รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All196Count(1〜20CountDisplay)

Project Leader (Assistant Manager Level) ID:47065

รายละเอียดงาน - Work as a Project Manager or Project Leader who proposes solutions manages project and coordinates with customers
- Control each project from the beginning (presales stage) to the end (PJ closing), including scope, time, quality communication, risk management, etc., and manage project members to accomplish each project
- Coordinate and arrange any kind of issues relating to projects with different internal division (e.g. Sales, Engineering, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 28-40
- Bachelor's Degree or higher in IT, MIS, Computer Science, Computer Engineer or Telecommunication
- Work experience, more than 3 years, in project management (IT background)
- Work experience, more than 3 years, in requirement definition, basic or detail design, implementation, test for system infrastructure such as Server (windows), storage, Virtualization, backup solution, and/or WAN/LAN (FW, SW, WLAN) NW
- Consultant skills for the system (Windows or Linux)
- Infrastructure (preferably, a wide range of basic IT infrastructure knowledge, not only system)
- Skills in project management for IT infrastructures (communication, coordination and negotiation skills)
- Good command of English for communication
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Network Infrastructure Engineer (staff) ID:47064

รายละเอียดงาน - Support for design, implementation and maintenance of network infrastructure of corporate services
- Carry out and deliver projects with routers and WAN link installation at customer’s sites
- Operate existing corporate services such as service provisioning for new customers as well as support change requests from customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-28
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or a related field, specifically in Database Management
- Work experience, minimum 0-3 years, in Network Infrastructure
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience and knowledge in networking, routing and LAN/WAN
- Good analytical thinking, problem-solving, communication skills and feedback
- Good command of English for communication
- Outstanding sense of urgency and enthusiasm
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Technical Consultant (Senior Level) ID:47063

รายละเอียดงาน - Consultation relating to solution designs, especially network portion
- Presales and implementation as a project basis
- Small internal training to other colleagues for sharing knowledge
- Product evaluation & solution POC, and tier 2 support for complication case
- Collaboration with vendors and partners for new solution development
- Configuration sheets, UAT, completion reports, and document for PJ planning
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in IT, MIS, Computer Science, Computer Engineering or Telecommunication
- Work experience, minimum 2 years, in IT infrastructures, network solution, LAN, WAN, Cloud technology, system infrastructure, Windows Server, etc.
- Hands-on experience in project management, pre-sales, and implementation
- Skills in communication, coordination, and negotiation
- Ability to provide Window Server functions: DNS, AD, files share, backup, antivirus software, or NAS
- Ability to provide system infrastructure, hardware server, storage, Hypervisor (Vmware), Hyper converged, DC-DR solutions
- Good command of English (for communication)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Service Manager ID:47160

รายละเอียดงาน - Act as the single point of contact to deliver and manage high standard communications across customer to ensure problems are dealt with according to priority and customer needs
- Responsible for the ownership and coordination of actions against those problems
- Review problem trends, plan and, drive improvement plans
- Identify problems, analyze and recommend service improvement plans with possible solutions obtained from technical team for department or business unit
- Coordinates meetings to resolve problems by providing incident reports or monthly meeting and review SLA performance
- Act as Be Teir2 technical support for network and system (30%)
- Attend meetings with customers/sales upon request when discussing with technical operation issues (communication and technical skills are required) (25%)
- Assign to support key customers or big incident as the single point of customer contact (25%)
- Join meetings with SE when handing over PJ or transferring technical knowledge (20%)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-32
- Bachelor’s Degree or higher in Information Technology, Computer Science or Software
- Work experience, minimum 3-5 years, in Window Server 2003, 2008 - Permission, AD, DHCP, DNS, ISA, or group policy
- Solid experience in Cisco IOS routing and switching platforms, including Cisco L2/L3 switches and routers
- Solid experience in routing protocols (BGP), IT security standards, protocols, and
applications such as IPsec VPNs, Firewall configuration and maintenance
- Solid experience in backup system (Backup Exec or ArcServe)
- Skills in maintenance in Cloud Service, virtualization, backup, and Microsoft or VMWare or any virtualization certificate will be an advantage (VCP, MCP, MCSE, MCSA, others)
- Skills in presentation and time management
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.) to generate summary reports
- Good command of spoken and written English for business
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Product Senior Officer (Cloud) ID:47067

รายละเอียดงาน - Coordinate the establishment of business for products and services including commercial launch through end-of-life (including the creation of technical specifications, service conditions, sales training, materials, etc.) in Thailand
- Lead development of products or service including defining concepts of products, developing implementation plans, PoC and testing product features
- Work closely with many internal organizations including Engineering, Sales, Marketing, Finance, IT and Operations
- Respond to functional and technical elements of RFIs (Request for Information) and RFPs (Request for Proposal) to sales team and Account Manager
- Act as a coordinator and send feedback channel to internal team members for the development of products and services
- Develop products and related documents such as market requirements, product requirements, service descriptions, data sheets, training materials and customer proposals
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-30
- Bachelor's Degree or higher in IT, MIS, Computer Science, Computer Engineering, or Network Engineering
- Work experience, minimum 3 years, in IT solution design, consulting and implementation
- Thorough understanding of underlying technologies and economics within IT industries
- Specific knowledge of Cloud products including VMware, Azure, AWS and/or Google Cloud will be an advantage
- Ability to define demand and educate marketing team members in terms of new technology
- Ability to balance technical and business issues and communicate appropriately with technical and business experts
- Strong skills in relationship building, teamwork, and collaboration
- Fluency in written and oral communication and presentation skills
- Good command of English for business communication
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Java Programmer (Silom line) ID:47392

รายละเอียดงาน ·Perform requirements analysis and design high-quality application architectures
·Create necessary technical documentation, esp. API specifications
·Develop and test back-end applications and web services / API
·Perform maintenance, optimize database performance and fix application issues
·Collaborate with a team for understanding application service integration and processes
· with Scrum software development framework
คุณสมบัติของผู้สมัคร ·Male/female with Thai nationality
·Age not over 35 years old
·Bachelor's degree or higher in Computer Science, Engineering, Information Technology or related fields
·At least 2 years of experience in Java programming, Java servlet, and JDBC
·Knowledges of Hibernate framework and MySQL/MariaDB RDBMS is desirable.
·Good analytical and problem-solving skills
·Hard working, self-reliant, proactive and good attitude
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

ID:47387

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:47386

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Project Manager (Oracle) ID:47363

รายละเอียดงาน - Provide timely and accurate project status information to our client’s project management office team members
- Escalate project issues appropriately, mentor cross-functional project team members and identify and share implementation best practices with team
- May need to lead cross-functional (functional and technical) project implementation teams
- Have hands-on experience in business process re-engineering, systems design, configuration and implementation of Oracle system or cloud application project for a wide range of industries
- Candidates (manager level) with a proven track record in managing projects from initiation through final acceptance
- Expertise, in one of the following modules, is required:
(1) Financial: Project Costing, General Ledger, Account Receivables, Account Payables, Fixed Assets, Cash Management, SubLedger Accounting, Project Account, Tax, iPayments, Localizations
(2) Logistics: Inventory Management, Purchasing, Discrete Manufacturing (WIP only), Warehouse Management, Mobile Supply Chain Application (MSCA), Procurement Contracts, Services Procurement, iProcurement, Advanced Supply Chain Planning (ASCP), Engineering (BOM Functionality Only), iSupplier, Depot Repair Order Management: Marketing, Order Management, TeleService, Service Contracts, Advanced Pricing, Install Base (Warranty)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 32-40
- Bachelor's Degree in Computer Engineering or Computer Science (with a good honor)
- Expertise in Oracle E-business Suite modules version R12 (Oracle certified)
- Work experience, minimum 7-10 years, in Oracle consulting
- Work experience, minimum 5 years, in full cycle implementation of Oracle e-Business Suite 11.5x/R12
- Work experience in managing cloud application project optional
- Ability to analyze ‘as is’ and ‘to be’ business processes, complete complex business design for gap/interfaces and configure system to meet user requirements
- Excellent communication and interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 100,000 〜 120,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Support (Japanese speaker) ID:47381

รายละเอียดงาน * Visit client with sales staff.
* Advice to customer how to use system by Email, Phone.
* IT Support if customer have problem.
* Visting area (Amatanakorn ~ Chonburi)
* Interpreter Japanese ~ Thai.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male, Female / 25~30age
* Japanese speaker (Over N3)
* Interested in IT industry.
* (Prefer)Work experience over 2 years is better.
* (Prefer) Work experience of IT Company.
* Can work representative office
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:47369

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ID:46782

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

ID:47351

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ID:47370

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ID:47352

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ID:47348

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ID:47350

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ID:47353

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ソフトウェア開発エンジニア(自動車関連) ID:44893

รายละเอียดงาน 車の基礎となるパートレインのソフトウェア開発をして頂きます。
主にバンコク市内でのソフトウェア開発になりますが、
プロジェクトによっては、工業団地のサムットプラカーンに常駐していただくこともあります。
プロジェクトによって期間は異なりますが、短くて数カ月、長い場合は数年になります。
バンコクからシャトルバスがでてますので、自力で通って頂く必要はありません。
また、タイだけでなく諸外国への出張もありますが、メインはタイ(バンコク)になります。

プロジェクトは、規模間にもよりますがタイ人含め10名以上で行っていただきます。
日本からの要望をくみ取り、タイ人に指導することも求められます。

今後は、ADAS(先進運転システム)の開発に力を入れていくため、新しい技術が学べる環境です。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・自動車組み込みソフト開発の経験がある方
・自動車関連でなくてもC言語でのソフト開発、組み込みソフトウェアの開発経験がある方
・即戦力になれる方募集
・ソフトウェアのみでなくハードウェアの開発経験がある方

【選考プロセス】
1、部署担当の日本人マネージャーとの面接、筆記試験
2、人事部長、開発部長との面接
対面をご希望ですが、場合によってはスカイプ面接可能
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:47349

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

All196Count(1〜20CountDisplay)