รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All40Count(1〜20CountDisplay)

ID:31597

รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานขาย รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าบุคลลธรรมดา โดยการปฏิบัติงานขายภายในสาขา รวมทั้งให้การปฏิบัติงานเอกสาร การปฏิบัติการทางด้านงานควบคุมสาขา และงานสนับสนุนสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสาขาในทุกมิติทั้งทางด้านการเงิน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- พบปะพูดจา และให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นมิตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลธรรมดา
- ปฏิบัติการทางด้านการเปิดบัญชี และบันทึกข้อมูลลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร - จบการศึกษษระดับปริญญาตรี
- มีความรู้พื้นฐานงานสาขา
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี ในงานด้านธนาคาร
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
- Life & Non-Life License
เงินเดือน Monthly Salary 14,000THB 〜 16,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ID:31591

รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานขาย รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าบุคลลธรรมดา โดยการปฏิบัติงานขายภายในสาขา รวมทั้งให้การปฏิบัติงานเอกสาร การปฏิบัติการทางด้านงานควบคุมสาขา และงานสนับสนุนสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสาขาในทุกมิติทั้งทางด้านการเงิน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- พบปะพูดจา และให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นมิตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลธรรมดา
- ปฏิบัติการทางด้านการเปิดบัญชี และบันทึกข้อมูลลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร - จบการศึกษษระดับปริญญาตรี
- มีความรู้พื้นฐานงานสาขา
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี ในงานด้านธนาคาร
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
- Life & Non-Life License
เงินเดือน Monthly Salary 14,000THB 〜 16,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ID:31594

รายละเอียดงาน - บริหารงานขาย และปฏิบัติงานขาย รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าบุคลลธรรมดา โดยการปฏิบัติงานขายภายในสาขา รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเอกสาร การปฏิบัติการทางด้านงานควบคุมสาขา และงานสนับสนุนสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสาขาในทุกมิติทั้งทางด้านการเงิน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (มี Single License , Life & Non-Life License)
- เสริมสร้างความสามารถในการขายให้กับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ประจำสาขา
- ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่แนะนำลูกค้า ในเรื่องการปฏิบัติงานขาย และการปฏิบัติการทางด้านการควบคุมสาขา
- ร่วมประเมินผลการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่แนะนำลูกค้าภายใต้การดูแลของสาขา เพื่อการบริหารผลการทำงาน และดำเนินการพัฒนาทักษะ และความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร - การศึกษษระดับปริญญาตรี
- มีความรู้พื้นฐานงานสาขา และงานการขาย ผ่านงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หรือตำแหน่งเทียบเท่า
- มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความสนใจในด้านการขาย
- มี Single License , Life & Non-Life License
เงินเดือน Monthly Salary 21,000VND 〜 35,000VND
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Investor Relations ID:30043

รายละเอียดงาน • Analyze the performance and analyst models to develop a communications strategy
• Provide market intelligence internally on company and peer stock trading activity
• Develop a strong view on the intrinsic value of the company and competitors; identify key value drivers in support of strategic planning and decision-making
• Develop, organize, prepare, and execute road shows, investor days, investor conferences and meetings, domestically and internationally
• Contribute expert knowledge of relevant regulations governing disclosure and investor communications. Develop training and reference materials for company representatives to ensure compliance
• Develop and manage a customized communications plans for the financial community
• Prepare financial, clinical, and regulatory press releases and manage the review and distribution process
คุณสมบัติของผู้สมัคร • At least 5 years of experience in Investor Relations and Communications
• Strong positive reputation among private and institutional investors
• Strong business ethics and judgment
• Excellent interpersonal communication and persuasive skills
• Excellent English
• Male or Female, age not over 45
• Bachelor’s degree in accounting, business, management or finance or MBA or an advanced degree in business, management, or finance
• CISA 1 (Certified Investment and Securities Analyst or CFA 1 (Chartered Financial Analyst) would be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Marketing Officer ID:36929

รายละเอียดงาน - To maintain relation with client and find new client.
- To advise and give information company product to client.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- Male or Female Age 24 years old up.
- 1 year’s work experience in Sales & Marketing in this filed is a must*
- Good command in English
- Has license (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออนุพันธ์หุ้นทองคำ)
- Able to work under pressure, service mind, good solving skill
เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Risk Management ID:38173

รายละเอียดงาน • Support and coordinate the work of the Security Risk Management Committee and oversee implementation of action plans.
• Provide other assistance to the General Manager and Regional Corporate Security Director as required.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male or Female age not over 35 years old
• Bachelor degree or higher in Finance, Account, Economic, or related
• 2-5 year’s work experience in Risk mgt or relate.
• Has work experience in Operation Risk in Manufacturing industrial would be advantage.
• Able to communication and presentation.
• Knowledge about process of Risk management
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Supervisor / Assistant Manager - Finance management ID:39439

รายละเอียดงาน Group finance operational management in Thailand
Among Toshiba consolidated group companies, we have group finance transaction.
Cash pooling, Term loan transaction, Term deposit transaction,
Daily cash flow planning, Liquidity management, Interest income analysis

Main Duties:
- Create daily cash flow planning by hearing each affiliate forecast
- Group finance loan and deposit settlement with affiliates (Agreement / Interest)
- Loan and deposit application to regional HQ
- Create payment order by electric banking system
- Currency swap transaction with banks between USD and THB according to cash flow actual and forecast
- Analysis of group finance interest profit and loss
- Group finance actual transaction and balance report to accounting team
- Report all of group finance transaction to regional HQ for approval and check
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Knowledge & Skills: Finance, Treasury, Derivative and Accounting
- Experience: Finance, Treasury, Derivative and Accounting
- Education: Finance, Treasury, Derivative and Accounting
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Department Manager (Ayutthaya) ID:36139

รายละเอียดงาน - Representative of all activities for Finance & Accounting Department Coordination and controlling all requirements related finance and accounting matter Effectiveness of development and implementation for Finance & Accounting Department’s activity plan.
- Provide the finance and accounting support and advise to internal concern operations. Responsible for serving Accounting Standard, Tax and BOI Regulation. Managing the finance and accounting under Internal Control System.
- Other duties as assigned.
- Managing company’s financial statements, accountable for timely analysis and reporting financial status to the management
- Liaising with tax agent on Corporate Tax matters
- Budgeting and Forecast
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor degree or Master degree in Account.
-Have experience at least 10 years in Finance & Accounting Taxation.
-Have experience at least 5 Years in Management and multinational companies.
-Computer skill (Microsoft word, Excel, Power Point) and acknowledge program system SAP, Oracle or MFG PRO.
-Can communicate in English.
-Good Relation, Positive Attitude.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Financial officer (Finance Department) ID:34666

รายละเอียดงาน - Handle for fund management and dealing with bank to book foreign exchange rate
- Control transaction and L/C
- Analyze foreign exchange rate and monthly report
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female only
- Age 28-32 years old
- Bachelor degree or higher in majoring of Finance
- Good communication in English
- Min 3-5 years exp. of Fund management and book the exchange rate with commercial bank
- Be hard work and service minded
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

(香港)フィナンシャルコンサルタント ID:39728

รายละเอียดงาน 日本の大手銀行や証券会社が出資する当社にて、フィナンシャルアドバイザーとして日本人向け金融商品の販売を担当頂きます。
・日本在住者向け:問い合わせに対するフォローや香港にこられた際に、商品説明などを行います。
・香港在住者向け:各種広告を見られた方からの問い合わせや紹介、様々な会合から人脈を作り営業を行って行きます。
現在5名の営業チームに1名の増員採用です。
※入社後に香港にて金融商品取扱者の視覚を取得頂きます。
この試験は英語で行われ、弊社の日本人スタッフは全員取得しております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
■証券、保険などの金融機関での営業経験3年以上
■ビジネスレベルの英語力
■大卒以上
เงินเดือน Monthly Salary 40,000HKD 〜 60,000HKD
สถานที่ทำงาน

Tax / Accounting Manager (Opening staff) ID:30471

รายละเอียดงาน All accounting task,
-Record expense AP/AR into SAP system
-Handle payment process and bill-placement process
-Ensure all the payments and manage all vendor-related issues.
-Reconcile VAT, WHT, vendor accounts, and assigned balance sheet accounts
-Assist and manage other staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, until 39 years old
-English: Communicative English
-Work experience in accounting firm & Manager

*New start up company (from Oct 2015) Very famous company
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

【URGENT】Senior Accountant ID:38405

รายละเอียดงาน - Prepare, check and verify output tax report, withholding income tax receipt from account receivable.
- Daily recording of transactions.
- Assist with supervisor as required.
- Review all invoices for appropriate documentation and approval prior to payment
- Sort and distribute incoming mail
- Prioritize invoices according to cash discount potential and payment terms
- Process check requests
- Audit and process credit card bills
- Match invoices to checks, obtain all signatures for checks and distribute checks accordingly.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female age 28-35 years.
- Bachelor 's degree in Accounting.
- 3-5 years working experience in accounting, finance or administrative position which deals with figures and number.
- Reasonable reading, writing and speaking skills in English.
- Computer skill, Accounting, MS program.
- Good communication and relationship skills.
- Ability to work under pressure with deadlines.
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

資金調達担当※ラオス勤務 ID:39702

รายละเอียดงาน ◇現在ラオスにて、自動車リース業、ホテル業、建設業、中古自動車業等様々な分野に進出を行っております。
◇現在は自己資金を中心として運営しておりますが、業務拡大のため、 今後はラオスを含むその他海外からの金融機関からの借り入れや、投資家からの資金調達も行う予定です。
※東南アジアを中心とした海外出張の可能性があります。
 また、1~3ヶ月程度の滞在を伴う可能性もあります。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ■海外の銀行/金融機関や投資家との折衝経験や、何かしらのパイプを持っている方
■ビジネスレベルの英語力
เงินเดือน Monthly Salary 500,000JPY 〜 750,000JPY
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting Costing Chief ID:35966

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Head of Finance & Accounting (BTS line) ID:36789

รายละเอียดงาน - Responsible for the overall country Finance & Accounting function; Account Payable, Account Receivable, General Ledger, SOX, Billing and Collection etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality Only / Male (Preferable)
- Bachelor’s Degree or Master’s Degree (Preferable) with at least 10 years of experience as a Finance & Accounting professional in managerial capacity in a multi – national company.
- Preferably in transportation / service industry.
- Technically competent in MS Office applications/Oracle and well verse with Tax matters in airline and freight forwarding business.
- hold CPA
- Be skillful in communicating with a team of finance and accounting professionals and other department heads across the organization as well as provide sound business advice to the Managing Director.
- Strong leadership qualities, hands – on team player and excellent interpersonal and communication skills with a good command of both oral and written English are essential attributes for this position.
- Initiate and take charge on key business drivers and cost saving opportunities.
- Customer Oriented and service mind.
- Strong background in Financial Controller.
เงินเดือน Monthly Salary 130,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Assistant Finance Manager (BTS Nana) ID:37791

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Corporate Business Development Assistant Manager ID:38919

รายละเอียดงาน - Coordinate, planning, statistics planning, follow up, analyze company businesses
- Analyzing Financial and Investment of Group Businesses
- Expand Business
- Responsible for create Feasibility Study and financial Model
- Support CEO in analysis tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - At least 5 years’ experience in Financial and Business Administration
- 1 – 5 years’ experience in Financial Modeling
- Male/Female 30 – 35 years old
- MBA in Finance, Business Management, Strategy
- Fluent English Communication skills
- Good in analysis thinking, communication and coordination skills
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Marketing Finance Manager ID:38506

รายละเอียดงาน - Cooperate and work with Marketing & Sale team to support and develop business
cases/analysis for new product, promotion, customer profitability, pricing strategy, ROI,
cost to serve, as well as any other day-to-day operational issues.
- Review the performance forecast by month, monitor the actual to ensure that the
performance is on track with the target and contract.
- Perform internal process improvement of trade spending tracking and marketing
expenses, accounting record to enhance process efficiency and visibility
- Prepare monthly profitability report by products and customers with commentary to
define opportunity and risk in terms of product wise and customer wise for
management.
- Support to prepare standard periodic management reporting e.g., net sales reports,
variance analysis reports, monthly report, quarterly KPI report, year-end report, rolling
forecasts
- Coordinate and proactively analyze and explain the reason of significant variances in
the various management report
- Conduct the ad hoc reports with the useful analysis to support Management team’s
decision making
- Perform feasibility study in order to identify the financial impact regarding the new
products, new pricing (Increase/Decrease) as well as pre & post evaluation (ROI) for
promotional campaign.
- Maximizing revenue, margin and business benefit whilst minimizing risk
- Project manage and negotiate on more complex sales, ensuring that the business
does not take excessive risk
- Proactively drive performance analysis, identify risks and opportunities against target
- Run business case analysis of the projects to assess financial viability
- Support product pricing: set price competitively
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality, age between 32 - 36 years old.
- Bachelor’s degree in Finance, Accounting or Economics with Master Degree in
Business or Finance is desirable.
- Minimum 5 years of experience in roles & responsibilities related to Commercial
Finance.
- Strong Accounting and Financial Background.
- Excellent analytical and logical thinking skills.
- Advisory and interpersonal skills as a business consultant.
- Positive attitude towards teamwork and cross-functional cooperation.
- Fluent English and computer literacy.
- Proficiency in Excel with ERP experience, SAP or Oracle will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 95,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Corporate Credit Analyst ID:38153

รายละเอียดงาน -Analyze credit and make credit memo in English to get approval for both of Japanese and Non-Japanese corporate customer in various industries
-To visit customer with Marketing stuff as needed
-Monitor economic situation and customer financial situation from all sources
-Supervise and manage daily process of analysis activities
-Other duties assigned by Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female
-At least Bachelor’s degree in Finance or Economics
-Minimum 3 years experiences in credit analyst with leasing/hire purchase, banking or financial institution will be advantageous
-Have experience in corporate customer information analysis
-Strong financial analytical skill and ability to conduct cash flow projection
-Good written and spoken English
-Proficient in Excel and calculation
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Operation Officer (Operation & Credit Department) ID:39321

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

All40Count(1〜20CountDisplay)