รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All24Count(1〜20CountDisplay)

Business Development ID:46846

รายละเอียดงาน • Explore new payment technology/product/process and keep updating to related parties
• Research the mechanic/process of those happenings and clarify the relation of those new trend/movement with the current situation of the company and identify the company’s positioning in the market
• Assess the impact to the company and propose a reasonable counter measure
• Contact the existing partners or approach new partners to obtain necessary information on the said issues
• Coordinate with internal and external parties to solve the ongoing issues or to enable the new product/process/initiative
• Research the market in terms of market size and business feasibility
• Oversee and control the ongoing project schedule
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Have interest in payment technology or related field
• At least 3-5 years of work experience in payment service related (payment gateway, e-wallet, fintech startup, or online company)
• Interpersonal, collaboration, and negotiation skill
• Logical and analytical thinking
• Computer literacy skill
Basic Requirement
• Male (preferable), Age 27-30 years old (negotiable if other qualification is outstanding)
• Bachelor/Master degree in IT, Business Administration, or related field
• Fluent in English, Japanese is preferable (not mandatory)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Collection Officer / Senior Officer ID:46756

รายละเอียดงาน - Prepare overdue reports for Marketing Department and management executives
- Prepare and issue letters or notices to overdue customers to notify about overdue payment
- Assist marketing staff and legal officers to follow up on overdue customers and to notify customers about overdue payment
- Coordinate with the supplier, an outside transporter and a public legal executor (if applicable) to repossess and relocate the leased assets from the customer's premise
- Assist legal officers to prepare legal documents and to perform legal procedures as assigned for Court cases
- Supervise and manage subordinate officers
- Assist marketing staff and legal officers to perform other assigned tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in related field
- Work experience, at least one year, in collections
- Work experience in leasing company, bank or financial institute is an advantage
- Good command of verbal and written English
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Ability to travel to the upcountry
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Collection Assistant Vice President or Vice President ID:46754

รายละเอียดงาน - Prepare overdue reports for Marketing Department and management executives
- Prepare and issue letters or notices to overdue customers to notify about overdue payment
- Assist marketing staff and legal officers to follow up on overdue customers and to notify customers about overdue payment
- Coordinate with the supplier, an outside transporter and a public legal executor (if applicable) to repossess and relocate the leased assets from the customer's premise
- Assist legal officers to prepare legal documents and to perform legal procedures as assigned for Court cases
- Supervise and manage subordinate officers
- Assist marketing staff and legal officers to perform other assigned tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 40-50
- Bachelor’s Degree in related field
- Work experience, 3-5 years, in collections
- Work experience in leasing company, bank or financial institute is an advantage
- Good command of verbal and written English
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Ability to travel to the upcountry
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

アソシエイトダイレクター ID:36540

รายละเอียดงาน 事業戦略・計画策定
財務パフォーマンス改善
プロジェクト管理
ERP及びIT関連アドバイザリー
業務効率化
シェアードサービスおよびアウトソーシング
IT統制・IT監査
【具体的には】
提案書
見積もり作成
プロジェクトの遂行
新規クライアント開拓
คุณสมบัติของผู้สมัคร 性別不問、年齢30歳前半から40歳後半まで(キャリア形成の為)、ビジネス英語、タイ語できれば尚可
コンサルティングファームでの経験者、IT業界でのシステムインテグレーター経験者
海外にて上記の経験があり、外国の人とチームを組み、チームや部下のマネジメントをしたことのある方
ミャンマー、ラオス等東南アジア出張のできる方
転職回数の多くない方、タイで地に足を付け長く活躍頂ける方
เงินเดือน Monthly Salary 150,000THB 〜 300,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales & Marketing Officer ID:42240

รายละเอียดงาน - Handle customers in the assigned area
- Research on general information and financial situations of prospective customers
- Visit prospective customers in order to promote leasing business and maintain business relationships
- Visit suppliers in order to maintain business relationships, promote leasing business and seek for business partnerships
- Discuss and propose quotations to customers
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Follow up with customers after providing quotations to close sales
- Follow up with customers about the expiration notice
- Coordinate with all internal departments in order to complete each transaction and solve problems
- Coordinate, negotiate and cooperate with suppliers in order to determine the specifications of leased assets, the starting date of agreement and due payment
- Provide service and assist customers with each requirement
- Other duties as assigned by department superiors and management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related field
- Sales experience for more than 1-2 years
- Work experience in Japanese leasing company is definitely an advantage
- Good command of English
- Having a Driver's License (no need private car)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Senior Officer (Customer Service, automobile leasing) ID:46702

รายละเอียดงาน - Work for the section of rental cars and car replacement
- Coordinate administrative tasks with main office and service centre
- Responsible for documentation tasks such as document control and preparation (regulations, procedures, manuals, etc.)
- Generate and prepare reports of materials
- Other related tasks as needed for customer service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related field
- Work experience, minimum 2 years, in sales in management level
- Work experience in automobile leasing company is an advantage
- Good knowledge of automobile
- Skills in reporting and negotiation
- Good command of English (writing and reading)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Capability of working well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

HR & Admin Manager ID:35530

รายละเอียดงาน - Responsible for a full spectrum of HR and GA functions
- Responsible for organizational management and career development
- Evaluate employee performance for salary adjustment and summarize reports of evaluation results for approval
- Provide professional consultation on key HR issues to top management executives
- Work closely with line managers as an internal consultant and specialist on human issues
- Handle HR & GA, budget control and prepare monthly report
- Coordinate, direct and manage admin, GA, office supplies and facilities
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 37-45
- Bachelor's Degree or higher in Human Resource Management or related field
- Work experience, more than 8 years, in HRM & HRD
- Work experience, minimum 5 years, in managerial level
- Work experience in Japanese company is preferred
- Understanding of individual management tools such as competency, modern PMS, career development, succession plan, etc.
- Good knowledge of relevant labour laws
- Good command of English and computer literacy (especially Microsoft Excel)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Customer Service (JLPT N2) ID:28812

รายละเอียดงาน - Handle booking and introduce company's product (credit cards)
- Correspond to inquiries from customers
- Respond to guest's complaint and concern in a professional manner
- Conduct preferential negotiation for company's product
- Coordinate duties in a busy environment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Japanese, minimum JLPT N2
- Good command of English
- Good hospitality mindset
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 46,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Engineer (Assistant Manager) ID:46376

รายละเอียดงาน - Visit existing and new customers to establish business relationships and to expand opportunities (rental & leasing)
- Handle daily rental & leasing inquiries (from existing and new customers)
- Responsible for the management of assets, import and export
- Develop and implement policies and procedures with an emphasis on internal control
- Other special projects as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 26-30
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Information Technology or related field
- Work experience in the sales of test and measurement equipment, IT products, scientific analyzer or related products for minimum 3 years
- Good knowledge of finance and leasing business is optional
- Strong skills in using Microsoft Excel and other related programs
- Good command of written and spoken English
- Good presentation skills in both Thai and English language
- Good interpersonal and communication skills
- Ability to deal with people of different background
- Having an independent, analytical and positive mind
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Internal Auditor (Senior Manager) ID:43485

รายละเอียดงาน - Determine the scope of internal audit and develop annual plans
- Perform audit procedures to verify that controls are operating through testing and interviewing techniques
- Conclude and analyse the effectiveness and efficiency of controlled environment
- Prepare timely audit reports with recommendations for improvement to management executives and auditees
- Monitor timely implementation of action plans in audit reports
- Support audit department of Headquarter upon requests
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or related field
- Work experience in external or internal audit for 5 years
-Work experience in reputable audit company
- CPA or CIA will be an advantage
- Having a valid Driver's License
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

IT Supports ID:42318

รายละเอียดงาน - Act as the Help Desk and provide technical support
- Provide support to internal users at Rasa office and branch
- Install and configure computer hardware operating system and applications
- Set up and maintain server and network (router, firewall, VPN, access point, switching, etc.)

- Maintain and monitor room server (air condition,electric, temperature, etc.)
- Troubleshoot system and network problems such as diagnosing and solving hardware or software errors
- Monitor system & network and backup data
- Control IT assets, maintain records of computer asset (Administrator for AD, emails, and Antivirus)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female age not over 35 years
- Bachelor’s degree in related field
- Have experiences 2years over in IT is advantage
- Need use SQL,Crystal Reports
- Good verbal and written communication skill in English
- Can work Under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Finance Customer Support Manager ID:44801

รายละเอียดงาน - Provide customer support for FX and Binary Options on internet website
- Answer questions from customers about Finance
- Responsible for the management of two customer service staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-45
- More than 2 years' experience in Bank or Financial company
- Ability to communicate in English
- Passion to work for (and grow with) startup company
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

【社用車貸与あり!アマタナコーンのリース会社】営業マネージャー ID:45754

รายละเอียดงาน 【アマタナコーンのリース会社で営業マネージャーを募集しています!!】
現在、3名の日本人スタッフが在籍をしており、(マネージャー1名、スタッフ2名)。そのうち、マネージャーが3月に退職になるにあたり、代わりにマネージャー職を担って頂ける方を募集しています。日本人スタッフの方は5年の勤務経験があるため、新しく入っていただく方はリース業界の経験はなくてもいいのですが、少なくても5年の営業経験は必須になります。また、リース業界、金融業界の業界経験をお持ちの方は優先的に選考をさせて頂きます。

【仕事内容】
・営業スタッフ(タイ人5〜6名)のマネージメント
・日系顧客の担当窓口
・そのほか、関係各部署との連携
คุณสมบัติของผู้สมัคร * 性別不問
* 30〜40歳まで / 男女不問
* 営業経験5年必須
* 金融、リースの業界が望ましい。
* コミュニケーションレベルのタイ語と英語必須(タイ人サポートが付くため)
* タイ国運転免許 (未取得の方は取得して頂きます)
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

【一部上場企業のリース会社!】カスタマーサービス ID:45753

รายละเอียดงาน 日本でも名前の認知度の高い上場企業になります。メインのビジネスは顧客に自動車や製造機械をリースしています。
今回、お任せをしたいお仕事はリース後のカスタマーサポート。リースをした後のトラブルであったり、そのほかお問い合わせを受けるカスタマーセンターを設けております。日系クライアントの取引が多く、直接日本人が問い合わせをしてくることも多くあります。その時のご対応をお願いしたいと思っています。社内にはタイ人スタッフ50名、日本人スタッフ2名になります。社内コミュニケーションは主にタイ語でできた方がスムーズです。OFF JT, OJTともにしっかり日本人、タイ人がサポートをしていきます!タイで日系大手一部上場企業で働いてみませんか。

【仕事内容】
・日系クライアントからの問い合わせ対応
(事故、トラブル、買取りなどの問い合わせを受けて頂きます)
・問い合わせ内容を種別ごとに関係各所に連携します。
・ほかスタッフ(タイ人、日本人)とコミュニケーションをとって頂きます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【カスタマーサポートへご興味があれば未経験でもOK!コミュニケーションレベルの英語とタイ語必須】
* 22〜40歳まで / 男女不問
* 業界経験不問
* コミュニケーションレベルの英語必須(社内公用語)
* タイ語コミュニケーションレベル (社内会話のため)
* 勤務地がチャトチャックとドンムアン空港の間になります。こちらに勤務可能であること。
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Sales and Marketing Officer (Female) ID:45876

รายละเอียดงาน - Handle customers in responsible area
- Research general information and financial situations of prospective customers
- Visit prospective customers in order to promote leasing business and maintain good relationship
- Visit suppliers in order to maintain good relationship, and promote leasing business and seek for the business partners
- Discuss and propose quotations to customers
- Follow up customers after providing quotations to close sales
- Follow up customers about the expiration notice
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Coordinate with all internal departments in order to complete each transaction and solve problems
- Negotiate, coordinate and cooperate with suppliers in order to determine the specification of leased asset, the starting date of the agreement, and due payment
- Provide service and assist customers with each requirement
- Other duties as assigned by department superiors and management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related filed
- More than one year's experience in any industry
- Good command of English
- Having a Driver's License (no need own car)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Interpreter (JPN : Sale) - N1 ID:42945

รายละเอียดงาน - Prepare report of month.
- Interpret and coordinate between Japanese Boss and the staffs in Internal Audit department.
- Translate documents , form ,etc. Japanese – Thai, English - Japanese .
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female age between 23 – 35 years old.
- Thai nationality , Bachelor’ s degree in any related field.
- Good command in Japanese (JLPT Level 1 only) and English.
- Have work experience in related field .
- Excellent computer skill in Microsoft Office (Word,Excel,Power Point).
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

【アセットマネジメント業界】アナリスト ID:45006

รายละเอียดงาน •クライアントのニーズによって、ファイナンス情報、統計、調査結果をオンラインベースにアップデート・管理する。
•投資家や、クライアントと電話やメールにてやり取りをしリレーションを構築する。
•インターネットで必要な情報を調査し、まとめる。
•調査結果をブログにまとめ、分析結果とともにクライアントに提出する。

※本求人はREERACOEN SINGAPOREの取り扱い求人です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร -大卒(ファイナンス関連だと尚良し)
-ファイナンス業界での就労経験
-アナリストとしての就労経験者歓迎
-社内会話英語力
-適応能力があり、様々なクライアントとのリレーションを構築できる方
เงินเดือน Monthly Salary 3,500SGD 〜 5,000SGD
สถานที่ทำงาน City,Central,Singapore,Location

Database Administrator ID:42990

รายละเอียดงาน 1. Manage the organization’s database technology and associated schemas to allow secure, efficient and effective access to the organization’s structured data.
2. Designs database structures and associated models to support the information needs of the business.
3. Plan and implement regular system upgrades to enhance service continuity and user experience.
4. Administer the database configuration, security, schema and objects, ensuring compliance against agreed standards and guidelines.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
6. Thai nationality only.
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Storage Administrator ID:42987

รายละเอียดงาน 1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .
2. Respond and provide technical support to storage failure, performance and capacity alerts and event notifications.
3. Execute installations and changes.
4. Maintain storage environment by implementing approved upgrades as required.
5. Monitors, escalate, and remediate storage alerts to identify potential incidents.
6. Prepare performance, utilization, and audit activities report to Section Head.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
4. Project management and Implementation.
5. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
6. Thai nationality only.
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Application Support Analyst ID:42991

รายละเอียดงาน 1. Provide application support and request fulfillment.
2. Provide incident resolution management and root cause analysis to resolve complex system issues.
3. Test fixes and performs post-resolution follow-ups to ensure problems have been adequately resolved.
4. Prioritize, schedule, and administer all instances where enhancements and defect resolution are required.
5. Perform preventative maintenance, including the installation of service packs, patches, hot fixes.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 22-25 years
3. Experience 2 Years up in IT Development skills.
4. Excellent knowledge Web Development experience, C#.NET.
5. Relevant experience interacting directly with end users Results orientated with good communication and interpersonal skills.
6.Thai nationality only.
Working place at Huai Khwang. (MRT Sutthisan).
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

All24Count(1〜20CountDisplay)