รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All46Count(1〜20CountDisplay)

ID:44911

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Finance analyst ID:44872

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Finance analyst ID:44871

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Assistant Credit Manager ID:31324

รายละเอียดงาน - Work closely with the Credit Manager to manage the daily operations of credit functions
- Maintain the credit policy of the company
- Manage cash collection performance
- Control and minimise unfavourable debts
- Provide timely and accurate reporting of collection report, and other related credit functions
- Manage relationships with the Sales Department
- Initiate legal actions or other recovery actions against overdue customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in Accounting, Finance, or in related field
- Minimum 7 years' experience in Credit Management
- Experience in Handling Credit Risk Assessments
- Able to drive and having a valid Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Finance and Accounting Manager ID:44816

รายละเอียดงาน - Prepare monthly closing and analysis of P/L, cash flow and assets (including stock and investment against the budget)
- Provide the business solutions and explanation
- Manage the daily operations of the Accounting Department
- Ensure accounting transactions and financial records are maintained timely and accurately
- Perform other duties as assigned and required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in Accounting with valid CPD
- More than 5 years' experience in Accounting or Financing in Chinese manufacturing factory or environment
- Experience as Assistant Manager, Manager or higher
- Excellent interpersonal communication skills
- Leadership and coaching skills
- Proficient in Microsoft Office, Excel and PowerPoint
- Meticulous attention to details with good analytical and problem-solving skills
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Finance Customer Support Manager ID:44801

รายละเอียดงาน - Provide customer support for FX and Binary Options on internet website
- Answer questions from customers about Finance
- Responsible for the management of two customer service staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-45
- More than 2 years' experience in Bank or Finance company
- Able to speak English at communicative level
- Able to work at newly set up company
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Accounting Division Manager (Urgently required ) ID:41950

รายละเอียดงาน • Monitoring company overall of financial status and result.
• Supporting the top management for total company business planning in accounting and finance matter.
• Reporting significant of financial status to the top management and concerned persons.
• Controlling and managing cash flow and financial matter.
• Controlling and managing finance and accounting according to company’s policy.
• Representative of all activities for Finance & Accounting Division of Headquarters.
• Coordination and controlling all requirements related finance and accounting matter.
• Effectiveness of development and implementation for Finance & Accounting Division’s activity plan.
• Provide the finance and accounting support and advise to internal concern operations.
• Responsible for serving Thai Accounting Standard, Tax and BOI Regulation.
• Manager the finance and accounting under Internal Control System.
• Provide and support the financial report for consolidation to Shareholder and external concerned persons.
• Reporting significant of financial and accounting matter to Division Manager.

คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor degree or Master degree in Account and CPA is preferable.
• Have experience at least 10 years in Finance & Accounting Taxation.
• Have experience at least 5 Years in Management and multinational companies.
• Computer skill (Microsoft word, Excel, Power Point) and acknowledge program system SAP, Oracle or MFG PRO.
• Can communicate in English. Good Relation, Positive Attitude.
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Senior Credit Officer ID:41568

รายละเอียดงาน - Ensure accuracy and compliance of credit management to against the company risk, also to measure, analyze, control and recommend credit risk under the authority, to be at the appropriate level in accordance with department policy
- Checking annual review of customer’s performances and perform credit analysis to indentify the history payment of the customers or potential customers and take appropriate action in order to reduce the credit risk.
- Coordinate with related departments in utilizing tools/systems in credit risk & management
- Responsible for others assignments such as check and monitor calculation of early terminate case, calculation for trouble debt restructure (TDR) as well as the various criteria such as overdue payment, daily interest charge, delay payment penalty, other fee, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female over age 35 years old
- Bachelor Degree or higher in Economic, Business Administration, Finance, Accounting or related field
- At least 5 years experience in Finance, Leasing or any related field

Special Required:
- Responsible, perseverance and strong problem solving skills and analytical skills
- Good Command of English both spoken & written
- Sufficient knowledge in computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Regional Audit/Finance Officer ID:44664

รายละเอียดงาน - Participate in group audits and perform own regional audits
- Implement an internal control system in the region in order to strengthen internal controls and increase governance
- Undertake monthly controls with respect to extraordinary entries in SAP
- Ensure group guidelines and standards are implemented to improve the quality of finance data
- Drive the standardization and harmonization of reporting and share the best practice across the region
- Perform financial analysis and provide insights to support management decisions
- Coordinate above market reporting requirements and ensure information is provided in time
- Prepare and distribute the financial reports by gathering and analyzing information
- Drive the improvement of process
- Support the Department of Finance in the Business Units as required
- Other assignments from Supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree in Accounting or Finance (Master's Degree is preferable)
- Minimum 3-5 years' working experience (prefer) with background in Finance, Audit or Treasury
- Experience in a large multinational manufacturing environment and/or working experience abroad
- Knowledge of Manufacturing
- Specific knowledge and/or understanding of Financial Reporting Standards, ideally IFRS
- Strong conceptual and analytical skills
- Self-motivated, responsible and detailed-minded
- Confident in dealing with senior management or varied stakeholders
- Well-organized, with good interpersonal and communication skills
- Able to perform under time pressure and limited supervision
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Senior Finance Officer ID:44735

รายละเอียดงาน • Responsible for the following accounting tasks
- Support Manager; collect necessary documents and following documents
- Responsible for booking account
- Prepare details of FS for month-end closing
- Forecast monthly cash; submit report (monthly both actual & forecast)

• Responsible for the following finance tasks
- Check daily error and categorize
- Contact the banks to solve erroneous data
- Input specific data in master
- Maintain operation manual in case some operation could be revised
- Bank Data Organization
- Spread and promote "Kyriba" worldwide
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-30
- More than 2-3 years' experience in Finance
- Good command of English (intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Junior Account and Admin ID:44736

รายละเอียดงาน • Responsible for the following accounting tasks
- Prepare details of FS for month-end closing
- Banking: Deposit Cheque
- VAT Report; PND 3 & 53 Report; Issue Invoice/Receipt
- Download FingerPrint Report from System

• Responsible for the following admin tasks
- Booking Ticket & Hotel
- Business Trip Compensation Report (to be reviewed and revised)
- Necessary to travelling: Telephone & Wifi, AIS
- Work Permit and Visa, 90 days report, reentry for YAS's member & family
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-30
- More than 2-3 years' experience in Finance
- Good command of English (intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Accounting Manager (leasing/hire purchase/banking) ID:44588

รายละเอียดงาน - Responsible for ensuring that the financial results are accurately presented to company, especially SOX and IFRS.
- Responsible for Accounting & Taxation service i.e. PND 3, PND53, PP30, Tax Planning.
- Responsible for GL, Trial Balance, Financial Statement & Treasury Process.
- Contributing accounting information and recommendations to strategic plans.
- Implementing production, productivity, quality, and customer service standards; resolving problems; completing audits; identifying trends.
- Determining system improvements and implementing change.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age above 37.
- Bachelor’s Degree or higher in Accounting or Business Administration.
- Minimum 7 years' experience in Accounting & Financial Management.
- Good command of English.
- Work well under pressure.
- Has excellent supervisory skill.
- Hire Purchase experience is a big plus.
- Computer literacy in MS Office.
เงินเดือน Monthly Salary 75,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Finance Officer ID:40654

รายละเอียดงาน - Responsible for Financial and General Ledger Module
- Reconcile and prepare report of accounting details
- Responsible for Accounting Transaction (AP & AP payment)
- Responsible for Accounting Transaction (AR & AR collection)
- Responsible for Billing Statement & Receipt for each customer
- Responsible for Accounting Support functions
- Able to use SAP program
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 24-35
- Experience in financial functions (full set)
- Able to use SAP program
- Good command of English (Chinese is an advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Credit Analyst Officer (welcome new grad) ID:42190

รายละเอียดงาน - Verify the correctness of information and documents received from Marketing Promotion
- Prepare the credit report, analyse customers' financial conditions and assign credit rating for customers
- Issue the applications for transaction approval including economic status
- Generate monthly/weekly report as assigned by management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor’s Degree in Finance
- (Advantage) 1-3 years of experience in corporate customer information analysis
- Knowledge of Financial credit analysis
- Good command of English and computer skills
- Excellent in computer skill esp. Excel
- Willingness to work overtime
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 16,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Accounting Assistant Manager ID:43190

รายละเอียดงาน - Record the expenses of company administration
- Prepare vouchers and cheques for administrative expenses including petty cash
- Prepare withholding tax
- Cooperate with other departments to process and follow up the related documents
- Prepare for monthly and annual closing
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age between 30-40
- Bachelor's Degree in Accountancy, Finance or related fields (Master Degree is preferable)
- Knowledge of Accounting Systems
- Fair English communication (both written and speaking)
- Minimum 10 years' working experience in audit fields
- Service mind, good attitude, and personality
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Leasing Senior Sales ID:41720

รายละเอียดงาน - Find new corporate customers (acquire new corporate accounts)
- Achieve (or exceed) sales target
- Analyse and evaluate the credit applications
- Provide service to existing and new customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor's Degree in Finance, Banking, Economics or in related field
- (preferred) Master’s Degree or International Program
- Minimum 1-2 years' experience as Asst. Officer or Officer
- Experience in Leasing companies both in Sales/Marketing and Credit Evaluation
- Experience in Corporate Lending with commercial bank both in Sales and Credit Analysis
- Others; proven negotiation skills; salesmanship; leadership; self-motivation; proactiveness
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ID:43083

รายละเอียดงาน - To direct and to organize all cost accounting, General accounting activities and accounting staff.
- To prepare accounting, financial, and tax reports and to ensure accurate accounting and to record keeping in accordance with generally accepted accounting principles.
- To plan, control, and manage the BOI’s promoted business in accordance with BOI’s regulations and conditions in order to ensure that the records and the financial reports are being prepared properly and correctly.
- To handle for all daily, monthly, quarterly, and yearly accounting tasks.
- To manage for delivery of accurate and timely financial reporting.
- To control for variance analysis of actual versus budget costs.
- To recognize for the correctness of billings, receipts, and payments including VAT and withholding tax submissions.
- To control for timely collection of receivables from customers.
- To control for the correctness and completion of adjustment transactions (journal vouchers) including accrued expenses and accrued income as well as reconciliation reports.
- To set, review, maintain, and update standard cost.
- To analyse actual production cost and cost variance monthly.
- Lodgement and reporting of regulatory tax filings.
- To correct tax exemption calculations in accordance with BOI regulations.
- Liaison and coordinator for internal/external audit requirements, include for external banking services.
- To review, to control and to ensure as requirement a robust quality accounting function.
- To make all regulatory requirements are met in a timely manner.

คุณสมบัติของผู้สมัคร - Graduate in financial and accounting
- Experience for GL, AR, AP at least 4 years.
- Good command in English
- Knowledge in SAP program
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Debt Collection Manager (Khonkhaen Branch) ID:44396

รายละเอียดงาน - Report data about debt collection to Senior Manager
- Oversee and manage all team member’s tasks
- Control and manage 20 staff under your supervision
- Company will provide accommodation allowance for non-local candidates
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai or Japanese national, age between 25-40
- Bachelor’s Degree in any related field
- More than 2 years' experience in debt collection functions
- JLPT N3 or higher for Thai candidates
- TCT Level 4 or higher for Japanese candidates
- Excellent computer skills in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Ability to manage team’s assignments and motivate team members
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 90,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Junior research assistant(Japanese Speaker) ID:41437

รายละเอียดงาน - Support on research information as assign
- Writing and Translating short article in Thai/English/Japanese
- Other support on handle incoming call and inquiries
คุณสมบัติของผู้สมัคร ※DONT NEED specific skill nor high spec but client want the candidate to work long term so care about interested in Japanese company or not.
- Female only
- New Graduated welcome *Japanese N2
- Female Thai National, not over 25 years old
- Bachelor Degree in any related field. (New graduated are welcome.)
- Good command in English. [Japanese would be advantage]
- Able to use basic computer program and Microsoft Office
- Pleasant personality, services mind.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Legal Management (AVP-VP) ID:42943

รายละเอียดงาน • Managing structural change within a team and keeping up with flow business
• Devising and implementing strategies and solutions to optimize team workflow
• Coaching team members to operate within a controlled environment
• Overlooking distribution and allocation of cases amongst the team
• Supervising junior lawyers’ and admin’s workflow
• Conducting one to one reviews with lawyers and admin team
• Understanding commercial issues within legal documents and agreements
• Negotiating service level agreements and commercial agreements with counterparties and lawyers
• Building competitive pricing schemes for legal services
• Developing new business
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Thai National, aged not over 45 years old
• Bachelor Degree or higher in Laws, Accounting, Business Administration or Management
• Minimum 4 years' experience in business management or administration
• Good communication skills and ability to work independently and as part of a team
• Good command both writing and reading in English
• Strong analytical problem solving and time management skill.
• Computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

All46Count(1〜20CountDisplay)