รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All35Count(1〜20CountDisplay)

Credit Department Manager ID:47530

รายละเอียดงาน - Oversee and manage daily operations of credit functions
- Maintain company's credit policies
- Oversee and manage customer credit
- Maintain strong cash flows through efficient collections
- Control bad debts, and follow up with debt collection as well as prepare collection reports
- Closely monitor AR (Accounts Receivable)
- Generate and provide timely and accurate reports of credit functions
- Maintain close relationships with Sales Department
- Initiate legal actions or other recovery actions against overdue customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 40-45
- Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or a related field
- Work experience, minimum 10 years, in finance and credit functions
- Work experience, minimum 5 years, in a managerial level
- Good command of written and spoken English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a valid Driving Licence (ability to drive cars)
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Finance Customer Support Officer (JLPT N3) ID:47712

รายละเอียดงาน - Support customers with FX and Binary Options on websites
- Answer questions from customers about finance
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Prefer work experience (or background) in finance or bank
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Japanese, minimum JLPT N3
- Ability to communicate in English (fair level)
- Willingness to work for (and grow with) a startup company
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Accounting Assistant Manager - Urgently Required ID:47305

รายละเอียดงาน - In charged of all local and global general ledger (GL)
- Oversee booking and checking invoices & tax invoices with PO & non-PO
- Closely monitor and follow up import invoices with related cost
- Control local and global fixed asset card
- Reconcile asset under construction to be fixed assets
- Perform audit and checking all fixed asset including being leader of physical fixed asset checking
- Supervise aging payable and receivable control and DPO (Days Payable Outstanding) and DSO (Days Sale Outstanding)
- Contact global and inter-company for the related issues
- Handle reconciliation in necessary accounts
- Supervise input tax reports and apply to Revenue Department
- Support financial audit, internal audit or relevant audit
- Strictly follow policies and structures
- Provide knowledge and legal requirements to other colleagues
- Perform monthly, quarterly and yearly closing on time
- Conduct training sessions for relevant purposes
- Supervise and ensure WHT 3, 53, 54, PP36, PND 51,50 are submitted correctly
- Perform profit & loss analysis, DSO, and DIO
- Other related tasks as assigned by CFO or GM
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-40
- Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
- Having a Certificate of CPD is a must
- Work experience in BOI (about profits and non-BOI profits)
- Understand of accounting structure
- Good command of English, preferably having TOEIC scores
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Willingness to learn internal IT systems
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Costing Account (Business Process Analyst) ID:45306

รายละเอียดงาน - Business Analyst will be a part of ERP implementation program in Asia using J.D. Edwards web-based application version 9.1 or higher
- This is a key position linking between key users in Asia and system developers or outsourcing developers
- Responsible for business analysis in area of expertise matching with software business application and designing specifications to compile system and business process
- Receive requirements from other users and summarise for discussion with development team to improve the program, methods or other corporate functions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-35
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Finance, Accounting, Engineering, Chemistry or related field
- Work experience, more than 4 years, in business application, process analysis, programming and system design is an advantage
- Work experience in finance and/or employee/user training is an advantage
- Ability to demonstrate a pragmatic approach and excellent analytical skills
- Ability to motivate and negotiate is considered a plus
- Computer literate with strong knowledge of information systems
- Excellent oral and written communication skills
- Good command of English is required
- Good command of second language, particularly in Asian Language (Chinese or Thai) is a plus
- Having a private car and a valid Driving Licence is required
- Ability to handle confidential information
- Flexible in working hours and able to be on duty outside the based location
- Self-starter, task-oriented, initiative and service-minded
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Planning Officer ID:46903

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of stock being transferred from all production sites to distribution warehouse in APAC as per planning strategies as well as business and market requirements
- Accountable for the accuracy of transaction in ERP system based on transferring plan
- Coordinate with related departments to control and minimize slow-moving stock at all branches and plant
- Carry out data analysis to ensure we move and keep stock at the most competitive logistics cost while maintaining high level of service to customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-30
- Bachelor's Degree or higher in Chemistry, International Business, Production Engineering or related field
- Work experience, minimum 2-3 years, in plastic chemistry, inventory management, material planning or logistics
- Good knowledge and background in production planning, inventory management, production
engineering background will be an advantage
- Competent in translating business transactions and information into statistics
- Fluent in both spoken and written English (TOEIC, 500 points or more)
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Communication and presentation skills
- Ability to multi-task and dynamic personality
- Excellent organizational and interpersonal skills
- Flexibility in working time and ability to be on duty outside Thailand
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Finance Officer (Bangkok, Head Office) ID:47665

รายละเอียดงาน - Cash flow planning and analysis
- Budget preparation
- Secure loan from banks
- Loan agreement and management
- Feasibility study
- Company valuation
- Financial risk management
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-35
- Bachelor's or Master’s Degree in Finance, Accounting or a related field
- Work experience, 1-2 years, in banking or corporate finance functions
- Work experience in both project finance and corporate finance
- Good financial planning skills and knowledge of financial model
- Good command of English (fluent level)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Finance Manager (Bangkok, Head Office) ID:47664

รายละเอียดงาน - Cash flow planning and analysis
- Budget preparation
- Secure loan from banks
- Loan agreement and management
- Feasibility study
- Company valuation
- Financial risk management
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-45
- Bachelor's or Master’s Degree in Finance, Accounting or a related field
- Work experience, minimum 5 years, in banking or corporate finance functions
- Work experience in both project finance and corporate finance
- Good financial planning skills and knowledge of financial model
- Good command of English (fluent level)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Finance Customer Support Staff ID:47657

รายละเอียดงาน - Support customers with FX and Binary Options on websites
- Supervise and manage two Customer Service Officers
- Answer questions from customers about finance
- Other related tasks as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Work experience (or background) in finance or bank
- Ability to communicate in English (fair level)
- Willingness to work for (and grow with) a startup company
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Accountant ID:46433

รายละเอียดงาน - Responsible for monthly, quarterly and yearly closing and prepare financial statements, cash flows, budget reports and other requested reports in a timely manner
- Supervise accounting team members in daily accounting issues (AR, AP, GL, PV, etc.) and tax issues (VAT, WHT, etc.)
- Co-work with auditor and tax authority as main contact person
- Analyze costing from managerial level's points of view
- Cooperate with other departments to optimize the whole company operation
- Co-present with Accounting Manager to prepare financial statements to senior management executives
- Assist with other related tasks as may be required by management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in Accounting
- Work experience, minimum 2 years, in accounting
- Work experience in trading or shipping business will be an advantage
- Good command of English (more than fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Project Coordinator (JLPT N2) ID:47606

รายละเอียดงาน - Support warehouse business (preparation) for Japanese MD
- Coordinate multiple projects with multiple partners and clients
- Visit clients with MD and prepare documents in English
- Attend meeting with Design Division and Finance Division from Japanese Head Office
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 24-30
- Work experience in real estate development or a financial field
- Japanese, minimum JLPT N2
- Good command of English (upper intermediate)
- Good communication skill is required
- Company's car and driver are provided
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Risk Management Manager ID:47577

รายละเอียดงาน - Perform risk assessment, which involves analysis risks as well as identifying, describing and estimate risks affecting business
- Perform risk evaluation, which involves comparison of estimated risks with criteria established by organization such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating the organization's previous handling of risks
- Establish and manage credit risk model and provide guidance on credit risk management to related sections
- Maintain and monitor information of credit management to ensure credit policies and procedure are up-to-date
- Support, educate and train staff to raise awareness of risks within organization
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 38-45
- Bachelor's or Master's Degree in Risk Management, Economics, MBA, Accounting & Finance or a related field
- Work experience in risk management and analysis
- Having knowledge of hire purchase business will be an advantage
- Good command of English and computer literacy
- Good interpersonal and problem-solving skills
- Having positive attitudes and teamwork spirit
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Location

Financial Officer ID:47550

รายละเอียดงาน - Supervise daily operations on payment functions, such as checking tax invoices, reviewing payment voucher, petty cash and cash advance
- Ensure all payments are settled on time with accurate payment transactions
- Support cash flow reports and manage cash surplus or deficit
- Generate and prepare weekly cash balance report and monthly cash flow forecast
- Ensure cash flows are adequate to allow business units to operate effectively
- Perform reconciliation of bank accounts and support documents for financial reports on a monthly basis
- Coordinate with banks for cash management banking and maintain positive relationships
- Perform financial functions including all general ledgers, recording of invoices, obtaining proper signature approvals of expenditures and processing vendor payments and reconciliation
- Prepare and monitor AR, AP and aging report with analysts
- Handle and monitor output VAT reports and reconciliation
- Perform other ad-hoc assignments
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree or higher in Accountancy, Finance or a related field
- Work experience, minimum 1-2 years, in accounting, financial or a related field
- Strong knowledge of tax regulations for VAT, withholding tax, and others
- Good knowledge or experience in SAP system or BOI is preferable
- Good command of English and Thai
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Ability to work under tight deadline and pressure
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales Representative (financial products) ID:45520

รายละเอียดงาน - Responsible for sales and marketing activities of financial products, mainly leasing (B2B, business-to-business)
- Develop positive relationships with customers by occasional visits
- Provide useful suggestion for financial products
- Report sales activities to management
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Finance, Business Administration, Accounting, Economics or related field
- Experience in financial industry or products such as Leasing or Banking field
- Having own car and a valid Driver's License
- Good command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Import & Export Executive ID:47561

รายละเอียดงาน - Handle and manage import and export shipments from and to various sources in cost and time effectiveness
- Ensure import, export, and customs clearance processes in compliance with international and Thai law and regulations
- Communicate shipment alerts to all concerned parties
- Manage import and export shipments (information and document filing)
- Generate and prepare monthly management reports with commentary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's or Master's Degree in Supply Chain Management or a related field
- Work experience, more than 3 years, in import and export
- Analytical skills to comprehend complex regulations and perform data analysis
- Computer literacy (in pivot tables, Microsoft Office Suites, VLookup, SAP, etc.)
- Good command of English (fluent level)
- Skills in presentation and communication
- Ability to work under pressure (pro-active and highly organized)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting General Manager ID:47307

รายละเอียดงาน - Supervise and manage Accounting Section as the Head of Section
- Analyze business management and propose to each section
- Support accounting section of group company in Indonesia and India
- Perform cost analysis and costing calculation
- Conduct training sessions for Accounting Section
- Report to monthly-closing activities to Headquarter in Japan
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-45
- Bachelor's Degree (preferably, from Top 10 Universities)
- Work experience (and skills) as a manager in Accounting Department
- Work experience in cooperating with overseas branch is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 90,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Head of Legal Department ID:47373

รายละเอียดงาน - Review agreement contract with external suppliers and clients before being signed by management executive(s)
- Represent as Head of Legal Department on any legal issues and review compliance regulations
- Provide legal advice to company and management executives
- Responsible for company's case such as civil case, criminal case, labor case, etc.
- Contact related government section about financial laws
- Coordinate with Bank of Thailand (BOT) and Anti–Money Laundering Office (AMLO)
- Other related tasks (legal issues) as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 38-45
- Bachelor’s Degree in Law
- Work experience, minimum 12 years, in legal field in banking or other related industries
- Advanced knowledge of general, commercial, contracts, and financial laws
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Finance Customer Support Manager ID:44801

รายละเอียดงาน - Provide customer support for FX and Binary Options on internet website
- Answer questions from customers about Finance
- Responsible for the management of two customer service staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-45
- Work experience, more than 2 years, in a bank or financial company
- Ability to communicate in English
- Passion to work for (and grow with) startup company
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Senior Lawyer/Legal ID:47309

รายละเอียดงาน - Responsible for company's legal cases such as civil case, criminal case, labor case, etc.
- Contact government sections and provide legal advice to company and management executives
- Coordinate with Bank Of Thailand (BOT) and Anti-Money Laundering Office (AMLO)
- Act as a representative of company (lawyer) in the Court
- Review compliance regulations and agreement contract with external suppliers and clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in Laws, Business Administration or a related field
- Work experience, minimum 5-8 years, in legal functions or court duties
- Having an advanced knowledge of general laws
- Good command of English (upper intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Call Center Officer ID:46313

รายละเอียดงาน - Communicate with customers (call center of car service center)
- Provide professional customer service to customers
- Handle all documents concerning car maintenance lease
- Coordinate with customers and internal maintenance division
- Other related tasks as assigned by Department Supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai National age between 23-26
- Bachelor’s Degree in any related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good command of English
- Customer-oriented and patient
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 17,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Corporate Planning Officer ID:47152

รายละเอียดงาน - Collect and analyze useful information for planning
- Consider risk impacts to company and prepare mitigation measures
- Engage in resolving cross-departmental issues and deal with crisis
- Support business plan set-up, strategies, and measures
- Assist in accomplishing any initiatives of management executives
- Other related tasks as assigned by Department Supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in any related field
- Work experience, minimum 5 years, in corporate planning or a related field
- Strong interpersonal, communication and negotiation skills
- Ability to cooperate with all levels including management executives
- Good command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

All35Count(1〜20CountDisplay)