รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Design Engineer ID:41405

เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn
รายละเอียดงาน - Control panel design (sheet metal, electric diagram, etc.)
- Soft PLC design (Mitsubishi)
- I/O check
- Using "Auto CAD"
- Modifying PLC and wiring in the field
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-33
- Work experience, minimum 3 years, in control panel design and PLC (Mitsubishi)
- Work experience in the production of control box
- English language is not necessary
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a calm personality
ภาษา English:Doesn’t matter
Other Languages:English
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Work on Sat (twice per month)
- Weekday (8:30-17:30)
- Saturday (9:00-15:00)
- Annual Holidays (6-10 days)
- Sick Leaves (30 days)
สวัสดิการ - Social Security Fund
- BONUS
- Family Support Allowance
- Transportation (max 5000 THB)
- Medical Allowance (5000 THB)
- Attendance Incentives (300 THB)
- Medical Insurance
- Housing Allowance (1000 THB)
- Annual Health Diagnostic
- Others