รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Customer Service Engineer ID:21477

เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location
รายละเอียดงาน - Support and provide consultation to customers relating to industrial issues (lithography, electronics, sci & inspection and industry)
- Support sales staff in demonstration, event, installation, maintenance, etc. and provide after-sales service
- Other related tasks as assigned by manager
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Public Holidays (Thailand)
สวัสดิการ - Social Security Fund
- BONUS
- Health Insurance
- Car Maintenance Expense (4000 THB)
- Gasoline Allowance (actual cost)