รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All32Count(1〜20CountDisplay)

Senior Administration Officer ID:22176

รายละเอียดงาน *Affairs regarding company events
*Affairs regarding printed matter, forms, name cards, etc.
*Secretarial matters of the Company
*Manage company car, if any
*Manage the entertainment fee, charge for traffic (gasoline, toll fare) etc.
*Affairs regarding procedures for domestic and overseas business travels
*Affairs regarding work permit, visa, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female, age between 26 - 35 years or above
*Bachelor degree in any field
*Having minimum 5 years of experience in Administration position is an advantage
*Good command of spoken and written in English
*Able to work both independent and in a team
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Accounting & Administrator ID:41024

รายละเอียดงาน 1. Process advanced payment by using internet banking system and Issue payment voucher.
2. Reconcile advanced payment with general ledgers.
3. Purchase office supplies.
4. Prepare documents for BOI & Work Permit purpose (occasional tasks only).
5. Handling daily accounting and administrative tasks.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Accounting or relate fields.
- New graduates are welcome
- Good skill on computer literacy, MS office.
- Be willing to be fast learner, well organized, self-motivated.
- Good interpersonal and communication skills.
- Able to work independently in high volume, fast paced environment.
- Able to start immediately or within short notice preferred.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Purchasing and buyer ID:40456

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

(香港)フィナンシャルコンサルタント ID:39728

รายละเอียดงาน 日本の大手銀行や証券会社が出資する当社にて、フィナンシャルアドバイザーとして日本人向け金融商品の販売を担当頂きます。
・日本在住者向け:問い合わせに対するフォローや香港にこられた際に、商品説明などを行います。
・香港在住者向け:各種広告を見られた方からの問い合わせや紹介、様々な会合から人脈を作り営業を行って行きます。
現在5名の営業チームに1名の増員採用です。
※入社後に香港にて金融商品取扱者の視覚を取得頂きます。
この試験は英語で行われ、弊社の日本人スタッフは全員取得しております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
■証券、保険などの金融機関での営業経験3年以上
■ビジネスレベルの英語力
■大卒以上
เงินเดือน Monthly Salary 40,000HKD 〜 60,000HKD
สถานที่ทำงาน

(香港)【英語が活かせる】日本人営業スタッフ ID:41058

รายละเอียดงาน 日系担当の部署で、日系法人企業様の営業担当を募集しております。
日系企業様向けに、駐在員保険、貨物保険、建設保険など幅広い保険商品のセールスを行って頂きます。
平均として、1人で100-200社を担当して頂きます。
実際の事故対応、保険支払いなどは別の部署で対応となりますが、書類などは英語で明記される為、高い英語力が必要となります。
また、過去の事故内容、被保険者の利用状況(病名、病院)、保険金額、発生時期などから保険の動向をデータ分析し、顧客に見合った商品の提案や、保険内容改善を案内するお仕事になります。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
・ビジネスレベル英語(英検1級、TOEIC750点以上相当)
・営業経験者(法人営業)
・長期で香港に滞在出来る方
【尚良し】
・保険業界で経験のある方
・情報処理能力のある方
เงินเดือน Monthly Salary 25,000HKD 〜 35,000HKD
สถานที่ทำงาน

(香港)【北京語・英語が堪能な方優遇、新卒OK】営業スタッフ ID:41055

รายละเอียดงาน 中国・東南アジアのセールスを行っており、華南地域の日系クライアント様への営業強化はかる為、華南担当の営業マンを募集しております。
華南地域の既存顧客フォローと、香港・中国のローカル企業への新規開拓がメインの業務となります。
クライアント様とは日本語と北京語でのやり取りになる為、英語で業務が問題なくでき、且つ北京語が出来る方を探しております。
(現在、北京語が出来ない方は、仕事をしながら学ぶ意欲のある方を探しております)
また、週に2回程度中国に出張がある為、元気で明るく、積極的に業務に取り組める方が必要です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須項目】
・大卒以上(新卒採用も可能です)
・ビジネス英語、北京語可能な方(現在、北京語が出来ない方は、業務の中で学ぶ意欲のある方)
・元気に明るく仕事の出来る方
・日本人の考え方、文化を理解しながら取り組める方
【尚良し】
・電子部品メーカーでの就業経験がある方
・中国、香港での生活経験のある方
・出張や緊急対応に抵抗のない方
・香港で長く勤められる方
เงินเดือน Monthly Salary 23,000HKD 〜 30,000HKD
สถานที่ทำงาน

Risk Management Manager Manager~Assistant VP ID:39187

รายละเอียดงาน • Support and provide company risk evaluation.
• Explore and examine risks including verify level of risks.
• Prepare and analyze processes in order to monitor risks and review data.
• Establish design and implement compliance risk management process and regulations.
• Risk assessment, which involves analyzing risks as well as identify and estimate the business.
• Risk evaluation, which involves comparing estimated risks with criteria established by the organization such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating the organization’s previous handling of risks.
• Corporate governance involving external risk report and present to stakeholders.
• Conduct audits of policy and compliance to standards, including liaison with external professional.
• Establish and monitor key risk indicators, as well as implement corrective action plans to mitigate risks.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor or master's degree in Finance, Business Administration, Economics or other related field.
• At least 3-5 years experience in Risk Management Field.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Strong analytical skills and results-focused.
• Possess positive attitude and initiative.
• Good command of English; speaking and writing.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Corporate Compliance Manager~Assistant VP ID:39188

รายละเอียดงาน • Overseeing and monitoring the internal rules, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand.
• Preparing compliance report focus on operation, advisory function to senior management on compliance law, rules and standards, including update on changes and developments in this area.
• Creating business operation about action plans program and activities.
• Reviewing and monitoring internal compliance activities.
• Developing internal process related to the regulation and legal.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor's or Master's Degree in Business Administration and related field.
• At least 5-7 years experience in Internal/External audit, financial audit, compliance with financial service or insurance company.
• Good overview knowledge of compliance.
• Good analytical skill.
• Can communicate English.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Credit Analysis ID:40758

รายละเอียดงาน • ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และดำเนินการให้สินเชื่อที่เสนอมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอตามเกณฑ์ธนาคาร
• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ วัตถุประสงค์ วงเงิน หลักประกัน ความสามารถในการชำระหนี้ เงื่อนไข และผลตอบแทน ที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการอำนวยสินเชื่อ (Underwriting Criteria) ที่ธนาคารกำหนด
• ประสานงาน เจรจาต่อรองสินเชื่อ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
• จัดทำความเห็นสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง อย่างกระชับ ชัดเจน ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ นำเสนอแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติระดับที่สูงขึ้นพิจารณา
• ตัดสินใจ ให้คำตอบสินเชื่อ (อนุมัติ/ระงับ) แก่หน่วยงานธุรกิจภายในเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ , การเขียน ,การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
• มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และ ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
• หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Marketing Officer (New grad) ID:40757

รายละเอียดงาน -บริหารจัดการเอกสาร สัญญา และปฎิบัติการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ
-เขียนรายงานสรุปข้อมูลลุกค้าเพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อ
-งานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ
คุณสมบัติของผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีทักษะในการใช้ MS.office
มีทักษะในการนำเสนอ ปฏิภาณไหวพริบ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ คล่องแคล่ว ว่องไว
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน แต่พร้อมที่จะเรียนรู้
มีบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับบริษัท
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Business Japanese (Interpreter) ID:40727

รายละเอียดงาน To translate Japanese document to Thai
To interpret between Thai and Japanese
To support Sales and Accounting as assigned.
To transmit an indication of the Japanese to Thai.
To do other related task as assigned.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Only Male
- Bachelor's Degree in any field.
-Experience more than 5 years in interpreter
-Japanese & Thai language skill N1
-Experience of Interpretation in Japanese company.
-Good computer skill ( Word, Excel, Power Point ,Outlook )
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Account Payable (AIE, Rayong Plant) ID:40648

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

【100%医療保険加入・国民年金補助あり】海外旅行保険オペレーター ID:37251

รายละเอียดงาน お任せしたい内容は損害保険のアシスタント業務になります。
メインの業務としては【被保険者が海外で病院に行かれた際に発生をする被保険者の書類発行、処理業務】になります。システムを使い、保険対象可否の査定業務とそれに付随する電話対応が業務内容となります。

また、各海外拠点(シンガポール、アメリカ、南アフリカなど)との英語でのやり取り、各国医療機関とのやり取りが発生します。国をまたぎ、ワールドワイドな仕事をしていただきます。

専門用語に関しては事前に研修があります。実際に英語が苦手な日本人スタッフも働いていますが、使う英語は決まっているため難しいやり取りはないのでご安心ください。特典としては日々英語を使うことで英語の上達にもなります。

未経験から始める方でも、仕事に慣れ始めるとマネージメントをお任せしていきます。
去年の1月に未経験で入社をされた方(26歳女性)は入社後半年でリーダーに昇格しています。
คุณสมบัติของผู้สมัคร *男女不問
*22歳~35歳
*語学:英語(日常会話レベル)タイ語不要
*保険、医療業界経験あれば尚可
*基本的なPC操作
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Insurance Specialist ID:40366

รายละเอียดงาน - Training staff All kinds of insurance in this company
- Visit client with Thai staff and teach own knowledge
- Communicate with each department Manager
- Meeting with Japanese Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female
- Age should be over 40 years old
- Have specific knowledge for Insurance of Marine, Fire, Misc, Motor
- Have experience over 10 years in Insurance Company
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

【大手保険会社】全国ディーラー担当車両保険営業 ID:40313

รายละเอียดงาน 【ポジション】
タイ全国区の車ディーラー様向けに車の自動車保険の営業です。

【仕事内容】
タイ全国区にある車のディーラー様へ車両保険を販売するお仕事です。
タイ全体25拠点ある営業所の所長さんと一緒に訪問し、タイ人のお客様相手にタイ語で商談をします。
日本人の方が訪問するとタイ人担当者様は通常よりも快く迎えてくれるのでとてもお仕事がしやすいです。

【ここがポイント】
・日系最大手保険会社のため基盤が安定している
・日本人23名うち7名が現地採用
・タイ全土を回れるのでローカルのいろんなところを知れる
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
ビジネスレベルのタイ語力

【歓迎】
・営業経験3年
・対人コミュニケーションに長けている
・保険の販売経験あり
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Assistant Internal Control Manager ID:39991

รายละเอียดงาน 1.To assist superior to manage and monitor the internal control system of the company, including to promote, support and provide consulting service to all departments to have knowledge and understanding in internal control
2.To assist superior to manage, follow up and monitor the internal regulations of the company, which responsible departments have to establish and always up to date those internal regulations in order to provide regarding good internal control.
3.To advise all departments regarding to establish, review internal regulations to accord with business environment.
4.To assist superior to manage and monitor the document control system, procedure manuals, and work instructions of all departments in order to ensure that such documents are up to date for providing work guidelines to employees.
5.To provide consulting and review documents in the the Document Control System Online to conform to the required format. Coordinate with various departments and follow up task of document control.
6.To assist superior to manage and monitor in control of the the data security of the company.
9.To assist superior to manage and monitor the irregular case report preparation by various departments in the company.
10.To support relevant reports of Risk Management / special assignment from superior.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1 .Bachelor's Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
Age 27-32 years old.
2. Minimum of 2 years of experience in the field of Internal Control or Internal Audit or Risk Management.
3. Knowledge of the industry and of operations pertaining.
4. Knowledge of Corporate Governance Principles, Internal Control, Risk Management and complianc.
5. Be able to review document's content.
6. Good command in English.
7. Interpersonal and Communications Skills, Gathering and Analyzing Data skills.
8. Consulting Skill.
9. Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

System Engineer (Urgent!) ID:23807

รายละเอียดงาน 1. Finding & Testing new IT solution to apply with business or system.
2. Plan and Provide project document (compare solution) and present the best solution in meeting group.
3. Reviews and analyzes proposals submitted to determine if benefits derived and possible applications justify expenditures.
4. Submits proposals considered feasible to management for consideration and budget concerned.
5. Negotiate & contracts with Third party , consulting firms to perform research studies.
6. Provide a weekly, monthly written report to the Project Manager solution.
- Deliver service & support all IT equipment/SW application to company-wide and provide solution for workstation/Telecom support.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer, Electrical Engineer, IT, MIS. GPA 2.00 up.
2. At least 3 - 5 Years in Service/System support and technical problem solving and 1-3 Years in Project management
3. Male, age not over 35 years old. Thai Nationality
4. Skill: Project Management and Implementation Computer h/w, s/w and network, Telecommunication equipment, PBX and VoIP
5. Good command in english
6. Able to work in Huai Khwang.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

(台湾)【日本人採用】大手日系リース会社/日系企業向け営業ポジション! ID:39763

รายละเอียดงาน 大手のリース会社で日系企業担当チームにて営業を担当していただきます。
日系企業様向けに機械設備リースの提案営業、見積作成、受注、アフターフォローなど
คุณสมบัติของผู้สมัคร <必須>
・国籍:日本(もしくは日本語がネイティブ)
・経験:営業経験が3年以上ある(銀行、リース、商社、メーカー等)
・言語:中国語/コミュニケーションレベル
・年齢:25~35歳(新卒不可)
・性別:男女不問(できれば女性希望)

<歓迎>


【求める人物像】
①台湾に長期的に滞在する予定がある方
②自ら積極的に新しいことを学ぼうとする意欲がある方
③将来的にはマネージャーになりたいという意欲がある方
เงินเดือน Monthly Salary 60,000NTD 〜 80,000NTD
สถานที่ทำงาน Others,Location

(台湾)【日本人採用】日系大手保険会社における営業アシスタントポジション! ID:39752

รายละเอียดงาน ・日系企業を担当し営業担当のサポートをしてもらいます。現在の日本人営業担当者のアシスタント業務が中心。
・毎年1度の保険の見直し、更新の際の顧客訪問も行います。(3月,12月が繁忙期)
・将来的には営業担当だけでなく、台湾人のマネジメントを中心に管理全般を行っていただく予定。
・繁忙期及びトラブルが発生した場合以外はほぼ残業はありません。

คุณสมบัติของผู้สมัคร <必須>
・なんらかの社会人経験を有する事。
・長期的に働く事が出来る方。
・中国語・英語がコミュニケーションレベルある方
<歓迎>
・保険業界での就業経験がある
เงินเดือน Monthly Salary 70,000NTD 〜 90,000NTD
สถานที่ทำงาน Others,Location

【未経験歓迎・年齢不問】契約更新のルートセールス ID:32113

รายละเอียดงาน ・保険の更新時のご案内訪問。1年更新の保険のため、毎年更新。
・取引企業は日系企業100社以上 (ラヨーン、アユタヤ、アマタナコーンなど遠方もあり)
・通常タイ人スタッフ、日本人スタッフなど2名以上で訪問するので未経験でも安心。
・すでに契約をして頂いている企業への訪問になるので、新規開拓はなし。
・取引先も日本人担当者なので、英語、タイ語不問。
คุณสมบัติของผู้สมัคร *経験不問
*車の免許不要(Company Carあり)
*タイ語必須
*タイでの面接を希望
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All32Count(1〜20CountDisplay)