รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All19Count(1〜19CountDisplay)

HR Manager ID:39634

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 55,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

HR& Admin Recruitment Supervisor(section A) ID:39679

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Purchasing and buyer ID:40456

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Sales administratation Manager ID:23463

รายละเอียดงาน *Manag team staff
*Directly approach to candidate by phone
*Data entry
*Follow up existing clients
*Follow up candidates including ones after placement
*Make documents
*Collect documents for contract from clients
*Arrangement for interview schedule
*Confirmation for interview schedule
*Follow up clients after interview with our candidates
*Check resumes
*Check job descriptions
*Check KPI
*Share new job description with CA side and identify potential candidates
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・Experience of administaration
・English level Business Level
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Node.js Developer - BTS Chongnonsri ID:39972

รายละเอียดงาน Job description: Your important role will be building and optimizing our marketplace platform. You will work directly with our experienced team both in Thailand and the US. You will be one of our founding employee to build and develop our services to enhance customers’ experience.
We need you to:
• Build, test, scale, support and frequently refine new products and services.
• Tackle a wide variety of coding challenges throughout the stack and contribute to all parts of our code base.
• Build a platform to process huge amount of value in transactions.
• Be a team player in a small, flat-structured, highly collaborative environment.
• Be surrounded by a team of highly talented professionals doing the best work of their lives, and having fun with it.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Be passionate about learning, and tackling new and exciting technical challenges.
• Be passionate and think like an owner in terms of how they work, the quality of their work, and what they work on.
• Have great attention to detail and strive to write solid, reusable, and well tested code.
• Care about the user experience and be driven by solving real world problems.
• Have minimum of 3-5 years of commercial software development experience.
• Have experience in writing javascript on the front-end (not just jQuery)
• Feel very comfortable with the front-end technologies like HTML5 / CSS3 + Bootstrap.
• Preferable to have experience with both Node.js and JAVA.
• Have previously worked in a small startup environment (this is very important!)
• Embrace the agile development process and lean startup approach, grounded in metrics and user data.
• Be able to design and write well-structured, easily maintainable, well-documented code that balances beauty and pragmatism.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Secretary ID:39868

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

sales&marketing ID:35788

รายละเอียดงาน To contact prospect clients and plan for sale visit to build the relationship with them for create our new clients
To suggest and offer our recruitment service to client which are planning to employ new hire
To introduce suitable candidates and suggest potential candidates for jobs to clients
To research Thai market for our target and create an effective plan to achieve company target
To cooperate with our recruitment consultant to search website and our database for suitable candidates timely.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male/Female, Thai Nationality,Age 24 – 35
Bachelor's Degree in any related fields
at least 2 years working experience as Sales
Good command of English
Strong communications, interpersonal skills, responsible for achieving company mission and be able to respect team-work
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Recruit Consultant ID:35728

รายละเอียดงาน To recruit job-seekers, Interview with candidates
To offer and suggest suitable jobs for candidates
To set up interview with client
To coordinate and manage schedule between candidate and client
To contact and visit client to discuss about job description and the requirement for a position
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male/Female, Thai Nationality, Age 24 – 35
Bachelor's degree in any fields
at least 2 years working experience any fields
Good command of English
Strong communications, interpersonal skills, responsible for achieving company mission and be able to respect team-work
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Telemarketing ID:39625

รายละเอียดงาน AAs a Sales coordinator you will efficiently provide support to our consultants in sales activities and administrative tasks that will assist in increasing company’s productivity and profitability. You are responsible for understanding the nature and objective of the recruiting business as you will be providing assistant to consultants team . You are open to provide suggestions that will maximize our business operations.

Supporting Consultants:
- Call candidate to invite our interview.
- make confirm interview with our client.
- Assist in inputting candidate data at system.
- Coordinate with Sales. regarding interview schedules.
- Make sure that scout candidate information are updated in the company system correctly, and necessary information as acquired prior to transferring information to consultants
- Provide general assistance as assigned.
- Confirm the candidate - client interview prior to the interview date
- Conduct data input on system before transferring to consultant
- Scout candidate from available sources as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female, 22~24 years old
*Communicative English
*Basic PC skill such Microsoft word and excel
*Personality-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales coordinator ID:38668

รายละเอียดงาน AAs a Sales coordinator you will efficiently provide support to our consultants in sales activities and administrative tasks that will assist in increasing company’s productivity and profitability. You are responsible for understanding the nature and objective of the recruiting business as you will be providing assistant to consultants team . You are open to provide suggestions that will maximize our business operations.

Supporting Consultants:
- Call candidate to invite our interview.
- make confirm interview with our client.
- Assist in inputting candidate data at system.
- Coordinate with Sales. regarding interview schedules.
- Make sure that scout candidate information are updated in the company system correctly, and necessary information as acquired prior to transferring information to consultants
- Provide general assistance as assigned.
- Confirm the candidate - client interview prior to the interview date
- Conduct data input on system before transferring to consultant
- Scout candidate from available sources as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female, 22~24 years old
*Communicative English
*Basic PC skill such Microsoft word and excel
*Personality-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Product Manager - BTS Chongnonsri ID:39721

รายละเอียดงาน • Creating business approaches to assist lawyers on the marketplace, e.g. create short questions template to gather initial information for lawyers
• Interviewing and networking with lawyers to be listed on the platform
• Legal background is required. Preferably at least 3 years experience
• Self-motivated person
• Taking care of Business process
คุณสมบัติของผู้สมัคร ***3 Years experience in law
** High passion to join in start up company
*He/she will be a part of founding team
--Flexible scheduling and hours--
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Administrative Supervisor ID:39633

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

HR (Recruiting&Training Development) ID:38667

รายละเอียดงาน 【HR Recruiting】
Implementing the organization’s recruiting strategy
Interviewing applicants
Assisting with completing background investigations

【HR Training Development】
Conducting training sessions
Administering on-the-job training programs
Evaluating the effectiveness of training programs
Maintaining records of employee participation in all training and development programs
คุณสมบัติของผู้สมัคร Female, 25 - 38 years
Thai Nationality
At least 2 year experience in recruiting and training or related field
Good command of written and spoken English
Ability to work independently as well as being a good team player
Proactive, High Accountabilities, Analytical Thinking, People Development skill.
Have a leadership and Team work.
Have strong service minded and patient
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Web Designer ID:35771

รายละเอียดงาน Responsible to Web site design, Web production and Web site operation for Reeracoen group companies.

・Web design, Creative design and site update operation for own recruiting Web site.
・Promoting SEO for own recruiting Web site .
・Planning new contents and promotion.
・Create Landing page.
คุณสมบัติของผู้สมัคร [Required Experience]
・Excellent spoken and written English(Neo-3) and Thai.
・Experience as a Web designer for over 1 years. (we will review your portfolio)
・Familiar with Front-end coding language i.e. HTML/ HTML5, CSS, JavaScript. - Experience with Adobe Photoshop & Illustrator.

[Nice to have Experience]
・Experience as a UI/UX designer or a designer for 1 years. - Understanding of UI/UX design for Web and Smart Phone. - Experience as a WordPress operation.
・Experience as a Web advertising creative.
・Experience as a Printing design.
・Growth Hack experience.
・Beginner level Japanese language conversation.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

Assistant Sales Manager (Japanese Speaker) ID:38064

รายละเอียดงาน - Responsible for developing relationship with customers and management for staffing service
- Approach new customers and maintain relationship with existing customers
- Provide services for requirement by controlling staffing members
- Manage 2~3 subordinates and make a report to Japanese director
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 30~40 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- N5 or equivalent level of Japanese language
- At least 3~5 years of sales experience
- Have own car with driving license
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Rayong

タイで日本人の転職をサポート!キャリアコンサルタント/Reeracoen(タイ現地法人) ID:35072

รายละเอียดงาน 【キャリアコンサルタントの具体的なミッション】
面談から、内定までのサポート
⇒どんな自分になりたいのか、なぜタイで働きたいのかなどヒアリングを進めていき、キャリアビジョンを明確にしていきます。入社までサポートできたときには、企業と求職者の双方に貢献できた喜びを感じられるでしょう。求職者はタイ国内だけでなく、日本や諸外国にお住まいの方がいらっしゃいます。

その他にも、集客、広報、求人作成など幅広い職務内容となり、やりがいあるポジションです!
実力と意欲次第では他の海外拠点に活躍の場を広げることも可能です。日本の海外転職イベントの参加もございます!

【Reeracoen Recruitmentとは?】
アジア8か国14拠点で人材紹介事業を展開するネオキャリアグループの海外現地法人。
今後さらに積極展開を進め、新規拠点を開設する予定です!

企業が求める人物像やスキルを把握しながら、その要望にマッチした人材(タイ人・日本人)を紹介していきます。人と企業とのかけはしとなる仕事です。
取引先となるのは、バンコクに拠点を置く日系企業および現地企業。メーカー、商社、IT、サービスといった業種を中心に、日系企業8割、現地企業2割の比率。

~組織構成~
バンコク拠点は、弊社Reeracoen Recruitmentのヘッドクオーターで、総勢50名の組織です。(うち日本人が11名)。

※ 本求人はReeracoenの自社募集です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
■ 営業経験者
■ 英語力をお持ちの方
  ⇒英語力はTOEIC700程度を想定していますが、必ずしもTOEICのスコアをお持ちでなくても構いません。
   留学経験やビジネス上での経験などで培った英語力があればOKです。
■ 大卒以上
■ 柔軟に考え、対応できる方
■ タフな方

【歓迎条件】
■ 人材業界経験者歓迎!
■ 留学経験者、海外勤務経験者歓迎!
เงินเดือน Monthly Salary 150,000JPY 〜 300,000JPY
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

未経験歓迎!人材紹介会社での法人営業/Reeracoen(タイ現地法人) ID:35658

รายละเอียดงาน 【タイの日系企業に、タイ人や日本人の求職者をご紹介するお仕事です】

企業の求める人物像を明確化 〜候補者が入社するまでのサポート
⇒どのような人材が欲しいのか、企業自身も明確に言語化できていないケースが少なくありません。そもそもの募集背景や、どのような仕事や条件で採用する予定かなどヒアリングを進めていき、求める人材像を明確にしていきます。そのほか、企業が抱える課題によっては、社内の福利厚生の改善をご提案したり。新規事業を通じ、様々な商品/サービスの提案ができ、多面的に顧客の課題解決に応えることができます。

★求職者側への面談や交渉といった業務については、キャリアアドバイザー(CA)が行ないます。CAと密にコミュニケーションを取りながら仕事を進めていってください。

幅広い職務内容となり、やりがいあるポジションです!
実力と意欲次第では他の海外拠点に活躍の場を広げることも可能です。日本の海外転職イベントの参加もございます!

【Reeracoen Recruitmentとは?】

アジア8か国14拠点で人材紹介事業を展開するネオキャリアグループの海外現地法人。
今後さらに積極展開を進め、新規拠点を開設する予定です!

企業が求める人物像やスキルを把握しながら、その要望にマッチした人材(タイ人・日本人)を紹介していきます。
人と企業とのかけはしとなる仕事です。
取引先となるのは、バンコクに拠点を置く日系企業および現地企業。メーカー、商社、IT、サービスといった業種を中心に、日系企業8割、現地企業2割の比率。

~組織構成~
バンコク拠点は、弊社Reeracoen Recruitmentのヘッドクオーターで、総勢50名の組織です。(うち日本人が11名)。

※ 本求人はReeracoenの自社募集です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
■ 営業経験をお持ちの方(法人、個人は問いません)
■ 英語力をお持ちの方
  ⇒英語力はTOEIC700程度を想定していますが、必ずしもTOEICのスコアをお持ちでなくても構いません。
   留学経験やビジネス上での経験などで培った英語力があればOKです。
■ 大卒以上
■ 柔軟に考え、対応できる方
■ タフな方

【歓迎条件】
■ 人材業界経験者歓迎!
■ 留学経験者、海外勤務経験者歓迎!
เงินเดือน Monthly Salary 150,000JPY 〜 400,000JPY
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

タイでのスタートアップに参画!新規事業の営業責任者 ID:35463

รายละเอียดงาน 【タイでの新規事業立ち上げポジション。本気の営業マン求む】
タイ拠点、バンコクで新規事業を行うにあたり営業ポジションでの募集になります。事業内容はクライアント企業に入社されたor入社されているスタッフの入社後活躍、定着を支援するサービスになります。これまでにバンコクにはない新事業になるため、苦労が絶えないこと必須ですが、お客様のために本気で取り組みたい。バンコクに新しい風を巻き起こしたい。人生の旗を立てたい。と思われている方からのご応募をお待ちしております。(詳細は面接の際にお話させていただきます)まずは約3000社ある既存クライアントからアプローチをしていただき、その後日系企業への新規開拓、ローカル企業の新規開拓を行って頂きます。

【身につくスキル】
■ 英語での営業スキル(新規電話、商談力など)
■ 外国人(メインはタイ人)との関係構築力が身につきます。
■ プレイングマネージャーとしてタイ人スタッフもメンバーに持ってもらう予定なので、ローカルスタッフのマネージメントスキルも身につきます。 
■ その他、少数精鋭のため営業以外の仕事(会計、企画など、、)もして頂きます。
多くの能力が身につく環境でチャレンジができます。


※ 本求人はReeracoenの自社募集です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
■ 法人営業経験
■ コミュニケーションレベルの英語力 (英語の商談あり。社内MTGは英語で実施)

【歓迎】
■ 業界経験不問 (無形商材の営業経験者優遇)

【こんな方にピッタリ】
■ 目標必達指向性を持っている
■ 異文化を許容できる。
■ 自分に厳しく働くことができる。
■ すぐに行動できるフットワークの軽さを持っている。
■ 環境や人の意見に左右されることなく、本質を見極める顧客指向の考え方を持っている。
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok)

Sales(Japanese speaker) ID:22598

รายละเอียดงาน To find new client.
To provide human resource for client(to provide temporary staff)
To make invoice
To introduce some JD to candidates
*To deal with orders from MD
*To support HR fancution
คุณสมบัติของผู้สมัคร Can speak Japanese (N3 or upper) * Prefer can speak English too.
Male/Female (Age: 25 to 45 years old.)
Have working experience in Japanese company is prefered.
have a own car
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Chonburi ALL

All19Count(1〜19CountDisplay)