รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Internal Audit Senior Supervisor ID:37588

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,All Airport Link Lines (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน *Support internal audit activities in all and relates aspects
*Translate languages with all kinds of business concerned document including legal issues 2 ways (English ? Thai) or (Japanese ? Thai)
*Prepare, present and support related briefing sessions, but mainly for the company’s compliance issues.
*Check, investigate and research on internal matters (conforming the situation, exercising an audit, etc.)
*Collect information on the ;attest business and social issues and trends (mainly focusing on general compliance issues)
*Do some related hearing the organizations outside the company as essential including the government agencies
วันหยุด *Sat, Sun, National Holidays
สวัสดิการ *Bonus : Depends on company's performance (about 4.5~5.5 months)
*Medical Insurance
*Shuttle bus
*Meal Allowance (Free rice)
*Salary Negotiable