrative and an understanding of facility environment
- Generate system architecture and automation network drawings
- Conduct system testing and troubleshooting of control programs
- Work closely with Operation/Maintenance personnel to optimise facility efficiency and reliability.
- Develop electric diagram design
- Design control box and make vender selection on electrical parts
- Interface between PLC control box, inverter, servo or automation products
- Coordinate with admin. to purchase part to assembly
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering or Control Systems and Instrumentation Engineering
- Minimum 5-7 years' experience in Electrical field and Management of Schedule & Worker
- Experience/knowledge in Hard Drawing Design, Blue Prints and Control Systems (Control Panel Setup & Modified, Sequencer-Software, Mitsubishi's PLC)
- Experience in Project Management, Process Safety Management or Training
- Skills in Hard Electric Drawing Design & Inspection
- Skills in Control Box & Machine Wiring
- Own a Car and a valid Driving License
- Able to establish applications of Servo Drive, Servo Motor and systems
- Able to handle several assignments (projects & process duties) simultaneously
ภาษา English:Communicative
Other Languages:Japanese
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- National Holidays
สวัสดิการ - Social Insurance
- Medical Expense (10,000 THB/year)
- BONUS (performance)
- Birthday Gift (2,000 THB)
- Fuel Allowance (actual cost)