รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All176Count(1〜20CountDisplay)

Java Developers ID:16863

รายละเอียดงาน We are looking for a Java developer responsible for building Java applications. This includes anything between back-end services and front-end (web and mobile) counterparts. Your primary responsibility will be to design and develop these applications, and to coordinate with the rest of the team working on different roles of the software development process.
Thus, a commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and code quality is essential.


- Implement Website Front-end Using JSF, spring, Hibernate That User in shop use to do a job such as create Order New Registration, Change Charge Type, etc.
- Implement website that use to do Order Internal Port.
- Provide SOAP web service that support Order Internal Port for other node.
- Support case from Production
- Implement Program that was design by SA.
- Create job using Program Data Stage to collect data and generate to text file or database by condition
คุณสมบัติของผู้สมัคร 2-3 years of experience, in Java, C, C++, C#, PHP, HTML, CSS, XML, JavaScript, Python, . Holding Bachelor/Master Degree in Computer Engineering, Computer Science or Computer/IT related field. (New graduate also welcome) -Having practical knowledge of Java technologies, particularly server-side technologies. -Being capable of and fond of learning new technology related subjects. Being able to work well under pressure and in a fast-paced environment. -Experience in software development, especially Java, is an advantage. Possessing good skills in analysis, communication, human relation, and judgement. Being able to work as a part of a team. -Having good command in English.
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Programmer C# ID:37851

รายละเอียดงาน -To be on sites of clients.
-Develop C# application, maintain and improve existing system
-To manage database, and to study, R&D on system/application software.
-Compose System design documents such as database diagram, user manual.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male / Female, ages not over 35 years old.
-At least Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, Software Engineer Information Technology or related fields.
-Having experience in ASP.NET MVC with C#, AJAX, JavaScript and jQuery.
-Knowledge and Experiences in Factory or processing machines Development will be advantage.
-Strong interpersonal skill and good team player.
-Excellent services-minded.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

IT Leader ID:39631

รายละเอียดงาน Role Purpose :
Provide appropriate and efficient IT support to the company requirements.

Primary Accountabilities :
Analyze the company requirements regarding computer and information system. Consult with all concerned to gather information about objectives, function, features, input and output requirements. Research and evaluate software and hardware. Implement company computer software and programs successfully.

Job Description :
• In-house operation system management
• Program Change
• Publish report
• Error input correction
• Staff QA
• Customer QA
• Studio hardware trouble
• Database number extraction
• AWS server management
• Official WEB Site development and maintenance
• Member's Site development and maintenance
• E-mail control (addition/deletion)
• New country development
คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualification :
1. Male or female age between 28 – 40 years old.
2. Bachelor degree in computer science or related field.
3. At least 3 years working experience in IT or MIS.
4. Have experienced in database development and understands either of SQL, Java, Flex, PHP and HTML.
5. Result-oriented. Proactive. Service minded. Able to work under time pressure.
6. Good command in Thai and English.

Preferable experience :
• Experience in MVC model
• Experience in RDBMS
• Experience in Web service development
• Experience in Server and Network set up
• Experience in ERP system development
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Software Quality Assurance Specialist ID:36808

รายละเอียดงาน A Software Quality Assurance Specialist analyses software specifications, in the form a user story, and designs and develops test cases that ensure the software meets the requirements of the specification and is free of significant and obvious defects. Depending on the area being tested, scripts may be automated or manual.

Job Responsibilities
•Analyze, design, and develop QA test scripts
•Execute detailed testing of software as part of the normal development cycle
•Participation in backlog grooming, sprint planning, three amigos, daily standups, weekly meetings with QA manager, and other meetings as required
•Work cooperatively with software developer to isolate software defects found in testing
•Perform regression testing of release candidates
•Update status as appropriate in the sprint tracking tool
•Participate in group interview panels for new candidates


In addition to exceptional skills in test design and execution, the Software Quality Assurance Specialist must be able to (1) determine if a test failure is a result of a bad test case or if it is an actual software defect, (2) begin the investigation into a software defect to determine probable causes (user interface, JavaScript, or server-side issue, for example), (3) analyze and relate web service responses (in various formats including XML) to those expected within the specialist’s level of expertise.

All quality assurance engineers are key members of the software development team and work cooperatively with other team members in Bangkok, London, and other locales. The development teams use a number of tools and methodologies in the development cycle including Agile, Scrum, and continuous integration.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male or Female, Any Age, Thai National ONLY
•Very good English speaking, listening, reading, and writing skills
•At least 2 years of related experience with development and testing of front-end and back-end web-based systems
•Familiarity with Agile and Scrum development practices
•Strong SQL and XML experience
•Ability to work productively with other, geographically distributed, team members
•Self-motivated, assertive, and respectful in a team environment
•Experience with software testing tools like SoapUI, Selenium, or Cucumber (highly desired)
•Familiarity with travel-related XML data exchange, such as OpenTravel Alliance (desired)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

JAVA Developer ID:36802

รายละเอียดงาน A Java Developer is responsible for analyzing, designing, coding, and testing new features in the Miki Travel business-to-business web-based travel application. All developers work cooperatively with teams in Bangkok, London, and other locales. Development teams use a number of tools and methodologies in the development cycle, including Agile, Scrum, and
continuous integration.

Java developers work in close partnership with a business analyst and software QA to translate business requirements into a sufficiently detailed technical specification and acceptance (test) criteria. As a Java developer, you are encouraged and expected to assume a level of ownership in the project that is appropriate for your level of experience. That level of ownership may include analysis of business requirements, envisioning a suitable application, recommendation of technological solutions, specifying integration with third party applications and services, and determining database design and access methods to support software features.

Job Responsibilities
•Analysis, design, development, and unit testing of features for a
•complex web-based travel application
•Participation in backlog grooming, sprint planning, three amigos, daily
•standups, and other meetings as required
•Support and troubleshoot QA testing of assigned stories
•Update status daily or every other day in the sprint tracking tool
•Participate in group interview panels for new employees
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male or Female, Any Age, Thai National ONLY
•Very good English speaking, listening, reading, and writing skills
•At least two years of object-oriented software design and development experience
•(five years or more highly desirable)
•Understanding of architecture and function of web services (highly desirable)
•Strong skills in CSS, HTML, Java, JavaScript, JQuery, JSP, JSON, SQL, and XML
•Experience with Java frameworks (Spring highly desirable) and development
•environments (Eclipse highly desirable)
•Familiarity with Agile and Scrum development practices
•Ability to work productively with other, geographically distributed, team members
•Self-motivated, assertive and respectful in a team environment
•Experience with WebSphere (highly desirable)
•Familiarity with Git or BitBucket (desirable)
•Experience with a commercial or open source content management system (desirable)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

COBOL Analyst Programmer ID:35277

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:30554

รายละเอียดงาน - Produce high-quality, robust, high-performance, and reusable codes that meet professional standards and easy for other developers to work with.
- Work closely with other developers to help improve the existing code base, create tools, eliminate production bottlenecks, and help the team become as efficient as possible.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Produce high-quality, robust, high-performance, and reusable codes that meet professional standards and easy for other developers to work with.
- Work closely with other developers to help improve the existing code base, create tools, eliminate production bottlenecks, and help the team become as efficient as possible.
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Application Developer (Android Java) ID:37623

รายละเอียดงาน -Designing, building, testing, implementing and supporting applications using programming languages and development tools.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, age 25 - 35 years old (not new grad), communicative English
-Bachelor's degree in IT or related field
-Knowledge and experience about IT or Web (Android, JAVA script) is required
-Experience in development of application is required at least 3 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Front End Engineer ID:38673

รายละเอียดงาน Front End Engineer
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, age 25 - 35 years old (not new grad), communicative English
-Knowledge and experiences and skills about HTML/CSS, JavaScript, jQuery, PHP and high level of website creation is required,
-Experience and skills of Development or Customise SMS such as WordPress, Movable Type
-Above experience in development of application is required at least 3 years
-Experience as Direction is very welcome
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

iOS Developer (Swift) 3 yrs at least ID:38670

รายละเอียดงาน -Designing, building, testing, implementing and supporting applications using programming languages and development tools.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, age 25 - 35 years old (not new grad), communicative English
-Bachelor's degree in IT or related field
-Knowledge and experience about IT or Web (Swift etc.) is required
-Experience in development of application is required at least 3 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Web Coding (PHP, JavaScript) ID:37624

รายละเอียดงาน -Be in charge of construction and development of web application
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, age 25 - 35 years old (not new grad), communicative English
-Bachelor's degree in IT or related field
-Knowledge and experience about IT or Web (JaVA Script, PHP, CSS, CNS etc.) is required
-Experience in development of application is required
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

System Engineer (Amata City) House provided ID:15847

รายละเอียดงาน -infrastructure construction(target:Japanese company)
-design construction of network(LAN/WAN), server ・server operation
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, Communicative English is preferable
-Experience in design construction of network at least 1-2 years
-Experience in design construction of server(Windows server,UNIX、Linux、SQL etc) at least 1-2 years
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Programmer JAVA ID:38234

รายละเอียดงาน - Develop software applications according to business requirement given by leaders
- Maintain function, procedure and trigger of applications in Database
- Research and study new technology which is necessary for providing and supporting development issues
- Maintain, control and enhance application programs
- Create testing data, including operating program’s unit test
- Confirm result of unit tests
- Other duties and responsibilities assigned by leaders
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female, Age between 24 – 30 years old
- Bachelor degree in Computer Engineering / Computer Science or related fields
- Good command of English
- 2 years’ experience
- Databases: Oracle, SQL Server, OS: Window NT/2000/XP, Language: Visual Basic 6, VB.net, Java, Java script. C# C++
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

IT System Analyst ID:23098

รายละเอียดงาน - Gatering functional requirement specification from user.
- Analyst & design according to requirement.
- Apply Business knowledge to develop and manage business requirements.
- Design script test of system integration test and user acceptant test.
- System integration test from script test.
- Coordination and implementation with user and outsource.
- Condult and service user.
- Monitor, manage and report issue to management.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male /Female, age between 25-35 years, Thai nationality.
- Bachelor's Degree or higher Degree in Business Computer or related fields.
- At least 5 years of Experiences in system analyst or business analyst.
- Experience in coordinate and manage with outsource, work with Bank or finance business is advantage.
- Have knowledge of labor law.
- Able to deal / handle difficult situations and work under time constraints, use database system, MSSQL.
- Ability to work in a team & as well as independently.
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

System Analysis (Urgent 5 Position) ID:28273

รายละเอียดงาน Able to write system specifications and designing solutions
Able to use Software(System), Programming (Microsoft .NET, Visual Basic, PLSQL, Java) and user support
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's degree in Computer science , Business Computer or IT development related field.
- Technical experience with databases design (ORACLE), Programming (Microsoft .NET, Visual Basic, PLSQL, Java) and user support
- Minimum of 3 years of programming experience with at least 1 years hands-on system analysis roles.
- Strongly analytical and problem solving skills
- Willingness to work occasionally outside of normal business hours
- Ability to be flexible and work hard, both independently and in a team environment, in a high pressure on-call environment with changing priorities
- Good report writing skills and the ability to communicate technical information and ideas clearly and concisely to non-technical people
- Good English oral and written communication skills.
- Background business knowledge of logistics and back-office would be considered.
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Assistance IT Manager ID:39089

รายละเอียดงาน 1. To operate, monitor ERP.
2. To develop Database, Software, Network management and technical support.
3. To develop ERP, Window- based applications, web- based applications, website, mobile apps, reports, and etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor degree in IT or relate file.
• Male or female age not over 40 year’s old
• At least 5 year’s work experience in develop software or project management, and ERP
• Has experience in project management would be advantage
• Has experience in Web Service / Application, ASP, ASP.NET, C#.NET, PHP
• Good in MS SQL Database Management.
• Able to communication in English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location

NET Developer(Senior) ID:36310

รายละเอียดงาน - To work on a variety projects using the latest Microsoft technologies (.NET)
- To work in team
- A key member of the team
- To develop web applications for clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Prefer Male, but Female is ok
- Must have knowledge in C# and HTML5
- Prefer : SQL Server, CSS and JavaScript
- Ideally also experience in Azure, JQuery
**If have knowledge in MVC would be advantage **

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Web Programmer (JPN Speaker) ID:37418

รายละเอียดงาน - Manage The Website & Software Platform
- Receive the requirements and orders from manager
- Manage time in working towards deadline
- Work & adapt to support team members
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 1-3 years experiences in programming
- Knowledge in XHTML, CSS, HTML5, CSS3, Smarty, Bootstrap : CCS, AngularJS: JS, PHP, SQL Server
- Ability in Socket.IO, IOS & Android is a plus
- Communicative Japanese & English
- Team Worker & Multicultural Attitude
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Programmer-PHP-【Ekamai】 ID:33455

รายละเอียดงาน *Develop web application using PHP, MySQL, HTML, Ajax and Javascript.
*Maintain function, procedure and trigger of applications in Database
*Research and study new technology which is necessary for providing and supporting development issues
*Maintain, control and enhance application programs
*Confirm result of unit tests.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male / Female, Age between 27-40years old.
*Skill: PHP,Ajax,Java,HTML,MYSQL.
*Experience 1 - 3 Years in Programmer.
*Good command of English.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Location

Media Account manager**Urgent** ID:39699

รายละเอียดงาน - Campaign launches
handling all technical requests to Ad Ops in order to launch a campaign successfully – implementation of conversion tracking codes, targeting, spending caps, pacing, etc.
- Campaign Management
Working with clients to help them hit their campaign goals, budgeting and scaling
- Creative Management
getting the RSS feeds, tracking codes, images and headlines from the client and upselling to get more content and a/b testing
- Proactive Consultation
ensuring that clients are following the best practices and maximising every opportunity to achieve account success on the platform.
- Reporting
analysing and creating custom reports for clients where necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Able to communicate fluently in English and Japanese(Over N2)
* Great communications skills and client facing abilities
* Strong analytical skills - interest in looking at data and analyzing it to be able to improve results.
* Experience with online marketing, advertising, performance campaigns is an advantage
* Willing to travel
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All176Count(1〜20CountDisplay)