รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All22Count(1〜20CountDisplay)

Product Manager - BTS Chongnonsri ID:39721

รายละเอียดงาน • Creating business approaches to assist lawyers on the marketplace, e.g. create short questions template to gather initial information for lawyers
• Interviewing and networking with lawyers to be listed on the platform
• Legal background is required. Preferably at least 3 years experience
• Self-motivated person
• Taking care of Business process
คุณสมบัติของผู้สมัคร ***3 Years experience in law
** High passion to join in start up company
*He/she will be a part of founding team
--Flexible scheduling and hours--
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Digital Marketing Specialist ID:39779

รายละเอียดงาน - Responsible for digital marketing for newly established business (Scouting Website)
- Digital marketing planning, analysis and develop website and services
- Occasionally conduct meeting with management for direction of service
- Other related tasks as needed
*New business: Manage scouting service website for companies
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 25~35 years old
- Business level English
- Experience in digital marketing
- Knowledge of Google Analytics (GAIQ would be big advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Administration Staff(Japanese speaker) ID:39148

รายละเอียดงาน ・Interpreter to Japanese Manager,
・Administrative and clerical support,
・Email and Telephone by Japanese or English
・If they want to be Marketing, PR, etc.. Company can provide suite career pass for them.
(If they want to consultant of coach, Company provide free lesson.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor or Master Degree in any field.
• 1-2 years of working experience in administrative tasks, front office or liaise
• Good command of English language communication (Speaking, Writing, Listening), with minimum TOEIC more than 550. (If do not have TOEIC Score, must be able to handle English conversation during the interview)
• Able to handle multi-tasking.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Executive for Service, Retail Business ID:30948

รายละเอียดงาน *Sales for educational business for hospitality such as retail, service industry
*Identify potential customers and make opportunity with them
*Make suggestions for training service
*Plan for seminar and corporation in anyway in case
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 26~35 years old
*Communicative English
*Understanding for our business and having strong enthusiasm
*Sales experience for intangible service in BtoB business
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Administrative Supervisor ID:39633

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

HR& Admin Recruitment Supervisor ID:39679

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

HR& Admin Manager ID:39634

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 55,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Sales coordinator ID:38668

รายละเอียดงาน AAs a Sales coordinator you will efficiently provide support to our consultants in sales activities and administrative tasks that will assist in increasing company’s productivity and profitability. You are responsible for understanding the nature and objective of the recruiting business as you will be providing assistant to consultants team . You are open to provide suggestions that will maximize our business operations.

Supporting Consultants:
- Call candidate to invite our interview.
- make confirm interview with our client.
- Assist in inputting candidate data at system.
- Coordinate with Sales. regarding interview schedules.
- Make sure that scout candidate information are updated in the company system correctly, and necessary information as acquired prior to transferring information to consultants
- Provide general assistance as assigned.
- Confirm the candidate - client interview prior to the interview date
- Conduct data input on system before transferring to consultant
- Scout candidate from available sources as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female, 22~24 years old
*Communicative English
*Basic PC skill such Microsoft word and excel
*Personality-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR (Recruiting&Training Development) ID:38667

รายละเอียดงาน 【HR Recruiting】
Implementing the organization’s recruiting strategy
Interviewing applicants
Assisting with completing background investigations

【HR Training Development】
Conducting training sessions
Administering on-the-job training programs
Evaluating the effectiveness of training programs
Maintaining records of employee participation in all training and development programs
คุณสมบัติของผู้สมัคร Female, 25 - 38 years
Thai Nationality
At least 2 year experience in recruiting and training or related field
Good command of written and spoken English
Ability to work independently as well as being a good team player
Proactive, High Accountabilities, Analytical Thinking, People Development skill.
Have a leadership and Team work.
Have strong service minded and patient
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Telemarketing ID:39625

รายละเอียดงาน AAs a Sales coordinator you will efficiently provide support to our consultants in sales activities and administrative tasks that will assist in increasing company’s productivity and profitability. You are responsible for understanding the nature and objective of the recruiting business as you will be providing assistant to consultants team . You are open to provide suggestions that will maximize our business operations.

Supporting Consultants:
- Call candidate to invite our interview.
- make confirm interview with our client.
- Assist in inputting candidate data at system.
- Coordinate with Sales. regarding interview schedules.
- Make sure that scout candidate information are updated in the company system correctly, and necessary information as acquired prior to transferring information to consultants
- Provide general assistance as assigned.
- Confirm the candidate - client interview prior to the interview date
- Conduct data input on system before transferring to consultant
- Scout candidate from available sources as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female, 22~24 years old
*Communicative English
*Basic PC skill such Microsoft word and excel
*Personality-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Web Designer ID:35771

รายละเอียดงาน Responsible to Web site design, Web production and Web site operation for Reeracoen group companies.

・Web design, Creative design and site update operation for own recruiting Web site.
・Promoting SEO for own recruiting Web site .
・Planning new contents and promotion.
・Create Landing page.
คุณสมบัติของผู้สมัคร [Required Experience]
・Excellent spoken and written English(Neo-3) and Thai.
・Experience as a Web designer for over 1 years. (we will review your portfolio)
・Familiar with Front-end coding language i.e. HTML/ HTML5, CSS, JavaScript. - Experience with Adobe Photoshop & Illustrator.

[Nice to have Experience]
・Experience as a UI/UX designer or a designer for 1 years. - Understanding of UI/UX design for Web and Smart Phone. - Experience as a WordPress operation.
・Experience as a Web advertising creative.
・Experience as a Printing design.
・Growth Hack experience.
・Beginner level Japanese language conversation.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

Recruit Consultant ID:35728

รายละเอียดงาน To recruit job-seekers, Interview with candidates
To offer and suggest suitable jobs for candidates
To set up interview with client
To coordinate and manage schedule between candidate and client
To contact and visit client to discuss about job description and the requirement for a position
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male/Female, Thai Nationality, Age 24 – 35
Bachelor's degree in any fields
at least 2 years working experience any fields
Good command of English
Strong communications, interpersonal skills, responsible for achieving company mission and be able to respect team-work
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

system administrator ID:21037

รายละเอียดงาน -As a technical support/helpdesk employee, you’ll be monitoring and maintaining the computer systems and networks within an organization in a technical support role.
- Support and coordinate between Japanese and Thai
- Working with customers/employees to identify computer problems and advising on the solution
- check system and find entry error at system that all asian branch are using
-check system operation correctly
- reporting to MD
- Other tasks as assign
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male or Female age not over 33 years
Good command in Thai, English,
Good interpersonal and Cooperation,Good communication and service mind
Bachelor’s degree or higher in IT related field
Must have Above 2 years IT experience
Good knowledge & understanding in network infrastructure
Having experience in Microsoft Office support
Good command in writing or speaking in Japanese would be advantage(Japanese is a not must) Must have interpersonal skills,
Better experience
・make Environment constraction from git clone at linux base.


Better experience
・make Environment constraction from git clone at linux base.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL

sales&marketing ID:35788

รายละเอียดงาน To contact prospect clients and plan for sale visit to build the relationship with them for create our new clients
To suggest and offer our recruitment service to client which are planning to employ new hire
To introduce suitable candidates and suggest potential candidates for jobs to clients
To research Thai market for our target and create an effective plan to achieve company target
To cooperate with our recruitment consultant to search website and our database for suitable candidates timely.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male/Female, Thai Nationality,Age 24 – 35
Bachelor's Degree in any related fields
at least 2 years working experience as Sales
Good command of English
Strong communications, interpersonal skills, responsible for achieving company mission and be able to respect team-work
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

Sales administratation Manager ID:23463

รายละเอียดงาน *Manag team staff
*Directly approach to candidate by phone
*Data entry
*Follow up existing clients
*Follow up candidates including ones after placement
*Make documents
*Collect documents for contract from clients
*Arrangement for interview schedule
*Confirmation for interview schedule
*Follow up clients after interview with our candidates
*Check resumes
*Check job descriptions
*Check KPI
*Share new job description with CA side and identify potential candidates
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・Experience of administaration
・English level Business Level
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

Assistant Sales Manager (Japanese Speaker) ID:38064

รายละเอียดงาน - Responsible for developing relationship with customers and management for staffing service
- Approach new customers and maintain relationship with existing customers
- Provide services for requirement by controlling staffing members
- Manage 2~3 subordinates and make a report to Japanese director
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 30~40 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- N5 or equivalent level of Japanese language
- At least 3~5 years of sales experience
- Have own car with driving license
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Rayong

Training Supervisor (Hospitality) ID:30865

รายละเอียดงาน *Train for Thai staffs working in hospitality industry
*Open seminar for service industry as a teacher (sometimes train staffs on job)
*Develop training plan and manual, assessment system
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 30~50 years old
*Business level English
*Experience in working in service industry as supervisor or manager at least
*Training experience in franchise companies
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok)

Sales Manager (JPN Speaker) ID:30863

รายละเอียดงาน *Whole management for sales activity
*Achieve sales and budget target
*Business strategy planning
*Train and manage sales staffs
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 28~40 years old
*At least N3 level JPN language
*Experience in sales for intangible service
*B to B sales experience
*Advantage: Business level English
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok)

タイで日本人の転職をサポート!キャリアコンサルタント/Reeracoen(タイ現地法人) ID:35072

รายละเอียดงาน 【キャリアコンサルタントの具体的なミッション】
面談から、内定までのサポート
⇒どんな自分になりたいのか、なぜタイで働きたいのかなどヒアリングを進めていき、キャリアビジョンを明確にしていきます。入社までサポートできたときには、企業と求職者の双方に貢献できた喜びを感じられるでしょう。求職者はタイ国内だけでなく、日本や諸外国にお住まいの方がいらっしゃいます。

その他にも、集客、広報、求人作成など幅広い職務内容となり、やりがいあるポジションです!
実力と意欲次第では他の海外拠点に活躍の場を広げることも可能です。日本の海外転職イベントの参加もございます!

【Reeracoen Recruitmentとは?】
アジア8か国14拠点で人材紹介事業を展開するネオキャリアグループの海外現地法人。
今後さらに積極展開を進め、新規拠点を開設する予定です!

企業が求める人物像やスキルを把握しながら、その要望にマッチした人材(タイ人・日本人)を紹介していきます。人と企業とのかけはしとなる仕事です。
取引先となるのは、バンコクに拠点を置く日系企業および現地企業。メーカー、商社、IT、サービスといった業種を中心に、日系企業8割、現地企業2割の比率。

~組織構成~
バンコク拠点は、弊社Reeracoen Recruitmentのヘッドクオーターで、総勢50名の組織です。(うち日本人が11名)。

※ 本求人はReeracoenの自社募集です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
■ 営業経験者
■ 英語力をお持ちの方
  ⇒英語力はTOEIC700程度を想定していますが、必ずしもTOEICのスコアをお持ちでなくても構いません。
   留学経験やビジネス上での経験などで培った英語力があればOKです。
■ 大卒以上
■ 柔軟に考え、対応できる方
■ タフな方

【歓迎条件】
■ 人材業界経験者歓迎!
■ 留学経験者、海外勤務経験者歓迎!
เงินเดือน Monthly Salary 150,000JPY 〜 300,000JPY
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

未経験歓迎!人材紹介会社での法人営業/Reeracoen(タイ現地法人) ID:35658

รายละเอียดงาน 【タイの日系企業に、タイ人や日本人の求職者をご紹介するお仕事です】

企業の求める人物像を明確化 〜候補者が入社するまでのサポート
⇒どのような人材が欲しいのか、企業自身も明確に言語化できていないケースが少なくありません。そもそもの募集背景や、どのような仕事や条件で採用する予定かなどヒアリングを進めていき、求める人材像を明確にしていきます。そのほか、企業が抱える課題によっては、社内の福利厚生の改善をご提案したり。新規事業を通じ、様々な商品/サービスの提案ができ、多面的に顧客の課題解決に応えることができます。

★求職者側への面談や交渉といった業務については、キャリアアドバイザー(CA)が行ないます。CAと密にコミュニケーションを取りながら仕事を進めていってください。

幅広い職務内容となり、やりがいあるポジションです!
実力と意欲次第では他の海外拠点に活躍の場を広げることも可能です。日本の海外転職イベントの参加もございます!

【Reeracoen Recruitmentとは?】

アジア8か国14拠点で人材紹介事業を展開するネオキャリアグループの海外現地法人。
今後さらに積極展開を進め、新規拠点を開設する予定です!

企業が求める人物像やスキルを把握しながら、その要望にマッチした人材(タイ人・日本人)を紹介していきます。
人と企業とのかけはしとなる仕事です。
取引先となるのは、バンコクに拠点を置く日系企業および現地企業。メーカー、商社、IT、サービスといった業種を中心に、日系企業8割、現地企業2割の比率。

~組織構成~
バンコク拠点は、弊社Reeracoen Recruitmentのヘッドクオーターで、総勢50名の組織です。(うち日本人が11名)。

※ 本求人はReeracoenの自社募集です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
■ 営業経験をお持ちの方(法人、個人は問いません)
■ 英語力をお持ちの方
  ⇒英語力はTOEIC700程度を想定していますが、必ずしもTOEICのスコアをお持ちでなくても構いません。
   留学経験やビジネス上での経験などで培った英語力があればOKです。
■ 大卒以上
■ 柔軟に考え、対応できる方
■ タフな方

【歓迎条件】
■ 人材業界経験者歓迎!
■ 留学経験者、海外勤務経験者歓迎!
เงินเดือน Monthly Salary 150,000JPY 〜 400,000JPY
สถานที่ทำงาน Sukhumvit (Bangkok)

All22Count(1〜20CountDisplay)