รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All19Count(1〜19CountDisplay)

Finance Customer Support Officer (JLPT N3) ID:47712

รายละเอียดงาน - Support customers with FX and Binary Options on websites
- Answer questions from customers about finance
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Prefer work experience (or background) in finance or bank
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Japanese, minimum JLPT N3
- Ability to communicate in English (fair level)
- Willingness to work for (and grow with) a startup company
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Finance Customer Support Staff ID:47657

รายละเอียดงาน - Support customers with FX and Binary Options on websites
- Supervise and manage two Customer Service Officers
- Answer questions from customers about finance
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Work experience (or background) in finance or bank
- Ability to communicate in English (fair level)
- Willingness to work for (and grow with) a startup company
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Risk Management Manager ID:47577

รายละเอียดงาน - Perform risk assessment, which involves analysis risks as well as identifying, describing and estimate risks affecting business
- Perform risk evaluation, which involves comparison of estimated risks with criteria established by organization such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating the organization's previous handling of risks
- Establish and manage credit risk model and provide guidance on credit risk management to related sections
- Maintain and monitor information of credit management to ensure credit policies and procedure are up-to-date
- Support, educate and train staff to raise awareness of risks within organization
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 38-45
- Bachelor's or Master's Degree in Risk Management, Economics, MBA, Accounting & Finance or a related field
- Work experience in risk management and analysis
- Having knowledge of hire purchase business will be an advantage
- Good command of English and computer literacy
- Good interpersonal and problem-solving skills
- Having positive attitudes and teamwork spirit
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Location

Secretary for CEO (Japanese N2) ID:47336

รายละเอียดงาน - Communicate (interpret and translate) correctly with management executives and staff or other concerned parties
- Translate documents from Japanese to Thai or English and vice versa
- Ensure smooth and efficient operations of the Department by providing support as assigned
- Other related tasks as assigned by management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 25-28
- Work experience, minimum 1-3 years, as a Japanese Interpreter and/or Secretary
- Japanese, minimum JLPT N2
- Good command of English (minimum TOEIC 600 scores)
- Familiarity with Thai and Japanese culture
- Good knowledge of finance industry will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Finance Customer Support Manager ID:44801

รายละเอียดงาน - Provide customer support for FX and Binary Options on internet website
- Answer questions from customers about Finance
- Responsible for the management of two customer service staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-45
- Work experience, more than 2 years, in a bank or financial company
- Ability to communicate in English
- Passion to work for (and grow with) startup company
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Internal Control (Document Format) ID:39991

รายละเอียดงาน - Support superior executives in managing and monitoring internal control system, including promoting, supporting and providing consulting service to all departments to have knowledge and understanding of internal control
- Support superior executives in managing, following up and monitoring internal regulations, which responsible departments have to establish and always update those internal regulations in order to establish effective internal control system
- Support superior executives in managing and monitoring document control system, procedure manuals, and work instructions of all departments in order to ensure documents are up-to-date to provide work guidelines to employees
- Advise all departments regarding the establishment and review of internal regulations in accordance with business environment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-32
- Bachelor's Degree or higher in Accounting and Finance, Economics, Business Administration or a related field
- Work experience, minimum 2 years, in internal control, internal audit or risk management
- Good knowledge of corporate governance principles, internal control, risk management, and compliance
- Good knowledge of related industry and operations
- Good command of English and consultation skills
- Work location is located at Sathorn Square Office (BTS Chong Nonsi)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Interpreter (for Japanese Business) ID:40727

รายละเอียดงาน - Translate Japanese documents into Thai language
- Interpret languages between Thai and Japanese
- Support sales and accounting operation as assigned
- Transmit an indication from Japanese to Thai
- Handle other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 30-35
- Bachelor's Degree in any field
- Work experience, more than 5 years, as an interpreter
- Work experience in language translation in Japanese company
- Japanese, JLPT N1 and good command of Thai language
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

IT Consultant ID:47024

รายละเอียดงาน - Work as an integral part of corporate management consulting to execute process transformation, measurable improved operational performance, and organizational restructuring
- Work with client businesses throughout project lifecycle by leveraging business performance improvement approaches and frameworks and helping to ensure timely execution of project deliverables
- Lead and deliver large, complex client engagements that identify, design, and implement creative business and technology solutions for large companies
- Provide service excellence by identifying key client business issues, determining client needs by supplementing standard assessment techniques and tools with innovative approaches
- Perform project management activities including development and management of work plans, schedules and project scope, schedules, budgets, risks, resources, and quality
- Work with managers or senior managers to develop and present corporate advisory offerings to market
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-45
- Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Information System, Computer Engineering or a related field
- Work experience, minimum 3-5 years, preferably in an advisory firm
- Work experience in process analysis, implementation or application management support activities focusing on accounting and finance issues
- Work experience in accounting system or large complex system implementation is preferred
- Ability to participate in development and presentation of proposals for business development activities
- Strong capability of communication and presentation
- Excellent analytical, problem-solving and project management skills
- Good command of spoken and written Thai and English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

アソシエイトダイレクター ID:36540

รายละเอียดงาน 事業戦略・計画策定
財務パフォーマンス改善
プロジェクト管理
ERP及びIT関連アドバイザリー
業務効率化
シェアードサービスおよびアウトソーシング
IT統制・IT監査
【具体的には】
提案書
見積もり作成
プロジェクトの遂行
新規クライアント開拓
คุณสมบัติของผู้สมัคร 性別不問、年齢30歳前半から40歳後半まで(キャリア形成の為)、ビジネス英語、タイ語できれば尚可
コンサルティングファームでの経験者、IT業界でのシステムインテグレーター経験者
海外にて上記の経験があり、外国の人とチームを組み、チームや部下のマネジメントをしたことのある方
ミャンマー、ラオス等東南アジア出張のできる方
転職回数の多くない方、タイで地に足を付け長く活躍頂ける方
เงินเดือน Monthly Salary 150,000THB 〜 300,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Business Development ID:46846

รายละเอียดงาน - Explore new payment technology, product and process and keep updated with related parties
- Conduct research on the mechanic process of those happenings and clarify the relations of those new trends and movement with the current situation of company and identify company’s positioning in the market
- Conduct research on the market in terms of market size and business feasibility
- Oversee and control the schedule of ongoing project
- Assess the impact to company and propose a reasonable countermeasure
- Contact existing partners or approach new partners to obtain necessary information on the said issues
- Coordinate with internal and external parties to solve ongoing issues or to enable new products, processes and initiatives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male (preferable), Thai nationality, age between 27-30 (negotiable if other qualifications are outstanding)
- Bachelor's or Master's Degree in IT, Business Administration or related field
- Work experience, 3-5 years, in payment service or related field (payment gateway, e-wallet, fintech startup or online company)
- Fluent in English (Japanese is preferable)
- High interest in payment technology or related field
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Collaboration, interpersonal and negotiation skills
- Logical and analytical thinking
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

HR & Admin Manager ID:35530

รายละเอียดงาน - Responsible for a full spectrum of HR and GA functions
- Responsible for organizational management and career development
- Evaluate employee performance for salary adjustment and summarize reports of evaluation results for approval
- Provide professional consultation on key HR issues to top management executives
- Work closely with line managers as an internal consultant and specialist on human issues
- Handle HR & GA, budget control and prepare monthly report
- Coordinate, direct and manage admin, GA, office supplies and facilities
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 37-45
- Bachelor's Degree or higher in Human Resource Management or related field
- Work experience, more than 8 years, in HRM & HRD
- Work experience, minimum 5 years, in managerial level
- Work experience in Japanese company is preferred
- Understanding of individual management tools such as competency, modern PMS, career development, succession plan, etc.
- Good knowledge of relevant labour laws
- Good command of English and computer literacy (especially Microsoft Excel)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Collection Assistant Vice President or Vice President ID:46754

รายละเอียดงาน - Prepare overdue reports for Marketing Department and management executives
- Prepare and issue letters or notices to overdue customers to notify about overdue payment
- Assist marketing staff and legal officers to follow up on overdue customers and to notify customers about overdue payment
- Coordinate with the supplier, an outside transporter and a public legal executor (if applicable) to repossess and relocate the leased assets from the customer's premise
- Assist legal officers to prepare legal documents and to perform legal procedures as assigned for Court cases
- Supervise and manage subordinate officers
- Assist marketing staff and legal officers to perform other assigned tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 40-50
- Bachelor’s Degree in related field
- Work experience, 3-5 years, in collections
- Work experience in leasing company, bank or financial institute is an advantage
- Good command of verbal and written English
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Ability to travel to the upcountry
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales & Marketing Officer ID:42240

รายละเอียดงาน - Handle customers in the assigned area
- Research on general information and financial situations of prospective customers
- Visit prospective customers in order to promote leasing business and maintain business relationships
- Visit suppliers in order to maintain business relationships, promote leasing business and seek for business partnerships
- Discuss and propose quotations to customers
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Follow up with customers after providing quotations to close sales
- Follow up with customers about the expiration notice
- Coordinate with all internal departments in order to complete each transaction and solve problems
- Coordinate, negotiate and cooperate with suppliers in order to determine the specifications of leased assets, the starting date of agreement and due payment
- Provide service and assist customers with each requirement
- Other duties as assigned by department superiors and management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related field
- Sales experience for more than 1-2 years
- Work experience in Japanese leasing company is definitely an advantage
- Good command of English
- Having a Driver's License (no need private car)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Internal Auditor (Senior Manager) ID:43485

รายละเอียดงาน - Determine the scope of internal audit and develop annual plans
- Perform audit procedures to verify that controls are operating through testing and interviewing techniques
- Conclude and analyse the effectiveness and efficiency of controlled environment
- Prepare timely audit reports with recommendations for improvement to management executives and auditees
- Monitor timely implementation of action plans in audit reports
- Support audit department of Headquarter upon requests
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or related field
- Work experience in external or internal audit for 5 years
-Work experience in reputable audit company
- CPA or CIA will be an advantage
- Having a valid Driver's License
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

【社用車貸与あり!アマタナコーンのリース会社】営業マネージャー ID:45754

รายละเอียดงาน 【アマタナコーンのリース会社で営業マネージャーを募集しています!!】
現在、3名の日本人スタッフが在籍をしており、(マネージャー1名、スタッフ2名)。そのうち、マネージャーが3月に退職になるにあたり、代わりにマネージャー職を担って頂ける方を募集しています。日本人スタッフの方は5年の勤務経験があるため、新しく入っていただく方はリース業界の経験はなくてもいいのですが、少なくても5年の営業経験は必須になります。また、リース業界、金融業界の業界経験をお持ちの方は優先的に選考をさせて頂きます。

【仕事内容】
・営業スタッフ(タイ人5〜6名)のマネージメント
・日系顧客の担当窓口
・そのほか、関係各部署との連携
คุณสมบัติของผู้สมัคร * 性別不問
* 30〜40歳まで / 男女不問
* 営業経験5年必須
* 金融、リースの業界が望ましい。
* コミュニケーションレベルのタイ語と英語必須(タイ人サポートが付くため)
* タイ国運転免許 (未取得の方は取得して頂きます)
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Interpreter (JPN : Sale) - N1 ID:42945

รายละเอียดงาน - Prepare report of month.
- Interpret and coordinate between Japanese Boss and the staffs in Internal Audit department.
- Translate documents , form ,etc. Japanese – Thai, English - Japanese .
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female age between 23 – 35 years old.
- Thai nationality , Bachelor’ s degree in any related field.
- Good command in Japanese (JLPT Level 1 only) and English.
- Have work experience in related field .
- Excellent computer skill in Microsoft Office (Word,Excel,Power Point).
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

【アセットマネジメント業界】アナリスト ID:45006

รายละเอียดงาน •クライアントのニーズによって、ファイナンス情報、統計、調査結果をオンラインベースにアップデート・管理する。
•投資家や、クライアントと電話やメールにてやり取りをしリレーションを構築する。
•インターネットで必要な情報を調査し、まとめる。
•調査結果をブログにまとめ、分析結果とともにクライアントに提出する。

※本求人はREERACOEN SINGAPOREの取り扱い求人です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร -大卒(ファイナンス関連だと尚良し)
-ファイナンス業界での就労経験
-アナリストとしての就労経験者歓迎
-社内会話英語力
-適応能力があり、様々なクライアントとのリレーションを構築できる方
เงินเดือน Monthly Salary 3,500SGD 〜 5,000SGD
สถานที่ทำงาน City,Central,Singapore,Location

【経験不問!新卒OK!!一部上場企業の現地採用!】測定器リース営業 ID:42316

รายละเอียดงาน 【新事業部発足!大手老舗リース企業測定器リース営業】
圧倒的知名度の日系リース企業。日本人なら知らない人はいないと言っても過言ではありません。また、タイでも40年以上の実績があり、リース企業のパイオニア。これまでは機械、自動車のリースを主にやってきましたが、今後の事業拡大に伴い新事業を立ち上げることになりました。
測定器を日系企業をメインにリースしていきます。タイでは近年、日系企業の進出が増えており現在は約5000社の日系企業がタイで事業をしていると言われています。
「設立時のスムーズな事業運営開始のために!」
「現在、使っている測定器を変えたいんだよね。。」というお客様の課題を解決します。

タイで未経験のリース営業を始めるの方も安心してください。OFF JT, OJTともにしっかり日本人、タイ人がサポートをしていきます!
タイで日系大手一部上場企業で働いてみませんか?
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【未経験歓迎!!新卒から入社できます!!コミュニケーションレベルの英語必須】
*性別不問
* 22〜35歳まで / 男女不問
* 業界経験不問 / 職種経験不問
* コミュニケーションレベルの英語必須(タイ人サポートが付くため)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Promotion Marketing (Deputy Manager) ID:30915

รายละเอียดงาน *Main Job is promotion for Credit Card.
*To plan and manage all marketing (online and offline), advertising, publicity and promotional events for the assigned brand(s) according to set guidelines.
*Be involved in the CRM efforts to increase existing base and communicate to them effectively.
*To be an ambassador for the represented BRAND and portray at all times a professional and customer oriented image.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Men and women
*30-40years pld
* MUST to have experience before worked in BANK or Credit Card Company.
* Work experience 3 years
* Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok)

All19Count(1〜19CountDisplay)