รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

HR Manager ID:31546

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Responsible for all human resources functions and management
- Support organization development and provide training
- Supervise office administration
วันหยุด Weekend, Public Holidays
สวัสดิการ - Provident fund
- Social security
- Uniforms
- Travel expenses
- Bonus