รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sales Engineer ID:36219

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)
รายละเอียดงาน - Promote the sales of lubricants by visiting customers regularly throughout the assigned industry/territory
- Recommend new products where applicable
- Maintain and expand customer base; building and maintaining rapport with key customers
- Identify and develop new customer opportunities
- Ensure that sales, collections, and gross margin targets are achieved
- Provide technical assistance and arrange successful field trials for various customer applications
- Maintain competitive information on price, sales volume and market share as well as competitive marketing activity etc. to enable successful negotiation with customers
- Forecast sales immediately to senior staff to ensure availability of stocks
- Preparation of proposals for offers
- Develop Key Account Management plan and activities (approved by Division Manager) and take the ownership
- Update and monitor price list and ensure pricing is strictly within the approved guidelines
- Ensure all statutory and company required paperwork is up to date through effective record keeping and organization
- Dealing with customers and FUCHS management/staff on all related subjects
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree with technical focus/background in Chemical Engineering, Mechanical, or Industrial Engineering is preferred
- Experience (3 years) in sales representative positions in key industry (food and chemical, lubricants, machine tools, automotive) coupled with good sales and marketing expertise at a global company
- Experienced as representative with background in lubricants
- Experience in the sales of demanding products which are not self-explanatory
- Good writing and verbal communication in English
- Good skills in data processing (MS Office)

- Having project management skills and entrepreneurial spirit
- Presentation and negotiating abilities
- Self-motivated (proactive/self-starting)
- Excellent team player with mature leadership
- Strong service, consulting, and customer orientation
- Excellent negotiation skills and effective time management
- Able to work independently under pressure and stretched targets
- Demonstrate strong interpersonal and communication skills with strategic initiative

- Others; high travel frequency / MS Office / Sales Training / Negotiation Training / Presentation Training / Account Management Training / Product Training / Basic Lubricants Training
ภาษา English:Communicative
Other Languages:Thai
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - Provident Fund 5%
- Accident Insurance
- Health Insurance
- Dental Treatment (2,000THB/year)
- Annual Checkup
- BONUS (depending on performance)