รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All14Count(1〜14CountDisplay)

Sale Executive (Japanese Nationality) ID:40570

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Admin Staff ID:40565

รายละเอียดงาน - Handle all accounting tasks and Admin tasks
- Preparing bank payment, receipt and journal vouchers.
- Contact and deal with audit company
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female, until 30 years old
-English: Communicative English
(Better)-Work experience in accounting firm
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Executive Secretary ID:28767

รายละเอียดงาน - Organizing and preparing agendas and papers for board meetings, committees and annual general meetings
- Taking minutes and drafting resolutions
- Contributing to meeting discussions as and when required, and advising members of the legal,
Governance, accounting and tax implications of proposed policies
- To deal with all correspondence between the company and the shareholders.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Age not over 35, Thai nationality
- Bachelor degree or higher in Economies, Account & Finance, Law or related
- Experience in secretary, understand in listed company (เลขานุการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- Excellent in English
- Excellent in MS Officer
- Good attitude, friendly, good grooming
- Team work, able to communicate with internal and external
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Bank Sales Deputy Manager ID:39663

รายละเอียดงาน -Execute sales activities in order to accomplish business objectives
-Coordinate with Marketing team and summarize promotions and services
-Find new clients (Bank) and visit card issuing partner’s branch, not only in Bangkok but also in upcountry (sometimes other countries), and explain promotions and services to make bank sales staff well know advantage
-Visit financial and/or travel event (Money Expo, TITF) and make briefing/short explanation of promotions and services to bank sales staff
-Make reports and propose concrete feedback from bank sales staff for expanding business
-Explain the card benefit to potential cardholders, directly, to let them apply cards, together with bank staff
-Co-work with other bank sales team to expand media (introduction about promotions and services) through communicating with bank staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female, Age around 30-36 years, Driving License
-Excellent Communication in Thai and English, and presentation skills
-At least 3-5 years of sales experience (preferable) in Japanese companies
-Japanese will be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior Marketing Manager ID:39664

รายละเอียดงาน - Develop marketing strategies and manage budgets to accomplish overall business objectives
- Manage and execute promotional activities to maximize sales and increase potential customers
- Oversee overall marketing & communication strategy for each promotional activities
- Initiate brand advertisement and manage team to launch with appropriate media channels in order to increase brand awareness
- Collaborate with other internal departments as business development, sales, and acquiring to develop strategic plans and implement them to drive profit and growths
- Monitor campaign progress, evaluate result of marketing activities and marketing communications and propose concrete feedback for improvements
- Analyze current market situation, market trends, identify market opportunities, and make recommendations based on analysis, result and data to explore business
- Translate brand strategies and create action plan to drive team to achieve KPIs.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Age: Above 30 years, Bachelor or Master degree in Marketing or related field
- Language skills:Fluency in English/Japanese will be an advantage.
- Experience:At least 3 years of related experience in the field of Marketing
- Positive attitude, good business sense and ability to think creatively
- Good organizational and planning skills with ability to lead and motivate a team
- Analytical skills to forecast and identify trends and challenges
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

ID:31591

รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานขาย รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าบุคลลธรรมดา โดยการปฏิบัติงานขายภายในสาขา รวมทั้งให้การปฏิบัติงานเอกสาร การปฏิบัติการทางด้านงานควบคุมสาขา และงานสนับสนุนสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสาขาในทุกมิติทั้งทางด้านการเงิน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- พบปะพูดจา และให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นมิตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลธรรมดา
- ปฏิบัติการทางด้านการเปิดบัญชี และบันทึกข้อมูลลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร - จบการศึกษษระดับปริญญาตรี
- มีความรู้พื้นฐานงานสาขา
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี ในงานด้านธนาคาร
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
- Life & Non-Life License
เงินเดือน Monthly Salary 14,000THB 〜 16,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Interpreter (JPN : Sales Promotion Department) ID:33573

รายละเอียดงาน - Translate documents, form, etc. Japanese – Thai, English – Japanese.
- Interpret and coordinate between Japanese Boss and the staffs in sales system department.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female age between 23 – 35 years old.
- Thai nationality only. Bachelor’ s degree in Japanese or any related field.
- Good command in Japanese (JLPT Level 2 up) and English.
- Have 1 year experience in Japanese Company.
- Have a knowledge or interesting of sales function.
- Excellent computer skill in Microsoft Officer (Word , Excel, Power Point).
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

PABX Engineer Supervisor ID:39475

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

(香港)フィナンシャルコンサルタント ID:39728

รายละเอียดงาน 日本の大手銀行や証券会社が出資する当社にて、フィナンシャルアドバイザーとして日本人向け金融商品の販売を担当頂きます。
・日本在住者向け:問い合わせに対するフォローや香港にこられた際に、商品説明などを行います。
・香港在住者向け:各種広告を見られた方からの問い合わせや紹介、様々な会合から人脈を作り営業を行って行きます。
現在5名の営業チームに1名の増員採用です。
※入社後に香港にて金融商品取扱者の視覚を取得頂きます。
この試験は英語で行われ、弊社の日本人スタッフは全員取得しております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
■証券、保険などの金融機関での営業経験3年以上
■ビジネスレベルの英語力
■大卒以上
เงินเดือน Monthly Salary 40,000HKD 〜 60,000HKD
สถานที่ทำงาน

Senior Accounting ID:36292

รายละเอียดงาน ⌂ Close account and preparing the Financial Statement, and ensure all GL Accounts are maintained on a monthly basis. ⌂ Dealing with Bank related FX rate and Forward contract.
⌂ Preparing reporting requirements for parent company.
⌂Prepare & Process for Tax application to Revenue Department.
⌂ Working closely with external auditors/Group Audit in relation to audit reports.
⌂ BOI experience and record transactions in to the system.
⌂ Performs miscellaneous job-related duties as assigned.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Bachelor's degree or Master's degree in Accouting , Finance ( Audit)
• Good knowledge of Regulation for Thai tax, DTA, BOI and TFRS will be an advantage
• Experience in Forward Contract and BOI, Experience for closing and able taking care of all accounting matters.
• High responsibilities, Able to work under pressure and very tight deadlines.
• Positive attitude, Honesty and Accountability, Good Relationship, Decision making skills.
• Proficient Microsoft Office, Computer literate
• Good command of English skill.
** Experience between 4-8 years **
** Experience in ERP/QuickBook system is a plus.**
atabase skill, MySQL and PostgresSQL
CPA license would be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Compliance (Junior) ID:37237

รายละเอียดงาน 1. Provide the Company’s AML/CFT system by ensuring that complies with defined laws and internal organizational context.
2. Keep optimum and maintain the AMLO List Web System for maximum benefit to the Company.
3. Support the Company by reporting the customer’s transactions to AMLO in according to defined laws and the company’s AML/CFT reporting criteria.
4. Coordinate with AMLO official on unclear rules or regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Bachelor’s Degree in Laws, Business Administration or related field.
2. Age 22-30 years old.
3. Minimum 0-2 years of experience in the field of Compliance, legal functions, Internal Audit on Internal Control.
4. Have basic knowledge on generic laws.
5. Proficient in operation Microsoft office and Internet.
6. Good command of written English
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Marketing / Deputy Manager ID:30933

รายละเอียดงาน -Develop marketing & communication strategy and plan to accomplish overall business objectives
-Create and manage promotional activities to maximize sales and increase brand awareness
-Build brand image and advertising plan, identify potential PR and media channels, and coordinate with agency to support promotional activities
-Monitoring campaign progress, evaluate result of marketing activities and marketing communications, make reports and propose concrete feedback for improvement
-Identify Digital Strategy and define the action plan e.g. social media, Facebook, Online banner, GDN, SEM
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor or Master Degree in Advertising, Communication, Marketing or related field
-Age between 28 – 31
-At least 3-5 years of related experience in marketing (advertising, communications, branding) + Digital background is a must
-Experience in advertising or PR agency background is prefer
-Hard working, result oriented, teamwork and enthusiasm
-Creativity and thinking out of box
-Language skill: Fluent in English is a must, Intermediate in Japanese would be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok)

Promotion Marketing (Deputy Manager) ID:30915

รายละเอียดงาน *Main Job is promotion for Credit Card.
*To plan and manage all marketing (online and offline), advertising, publicity and promotional events for the assigned brand(s) according to set guidelines.
*Be involved in the CRM efforts to increase existing base and communicate to them effectively.
*To be an ambassador for the represented BRAND and portray at all times a professional and customer oriented image.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Men and women
*30-40years pld
* MUST to have experience before worked in BANK or Credit Card Company.
* Work experience 3 years
* Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok)

Programmer Analyst for Back Office ID:15684

รายละเอียดงาน ・ Design, coding, configuring, documenting throughout software development life cycle standard for Financial Services IT Industry (Securities Brokerage or Asset Management Company) ・ Participate in software requirement gathering and providi
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・ Strong core technical skill in Web application development with C#.NET technology, IIS and MS SQL 2008 ・ At least 3 years experience designing, developing, implementing and supporting financial business systems ・ Significant Financi
เงินเดือน Monthly Salary THB 〜 THB
สถานที่ทำงาน

All14Count(1〜14CountDisplay)