รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All54Count(1〜20CountDisplay)

H.R. Manager (Bangpoo, Samutprakarn) ID:38510

รายละเอียดงาน - Manage and supervise 4 Thai HR staff
- Report to Japanese General Manager
- Handle HR functions for 260 employees
- Manage a full spectrum of HR & Administration functions: Recruitment, Compensation & Benefits, Human Resources and Management Report
- Handle Budget for HR Department
- Perform Labor & Payroll Control
- Revise Salary Scheme with Cost Consciousness
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-50
- More than 10 years experience HR function
- Knowledge of Payroll/Labour Control/Salary Revision
- Good command of English
- Able to work at Bangpoo, Samutprakarn
เงินเดือน Monthly Salary 85,000 〜 100,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

HR & Admin Assistant Manager(Japanese language) ID:40256

รายละเอียดงาน -Handle staff recruitment.
-Control staffs' probation period and job description.
-Responsibilities in Human Resource works.
-Issue P/O for office supply.
-Issue invoice and prepare monthly sales report.
-Input data and file document.
-Take care of office equipment.
-Handle all rental company car concerned matters.
-In charge of air-ticket and hotel reservation.
-Handle Social Security.
-Handle all works concerned with Department of Skill Development.
-Coordinate In-house Training Tasks and any other training both in-house and public.
-Control and monitor all admin staff at all Branch / Head offices.
-Making employment contract and confirmed letter.
-Coordinate legal matter with company lawyer for application for legal
-permit/license and visa for staffs from oversea, and conduct contract
-with customer and supplier.
-Make report of general Administration data.
-Make payroll process and prepare report of monthly OT for all staffs.
-Coordinate with other internal division.
-Control Admin Expenses.
-Do other works assigned by manager.
-Cooperate closely and follow strictly to the ISO system.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -male/female
-Age:30-45 years old
-Good command of Japanese (N2 upper) and English
-Experience in Admin and HR at Japanese company
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales ID:40897

รายละเอียดงาน -To find new target customers
-To introduce company service to the prospective clients
-To make some sales documents
คุณสมบัติของผู้สมัคร -male/female
-Age:25-35 years old
-Good command of English
-Experience in sales(web,creative,event,printing and so on
-Have driver license(no need own car)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR Planning (Industrial Relation) ID:44064

รายละเอียดงาน - Coordinate with our companies in Thailand and Asia Oceania for HR & Industrial Relations issues
- Update and respond to HR&IR issues
- Organise parts supplier meeting to ensure good relationship of workforce in the organisation
- Review and propose HR policies for bettterment in accordance with Thai labour law
- Support Engagement Survey and A&O Training Preparation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-28
- Bachelor Degree in Political Science, Business Management, Law, Psychology or in related field
- Minimum 1-3 years' experience in related field
- Minimum TOEIC 700 scores
- Japanese Language Skill will be an advantage
- Extensive Knowledge of Labour Law and Industrial Relations
- Proficient in Computer skills (eg. PPT, Excel, Word)

- Others; Energised to work hard, smart and analytical thinking
- Good interpersonal skill and flexible person with open minded
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Human Resources Officer ID:43491

รายละเอียดงาน - Act as the focal point of HR to support manpower planning and recruitment (end-to-end process)
- Develop and search for new channel of recruitment to pool up candidate to ensure HR will be able to make an on-time recruitment
- Maintain updated about Thai labour law
- Responsible for HR process i.e. rules & regulations, manpower, recruitment & selection, compensation, training, employee relations, labour union, HR information, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 24-30
- Bachelor's Degree in Human resource management or related fields.
- 2-4 years' experience in human resource management in manufacturing field
- Experience in employee relations, recruitment, and labour union management is an advantage
- Good command of English and skilled in human relations
- Computer literacy
- Good personality, mature, and proactive
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Safety Officer ID:44091

รายละเอียดงาน - Monitor and inspect the safety of health and working environment
- Follow up safety committees and meeting schedules
- Conduct in-house safety training to prevent workplace insecurities
- Analyse and assess risks in workplace including establishing safety rules & regulations
- Report to MD
- Other related health and safety tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Science (Occupational Health and Safety) or in related field
- Minimum 2 years' experience as Safety Officer at factory
- Minimum one year's experience in Environmental Task
- Business English communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani,Ayuthaya

Recruitment Consultant ID:35728

รายละเอียดงาน - Recruit job seekers and conduct interview with invited candidates
- Offer and suggest suitable jobs for candidates
- Set up interview with clients
- Coordinate and manage the schedule for candidates and clients
- Contact and visit clients to discuss job description and requirements for any given positions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24 – 35
- Bachelor's Degree in any field
- Minimum 2 years' working experience in any field
- Good command of English
- Strong communication and interpersonal skills
- Highly motivated to accomplish company mission
- Having respectful attitude for teamwork
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior Recruit Consultant ID:40963

รายละเอียดงาน - Recruit job seekers and conduct interview with invited candidates
- Offer and suggest suitable jobs for candidates
- Set up interview with clients
- Coordinate and manage the schedule for candidates and clients
- Contact and visit clients to discuss job description and requirements for any given positions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- Minimum 2 years' working experience in any field
- Good command of English
- Strong communication and interpersonal skills
- Highly motivated to accomplish company mission
- Having respectful attitude for teamwork
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR (Recruiting & Training Development) ID:38667

รายละเอียดงาน 【HR Recruiting】
- Implement organization’s recruiting strategy
- Interview applicants
- Assist in complete background investigations

【HR Training Development】
- Conduct training sessions
- Administer on-the-job training programs
- Evaluate the effectiveness of training programs
- Maintain records of employee participation in all training and development programs
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-38
- Minimum 2 years' experience in Recruiting and Training or in related field
- Skilled in People Development
- Good command of English
- Able to work independently as well as a team
- Having a reliable leadership and a good teamwork attitude
- Having service mind and patience
- Proactive, highly accountable, and analytical thinking
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR Assistant Manager (Japanese Cosmetic Company) ID:43920

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of HR section as an Assistant Manager
- Assist in day-to-day operations of HR functions and duties
- Provide clerical and administrative support to Human Resources executives
- Process documentation and prepare reports relating to personnel activities (staffing, recruitment, training, grievances, performance evaluations, etc.)
- Handle employee requests regarding human resources issues, rules, and regulations
- Assist in payroll preparation by providing relevant data (absence, bonus, leaves, etc.)
- Communicate with public services where necessary
- Coordinate in communication with candidates and schedule interviews
- Conduct initial orientation to newly hired employees
- Assist our recruiters to source candidates and update our database
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-38
- Minimum 3-5 years of experience as H.R. Officer
- Good command of English
- (Advantage) Experience in Management
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR Officer ID:44006

รายละเอียดงาน - Coordinate with Attendance Check
- Coordinate in welfare affairs, i.e. renting a house, calling, etc.
- Provide professional service and support to people in contact
- Supervise and coordinate with recruitment department to prepare report
- Coordinate with Social Security Fund and the Compensation Fund & Provident Fund
- Record the understaffing condition of the entire organization with the report submitted
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor's Degree in any related field
- Minimum 1-2 years of experience of HR
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location

HRD staff ID:43886

รายละเอียดงาน - Responsible for developing workers and skills
- Handle HRD tasks (training)
- Train Supervisor level, Operators and new employees
- Conduct training course for each section (engineer, HR, accounting, sales and production)
- Normal HR assigned tasks as needed
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-32
- Minimum 1-2 years of experience as HRD (training)
- (Advantage) Experience as HRD on any manufacturing site
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

HR & Admin staff (Asok) ID:43877

รายละเอียดงาน - Payroll for Staff (operation)
- Report PND.1 & Social Security Fund
- Administrative tasks as assigned by Supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-30
- Diploma or Bachelor's Degree in Human Resource, Political Science, Management or in any related field
- Minimum one year's experience in HR & Admin
- Able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 15,000 〜 20,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR Staff - Urgently Required! ID:41353

รายละเอียดงาน - Support in payroll administration process and input data to the system
- Able to use Power Vision (payroll program)
- Collect, check, and calculate overtime records before operating on the payroll process
- Distribute payment slips, annual withholding income tax certificate, etc.
- Establish staff personal files and provide supporting documents for new staff and ensure that the important documents of employment are well kept and always updated
- Support administrative works and other assignments as required
- Provide accurate legal advice to management and staff emphasis on labour law and labour relations- Welfare & Benefits: Health Insurance/ Group Accident/ Health Check-up/ Uniform/ Long Service Year, etc.,
- Employee Relations: Employee visit (sick)/ Activities for Employee, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national., age between 25-35
- Bachelor's Degree in Human Resources or any other related field
- Minimum 1 years' experience in payroll function
- Experience in Visa & Work Permit will be an advantage
- Good command of English and computer skills (MS Office)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

HR Manager ID:42295

รายละเอียดงาน - Plan, implement both HRM & HRD strategies to achieve business objectives, compliance with labour laws & regulation and corporate policy such as training & development programs career development plan, talent management & succession plans
- Manage HR budgets
- Develop recruitment channel, implements and updates procedures to recruit, interview, and select candidates to fill vacant positions
- Report to Management and provide decision to support HR metrics
- Policy and Procedures; implementing new HR policies, procedures and processes

- Required effective interpersonal skills
- Ability to build rapport quickly with key members of the executive team
- Strong understanding of Employment Law
- Ability to architect strategy along with leadership skills
- Excellent active listening, negotiation and presentation skills
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-45
- Bachelor’s Degree in Business Administration, or related field
- (MUST) 8 years of experience in HR with 5 years experience of management
- (MUST) Experience in Manufacturing field, especially Automotive industry
- Experience in leading a team of mid and junior level officers
- Good skills in management
- Fluent English language skills
- Strong to control and deploy policy to each department manager
- Excellent time management skills; ability to prioritize and multitask; advanced skills in MS Excel
- Strong analytical and problem-solving skills
- Teamwork player and ability to work independently and willingness to take on challenges
- Ability to interact with all departments and levels throughout our organization
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HR Director /HR Manager ID:21473

รายละเอียดงาน - Set up and involve in all aspects of HR and GA functions including Company Rules and Regulations, Compensation and Benefits, Recruitment and Manpower Planning, Training and Development, Employee Relations, General Administration, etc.
- Work closely with top management executives to provide HR consultancy and implementation
- Establish the HR Team to develop and deliver HR strategies and practices to meet business objectives
- Ensure the administration of organizational development, employee training and development, and completion of required training plans
- Maintain in-depth knowledge of legal requirements related to day-to-day management of employees, reducing legal risks and ensuring regulatory compliance
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age around 40-45
- Bachelor's or Master's Degree in Human Resources Management or in a related field
- Minimum 10 years experience in overall HR/GA operations and at least 5 years in managerial level preferably in large-scale manufacturing companies (employees not less than 500)
- Excellent in English communication and other IT skills
- Background in General Affairs, BOI and Labour Laws
- Excellent leadership in coaching and leading HR team
- Excellent communication and presentation skills
- Experiences in managing overall HR area; i.e., Company Rules and Regulations, Compensation and Benefits, Recruitment and Manpower Planning, Training and Development, Employee Relations and General Administration
- Experiences in establishing new HR system in the manufacturing companies
- Experiences in labour relations
- Experiences in Safety and Environmental operations in industries is a plus
- Experiences in dealing with various kinds of people/employees
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 200,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location,Saraburi

Human Resource & Admin Manager (HR Development) ID:43739

รายละเอียดงาน - Handle all human resources management related to the development, training program, employee relations, performance management and recognition programs
- Develop and implement the HR strategies through the organization
- Plan and forecast the HR department’s annual budgets regarding the development, staff improvement and all training needed
- Advise management on the appropriate resolution of employee relations issues and ensure that all regulations are always followed
- Monitor/review the improvement of staff appraisal and KPI measurement
- Develop and implement training program or related matters for staff and skill development
- Lead the implementation of the performance management system that includes performance development plans (PDPs) and employee development programs
- Coordinate with HRM manager to create and develop the career part, salary structure and benefits
- Create and develop the Social Compliance program and perform the audit with related parties
- Utilise the HRIS system to eliminate administrative tasks, empower employees, and meet the other needs of the organization
- Create tools and activities for team building & employee relationship
- Perform any ad-hoc assignments as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree or higher in Human Resources, Political Science, Management, Psychology or in related field
- Minimum 5 years’ relevant working experience as HR and Admin or previous experience in working or being based in Vietnam, Cambodia or Myanmar will be an ADVANTAGE
- Knowledge and experience in employment law, compensation, organizational planning, recruitment, organization development, employee relations, safety, employee engagement, and employee development
- Good command of English
- Proficiency in MS Office Applications (Outlook, Excel, Word and PowerPoint) and payroll system
- Good Knowledge of International Standards; GMP, HACCP, ISO 900, BRC and SA 8000 is an ADVANTAGE
- Excellent multi-task skills and able to work within tight deadlines
- Soft skills; independent, self-motivated, proactive, reliable leadership and good interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 80,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Human Resource & Admin Manager (HR Management) ID:43741

รายละเอียดงาน - Handle all human resources management related to recruitment, selecting, orienting employee relations, performance management, compensation, and benefits including reward and recognition programs
- Develop and implement the HR strategies through the organization
- Develop, review, and implement the Company Human Resources policies and procedures to achieve the objective and dynamic change of the company
- Ensures legal compliance by monitoring and implementing applicable regarding requirement, conducting investigations, maintaining records and discipline
- Oversee the day-to-day operations of the recruitment function, set the strategic recruitment direction to attract both technical and management levels of employees
- Plan and forecast the HR department’s annual budgets including all training need
- Advise management on the appropriate resolution of employee relations issues and ensure that all regulations are always followed
- Monitor staff performance/improvements, including administration of KPI measurement and records
- Develop, review, and implement for Corporate Social Responsibility
- Source and manage the sub-contractor
- Ensure the validity and accuracy of employee data: Human Resource information, payroll, tax, social security and etc.
- Review and improve the company’s policy & regulation
- Provide advisory and consultancy to subordinate and all internal parties on labour law compliance, tax, social security and workmen law which is aligned with company policy and regulation
- Perform any ad-hoc assignments as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in Human Resources, Political Science, Management, Psychology or related field
- Minimum 5 years’ relevant HR and Admin working experiences and previous experience in working or being based in Vietnam, Cambodia or Myanmar will be an ADVANTAGE
- Knowledge and experience in employment law, compensation, organizational planning, recruitment, organization development, employee relations, safety, employee engagement, and employee development
- (Advantage) Good knowledge of International Standards; GMP, HACCP, ISO 900, BRC and SA 8000
- Good command of English
- Proficiency in MS office applications (Outlook, Excel, Word and PowerPoint) and payroll system

Soft Skills;
- Excellent multi-task skills and ability to work within tight deadlines
- Strong leadership and good interpersonal skills
- Good problem-solving and decision-making skills
- Independent, self-motivated and proactive
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 80,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Saraburi

HR Supervisor - Bangpoo ID:43728

รายละเอียดงาน • Control job duty and develop HR staffs in all aspects for achieve the target as following assign
• Take the responsibilities of recruitment in the part of interview for choosing a candidate for some position / control recruitment process for achieve the target as following assign
• Control and develop the orientation for new employee to prepare readiness of new employee can work effectively
• Control the employee’s payroll with accuracy ,improve and develop to get with the related information as effectively and accuracy on time
• Collect the data to the management for approval about yearly salary increment ,establish the section yearly budget
• Take the responsibilities of labor relation ,give an advice for employee, coordinate with other sections to investigate and punish employee who beaked the company’s regulation
• Take the responsibilities of welfare such as provident fund ,social security and claim the subvention according to the company welfare regulation
• Coordinate with related units about performance evaluation according to the company’s regulation
• Contract and coordinate with other organizations such as Department of Public Welfare ,Ministry of Labor ,including with YKK Group in aboard
• Check the correctness of subordinate’s job before asking for supervisor’s approval
• Manage and evaluate overall operation of each subordinate
• Request information from internal and external agents as assigned
• Study ,develop and suggest improving work performance
• Give knowledge ,advise ,consultant regarding regulations to the employee with courtesy
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male/Female
• 35-45 years old
• Bachelor’s Degree in Human Resource Development , Political Science ,Psychology or related field. Master’s Degree will be advantaged
• Good command of English, TOEIC scores will be advantaged
• At least 5 years of experience in HRM and/or HRD
• Ability to work well under pressure with strong problem solving skills
• Prior experience in all aspects HR&GA; including talent acquisition, assessment, organization development and compensation & benefits
• Fast learning, self-motivated, positive attitude, active, and service minded attitude
• Have a knowledge of labor law
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Design Engineer ID:43764

รายละเอียดงาน - Design by using SOLIDWORKS program
- Develop and improve company's products
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-24
- Male must be exempted from military service
- Bachelor's Degree in Electrical Engineer, Electronic, Industrial, Mechanical Engineer or in related field
- 1-2 years of experience as Design Engineer using Solid work, Auto CAD/CAM, Catia
- New graduates are warmly welcome
- Good command of English language and computer skills in CNC
- Knowledge (or experience in) Injection Machine will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

All54Count(1〜20CountDisplay)