รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Inventory Assistant Manager ID:37400

เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน -Be responsible for all activities, systems, processes and communication to ensure effective and efficient inventory management practice as standard of company requirement.
-Responsibilities including managing stocks consignment all Department Store, stocks all company warehouse, plan to inventory reconcile, cycle count procedures and develop the skills of inventory control team to meet logistics department level requirement.
-Plan to cycle count stocks consignment all Department Stores and inventory reconciles with investigation the stocks transactions to corrective adjustment in SAP.
-Ensuring to meet the targets of main logistics KPIs i.e. Inventory consignment stocks controls and inventory accuracy.
-Supporting internal & external audits and warehouse/consignment stocks annual stock take.
-Supporting warehouse activities such as warehouse improvement projects, monitoring warehouse inventory & analysis to development practice process.
-Plan monthly, quarterly and annual cycle count procedures as well as providing accurate counting reports and improvement plans.
-Lead, direct, train and manage inventory teams
-Lead action for inventory reconciles, inventory shortages, excess inventory, end-of-life products, obsolesce items.
-Performs miscellaneous job-related duties as assigned
วันหยุด Weekend
สวัสดิการ -Group Accident
-Life Insurance
-Annual Increment
-Bonus
-Variable Bonus based on KPI & performance
-Provident Funds
-Product Allowance
-Oversea training
-Annual Company Outing