รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All13Count(1〜13CountDisplay)

System & Operation (Bank Relation Division) ID:42395

รายละเอียดงาน -Support in administrative and related to project management
-Educate new Regulatory Publication, Operation & System to Partner
-Act as primary contact for day to day support to licensees including response to an inquiry related to Regulation, Operation & System
-Identify, troubleshoot, and resolve Operation & System issues internally and externally
-Create and maintain a good relationship with Partner’s IT and Operation Team.
-Collaborate with Sales team to on board new Partner, interact with colleagues to exchange information on payment system issue and seek co-operation
-Research new payment technologies
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female/Male, 30-40 Years, Good command of English, Bachelor’s degree or higher
-At least 3-5 years, Experience in payment business such Authorization, Merchant Department.
-Good communication, negotiation, interpersonal and presentation skills
-Ability to work well under pressure and meet deadlines
-Work well both independently and as part of a team
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Accounting & Admin(Senior / Assistant Manager) ID:22735

รายละเอียดงาน -Processing overseas remittance, invoices, receipt, payment voucher and receipt voucher.
-Processing Tax PND.3,53,54 PP.30
-Coordinating with Oversea branch’s staff
-Carrying administrative duties such as filing, typing, copying, scanning etc.
-Monitoring stationary levels and ordering office supplies.
-Maintaining computer and manual filing systems and coordinating with outsourced IT
-Provide information to internal colleagues or external enquirers.
-Coordinating office procedures.
-Develop and update administrative systems to make them more efficient.
-Resolve administrative problems.
-Receiving, sorting and distributing the post.
-Answering telephone calls and passing them on.
-Maintain up-to-date employee holiday records.
-Coordinating repairs tools & office equipment.
-Serving coffee & water for visitors to the office
-Self-audit jobs : Cabinet checking (Labels) /cash certificates records / office card and key checking / company vehicle recording / staff leave check sheet / company contact updating / staff telephone list up-to-date / Office fixed assets checking.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female, under 30 years old
-Knowledge of accounting and administration procedures.
-Managing multiple and changing priorities at once.
-Diary Management
-Good computer skills including Word, Excel, MS Outlook, PowerPoint.
-Good typing and keyboard skills.
-Managing administrative processes.
-A good level of English spelling and grammar.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Group Accounting Executive(Bangna) ID:41979

รายละเอียดงาน -Consolidation of group accounting reports for quarterly and yearend audit including providing all necessary documents
-Reconcile and review the transactions between HQ and all subsidiaries
-Coordinating with external auditors and group accounting managers
-Supporting corporate finance manager in monthly & quarterly reporting and any other assignment.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor Degree or above in Accounting
-Minimum 2 years’ experience in audit firm or consolidation in public listed company
-Good knowledge of Thai Accounting Standards and GAAP
-Good command of both spoken and written English
-Posses good communication skill
-Good command in MS Office
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Senior Marketing Manager ID:39664

รายละเอียดงาน - Develop marketing strategies and manage budgets to accomplish overall business objectives
- Manage and execute promotional activities to maximize sales and increase potential customers
- Oversee overall marketing & communication strategy for each promotional activities
- Initiate brand advertisement and manage team to launch with appropriate media channels in order to increase brand awareness
- Collaborate with other internal departments as business development, sales, and acquiring to develop strategic plans and implement them to drive profit and growths
- Monitor campaign progress, evaluate result of marketing activities and marketing communications and propose concrete feedback for improvements
- Analyze current market situation, market trends, identify market opportunities, and make recommendations based on analysis, result and data to explore business
- Translate brand strategies and create action plan to drive team to achieve KPIs.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Age: Above 30 years, Bachelor or Master degree in Marketing or related field
- Language skills:Fluency in English/Japanese will be an advantage.
- Experience:At least 3 years of related experience in the field of Marketing
- Positive attitude, good business sense and ability to think creatively
- Good organizational and planning skills with ability to lead and motivate a team
- Analytical skills to forecast and identify trends and challenges
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Bank Sales Deputy Manager ID:39663

รายละเอียดงาน -Execute sales activities in order to accomplish business objectives
-Coordinate with Marketing team and summarize promotions and services
-Find new clients (Bank) and visit card issuing partner’s branch, not only in Bangkok but also in upcountry (sometimes other countries), and explain promotions and services to make bank sales staff well know advantage
-Visit financial and/or travel event (Money Expo, TITF) and make briefing/short explanation of promotions and services to bank sales staff
-Make reports and propose concrete feedback from bank sales staff for expanding business
-Explain the card benefit to potential cardholders, directly, to let them apply cards, together with bank staff
-Co-work with other bank sales team to expand media (introduction about promotions and services) through communicating with bank staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female, Age around 30-36 years, Driving License
-Excellent Communication in Thai and English, and presentation skills
-At least 3-5 years of sales experience (preferable) in Japanese companies
-Japanese will be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:31591

รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานขาย รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าบุคลลธรรมดา โดยการปฏิบัติงานขายภายในสาขา รวมทั้งให้การปฏิบัติงานเอกสาร การปฏิบัติการทางด้านงานควบคุมสาขา และงานสนับสนุนสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสาขาในทุกมิติทั้งทางด้านการเงิน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- พบปะพูดจา และให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นมิตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลธรรมดา
- ปฏิบัติการทางด้านการเปิดบัญชี และบันทึกข้อมูลลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร - จบการศึกษษระดับปริญญาตรี
- มีความรู้พื้นฐานงานสาขา
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี ในงานด้านธนาคาร
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
- Life & Non-Life License
เงินเดือน Monthly Salary 14,000THB 〜 16,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales (Banking/Finance) ID:41463

รายละเอียดงาน - Responsible for sales of financial products for mainly Japanese companies
- Visit potential customers approximately twice a week
- Understand requirement from customers and provide our solutions
- Report to manager in Bangkok and Lemchabang office
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 24~35 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- Communicative English
- Sales experience in financial or banking related fields
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Lemchabang(Chonburi)

Researcher *Economy ID:35888

รายละเอียดงาน -Research economy
-Analyze Market situation
-Stay at office and gathering market information
-Making or update report twice a month in English
คุณสมบัติของผู้สมัคร -At least Neo-2
-Toeic score is 900 as an Indication
-Master Degree of Economics or have experience as same position
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Credit Analysis ID:40758

รายละเอียดงาน • ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และดำเนินการให้สินเชื่อที่เสนอมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอตามเกณฑ์ธนาคาร
• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ วัตถุประสงค์ วงเงิน หลักประกัน ความสามารถในการชำระหนี้ เงื่อนไข และผลตอบแทน ที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการอำนวยสินเชื่อ (Underwriting Criteria) ที่ธนาคารกำหนด
• ประสานงาน เจรจาต่อรองสินเชื่อ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
• จัดทำความเห็นสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง อย่างกระชับ ชัดเจน ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ นำเสนอแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติระดับที่สูงขึ้นพิจารณา
• ตัดสินใจ ให้คำตอบสินเชื่อ (อนุมัติ/ระงับ) แก่หน่วยงานธุรกิจภายในเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ , การเขียน ,การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
• มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และ ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
• หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Marketing Officer (New grad) ID:40757

รายละเอียดงาน -บริหารจัดการเอกสาร สัญญา และปฎิบัติการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ
-เขียนรายงานสรุปข้อมูลลุกค้าเพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อ
-งานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ
คุณสมบัติของผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีทักษะในการใช้ MS.office
มีทักษะในการนำเสนอ ปฏิภาณไหวพริบ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ คล่องแคล่ว ว่องไว
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน แต่พร้อมที่จะเรียนรู้
มีบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับบริษัท
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Executive Secretary ID:28767

รายละเอียดงาน - Organizing and preparing agendas and papers for board meetings, committees and annual general meetings
- Taking minutes and drafting resolutions
- Contributing to meeting discussions as and when required, and advising members of the legal,
Governance, accounting and tax implications of proposed policies
- To deal with all correspondence between the company and the shareholders.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Age not over 35, Thai nationality
- Bachelor degree or higher in Economies, Account & Finance, Law or related
- Experience in secretary, understand in listed company (เลขานุการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- Excellent in English
- Excellent in MS Officer
- Good attitude, friendly, good grooming
- Team work, able to communicate with internal and external
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Compliance (Junior) ID:37237

รายละเอียดงาน 1. Provide the Company’s AML/CFT system by ensuring that complies with defined laws and internal organizational context.
2. Keep optimum and maintain the AMLO List Web System for maximum benefit to the Company.
3. Support the Company by reporting the customer’s transactions to AMLO in according to defined laws and the company’s AML/CFT reporting criteria.
4. Coordinate with AMLO official on unclear rules or regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Bachelor’s Degree in Laws, Business Administration or related field.
2. Age 22-30 years old.
3. Minimum 0-2 years of experience in the field of Compliance, legal functions, Internal Audit on Internal Control.
4. Have basic knowledge on generic laws.
5. Proficient in operation Microsoft office and Internet.
6. Good command of written English
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Promotion Marketing (Deputy Manager) ID:30915

รายละเอียดงาน *Main Job is promotion for Credit Card.
*To plan and manage all marketing (online and offline), advertising, publicity and promotional events for the assigned brand(s) according to set guidelines.
*Be involved in the CRM efforts to increase existing base and communicate to them effectively.
*To be an ambassador for the represented BRAND and portray at all times a professional and customer oriented image.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Men and women
*30-40years pld
* MUST to have experience before worked in BANK or Credit Card Company.
* Work experience 3 years
* Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok)

All13Count(1〜13CountDisplay)