รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All130Count(1〜20CountDisplay)

Senior Software Engineer ID:43203

รายละเอียดงาน - Work on the design and develop water3 kiosks application
- Design and develop test product
- Test interface hardware to fit with requirement
- Work with international team to develop new product and test specification
คุณสมบัติของผู้สมัคร Minimum 2-5 years experience in the field of Design or Development software
เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 80,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

QA Engineer (Japanese Speaking) ID:43181

รายละเอียดงาน - Car and driver management
- Coordinating communication and correspondence in English and Thai for both written and spoken communication e.g. email correspondence, announcements, and notifications
- Coordinating department’s administrative function, tracking responses and replies, and update employees of changes within the organization
- Settle company's expenses and reimbursement in a timely manner, purchase procedure; PR/PO
- Responsible for managing office facilities
- Support business trip about company's management & employee ex. reserving flights, roaming, etc.
- Monitoring ISO 14001 system
- Support special projects and events upon request, e.g. CSR, Company Trip, Staff party and etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female, age between 30-40 years old
- Bachelor's Degree in Business Administration or related field
- Minimum 5 years experienced in General Affairs
- Good computer literacy
- Good communication skills with good service mind
- Good English language skills
- Good documentation skills
- Experience in ISO14001
- Eager to learn and able to work well under pressure in a multinational working environment
- Japanese language skill is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

System Engineer (CATIA) ID:29785

รายละเอียดงาน *Management for CAD data created by design engineers
*Operation for CAD data based on regulations
*Working for product development
*Working at customer's office after 3 months training
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 27~35 years old
*Communicative English and Communicative Japanese (N3)
*Knowledge about CAD (CATIA)
*Have intention to study Japanese
*Have intention to product development
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

System Engineer (PHP, Laravel, MySQL) - Urgently Required! ID:26066

รายละเอียดงาน - System Development
- Interact with Vietnam Branch, and
- Perform the customization required for the Web Site
- Promote and SEO for making Web site
- Operation and maintenance of the company HP
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age between 25-30 years old
- Communicative English (needed to communicate with Engineer in Japan, Vietnam and Taiwan)
- Knowledge of PHP, Data Base, the server, Laravel, MySQL etc.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location

Associate Project Manager ID:42939

รายละเอียดงาน - Embrace leadership role and display the behaviour with the key mindset shifts associated with agile methods
- Coach teams and management towards improving Agile process and metrics
- Evaluate and mentor existing Scrum teams, and deliver training classes for product owners, developers and testers
- Create communications both internally and externally for general management
- Develop, implement and manage team metrics, evaluate team metrics and make recommendations to teams and management for improvements
- Establish and maintain relationship with clients to ensure quality service and satisfaction
- Enterprise Portfolio Planning and Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Team Facilitation and/or Conflict Management
- (Highly preferably) Master Degree or a Bachelor in information technology or related field
- (Preferably) Scrum Coach Training

- 3 years+ of relevant IT experience; at least 4 years in a technical software development environment or UI/UX design or with IT Project Management
- 2 years of practising in at least one Agile approach
- (Preferably) 3 years of Coaching Agile project teams
- (Preferably) PMI: PMP, ACP
- (Preferably) Financial Services Experience
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Senior International Sales Executive ID:43191

รายละเอียดงาน - Responsible for Asia Pacific sales market
- Responsible for achieving sales targets.
- Identify and establish contact with potential customers proactively
- Drive sales through network, major retail chains and distribution
- Implement and develop sales strategies and tactics
- Monitor and identify both customer’s and competitor’s activities
- Explore new markets and customer opportunities
- Develop and maintain good relationship with new and existing customers
- Negotiate variations in prices, delivery, specifications and close sales
- Deal with customers regarding their requirements
- Work closely with Regional Sale Manager to identify and roll out business strategy to expand the company’s business
- Willing to travel on a regular basis
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai national, Males or Females, age between 28 - 40 years old
- Bachelor or Master’s Degree in related field
- Minimum 5 - 10 years’ experience in sales functions
- (Advantage) Knowledge about mobile phone cases, mobile phone industrial or IT equipment
- Fluent in English communication (one more language will be an added advantage)
- Willingness to travel for work abroad
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

営業サポート【英語力必須】 ID:43037

รายละเอียดงาน 【ビジネス英語の上級者!急募】
タイを海外拠点の中心地とするため、東南アジアのプロジェクトを円滑に進める必要がございます。
まずは、シンガポールで英語を使った新プロジェクトの営業サポート。交渉を円滑に進めること目的に、他国籍間の商談の相互理解を深めていただきたい。業界知識不要!タイ人と社内コミュニケーションを積極的に取れる方!
คุณสมบัติของผู้สมัคร *男女不問 (女性歓迎)
*25歳~40歳くらいまで
*語学:英語(ビジネスレベル)
*IT業界経験あれば尚可
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior System Analyst ID:39084

รายละเอียดงาน - Liaise extensively with external or internal clients
- Analyse clients' existing system or business model
- Translate client requirement into highly specified project briefs
- Translate client requirement, identify options for potential solutions and also assess the for both technical and business suitability
- Analyse requirement and prepare specific proposals for the system
- Work closely with software engineer and a variety of end users to ensure technical compatibility and user satisfaction
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female, age not over 35 years
- Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields
- Minimum 5 years experiences in software development
- Minimum 3 years as System Analyst (Familiar with Agile Software Development is a plus)
- Experience in application development by using C#, XML and .NET Technology e.g. MVC
- Knowledge of Database: MS SQL Server, MySQL
- Quick Learner, ability to learn new technologies, and work with them effectively in a short period of time
- Excellent in communication and interpersonal skills
- Ability to work in a cooperative and team environment, as well as, the ability to work independently
- Fluent in written and spoken English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Programmer ID:31564

รายละเอียดงาน Develop applications on mobile phone (iOs & Android)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Minimum 2 years experience
- English communication skills
- Experience as a programmer
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

ERP Functional Consultant (Production, SCM, or Financial Modules) ID:27948

รายละเอียดงาน - Project Management
- Lead pre-sales phase of ERP implementation project as consultant
- Analyze fit & gap between business and system
- Create basic design and instruction to developer, testing, UAT support
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female, age 28-40 years old
- Bachelor Degree in Computer Science or Software Engineering and related field
- Knowledge of MS-Dynamics NAV, AX, SAP-B1, IFS, Infor, Yonyou (ERP Package)
- Minimum 5 years experience in ERP Functional Consultant of Manufacturing (Production) or Finance
- Able to read/write and speak general conversation in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

ERP (NAV, AX, SAP-B1) Technical Consultant & Developer ID:23129

รายละเอียดงาน Design details of "customized requirement and coding"
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female, age between 25-35 years old
- Bachelor Degree in Computer Science or Software Engineering and related field
- Knowledge of MS-Dynamics NAV, AX (ERP Package)
- Minimum 2 years experience in ERP Technical Consultant or Developer
- Able to read/write and speak general conversation in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Senior Programmer (Rayong) - System Analyst Based in BKK ID:40797

รายละเอียดงาน - Working closely with programmers and software developers to build the system
- Overseeing installation and testing correcting problems before the final version is released
- Providing staff training and instruction manuals for the new or upgraded system
- Coordinate projects for a smooth operation/ service/ customer satisfaction
- Requirement definition, fit & gap analysis
- Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data dictionary, Basic and Program specification
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female, age between 28-35 years old
- Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or any related field
- Able to read/write and speak general conversation in English or Japanese
- Working experience in system development 5-10 years
- Experience in IT Project of Manufacturing (Production) or SCM (Logistics) as SA

Skills Required:
- Coding skill in Java or .Net
- Knowledge of SQL and database (SQL Leader, Oracle etc.)
- Planning task & schedule by WBS(Work Breakdown Structure)
- Project Management
- Create basic design, Instruction to developer, testing, UAT support.
- Issue Management for system bug etc.
- Check & Control the result of member's tasks
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 80,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Rayong

Deputy Assistant Manager (IT Management) ID:43166

รายละเอียดงาน - Lead and manage improvement project by IT or System development
- Develop new system to achieve both customer satisfaction and company target
- Utilize IT and new technology to improve customer experience and company operation
- Cooperate with concerned team both internal and external parties to achieve target
- Maintain system for high reliability and security
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Good command of English
- Bachelor Degree in Information Technology, Computer Science, Engineering or related field
- Minimum related 3 years experience
- IT Knowledge for Web Structure, Chat Application, PDF data mapping, Database management and others
- Able to create mobile application
- Able to develop the application as user requisition
- Computer Knowledge of Microsoft Office (including Excel and Access Macro)
- Good in Project Management (or experience in project management)
- Understanding of Business Process Re-Engineering (BPR) or Continuous Improvement Project
- Creative and Innovative Thinking
- Good cooperation and communication skills with others
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

IT staff (In house) ID:43146

รายละเอียดงาน - Support all users.
- Provide maintenance and support all computer, computer equipment and network systems.
- Provide a secure IT environment including responsibility for back up all data and Microsoft
Exchange server data.
- Maintenance, update and continually improved the IT manual and related IT systems.
- Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and
Scanner.
- Plan scheduled maintenance of hardware and software.
- Investigating, diagnosing and solving computer software and hardware faults.
- Maintenance records of software licenses.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female.
- Age between 25-35 years old.
- Bachelor's degree in IT, MIS, Computer Science, Communication, Electronic or related field.
- At least 3 - 5 years experiences in computer hardware (PC, Notebook, UPS, Printer Server ),
Network, General Software or used to be setup, install and support PC.
- Having experience to setup network, wireless lan, wiring lan cable, install windows and
general software.
- Having experience to AD server, File Server, WSUS Server, MS Exchange Server, DNS Server
and Microsoft Hyper-V Server on Windows server 2008 R2, IP-BPX.
- Set up Mobile phone (IOS & Andriod).
- Good knowledge of WAN, LAN, Internet, Anti Virus/SPAM, Backup System, IT Security.
- Good knowledge of Microsoft Dynamic NAV.
- Good knowledge of html , php framework , web server and etc.
- Can manage MA hardware and software license, IT asset.
- Can manage Disaster Recovery Site and Software replication (CA ArcServ).
- Good communication skill, hard working, Proactive and service-minded.
- Good command in English.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Senior Manager (Accounting and Administration) ID:43098

รายละเอียดงาน 1. Increase the competitive advantage using the technology to support new business requirement
2. Co-implement for Internal Support Application projects.
3. Analyze and design an IT applications or systems, which respond to client’s requirements and business direction
4. Proactively Provide the best service for both internal and external clients.
5. Coordinate and work closely with team and other function to complete the target effectively
6. Provide consultaion/advice on both IT usage and application at the professional at the professional level
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Age 28-40 years.
2. Bachelor or Master degree in Computer Science, Electronic Engineering, or any related fields.
3. Professional:more than5 yrs.
4. Skills : Wed programming, wed portal design, database design.
5. Accounting System knowledge is a must
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Project Coordinator(System Engineer)_Japanese speaker MRT Cultural center ID:43111

รายละเอียดงาน *Manage the system development project by coordinating between the customer(Japanese) and our Thai engineers.
*Interpretation, and translation
*To create the proceedings.
*Issues management
*Followup each client which in charge etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, Age from 23 ~ 40 years old
*Japanese N3 level or higher
*English basic writing and speaking level
*Good communication skill and bright personality
*Have experience in IT field is a plus.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

System Engineer ( Application support ) ID:43018

รายละเอียดงาน leshoot system issue also create incident report and follow-up by coordinate with customer and support team.
Focus on SQL ( write SQL and good knowledge in using SQL )
 Understand to analyst customer business/requirement/scope of work.
 Responsible for implement and support software application.
 Coordinate and support related team for any problem or request.
 Knowledge in Website programming, Database programming, Application development.
 Web Application and mobile Application deployment support
คุณสมบัติของผู้สมัคร  Age : 23 - 30 years old
 Experience: Required Minimum 1 years’ experience in related field
 Bachelor’s Degree in Computer Science / Information Technology/Computer Engineering, or related fields
 Knowledge in helpdesk and system administration tools usage, end-user service
 Knowledge in Database programing, Software development is preferred
 Experience of formal Software Development Life Cycle
 Knowledge in Database : MS SQL server or Oracle
 Knowledge Programming skill: ASP.NET, C#, Web service , Mobile development (Java, Object C) is a plus
 Office Tools : MS Office / Excel / Words / Project / Access / Power Point
 Communication : Fluent in English Speaking / Writing / Listening, Japanese is plus
 Good interpersonal skill, Mature, Hard Working, Self-Initiative, Enthusiastic and Service minded
 Able to handle multiple tasks at once and works well under pressure
 Flexible in working time and willing to work after office hours or holidays if required
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

System Analyst ID:43019

รายละเอียดงาน  Bachelor degree in Information Technology, Computer Engineering or any related field
 Database Skill, Software Development is preferred
 Can analyze system and create the document for support project.
 Write technical procedures and documentation for the applications including operations, etc.
 Creation of the system design and functional specifications for new projects.
 Produce technical documentation for new and existing applications.
 Verify database and data integrity
 Coordinate application development for multiple projects.
 Assist in troubleshooting software application issues.
 Assist in managing an outsource relationship for 3rd party application development and programming consultants.
 Knowledge on Microsoft Azure is advantage.
คุณสมบัติของผู้สมัคร  Bachelor’s Degree in related field
 At least 1-2 year experience
 Extensive knowledge of data processing, hardware platforms, and enterprise software applications.
 Technical experience with systems networking, databases, Web development, and user support.
 Experience in the development and implementation of standards, procedures and guidelines to support operational processes.
 Able to handle multiple tasks at once and works well under pressure
 Flexible in working time and willing to work after office hours or holidays if required
 Good interpersonal skill and responsive with team spirit.
 Good command of spoken and written English.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

PHP Developer ID:43091

รายละเอียดงาน What would you do?

Due to strong growth and a rapidly expanding suite of products and services, an exciting opportunity has
become available for a highly talented, dynamic and technical PHP Developer to join our exceptional
team. This opportunity would suit an individual who is keen to work with the latest technologies,
methodologies and frameworks.

You will be responsible for:
• Using the latest technologies and agile methodologies to build world-class web products
• Active participant in all aspect of the software delivery process
• Programming perfection
• Solving technical problems
• Pushing the envelope and trying new things to achieve the desired results
คุณสมบัติของผู้สมัคร What have you done?
• At least 2 years of proven experience
• Prior experience in complex Web development environments
• Familiar with PHP MVC frameworks like Kohana, Laravel
• Experience in SQL, HTML5, CSS3, JavaScript, NodeJS, AngularJS
• Experience with simple message queues like Beanstalk
• Knowledge and understanding of or building RESTful APIs (JSON)
• Strong understanding of OOP concepts
• Passionate about improving website performance, clean code with knowledge of UI and
UX
• Experience in Linux environment
• Confident communication skills
• Experience working in Agile environment will be a bonus.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

IT administrator (Pathum Thani) ID:43097

รายละเอียดงาน ◆Sells products by establishing contact and developing relationships with prospects recommending solutions.
◆Coordinate with the vendor to support any requirements from clients.
◆Maintains relationships with clients by providing support, maintenance service and information.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆Male/ Female, 22-35 years old
◆Bachelor’s Degree or higher in relate field Experience in selling Lubricating Oil will be preferable
◆Fluent to communicate in Japanese essential strong in communication skills
◆Good presentation,energetic and endurance
◆Need Driving license
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All130Count(1〜20CountDisplay)