รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All51Count(1〜20CountDisplay)

営業・回収管理※ラオス勤務 ID:40229

รายละเอียดงาน ◇ラオスのリーシング会社にて、営業、車輌引き上げや売却を含めた回収業務に携わっていただきたいと考えております。
◇営業に関しては、新車のディーラーや中古車販売店へ出向き、そこで自動車、バイクを購入される顧客を紹介していただく契約を取り付ける他、直接購入者へアプローチして、リース利用を促していただきます。
◇回収に関しては、リース料の支払いが滞った顧客に対し、顧客や対象物の調査、追跡、引き上げ、売却などを行っていただきます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須要件】
■タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン等ASEAN諸国における自動車・
バイクリース会社にて勤務経験(5年程度以上)
■ビジネスレベルの日本語
【歓迎要件】
■タイ語、ラオス語、英語ができれば尚可
※現地スタッフに日本語が可能なラオス人も複数いるため、必ずしも必要ではありませんが、できれば尚可。
เงินเดือน Monthly Salary 300,000JPY 〜 400,000JPY
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ID:40547

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Finance Department Manager ID:40546

รายละเอียดงาน • Oversee a function of cashier operation in sale floor area and establish a cashier policy and which support to sale floor area.
• Review and check accuracy of all POS reports and to provide support and guidelines pertaining to finance matters. Ensure that reports are prepared in accordance with established finance standards and statutory requirements.
• Conduct audit (checks) on all modes of payment received from cashiers such as cash, foreign currencies, gift vouchers (including suppliers’ vouchers)
• Cash Control:-
- Responsible for the safe-keeping of cash and gift vouchers
- Facilitate money-change and pack coins for cashiers
- Update cashiers of any forged currency to prevent loss
- Maintain high standard of cash counting procedures
- Facilitate cash between company and banks and/or custodian.
- Control foreign currency gain / loss
- Preparation of cash and coins for (cashier) exchange and vouchers for Business Development (Outdoor Sales)
- Daily balancing of gift vouchers and maintain gift voucher system
- Prepare and check new float for promotion events
• Consolidate / finalize reports on daily Cash (takings), Foreign Currency and Gift Vouchers.
• Prepare daily report on gift vouchers for Customer Service Center; and prepare report on any adjustment made for cash, foreign currency and vouchers.
• Resolve all discrepancy from cashiers.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male or Female / Age 35 Year up
• Bachelor Degree in any field with experience on Retail business or Department Store
• Able to communicate in English
• Good Personality and Leadership
• Experience in Retail Business
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

ID:39965

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Purchasing and buyer ID:40456

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Accountant (A/P,A/R/GL) ID:39996

รายละเอียดงาน Generate and send out invoices.
Maintain accounts receivable files and records for updating.
Monitor customer account details for non-payments, delayed payments.
Collect data and prepare monthly sale invoice & receipt report in time line.
Other reports and jobs to be assigned from time.
Report directly to Accounting Manager.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Female only, age 21-25 years old
Bachelor’s degree in any related field
0-3 years experience in admin, Issue Invoice, Basic Account
Fresh Graduated also welcome
Good command in English,
Skill in Ms. Office, internet
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Pathum thani

Senior Marketing Executive ID:23353

รายละเอียดงาน -Achieve individual target in term of sale amount, profit and spread.
-Cooperate with senior manager and colleagues to take care suppliers and customers.
-Create and approach existing and new customers by calling and visit for getting deals and follow up prospect customers.
-Provide basic credit analysis by collect information about earnings, savings data, payment history, and purchase activity of customer.
-Complete credit application and necessary documents, Analysis credit of customer in term of ability to pay and negative information for consideration.
-Evaluate customer records and recommend payment plans.
-Coordinate with relevant department for issue contract before making an appointment for signing contract including deliver contract to customer.
-Follow postdate cheque and necessary documents from customers and follow up case of any delay payment.
-Make sale report of each month.
-Build trust, value others, communicate effectively, drive execution, solve problems creatively and demonstrate high integrity.
-Develop an annual business plan and operating budget for the department and monitor the implementation of these to ensure that the financial targets are met.
-Maintain professional internal and external relationships that meet company core values.
-Proactively establish and maintain effective working team relationships with all support departments.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male / Female age 25-35 years old.
-Bachelor’s degree in financial or economic field.
-Minimum 3-5 years experience in Credit analysis, Financial, Leasing or Banking Business.
-Marketing, Financial, Negotiation skill with relevant product and industry knowledge.
-Good command of English communication.
-Computer and instant office software Literacy is required.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Business Support ID:40258

รายละเอียดงาน -Liaise with Marketing Department, Recheck credit application and necessary documents of customer before issue contract including issue purchase contract and control expiry date of agreement.
-Filing, documents control and ensure that information site up to date.
-Ensure that all documentation produced is accurate, prioritized to meet changing deadlines and delivered within agreed timescales for credit approval.
-Liaise with Accounting Department on payment, collection and etc. matters to ensure quotations for work and invoices are accurately processed.
-Maintain accurate and up to date data both manual and electronic, ensuring that information is maintained in a logical sequence enabling prompt and easy data retrieval.
-Administration and data entry, preparing and circulating reports as required.
-Maintain professional internal and external relationships that meet company core values.
-Proactively establish and maintain effective working team relationships with all departments.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male / Female age 22-30 years old.
-Bachelor’s degree in Business Administration or any related filed.
-1-2 practical experience of administration in the field of business support and dealing with the business community preferable from Leasing, hire purchase scheme, banking or related field. New graduates are also welcome.
-Proficiency in Computer Literacy with MS Office and familiar in MS Dynamic is a plus.
-Excellent written and verbal communication and presentation skills.
-Fluency in English language.
-Strong organizational and documentation skills, able to set priorities and meet deadlines.
-Able to work on flexible schedule when necessary.
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

債権回収管理※ラオス勤務 ID:40226

รายละเอียดงาน ◇ラオスのリーシング会社にて、経営陣とローカルスタッフの間に立ち、現地ラオス人を指導しながら回収実務も行うプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
◇リース料の支払いが滞った方に対し、担保・保証人の追加やリスケジュールの交渉、場合によっては車両の引き上げや売却など、幅広く債権回収 業務全般に携わっていただきたいと考えております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須要件】
■ノンバンク経験・債権回収経験(5年程度以上)

【歓迎要件】
■英語力のある方(会話が可能)※現地スタッフに日本語が可能なラオス人も複数いるため、必ずしも英語力が必要ではありませんが、できれば尚可。
※ラオス人、タイ人、中国人、韓国人など、多国籍の環境です。 多国籍の環境での柔軟な対応ができる方を求めます。
เงินเดือน Monthly Salary 400,000JPY 〜 600,000JPY
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

車輌引き上げ管理※ラオス勤務車輌引き上げ管理※ラオス勤務※定年後歓迎 ID:40227

รายละเอียดงาน ◇ラオスのリーシング会社にて、リース料の支払いが滞った方に対して行う車輌の引き上げ業務に携わっていただきたいと考えております。
◇自家用、自営業用にご利用いただいていることが多く、オートローンのようなイメージのため、顧客や対象物の調査、追跡、引き上げ、売却などが担当業務となります。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須要件】
■日本のリース会社、オートローン会社等にて車輌引き上げ経験(5年程度以上)

【歓迎要件】
■タイ語、ラオス語、英語ができれば尚可■50・60代、定年後歓迎
เงินเดือน Monthly Salary 300,000JPY 〜 400,000JPY
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting Department Manager (Ayutthaya) ID:36139

รายละเอียดงาน - Representative of all activities for Finance & Accounting Department Coordination and controlling all requirements related finance and accounting matter Effectiveness of development and implementation for Finance & Accounting Department’s activity plan.
- Provide the finance and accounting support and advise to internal concern operations. Responsible for serving Accounting Standard, Tax and BOI Regulation. Managing the finance and accounting under Internal Control System.
- Other duties as assigned.
- Managing company’s financial statements, accountable for timely analysis and reporting financial status to the management
- Liaising with tax agent on Corporate Tax matters
- Budgeting and Forecast
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor degree or Master degree in Account.
-Have experience at least 10 years in Finance & Accounting Taxation.
-Have experience at least 5 Years in Management and multinational companies.
-Computer skill (Microsoft word, Excel, Power Point) and acknowledge program system SAP, Oracle or MFG PRO.
-Can communicate in English.
-Good Relation, Positive Attitude.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Accounting Officer ID:38083

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

product manager ID:37093

รายละเอียดงาน *responsible for the establishment and management of Thermobreak insulation range in the Thai market.
*market analysis including competitors, pricing levels, supply and distribution channels and product positioning
*conduct technical seminars, organise and participate in product related exhibitions(HVAC)
*individual project tracking and follow up in coordination with distributors and agents.
*management of personnel and development of sales and sales support staff. 
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male/female, age:35 ~ 40 years old
*at least 5 years experience in HVAC & MEP markets
*ability to communicate with mechanical Consulting engineers and professionals at the highest technical level including technical seminars
*English skills to conduct seminor
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Senior of Sales Dept. (Japanese Language) ID:40158

รายละเอียดงาน • Be a strategist with business acumen able to develop sales growth thru Sales & Marketing key activities.
• Developing a sales strategy to achieve to company sales goal & revenue.
• Maintain the existing customers base and develop new customers in various market.
• Liaise with other departmental functions to ensure achievement of sales objectives (i.e. Dealer, Distributor, Factory and even Suppliers)
• Controlling and Managing all branch in Thailand.
• Work closely with Japanese Management and HQ.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male, Age 38-45 years old.
• Bachelor's degree or higher in any field.
• Minimum 10 years in Sales Management in manufacturing field. “Shosha / Japanese Trading”
• Business level in both English and Japanese is a must.
• Good leadership, Nature Proactive and equip with relevant Sales & Marketing Management.
• Pleasant personality, service oriented and positive attitude.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ID:40140

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Cold forging Engineer/Ass Manager ID:40110

รายละเอียดงาน - Be leader to find out the medthods and the solution of of the forming team
- Find out the right tools and the right medthods to supporting the cold firming work
- Work and coporate with relevant departments
- Develop the molds and dies design to achieve the cold forming objective
- Supervise and coaching design engineer to enhance the design capability
คุณสมบัติของผู้สมัคร Age 30 - 35 years
Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
3-5 years experience in cold forming and mold design
Good command in English,
Skill in Ms. Office, internet
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Pathum thani

Assistant Internal Control Manager ID:39991

รายละเอียดงาน 1.To assist superior to manage and monitor the internal control system of the company, including to promote, support and provide consulting service to all departments to have knowledge and understanding in internal control
2.To assist superior to manage, follow up and monitor the internal regulations of the company, which responsible departments have to establish and always up to date those internal regulations in order to provide regarding good internal control.
3.To advise all departments regarding to establish, review internal regulations to accord with business environment.
4.To assist superior to manage and monitor the document control system, procedure manuals, and work instructions of all departments in order to ensure that such documents are up to date for providing work guidelines to employees.
5.To provide consulting and review documents in the the Document Control System Online to conform to the required format. Coordinate with various departments and follow up task of document control.
6.To assist superior to manage and monitor in control of the the data security of the company.
9.To assist superior to manage and monitor the irregular case report preparation by various departments in the company.
10.To support relevant reports of Risk Management / special assignment from superior.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1 .Bachelor's Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
Age 27-32 years old.
2. Minimum of 2 years of experience in the field of Internal Control or Internal Audit or Risk Management.
3. Knowledge of the industry and of operations pertaining.
4. Knowledge of Corporate Governance Principles, Internal Control, Risk Management and complianc.
5. Be able to review document's content.
6. Good command in English.
7. Interpersonal and Communications Skills, Gathering and Analyzing Data skills.
8. Consulting Skill.
9. Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Collection & Legal Action Officer*Male ID:40009

รายละเอียดงาน - To collect rental payment from the customer on past overdue payment, monitors and follow up by phone and field collector.
- To handle debt collection and ensure the credit control is align with the policy.
- To take action with the customer overdue in legal process or legal execution process.
- To repossess our property from the customer and asset investigation in part of legal execution process.
- Manage overdue customer in term of restructure, recovery and write-offs debt.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Have driving License and Own car
- Male age 27-35 years old.
- Bachelor’s degree in Law, Business Law or any related field.
- At least 3 years experience in collection debt with relate to Hire Purchase, Leasing, Banking or Financial company.
- Hard-working, outgoing, able to work in a team and able to handle challenges
- Sufficient knowledge in computer literacy and knowledge about Lease Property Agreement
- Good command in English , able to translated legal letter from Thai to English
- Good Negotiation and Collaboration skill
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Accounting Officer ( AR ) *Female ID:40039

รายละเอียดงาน - Withholding Tax Issue
- Follow up Certificate
- Report making
- Mailing and Filing
- Responsible for account receivable collection, invoicing, tax filing
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female Age 25-28 years old
- Bachelor Degree or Diploma (Business Admin / Accounting)
- Experience 2-3 years
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Business Operation Officer ID:40037

รายละเอียดงาน - Entry the application for leasing/ Hire Purchase/ Rent Transaction in AS400 system and understand type of leasing / Hire Purchase and other concerned finance services.
- To take care for the agreement process.
- To coordinate with related departments; Marketing, Credit, Accounting, legal etc. To complete whole transaction flow.
- Other concerned jobs for business operation process.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality, Female / Male is preferred age 28 year old up.
- Bachelor’s Degree in Business Administration or any filed.
- Have an experience only in Leasing / Hire-Purchase and familiar with Leasing document such as Company affidavit, Por Por 20 and Leasing Agreement..
- Good in MS Office and AS400 is preferable.
- Good command of English both spoken & Written.
- Proactive & Multi tasking.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All51Count(1〜20CountDisplay)