รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Production Engineer (Eastern Seaboard) ID:40720

เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 37,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong
รายละเอียดงาน - Responsible for production engineering
- Improve the productivity for production process
- Conduct cost deduction for production
- Develop and improve Quality Control on production process
- Other related tasks as needed
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- National Holidays
สวัสดิการ - BONUS (3.75 months)
- Housing Allowances
- Provident Fund
- Diligence Allowances
- Shift Incentives
- Insurance
- Meal Allowances
- Uniform
- Meal O.T. Allowances
- Work/Training Outside Incentives
- General/Wedding/Delighted child/Priesthood Welfare
- Transportation Support (Bangsean > Sriracha > Sahapat > Pluakdaeng)