รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Design Engineer (electricity) ID:40624

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL
รายละเอียดงาน - Create electric designs for products (washing machine)
- Create designs of electric system following client's orders
- Lead a team of designers and estimate budget for design
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-35
- Bachelor' Degree or higher in Electrical Engineering or a related field
- Work experience, minimum 2 years, as a mechanical design engineer
- Ability to use AutoCAD and Inverter 3D
- Ability to communicate in English
ภาษา English:Communicative
Other Languages:Thai Japanese
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - Car Insurance
- Calling Expense
- Social Security Fund
- Accident Insurance
- In-house & Public Training
- Company's Outing or Party
- Annual Health Checkup
- Others