รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All57Count(1〜20CountDisplay)

Sales Engineer (Assistant Manager) ID:46376

รายละเอียดงาน - Visit existing and new customers to establish business relationships and to expand opportunities (rental & leasing)
- Handle daily rental & leasing inquiries (from existing and new customers)
- Responsible for the management of assets, import and export
- Develop and implement policies and procedures with an emphasis on internal control
- Other special projects as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 26-30
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Information Technology or related field
- Work experience in the sales of test and measurement equipment, IT products, scientific analyzer or related products for minimum 3 years
- Good knowledge of finance and leasing business is optional
- Strong skills in using Microsoft Excel and other related programs
- Good command of written and spoken English
- Good presentation skills in both Thai and English language
- Good interpersonal and communication skills
- Ability to deal with people of different background
- Having an independent, analytical and positive mind
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales Representative (JLPT N3, Sala Daeng) ID:45093

รายละเอียดงาน - Lease IT equipment, office equipment, etc., handle leases and various services to Thai and Japanese companies and suggest equipment lease
- Conduct new sales and existing sales (50%-50%)
- Since new business is focused on referrals from parent companies and business partners, transactions are long-term, relationships with customers are important, so it is different from so-called dive-in sales
- Mainly responsible for sales activities with local companies depending on candidate's skills
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- Prefer more than 3 years' experience in sales (of any field)
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- JLPT N3 or higher
- Having a Driver's License is required
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Internal Control (Sala Daeng) ID:45650

รายละเอียดงาน - Plan, organize and perform internal control and risk assessment
- Develop and establish company rules and procedures
- Raise employee’s awareness or compliance and information security including training
- Collaborate with Head Office in Japan and Thailand branch for all IC report and other related issues
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in Finance, Accounting, Business Administration or related field
- At least 5 years' work experience in internal auditing or internal control
- Experience in writing internal policies and procedures
- Strong awareness of commercial or financial
- Knowledge of risk control, law/legal issues, compliance and information security
- Strong analytical skills and attentiveness to details
- Strong written and oral communication skills
- Good command of English is necessary
- Computer literacy in Microsoft Office Suites & Gmail
- Ability to work independently and perform other duties as assigned
- Ability to develop an effective compliance training program, including appropriate introductory training for new employees as well as ongoing training for all employees
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Marketing Manager (non-Japanese) ID:46315

รายละเอียดงาน - Responsible for non-Japanese corporate customers and client analysis
- Supervise and manage subordinates by providing advice, etc.
- Visit prospective customers in order to promote company's business
- Visit vendors to establish positive business relationships
- Promote company's business and seek business partners
- Discuss and propose quotations to customers
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Coordinate, negotiate and cooperate with suppliers in order to determine specifications of leased asset, starting date of agreement and due payment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-45
- Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting or any related field
- Work experience (preferably in corporate clients) for 7 years
- Work experience in dealing with corporate vendors or distributors
- Work experience in dealing with big size SME clients (revenue 1,000,000,000 THB per year )
- Having RM roles with background in leasing, hire purchase or financial institution will be an advantage
- Strong communication and interpersonal skills
- Strong awareness of risk and return business opportunities
- Good command of English (advanced level) and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Auto Lease Manager ID:46316

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of auto lease business for sales and operation team
- Monitor sales situation of auto lease business and evaluate the performance
- Set up and maintain sales & marketing plan and operation strategies to achieve the target
- Serve and assist customers in each requirement
- Identify new Japanese corporate customers for auto lease business
- Maintain existing customers and new customers to maintain healthy business relationships
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-45
- Bachelor’s Degree in any field
- Work experience in auto lease business in management level for 7 years
- Having a valid Driving Licence is required
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Accounting Manager ID:46318

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of team on accounting operation such as AR, AP, JV cost and revenue recognition including quality control of accounting transaction
- Prepare financial statement based on Thai GAAP and IFRS accuracy
- Comply with requirements of the Revenue Department and other related regulators
- Set up internal control for accounting program
- Coordinate with external and internal auditors and other related parties
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-38
- Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
- Work experience in related field for 5 years, preferably in hire purchase or bank
- Work experience as an auditor for 3 years
- Must have CPD certificate (CPA will be an advantage)
- Good knowledge of tax, IFRS, accounting software and people management
- Good command of spoken and written English for business
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Call Center Officer ID:46313

รายละเอียดงาน - Communicate with customers (call center of car service center)
- Provide professional customer service to customers
- Handle all documents concerning car maintenance lease
- Coordinate with customers and internal maintenance division
- Other related tasks as assigned by Department Supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai National age between 23-26
- Bachelor’s Degree in any related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good command of English
- Customer-oriented and patient
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 17,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Non-JP Marketing Officer ID:33103

รายละเอียดงาน - Handle non-Japanese corporate customers
- Visit prospective customers in an attempt to promote company business
- Visit vendors in an attempt to create and maintain good relationships and to promote company business and seek for the business partners
- Discuss and propose quotations to customers
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Negotiate, coordinate and cooperate with suppliers in order to determine the specifications of leased asset, the starting date of the agreement and due payment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Advanced command of English
- Experience in dealing with corporate vendors or distributors
- At least 3 years of direct experience
- Experience in corporate clients is preferable
- RM roles with background in leasing, hire purchase or financial institution will be an advantage
- Computer Literacy
- Strong communication and interpersonal skills
- Strong awareness of risk/return business opportunities
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Internal Auditor (Senior Manager) ID:43485

รายละเอียดงาน - Determine the scope of internal audit and develop annual plans
- Perform audit procedures to verify that controls are operating through testing and interviewing techniques
- Conclude and analyse the effectiveness and efficiency of controlled environment
- Prepare timely audit reports with recommendations for improvement to management executives and auditees
- Monitor timely implementation of action plans in audit reports
- Support audit department of Headquarter upon requests
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or related field
- Work experience in external or internal audit for 5 years
-Work experience in reputable audit company
- CPA or CIA will be an advantage
- Having a valid Driver's License
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Credit Officer ID:42958

รายละเอียดงาน - Ensure compliance and accuracy of credit management against company's risks
- Control, measure, analyze and recommend credit risks under authorization
- Check annual review of customer’s performance and perform credit analysis to identify payment history
- Coordinate with related departments in utilizing tools and systems in credit risk and management
- Perform other assignments such as checking and monitoring calculation of early terminate case, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor's Degree or higher in Economics, Business Administration, Finance, Accounting or related field
- Work experience in finance, leasing and banking field for 1-2 years
- Good command of spoken and written English
- Computer literacy in Microsoft Office Suites, etc. (expert level in Excel is required)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Head of Personnel Management Department ID:46250

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of personnel, department's policies and activities to support company's business strategies
- Ensure all related tasks are performed and carried out effectively (this position requires discretion to work with confidential and sensitive issues on a regular basis)
- Plan, organize and direct personnel management workflows to achieve departmental and corporate objectives and ensure effective provision of service in costs, quality and timeliness
- Responsible for the management of workforce planning process to be aligned with business objectives by determining workforce needs against availability and appropriate strategies for recruitment, career and succession planning and personnel development
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 45-50
- Solid experience in all HR functions for 7-10 years with minimum 3-5 years in management level
- Good command of English, TOEIC minimum 600 scores
- Good knowledge of finance industry (of any level) is an advantage
- Familiarity with Thai and Japanese culture
- Ability to communicate in Japanese is an advantage
- Ability to support management executives (attending committee meeting)
เงินเดือน Monthly Salary 130,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

IT Supports ID:42318

รายละเอียดงาน - Act as the Help Desk and provide technical support
- Provide support to internal users at Rasa office and branch
- Install and configure computer hardware operating system and applications
- Set up and maintain server and network (router, firewall, VPN, access point, switching, etc.)

- Maintain and monitor room server (air condition,electric, temperature, etc.)
- Troubleshoot system and network problems such as diagnosing and solving hardware or software errors
- Monitor system & network and backup data
- Control IT assets, maintain records of computer asset (Administrator for AD, emails, and Antivirus)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female age not over 35 years
- Bachelor’s degree in related field
- Have experiences 2years over in IT is advantage
- Need use SQL,Crystal Reports
- Good verbal and written communication skill in English
- Can work Under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

【ミャンンマー勤務・社長直下】新規事業開発(流通) ID:46201

รายละเอียดงาน 【ミャンマー勤務】発展途上国で経済発展に0から貢献したい人募集!新規事業(流通・小売)開発ポジション

モノの流通で生産者~エンドユーザーまで複雑に卸業者が絡み、流通経路・価格調整を複雑化させているミャンマー市場。
発展途上国にイノベーションを起こしたい方大募集!

【仕事内容】
(初年度)
○ 社長直属チームのリーダーとして卸流通事業のゼロからの新規開発
○ 計画策定からパイロット事業の立上げまで一貫して担当
○ 仕入・販売店開拓・在庫管理・受発注管理・配送・集金方法など最適モデルの構築
○ システム開発に向けた要件定義・設計
(2年目~)
○ 営業体制の構築
○ 契約農家など仕入れ先の開拓
○ 受発注アプリ&物流管理システム構築
○ 消費者向けサービスの開発(アプリ、ポイント制度など)
○ 取引情報を活用したクレジットスコアリングの開発

【卸売り業の現状】
○ 推定 200 万店 の零細商店
○ 正規の 流通ルートが存在しない草の根経済
○ 4,000万人 の庶民消費者
○ 市場規模 2兆円 (2023年予測)

【小売店の課題】
○整備された卸流通システムが存在しないめ、仕入れが最大の課題
○主な仕入先への不満
*移動手段が限られる
*仕入れ値が高い
*商品選択しが限られる

【消費者の課題】
○質の悪い商品に、高い間接費負担を払わざるを得ない
○衛生的な住環境や、限定インフラアクセスど活課題を多く抱えているにも関わらず、課題解決に役立つ情報・サービス商品へのアクセは限れる。

【ソリューション】
○インターネット / IT技術を駆使し、中間業者を省き、すべての卸を弊社で引き受ける


【やりがい】
1、ミャンマーという東南アジア諸国の中でも発展の伸びしろが最もある国の成長に携わることができる。
2、現在最も注目されているBOP(貧困層)ビジネスを体感することができる「。
3、ミャンマーの中で唯一エンジェル投資家などから資金調達に成功しているビジネスモデルのある会社が一番スケールするタイミングで働ける。

【ミャンマーという国】
*人口:約5,142万人
*首都:首都はネピドー(2006年まではヤンゴン)
*人口の6割をビルマ族が占め、ビルマ語が公用語
*大学新卒の平均月収は1万5,000円ほど
*タイ・シンガポールなどに比べるとインフラは整っておらず、昭和初期のような日本のイメージ
*移動は基本的にタクシー
*住居はコンドミニアムが少なく、外国人でもアパートが一般的
*食事はミャンマーのローカルフードだけではなく最近は日本食レストランも増えてきている
(ヤンゴン市でも30店舗ほど)
*オフィスビルもほとんどなく、住居をベースとしたオフィスが一般的

【オフィス周辺】
オフィスはミャンマーの繁華街であるヤンゴンに位置しており、中心部から少し離れた住宅地にあります。
オフィス周辺に日本食レストランもあり、基本的な食事は苦労しません。
日本人スタッフは社宅や会社周辺のアパートに住んでおり、通勤も徒歩やタクシーで可能。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ○ 流通・卸売り・小売り業界経験1~10年程度(スーパー・大型モールなどの管理者・コンビにのエリアMgrなど)
○ 仕入れ・販売・物流・企画業務経験1~10年程度
○ 店舗管理、経営企画、事業開発、海外勤務のいずれかの経験
○ 流通事業(メーカー、卸、小売り)についての深い理解
○ 英語能力、会話上級~ビジネスレベル
○ 人に貢献したい、新しい価値を作りたい、社会課題を解決したい、世界を変えたい
という強い想い
○ ミャンマーという途上国での仕事・生活を楽しめるポジティブ思考
○ 海外留学・生活・就労経験があれば尚良し
เงินเดือน Monthly Salary 200,000JPY 〜 400,000JPY
สถานที่ทำงาน Others,Location

Sales and Marketing (Autofinance Div) ID:44419

รายละเอียดงาน - Conduct sales of auto financial service
- Find new target customers
- Establish and maintain positive relationships with existing and new clients
- Achieve monthly sales revenue targets (incentives provided)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- (must) Experienced in Sales of auto finance, auto loan (ex. Orico, Thanachart Leasing) or handling used cars
- Good command of English
- Own a Car and a valid Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

【ミャンンマー勤務・新規ビジネス】データアナリスト ID:46202

รายละเอียดงาน 【ミャンマー勤務】発展途上国で経済発展に0から貢献したい人募集!新規事業(流通・小売)開発ポジション

生産者~エンドユーザーまで複雑に卸業者が絡み、流通経路・価格調整を複雑化させているミャンマー市場にイノベーションを起こしたい方大募集!

【仕事内容】
(初年度)
○ 社長直属チームのリーダーとして卸流通事業のゼロからの新規開発
○ 計画策定からパイロット事業の立上げまで一貫して担当
○ 仕入・販売店開拓・在庫管理・受発注管理・配送・集金方法など最適モデルの構築
○ システム開発に向けた要件定義・設計
(2年目~)
○ 営業体制の構築
○ 契約農家など仕入れ先の開拓
○ 受発注アプリ&物流管理システム構築
○ 消費者向けサービスの開発(アプリ、ポイント制度など)
○ 取引情報を活用したクレジットスコアリングの開発

【卸売り業の現状】
○ 推定 200 万店 の零細商店
○ 正規の 流通ルートが存在しない草の根経済
○ 4,000万人 の庶民消費者
○ 市場規模 2兆円 (2023年予測)

【小売店の課題】
○整備された卸流通システムが存在しないめ、仕入れが最大の課題
○主な仕入先への不満
*移動手段が限られる
*仕入れ値が高い
*商品選択しが限られる

【消費者の課題】
○質の悪い商品に、高い間接費負担を払わざるを得ない
○衛生的な住環境や、限定インフラアクセスど活課題を多く抱えているにも関わらず、課題解決に役立つ情報・サービス商品へのアクセは限れる。

【ソリューション】
○インターネット / IT技術を駆使し、中間業者を省き、すべての卸を弊社で引き受ける


【やりがい】
1、ミャンマーという東南アジア諸国の中でも発展の伸びしろが最もある国の成長に携わることができる。
2、現在最も注目されているBOP(貧困層)ビジネスを体感することができる「。
3、ミャンマーの中で唯一エンジェル投資家などから資金調達に成功しているビジネスモデルのある会社が一番スケールするタイミングで働ける。

【ミャンマーという国】
*人口:約5,142万人
*首都:首都はネピドー(2006年まではヤンゴン)
*人口の6割をビルマ族が占め、ビルマ語が公用語
*大学新卒の平均月収は1万5,000円ほど
*タイ・シンガポールなどに比べるとインフラは整っておらず、昭和初期のような日本のイメージ
*移動は基本的にタクシー
*住居はコンドミニアムが少なく、外国人でもアパートが一般的
*食事はミャンマーのローカルフードだけではなく最近は日本食レストランも増えてきている
(ヤンゴン市でも30店舗ほど)
*オフィスビルもほとんどなく、住居をベースとしたオフィスが一般的

【オフィス周辺】
オフィスはミャンマーの繁華街であるヤンゴンに位置しており、中心部から少し離れた住宅地にあります。
オフィス周辺に日本食レストランもあり、基本的な食事は苦労しません。
日本人スタッフは社宅や会社周辺のアパートに住んでおり、通勤も徒歩やタクシーで可能。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ○ ビジネス領域でのデータアナリスト、データサイエンティストの業務経験3~10
年程度(金融・システム開発・マーケティング・市場調査業界であれば尚良し)
○ データ分析ツールが使え、データの抽出・集計・分析経験があること
○ 英語能力不問、会話上級~ビジネスレベルあれば尚良し
○ 幅広いビジネス知識と、ITトレンドの理解
○ 自ら課題を見つけ、企画・提案できる想像力
○ 人に貢献したい、新しい価値を作りたい、社会課題を解決したい、世界を変えたい
という強い想い
○ ミャンマーという途上国での仕事・生活を楽しめるポジティブ思考
○ 海外留学・生活・就労経験があれば尚良し
เงินเดือน Monthly Salary 150,000JPY 〜 300,000JPY
สถานที่ทำงาน Others,Location

【ミャンマー勤務】ITコンサルタント(新規機能・サービス開発) ID:46200

รายละเอียดงาน 【ミャンマー勤務】発展途上国で経済発展に0から貢献したい人募集!ITコンサルティングポジション(新規機能・サービス開発)

発展途上国で経済が発展するために非常に重要なファイナンスという領域でもマイクロファイナンスの分野でミャンマーの国を発展させるべく2015年に立ち上がったベンチャー企業でBOP(貧困層)の成長・国の成長に貢献しませんか?

【仕事内容】
○ マイクロファイナンス機関向け経営管理システム「JBRAIN」の開発と現場導入
○ 顧客のニーズを元にした新規機能・サービス開発、システムのアップデート開発
○ 開発チーム(日本)とのコミュニケーション

オフィスやお客様先で勤務し、導入後のシステムのサービス開発。システムのアップデートを行っていただきます。
日本側の開発チームの状況などを把握しながらお客様の改善要求を伺い、用件定義をし日本側に連携。
ITコンサルの知識だけでなく開発サイドの状況を汲み取る専門的知識も求められる仕事です。

【BOP層の現状】
マイクロファイナンスを利用するエンドユーザーのほとんどは仕入れ業者が多く、そのほとんどは借り入れたお金を使って仕入れを行い、利益を創出する。
今まではマイクロファイナンスが普及していなかったため、仕入れをするお金がなかったのでビジネスがうまく回っていなかった。
ファイナンスに関する知識もほとんど皆無で利子計算などもできない。

【金融機関の現状】
日本の金融機関のようにちゃんとしたオフィスを構えている会社はほとんどなく、顧客情報管理などほとんどの情報は”紙ベース”で管理。
中にはパソコンを十分に使いこなせる人もいる。
返済計画を立てながら貸しておらず、お金が返ってこないことも多い。

【ソリューション】
ITシステムの技術を用いて顧客情報の管理・返済計画の作成を簡略化、効率化を図る。
また、エンドユーザーに対しては借り入れの簡略化、返済計画の簡略化を図る。


【やりがい】
1、ミャンマーという東南アジア諸国の中でも発展の伸びしろが最もある国の成長に携わることができる。
2、現在最も注目されているBOP(貧困層)ビジネスを体感することができる「。
3、ミャンマーの中で唯一エンジェル投資家などから資金調達に成功しているビジネスモデルのある会社が一番スケールするタイミングで働ける。

【ミャンマーという国】
*人口:約5,142万人
*首都:首都はネピドー(2006年まではヤンゴン)
*人口の6割をビルマ族が占め、ビルマ語が公用語
*大学新卒の平均月収は1万5,000円ほど
*タイ・シンガポールなどに比べるとインフラは整っておらず、昭和初期のような日本のイメージ
*移動は基本的にタクシー
*住居はコンドミニアムが少なく、外国人でもアパートが一般的
*食事はミャンマーのローカルフードだけではなく最近は日本食レストランも増えてきている
(ヤンゴン市でも30店舗ほど)
*オフィスビルもほとんどなく、住居をベースとしたオフィスが一般的

【オフィス周辺】
オフィスはミャンマーの繁華街であるヤンゴンに位置しており、中心部から少し離れた住宅地にあります。
オフィス周辺に日本食レストランもあり、基本的な食事は苦労しません。
日本人スタッフは社宅や会社周辺のアパートに住んでおり、通勤も徒歩やタクシーで可能。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ○ ITもしくは金融業界にて金融システム関連への従事経験3~10年程度
○ 事業開発・経営企画・コンサル・エンジニアの業務経験
○ Webアプリ・システム開発経験
○ 英語能力不問(会話上級~ビジネスレベルあれば尚良し)
○ IT業界・金融業界のトレンドに詳しい知見と幅広いビジネス知識を有すること
○ 顧客のニーズや市場トレンドを理解し、改善・機能追加の提案ができること
○ チームプロジェクトの経験とチーム内での円滑なコミュニケーションができること
○ 人に貢献したい、新しい価値を作りたい、社会課題を解決したい、世界を変えたい
という強い想い
○ ミャンマーという途上国での仕事・生活を楽しめるポジティブ思考
○ 海外留学・生活・就労経験があれば尚良し
เงินเดือน Monthly Salary 150,000JPY 〜 350,000JPY
สถานที่ทำงาน Others,Location

【発展途上国・貧困層の世界を変えろ】ITコンサルタント ID:46199

รายละเอียดงาน 【ミャンマー勤務】発展途上国で経済発展に0から貢献したい人募集!ITコンサルティングポジション。

発展途上国で経済が発展するために非常に重要なファイナンスという領域でもマイクロファイナンスの分野でミャンマーの国を発展させるべく2015年に立ち上がったベンチャー企業でBOP(貧困層)の成長・国の成長に貢献しませんか?

【仕事内容】
○ マイクロファイナンス(小口金融)機関向け経営管理システム「JBRAIN」の開発
と現場導入
○ 開発チーム(日本)とのコミュニケーション

ヤンゴンから地方部ローカルスタッフと共にへ1泊~2泊かけ営業へ向かいます。
(主に路線バス)
お客様とは英語で直接会話をしたり、ローカルのスタッフを介し(英語)コミュニケーションをとります。
システムの営業・概要の説明~導入~教育~運用までの始まりから終わりまでをやっていただきます。


【BOP層の現状】
マイクロファイナンスを利用するエンドユーザーのほとんどは仕入れ業者が多く、そのほとんどは借り入れたお金を使って仕入れを行い、利益を創出する。
今まではマイクロファイナンスが普及していなかったため、仕入れをするお金がなかったのでビジネスがうまく回っていなかった。
ファイナンスに関する知識もほとんど皆無で利子計算などもできない。

【金融機関の現状】
日本の金融機関のようにちゃんとしたオフィスを構えている会社はほとんどなく、顧客情報管理などほとんどの情報は”紙ベース”で管理。
中にはパソコンを十分に使いこなせる人もいる。
返済計画を立てながら貸しておらず、お金が返ってこないことも多い。

【ソリューション】
ITシステムの技術を用いて顧客情報の管理・返済計画の作成を簡略化、効率化を図る。
また、エンドユーザーに対しては借り入れの簡略化、返済計画の簡略化を図る。


【やりがい】
1、ミャンマーという東南アジア諸国の中でも発展の伸びしろが最もある国の成長に携わることができる。
2、現在最も注目されているBOP(貧困層)ビジネスを体感することができる「。
3、ミャンマーの中で唯一エンジェル投資家などから資金調達に成功しているビジネスモデルのある会社が一番スケールするタイミングで働ける。

【ミャンマーという国】
*人口:約5,142万人
*首都:首都はネピドー(2006年まではヤンゴン)
*人口の6割をビルマ族が占め、ビルマ語が公用語
*大学新卒の平均月収は1万5,000円ほど
*タイ・シンガポールなどに比べるとインフラは整っておらず、昭和初期のような日本のイメージ
*移動は基本的にタクシー
*住居はコンドミニアムが少なく、外国人でもアパートが一般的
*食事はミャンマーのローカルフードだけではなく最近は日本食レストランも増えてきている
(ヤンゴン市でも30店舗ほど)
*オフィスビルもほとんどなく、住居をベースとしたオフィスが一般的

【オフィス周辺】
オフィスはミャンマーの繁華街であるヤンゴンに位置しており、中心部から少し離れた住宅地にあります。
オフィス周辺に日本食レストランもあり、基本的な食事は苦労しません。
日本人スタッフは社宅や会社周辺のアパートに住んでおり、通勤も徒歩やタクシーで可能。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ○ IT・金融業界経験1~5年程度 or コンサル・セールス経験1~5年程度
○ 英語能力、会話上級~ビジネスレベル
○ ロジカルで気持ちの良いコミュニケーション能力
○ 人に貢献したい、新しい価値を作りたい、社会課題を解決したい、世界を変えたい
という強い想い
○ ミャンマーという途上国での仕事・生活を楽しめるポジティブ思考
○ 海外留学・生活・就労経験があれば尚良し
○ 地頭がよくロジカルで気持ちの良い新卒も可
(新卒の場合はアクセンチュア、IBMに内定をもらえるレベル)
เงินเดือน Monthly Salary 150,000JPY 〜 350,000JPY
สถานที่ทำงาน Others,Location

Admin Officer (VISA, Work Permit) ID:46196

รายละเอียดงาน - Responsible for all legal matters relating to company’s business
- Contact government officers for setting up new company (clients)
- Responsible for corporate governance
- Prepare for VISA, Work Permit and submit related applications
- Support Admin Manager's tasks
- Input data into system with format
- Visit clients to place invoices or correct required documents
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-25
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good command of English is an advantage
- JLPT N2 or N3 is much preferred
- English, TOEIC minimum 550 scores
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Marketing (Japanese Customers) (Sales Rep.) ID:45278

รายละเอียดงาน - Responsible for customers service in the assigned area
- Study general information and financial situation of prospective customers
- Visit prospective customers in order to promote leasing business and maintain business relationships
- Visit suppliers in order to maintain positive relationships and to promote leasing business and seek for business partnership
- Discuss and propose quotations to customers
- Follow up situation of quotations from customers to close sales
- Follow up situation of expiration notice from customers
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Coordinate with all internal departments in order to complete each transaction and solve problems
- Negotiate, coordinate and cooperate with suppliers in order to determine the specifications of leased assets, the starting date of the agreement and due payment
- Provide service and assist customers with each requirement
- Other duties as assigned by Department Superiors and Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-32
- Bachelor’s Degree in Marketing, Administration, Finance, Accounting, Economics or related field
- More than 2 years' experience in related field
- Experience in banking, leasing or financial institutions will be an advantage
- Good personality with strong negotiation skills and ability to work under pressure
- Good command of English and computer skills
- Able to handle customers in Samutprakarn, Ayutthaya, Chonburi, etc.
- Having a valid Driver's License (to drive company's car)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Legal Senior/Chief ID:38585

รายละเอียดงาน - Provide legal research and update relevant law and regulations
- Draft, review and provide comments on agreements
- Monitor employees' compliance and support training for compliance
- Monitor compliance with AML/CTF and customers' due diligence
- Follow up on court proceedings and other legal cases
- Translate legal documents
- Perform other duties as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-26
- Bachelor's Degree or higher in Law
- More than 2-4 years' experience in leasing business or finance business, reviewing leasing agreements and/or lending agreements or other financial agreements
- Work experience in leasing business will be an advantage
- Extraordinary membership of Thai Bar Association and/or attorney-at-law license
- Professional proficiency in English (TU-GET or CU-TEP score is required)
- Good time management and multi-tasking skills
- Self-motivation, proactiveness and eagerness to learn
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

All57Count(1〜20CountDisplay)