รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Assistant Manager ID:32768

เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location
รายละเอียดงาน - Operate business of grain commodity, particularly rice, bean, maize, etc.
- Managing the team (inspectors) on site
- Establish a good relationship with buyers and suppliers
- Conduct marketing strategies in close cooperation with domestic shippers, traders, and buyers in foreign countries
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, age between 30-40
- Bachelor's Degree or higher
- Excellent interpersonal skills and outstanding leadership
- Excellent written and verbal communication skills in English
- Proficient in MS Office
- (Advantage) Chinese language skills
- Experience in agricultural food production, agricultural-food-related trading business, warehouse logistics industry, inspection, or shipping
ภาษา English:Business Level
Other Languages:Thai
วันหยุด Sat-Sun, National Holidays
สวัสดิการ Social Security Fund and Insurance