รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All52Count(1〜20CountDisplay)

Operation Officer (Operation & Credit Department) ID:39321

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Corporate Credit Analyst (for SME) ID:38153

รายละเอียดงาน -Analyze credit and make credit memo in English to get approval for both of Japanese and Non-Japanese corporate customer in various industries
-To visit customer with Marketing stuff as needed
-Monitor economic situation and customer financial situation from all sources
-Supervise and manage daily process of analysis activities
-Other duties assigned by Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female
-At least Bachelor’s degree in Finance or Economics
-Minimum 3 years experiences in credit analyst with leasing/hire purchase, banking or financial institution will be advantageous
-Have experience in corporate customer information analysis
-Strong financial analytical skill and ability to conduct cash flow projection
-Good written and spoken English
-Proficient in Excel and calculation
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Credit Analyst Officer (welcome new grad) ID:42190

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Senior Credit Officer ID:41568

รายละเอียดงาน - Ensure accuracy and compliance of credit management to against the company risk, also to measure, analyze, control and recommend credit risk under the authority, to be at the appropriate level in accordance with department policy
- Checking annual review of customer’s performances and perform credit analysis to indentify the history payment of the customers or potential customers and take appropriate action in order to reduce the credit risk.
- Coordinate with related departments in utilizing tools/systems in credit risk & management
- Responsible for others assignments such as check and monitor calculation of early terminate case, calculation for trouble debt restructure (TDR) as well as the various criteria such as overdue payment, daily interest charge, delay payment penalty, other fee, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female over age 35 years old
- Bachelor Degree or higher in Economic, Business Administration, Finance, Accounting or related field
- At least 5 years experience in Finance, Leasing or any related field

Special Required:
- Responsible, perseverance and strong problem solving skills and analytical skills
- Good Command of English both spoken & written
- Sufficient knowledge in computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Collection Assistant Manager (Bang Na) ID:23354

รายละเอียดงาน *Collection calls and/or correspondence in a fast paced goal oriented collections.
*Collection calls to the assigned accounts for pursuing the insurance policy or insurance confirmation from customers as well as take proper actions related thereto, including delivery notice of insurance by registered post and facsimile.
*Providing customer service regarding collection issues, process and review account adjustments, resolve client discrepancies and short payments.
*Responsible for monitoring and maintaining assigned accounts- Customer calls, account adjustments, customer reconciliations and processing credit memos.
*To be responsible for chasing outstanding debts from customers and meeting collection targets in order to maintain positive cash flow.
*Record information about financial status of customers and status of collection efforts.
*To identify slow moving accounts noting key details on the Credit Control system so that delinquent debts are escalated for case management.
*Update current status of insurance collection into the report as well as update insurance information obtained from customers
*To be responsible for other administrative works as shall be assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male only.
*Bachelor’s or Master’s degree in Law, Business Administration or any related filed.
*5 - 10 year experiences of working in a Debt collection environment is essential preferable from Banking or Finance business.
*Excellent communication skills, telephone manner and technique and interpersonal skills.
*Good command of English communication.
*Travelling to up-country is required.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Collector / Phone Collector ID:41409

รายละเอียดงาน - Carry on assigned civil and criminal lawsuits.
- To make telephone collections to overdue customers.
- Occasionally visit overdue customers for collection of overdue receivables.
- Handle other assigned administrative works such as preparation of POAs and warning letter.
- Maintain accurate record of customer’s payment status and make reports to management.
- To support other jobs as shall be assigned.
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดการค้างชำระหนี้
ทำการติดตามทวงถามลูกค้าที่มีการค้างชำระหนี้กับทางบริษัท ให้ดำเนินการชำระหนี้
จัดทำรายงานสถานะการชำระหนี้ และรายงานการค้างชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือมอบอำนาจ จดหมายทวงถามการชำระหนี้ เป็นต้น
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female age between 22 - 27 years old.
- Bachelor or Master of Laws or related field.
- Able to work at Ariya Building (Bangna-Trad KM.12)
- 1 - 3 years’ experience of working in litigation or collection filed.
- Having Lawyer license is advantageous.
- Excellent communication skills, good negotiation skill, telephone manner and technique and interpersonal skills.
- Good command of English communication
- Travelling to up-country is required.

ชาย / หญิง
จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
หากมีใบอนุญาติว่าความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Asst MGR Purchase (Pathum thani) ID:42132

รายละเอียดงาน - Asst, Support Purchase MGR
- Verifies purchase requisitions by comparing items requested to master list
- Forwards available inventory items by verifying stock; scheduling delivery.
- Prepares purchase orders by verifying specifications and price
- Obtains purchased items by forwarding orders to suppliers
- Verifies receipt of items by comparing items received to items ordered
- Authorizes payment for purchases by forwarding receiving documentation.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - M/F, age between 30 - 40 years old.
- Experience purchase more than 5 yesars
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Executive Collection ID:42260

รายละเอียดงาน • Collection calls and/or correspondence in a fast paced goal oriented collections.
• Collection calls to the assigned accounts for pursuing the insurance policy or insurance confirmation from customers as well as take proper actions related thereto, including delivery notice of insurance by registered post and facsimile.
• Providing customer service regarding collection issues, process and review account adjustments, resolve client discrepancies and short payments.
• Responsible for monitoring and maintaining assigned accounts- Customer calls, account adjustments, customer reconciliations and processing credit memos.
• To be responsible for chasing outstanding debts from customers and meeting collection targets in order to maintain positive cash flow.
• Must communicate & follow up effectively with Marketing Department regarding customer accounts on a timely basis.
• Record information about financial status of customers and status of collection efforts.
• To identify slow moving accounts noting key details on the Credit Control system so that delinquent debts are escalated for case management.
• Update current status of insurance collection into the report as well as update insurance information obtained from customers
• To be responsible for other administrative works as shall be assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male or Female.
• Bachelor’s degree in Law, Business Administration or any related filed.
• 3-5 years’ experience of working in a Debt collection environment is essential preferable from Banking or Finance business.
• Ability to understand terms and conditions of contracts, to analyze slow moving accounts and outline a collection strategy to resolve each case by collecting money due or issue of credit note.
• Excellent communication skills, telephone manner and technique and interpersonal skills.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Leasing Sales Manager ID:42251

รายละเอียดงาน *Look for new corporate customers, acquire new corporate accounts
*Achieve sales target
*Analyze and evaluate the credit applications
*Provide services to existing and new customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Age not over 35 years
- Around 5 year experience for Asst. Officer and Officer
- Bachelor's degree in finance, banking, economics or related fields
- Master’s degree or international program is preferable
- Experience in leasing companies both in sales/marketing and credit evaluation
- Experience in corporate lending with commercial bank both in sales and credit analysis
- Proven negotiation skill, salesmanship, leadership, and self-motivation.
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Finance Officer ID:40654

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Finance and Accounting Manager ID:42244

รายละเอียดงาน 1) Planning
- To develop short and long term plan for collection department activities to ensure that the
monthly objectives can be achieved.
2) Collection
- To set up the target by weekly and monthly and ensure the weekly and monthly target can be achieved.
- To develop process flow of payment and find out the solution to reduce work load.
- To cooperate and support actual monthly performance to meet the target.
- To set up process and procedure.
- To ensure that bills and delivered to bill collector.
- To follow up the problem bill process.
- To ensure all bills are collected.
- To Control and monitoring customer aging and credit risk.
3) Management
- To coach, train and develop bill control and bill collector to upgrade their level of skills
available to the company.
- Review and ensure Weekly payment (AP) and Collection (AR)
- To management team upon the company direction and goal.
- To reduce manually operation process for efficiency and effectiveness.
- Forecasting and managing cash flow to meet daily cash requirements.
- Handing forward contracts and dealing with the bank for credit facilities.
- To Control and Monitor Interest for loan bank (PN, D/LC, L/C, TR, OD).
- To Control and Monitor Bank guarantee (BG, LG) For Customer.
- Handing all aspects of cash Management and banking.
- Negotiating with banking and finance institutions to maximize benefits for the company.
- Preparing the company's budget and monitoring the actual results of operations and
spending against the budget.
- To analysis Credit limit for the new customers.
- Preparation of financial reports for weekly.
- Providing advice to management teams.
- Review bank reconciliation report.
4) Others
-To handle and assignment, which will be from time to time assigned by MD and
Administration or Executive Management.
- Supervising a team and monitoring them to achieve their KPI.
- Preparing of company budget, Forecast Action Plan and Business Plan.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female 37~45age
- Knowledgeable with Excel, Word and PowerPoint
- Experience in Finance and Accounting or related field 3-5 years
- Able to communicate well (internal with Sales and other function; external with vendors)
- Organized and can manage time well
- Fast learner
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Finance Manager (Rayong Factory) ID:40816

รายละเอียดงาน Manage all cash management functions including cash concentration, wires, account
funding. Ensure appropriate liquidity for working capital needs and invest short term
excess cash. Manage inter-company cash, including inter-company lending, borrowing,
dividends, and capital injections.
 Directs cash management operations to include daily cash administration,
management of current accounts and bank relations.
 Reviews and drives improvements in cash management, ensuring financial
obligations are met in accordance with Company policies and procedures.
 all cash management set-up documentation for new and existing department
processes; prepares correspondence and proposals directed to and for cash
management.
 Monitors cash transactions to ensure that bank account balances to the report
and any unusual items are investigated.
 Ensure that sufficient funds are available to meet ongoing operational, related
borrowing needs and capital investment requirements
 Forecasts, monitors and tracks cash flow (weekly, monthly, quarterly etc.).
 Timely reconciles cash application and disbursements.
 Works with the concerning department such as Project Engineering, Accounting,
Corporate planning and Sales department to accurately forecast timing and
amount of future cash flows over the short term and long term period.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Bachelor’s Degree in Accounting/Finance.
 MBA is preferred
 SAP knowledge
 Excellent knowledge of MS Office (especially Excel)
 Extensive experience in preparing cash forecasts and cash flow analyses.
 Knowledge of investment portfolio strategy, banking, and financial instruments.
 Knowledge of treasury software expertise a plus.
 Advanced analytical, organization, and interpersonal skills.
 Advanced spreadsheet and modeling skills.
 Excellent collaboration, verbal and written communication skills.
 Able to break down problems into meaningful parts and come to rational and
well-thought out conclusions.
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Assistant Manager/Manager, Corporate Planning ID:40819

รายละเอียดงาน Budget Planning:
: Standardise Policy Of Budget Setting .
: Review the Correctness & Reasonableness Of Budget.
: Set Standard Of Each Category In Pl.
: Analyse the Reasonableness Of Overall Budget
: Set Standard Production Cost.
Budget Control :
: Follow Up Actual Result Vs Budget Plan
: Investigate The Fluctuation Of Actual Usage.
: Monitor on Unusual Items And The Items Which tends to Be Over-Usage.
Costing Control :
: Summarize Actual Cost Vs Standard Cost.
: Investigate The Fluctuation Of Std Cost Vs Act Cost.
: Check And Follow Up Cost Down Plan
: Calculate the Monthly Actual F-Cost And Investigate The Significant Fluctuation.
Investment Planning :
Financial Analysis :
Action Plan Control :
Other as Assigned By Upper Management.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male or Female, Age between 35-40 years old.
 Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance, Engineering, or related
fields.
 At least 5 years experienced in Budget Management & analysis, and report in
manufacturing and international firm.
 At least 2 years experienced in managerial Level, and auditing field.
 Have basic knowledge of local & international tax system, including ;
corporate tax, personal tax, withholding tax, import & export tax and VAT.
 Good command of written and spoken English, and Japanese would be an
advantage.
 Advanced skill in MS Excel & MS Access would be advantaged.
 Experienced in SAP, ERP operating, BOI, JTEPA, FTA, and tax & customs
analysis.
 Strong analytical thinking, leadership skill, result-oriented, and time
management.
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Senior Cost Accountant ID:42230

รายละเอียดงาน -Creative and design costing system by products and process of production.
-Target and completion results is Total Product costing, Actual cost, Standard cost.
-To be a key person to design and implement costing in to New ERP Accounting, develop costing flows with procedures to ensure all data accuracy and meet requirement.
-Perform the monthly closing related to cost accounting jobs and perform production costing including analysis.
-Monitor actual cost by preparing and analyzing monthly cost variance actual cost VS standard cost with recommend areas of potential of improvement.
-Ensured data accuracy of BOM product , BOM packaging , Route of production related in standard cost and standard time of new products.
-Conduct inventory control both cycle count and year end physical inventory work closely with production team and warehouse for accuracy of inventory transaction.
Support managerial decision through the efficient preparation of management report and cost analysis with recommended option.
-Other job related duties as assigned.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Thai Nationality
-Male / Female, Age 26 – 40 years old
-Bachelor or Master degree in Accounting or related filed
-Minimum 3 years experience in Manufacturing company (Costing, Budgeting, Financial Analyst) in European / American company and Industrial environment
-Have experience with involving accounting standards IFRS, GAAP and TFRS.
-Have knowledge in SAP (FICO), Oracle or ERP System is a plus
-English language is a must
-Good skill work with Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
-Can do attitude, Initiative, problem solving, strong analytical skill
-Adapts to change, ambiguity or new situations,goals oriented, Attention to detailed
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Corporate Compliance Manager~Assistant VP ID:39188

รายละเอียดงาน • Overseeing and monitoring the internal rules, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand.
• Preparing compliance report focus on operation, advisory function to senior management on compliance law, rules and standards, including update on changes and developments in this area.
• Creating business operation about action plans program and activities.
• Reviewing and monitoring internal compliance activities.
• Developing internal process related to the regulation and legal.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor's or Master's Degree in Business Administration and related field.
• At least 5-7 years experience in Internal/External audit, financial audit, compliance with financial service or insurance company.
• Good overview knowledge of compliance.
• Good analytical skill.
• Can communicate English.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Risk Management Manager Manager~Assistant VP ID:39187

รายละเอียดงาน • Support and provide company risk evaluation.
• Explore and examine risks including verify level of risks.
• Prepare and analyze processes in order to monitor risks and review data.
• Establish design and implement compliance risk management process and regulations.
• Risk assessment, which involves analyzing risks as well as identify and estimate the business.
• Risk evaluation, which involves comparing estimated risks with criteria established by the organization such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating the organization’s previous handling of risks.
• Corporate governance involving external risk report and present to stakeholders.
• Conduct audits of policy and compliance to standards, including liaison with external professional.
• Establish and monitor key risk indicators, as well as implement corrective action plans to mitigate risks.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor or master's degree in Finance, Business Administration, Economics or other related field.
• At least 3-5 years experience in Risk Management Field.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Strong analytical skills and results-focused.
• Possess positive attitude and initiative.
• Good command of English; speaking and writing.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Internal Audit ID:29201

รายละเอียดงาน • Directs the identification and evaluation of the organization’s risk areas and oversees the development of the annual Audit Plan.
• Directs the overall performance of audit procedures, including identifying and defining issues, developing criteria, reviewing and analyzing evidence, and documenting work processes and procedures.
• Communicates the results of audit and consulting projects via written reports and oral presentations to Audit Committee and the Board of Directors.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male or Female Age 30 up
• Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting, Finance or related fields.
• Minimum 8 years’ experience in Internal Audit function.
• Understand of General Accepted Accounting Principles, General Accepted Audit Standards, company policies, organizations, accounting procedures and government regulations.
• High integrity with ability to maintain independence and objectivity
• Excellent analytical, communication, interpersonal, and leadership skills
• Able to work under pressure
• Computer literacy especially Microsoft Office
• Good command of written and spoken English
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Accounting Division Manager (Urgently required ) ID:41950

รายละเอียดงาน • Monitoring company overall of financial status and result.
• Supporting the top management for total company business planning in accounting and finance matter.
• Reporting significant of financial status to the top management and concerned persons.
• Controlling and managing cash flow and financial matter.
• Controlling and managing finance and accounting according to company’s policy.
• Representative of all activities for Finance & Accounting Division of Headquarters.
• Coordination and controlling all requirements related finance and accounting matter.
• Effectiveness of development and implementation for Finance & Accounting Division’s activity plan.
• Provide the finance and accounting support and advise to internal concern operations.
• Responsible for serving Thai Accounting Standard, Tax and BOI Regulation.
• Manager the finance and accounting under Internal Control System.
• Provide and support the financial report for consolidation to Shareholder and external concerned persons.
• Reporting significant of financial and accounting matter to Division Manager.

คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor degree or Master degree in Account and CPA is preferable.
• Have experience at least 10 years in Finance & Accounting Taxation.
• Have experience at least 5 Years in Management and multinational companies.
• Computer skill (Microsoft word, Excel, Power Point) and acknowledge program system SAP, Oracle or MFG PRO.
• Can communicate in English. Good Relation, Positive Attitude.
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Leasing Sales ID:41720

รายละเอียดงาน *Look for new corporate customers, acquire new corporate accounts
*Achieve sales target
*Analyze and evaluate the credit applications
*Provide services to existing and new customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Age not over 35 years
*1-2 year experience for Asst. Officer and Officer
*Bachelor's degree in finance, banking, economics or related fields
*Master’s degree or international program is preferable
*Experience in leasing companies both in sales/marketing and credit evaluation
*Experience in corporate lending with commercial bank both in sales and credit analysis
*Proven negotiation skill, salesmanship, leadership, self-motivation and proactiveness
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Risk Management Senior Officer ID:34717

รายละเอียดงาน Risk assessment which involves analysis risks as well as identifying, describing and estimate the risks affecting for business.
- Risk evaluation, which involves compare estimated risks with criteria established by the organization such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating the organization's previous handling of risks.
- Build and manage credit Risk model.
- Provide guidance of Credit Risk Management to related section.
- Ensure credit policies and procedure are up to date.
- Maintain and monitoring credit Management information.
- Provide support, education and training staff to Build Risk awareness within the organization.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - - Male or Female age not over 40 years old.
- Bachelor’s degree in Risk Management, Economics, MBA, Accounting & Finance or related filed.
- Have experience in Risk Management & Risk Analysist and Have knowledge in Hire Purchase Business will be advantage.
- Good interpersonal, Good team work, positive thinking & problem solving.
- Good in English & Computer skill in MS office.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Location

All52Count(1〜20CountDisplay)