รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

PABX Engineer Supervisor ID:39475

เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location
รายละเอียดงาน
วันหยุด -
สวัสดิการ -Group health insurance (17,000 THB) per year
-Dental Fee 5,000 THB.
-Annual Medical check up
-Company Trip
-Training
-Bonus
-OT (Mon-Fri=1.5, Sat-Sun=2)
-Transportation Allowance