รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All56Count(1〜20CountDisplay)

Finance Manager (Rayong Factory) ID:40816

รายละเอียดงาน Manage all cash management functions including cash concentration, wires, account
funding. Ensure appropriate liquidity for working capital needs and invest short term
excess cash. Manage inter-company cash, including inter-company lending, borrowing,
dividends, and capital injections.
 Directs cash management operations to include daily cash administration,
management of current accounts and bank relations.
 Reviews and drives improvements in cash management, ensuring financial
obligations are met in accordance with Company policies and procedures.
 all cash management set-up documentation for new and existing department
processes; prepares correspondence and proposals directed to and for cash
management.
 Monitors cash transactions to ensure that bank account balances to the report
and any unusual items are investigated.
 Ensure that sufficient funds are available to meet ongoing operational, related
borrowing needs and capital investment requirements
 Forecasts, monitors and tracks cash flow (weekly, monthly, quarterly etc.).
 Timely reconciles cash application and disbursements.
 Works with the concerning department such as Project Engineering, Accounting,
Corporate planning and Sales department to accurately forecast timing and
amount of future cash flows over the short term and long term period.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Bachelor’s Degree in Accounting/Finance.
 MBA is preferred
 SAP knowledge
 Excellent knowledge of MS Office (especially Excel)
 Extensive experience in preparing cash forecasts and cash flow analyses.
 Knowledge of investment portfolio strategy, banking, and financial instruments.
 Knowledge of treasury software expertise a plus.
 Advanced analytical, organization, and interpersonal skills.
 Advanced spreadsheet and modeling skills.
 Excellent collaboration, verbal and written communication skills.
 Able to break down problems into meaningful parts and come to rational and
well-thought out conclusions.
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Finance Manager ID:28164

รายละเอียดงาน - Accountable for the evaluation, reconciliation, and resolution of complex accounting transactions as well as maintaining oversight of the general ledger accounts
- Responsible for the preparation of the market forecast and budget plan in relation with business line managers, management report as well as any financial reports to HQ
- Provide accurate and timely financial information to country and regional management for sound and financially backed decisions
- Collaborate with country and segment level managers through ongoing sharing and reporting of key financial data
- Coordinate and review annual income tax provision calculations required for local requirement and consolidated financial reporting

- Ensure timely and accurate financial reporting in accordance with IFRS/JSOX, local/statutory accounting standards, corporate policies and procedures as well as all applicable laws including regulations
- Deal with tax department and related governmental authorities regarding all tax matters.
- Designs and maintains the necessary procedures and systems to ensure proper financial records and controls
- Responsible for managing of the annual audit with auditors
- Responsible for managing the relationship with banks, including current accounts, loans, internet banking, etc.…

- Manage and supervise the accounting team (one accountant and one assistant)
- Ensure internal control process comply with corporate policies and procedures
- Other tasks as assigned by company management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in Accounting or Finance, with CPA
- (Advantage) MBA
- Minimum 10 years in Accounting/Auditing/Finance field working in a multinational corporation (MNC)

- Competent user of MS Office software packages (especially Excel and its macro), ERP (SAP or NAV), CRM, and other relevant software
- (Advantage) Knowledge of QuickBooks

- Good command of English
- Good organization skills and capability to work under pressure
- Able to manage the accounting team independently (2 direct reports)

(Ideal Candidate) An energetic and self-motivated manager with strong analytical background with strategic thinking capabilities and attention to details. Candidate should have strong organizational and management skills including managing direct reports.
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 110,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Account & Finance Manager (BTS Nana) ID:41727

รายละเอียดงาน Main Responsibilities:
- Plan/Develop/Monitor Department Strategy
- Verify/Manage all processes to be under company's policies and Accounting & Financial Standard
- Monitor all subordinate staff to work under company's policies and regulations

Accounting:
- Plan and verify the correctness and compliance with company's policies of company's budget (both short term and long term)
- Prepare monthly report and yearly statement for management executives and Department of Revenue
- Support and coordinate with other departments for all company's projects
- Other related tasks as needed

Financial:
- Verify/Manage company's cash flow
- Other related tasks as needed

Collecting:
- Follow up on debtors to collect all expenses on-time
- Control/Plan company's Incomes and Outcomes
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Master's Degree in Direct field
- Minimum 10 years' experience in direct experience
- Minimum 5 years' experience as Supervisor/Manager
- Good command of English
- Others; proactive, highly accountable, analytical thinking, people development skills
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Financial Analyst Assistant Manager ID:44073

รายละเอียดงาน - Perform Financial Analysis
- Support Strategy and Business Planning (long-term)
- Support Business Expansion and Investment Analysis
- Responsible for Feasibility Study and Financial Model
- Support CEO in other analysing tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-35
- Master's Degree in Finance, Business Development, or Strategic
- More than 5 years of Direct Experience in this field
- Good command of English and Strong Analysing skills
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Assistant Credit Manager ID:31324

รายละเอียดงาน - Work closely with the Credit Manager to manage the daily operations of credit functions
- Maintain the credit policy of the company
- Manage cash collection performance
- Control and minimise unfavourable debts
- Provide timely and accurate reporting of collection report, and other related credit functions
- Manage relationships with the Sales Department
- Initiate legal actions or other recovery actions against overdue customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in Accounting, Finance, or in related field
- Minimum 7 years' experience in Credit Management
- Experience in Handling Credit Risk Assessments
- Able to drive and having a valid Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Senior Finance Supervisor ID:43031

รายละเอียดงาน - Collect and study data to determine costs of business activities and budget adjustments
- Analyse financial data and extract and define relevant information
- Interpret data to determine past financial performance and/or to project a financial probability
- Review costs and perform cost-benefit analysis related to projects and/or programs
- Develop financial reports for forecasting, trending, and result analysis
- Record, classify and summarise financial transactions and events in accordance with generally accepted accounting principles
- Interpret financial transactions and events for users (who must make decisions about economic or business)
- Perform financial analysis on various aspects that may be determined by the Finance Manager, the General Manager and other officers of the company
- Analyse financial information to produce forecasts of business, industry, and economic conditions to be used in making investment decisions
- Evaluate and compare the relative quality of various securities in a given industry
- Interpret data affecting investment programs; such as price, yield, stability, future trends in investment risks
- Perform reconciliations of accounts as determined by the Finance Manager
- Assist in the review documentation of Internal Control Procedures and policies and perform the month-end report request by HQ
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-42
- Bachelor's Degree in Accounting
- CPA/CPD with minimum 7 years of Accounting Experience in Multi National Company - Experience in Manufacturing field will be an advantage
- Good command of English and Computer Literate
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Corporate Credit Analyst (for SME) ID:38153

รายละเอียดงาน • To supervise the business analyst in the team in credit risk analysis to work with Marketing by preparing credit write-up as well as credit risk assessment and recommendation of the borrower
• Gather customer information (quantitative and qualitative) on borrowing customer from sale force
• To visit customer with Marketing staff as needed
• Make credit memo in English to get approval for both of Japanese and Non-Japanese customer in various industries
• Monitor economic situation and customer financial situation from all sources
• Other duties assigned by Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male/Female
• At least Bachelor’s degree in Finance or Economics
• Minimum 5 years experiences in credit analyst with leasing/hire purchase, banking or financial institution will be advantageous
• Have experience in corporate customer information analysis
• Strong financial analytical skill and ability to conduct cash flow projection
• Good written and spoken English
• Proficient in Excel and calculation
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Cost Accounting Assistant Manager ID:43857

รายละเอียดงาน - Control and analyse costing and ensure cost items are properly booked
- Prepare financial report and P&L analysis for the month-end closing and ensures timely submission of all internal reports for management review
- Prepare budget and financial forecasts and report variance
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree in Accounting
- Experience in Manufacturing industry
- Minimum 5 years' experience in Accounting field, especially in the standard costing in manufacturing industry
- Experience in budget control and preparing financial forecasts
- Analytical and numerical skills
- Good at speaking and writing English
- Able to work in Samutprakarn area
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Credit Manager ID:43610

รายละเอียดงาน - ดูแลสินเชื่อของชาวไร่ที่กู้เงินโรงงาน
- ดูแลการอนุมัติสินเชื่อ
- ติดตามทวงถามการชำระหนี้
- ควบคุม วางแผนและตรวจสอบการทำงานของพนักงานเร่งรัดหนี้สิน , เจ้าหน้าที่สินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับผู้กู้ (ชาวไร่) ที่ประสบปัญหาในการชำระค่างวด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเร่งรัดหนี้สิน
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร -ประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อ 5-8ปีขึ้นไป
เงินเดือน Monthly Salary 60,000 〜 100,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Chief Costing Analysis (Chacheongsao) ID:42898

รายละเอียดงาน - Analyse the costing in production process of factory and cost of goods sold
- Create standard price, standard DL, and standard OH of raw material
- Inspect transaction inventory
- Report on the dead stocking
- Prepare inventory evaluation report
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree or higher in Accounting or Finance
- Minimum 3-5 years of experience in Manufacturing company
- Knowledge of cost and budgeting analysis in manufacturing company
- Ability to set standard cost
- Proficiency in ERP and Microsoft Office (Excel/Word/PowerPoint)
- Good communication and analytical skills
- Good command of English
- Hands-on, results-oriented and an active personality
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Chief International Finance Section ID:42897

รายละเอียดงาน - Deliver the management report for monthly/yearly under budgeting and plan.
- Create template report for global guidance, and track and report progress of subsidiary
- Understand and assist in refining business processes to mitigate any risks associated with subsidiary company
- Be a part of the new cross-cultural team that fosters growth and has run along the way
- Conduct general and specific risk assessment activities of subsidiary company
- Assist in developing internal controls based on risk analysis, and monitor their implementation
- Perform ad hoc tasks or special assignments as business needs or as executives assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree or higher in Accounting or Finance
- Minimum 3-5 years of experience in Accounting & Finance functions with some experience in supervisor level
- Proficiency in ERP and Microsoft Office (Excel/Word/PowerPoint)
- Able to work and travel overseas (occasionally)
- Good command of English
- Good communication and analytical skills
- Hands-on experience, results-oriented and an active personality
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Credit Analyst Officer (welcome new grad) ID:42190

รายละเอียดงาน - Verify the correctness of information and documents received from Marketing Promotion
- Prepare credit report and analyze financial conditions of customers and also assign credit rating to the customers
- Issue the applications for transactions approval included economic status
- Make monthly/weekly reports assigned by the management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor’s Degree in Finance
- (Advantage) 1-3 years of experience in corporate customer information analysis
- Knowledge of Financial credit analysis
- Good command of English and computer skills
- Excellent in computer skill esp. Excel
- Willingness to work overtime
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Senior Financial & Accounting Officer - Urgently Required! ID:43629

รายละเอียดงาน - Perform TAX regulation (PND 50, 51, 3, 53, 54 , PP 30, 36,...)
- Manage and reconcile all bank accounts and petty cash
- Payments for both locally and abroad and keeping record of account payables (AP)
- Perform Fixed Asset recording and asset under construction
- Report annual FS and submission
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 32-40
- Bachelor's or Master 's Degree in Accounting
- 3-5 years' experience in Financial and Accounting
- Experience in Manufacturing Accounting
- Good command of English
- CPD License will be preferably considered
- Excellent teamwork attitude
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Credit Analyst Officer ID:41685

รายละเอียดงาน - Verify the correctness of the information and documents received from Marketing Promotion
- Prepare credit report and analyse financial conditions of customers and assign credit rating to customers
- Issue the applications for transactions approval including economic status
- Generate monthly/weekly report as assigned by the management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-34
- Bachelor’s Degree in Finance
- Minimum 1-5 years' experience in Corporate Customer Information Analysis will be an ADVANTAGE
- Knowledge of Financial Credit Analysis
- Good command of English and computer literacy (especially MS Excel)
- Willingness to work overtime (occasionally)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Financial & Accounting Operation Section Manager ID:31898

รายละเอียดงาน - Responsible for managing and analysing financial and accounting area to maximize the section's strategies to comply with legal requirements, compliance, standards and regulations in order to support management and business requirement

- Mainly handles all operation work related to Medical Division, Scientific Solutions Business Division and OCAP Asia Pacific Medical Education & Training Division
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age under 35
- Bachelor's Degree in Accounting
- Minimum 5 years' experience in financial accounting operation and trading business (preferable)
- Good English communication skills (speaking and writing)

- Skilled in accounting & tax, budgeting, monthly package (Hyperion file)
- Analytic, planning, team building skills
- Capable of working under high pressure and multitasking skills
- Skills in management, and reliable leadership, and strong sense of responsibility
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Internal Auditor ID:43485

รายละเอียดงาน - Plan and execute annual activities of internal audit
- Prepare report drafts on the audit finding
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's or Master's Degree in Business or any related fields
- 3 years' experience in internal audit
- Fluent English communication skills
- Good understanding of audit framework, standards, and control practices
- Positive working attitude and capable of working under pressure
- Experience in working with Big 4 audit companies is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Executive / Senior Staff of Credit Risk Management ID:43225

รายละเอียดงาน - Analyze customer’s information in terms of business, management, financials, security, payment record and reputation to determine the degree of risk involved in extending credit line
- Prepare recommendation reports to supervisors
- Perform portfolio management including analyzing, monitoring, and reporting
- Manage customers with above normal risk profile
- Ensure that the Company attaining maximum recovery from these accounts
- Minimize risk from bad debts
- Handle administrative tasks and provide support to management as and when required
- Participate in major department projects and take an active role in cross-functional teams to assist in driving quality improvements, processes, and initiatives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age below 35 years old
- Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics, Business Administration, Accounting, or related field
- Minimum 3 years experience as Credit analysis or Risk management in banking or other financial institutions
- Good general business acumen
- Committed and positive-working attitude
- Good command of English
- Ability to work under pressure and deliver quality job on time
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Senior Accountant - Urgently Required! ID:38405

รายละเอียดงาน - Prepare, check, and verify output tax report, and withhold income tax receipt from account receivable
- Daily recording of transactions
- Assist Supervisor as required
- Review all invoices for appropriate documentation and approval prior to the payment
- Sort and distribute incoming emails
- Prioritise invoices according to cash discount potential and payment terms
- Process check requests
- Audit and process credit card bills
- Match invoices to checks, obtain all signatures for checks, and distribute checks accordingly
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree in Accounting
- 3-5 years working experience in Accounting, Finance, or Administrative position which deals with figures and number
- English language skills (reading, writing, and speaking)
- Computer skills, Accounting, MS programs
- Good communication and relationship skills
- Able to work under pressure within deadlines
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

(Confidential/URGENT) Purchase (Packaging) Pathumthani ID:42621

รายละเอียดงาน - Supplier development of packaging materials etc.
- Request for quotation, adjustment of delivery date, inventory control, and audit
- Must be able to read RFQ creation and simple charts
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-45
- Bachelor’s degree or Master degree in Printing and Packaging Technology, Chemistry or relate any field.
- Minimum 3-5 years in Purchase, Advantage Printing or Packaging industry
- Proficiency in computer literate ie. MS Office, MS. Word, MS. Excel, Power Point other quality management software
- Ability to communicate in English (both written and verbal)
- Able to work under pressure
- Proactive, good team player
- Good leadership skill, analytical skill, and presentation skill
- Self-motivated and resilient with energy and enthusiasm

เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Business Analyst ID:43428

รายละเอียดงาน - Monitor and control plan achievement and performance by products and channels
- Variance analysis (actual vs. plan) in cooperation with responsible units
- Support annual and quarterly sales and cost planning process
- Market and competitor analyses to identify market trends and recommend actions
- Identification of shortcomings and preparation of proposals how to solve or to improve them
- Generate regular reports and presentations for the management
- Preparation of ad hoc analyses and reports
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age under 30
- Degree in Accounting, Business Administration, Mathematics or Engineering with good results
- 2-5 years relevant working experience, e.g. as financial analyst, consultant or auditor accounting
- Experience in Non - Life is preferred
- Good command of English (used at work)
- Good command of MS Excel, Powerpoint, etc.
- Strong analytical skills and excellent understanding of numbers
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All56Count(1〜20CountDisplay)