รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Production Supervisor ID:39684

เงินเดือน Monthly Salary 21,000THB 〜 31,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong
รายละเอียดงาน 1. Management Injection Line and Technician
2. Follow plan mold and KPI
3. Improved problem part after machine operation
วันหยุด Alternate Saturday
สวัสดิการ 1. House: 1,300 (Received after the probation already).
2. Position: Supervisor 1,500 Baht/Month
3. Gasoline: 75 Baht/Day.
4. Food 40 Baht/Day
5. Diligence: 300, 500, 800 Baht
6. Group life insurance
7. Approximately bonus 4 months