รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All154Count(1〜20CountDisplay)

JAVA or C# Programmer (Asoke) - Urgently Required! ID:42827

รายละเอียดงาน - Develop program upon customers’ request
- Arrange documents for testing program
- Provide system solution upon customers’ request
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 21-35
- Bachelor's Degree or Master's Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or any related field
- Minimum 2 years' experience and skills in Java, JavaScript, SQL, etc.
- Good command of English

Other Requirements;
- Eager to learn new technologies
- Willing to contribute and work as a team
- Hard-working, self-reliant, proactive and having good attitude
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Location

Programmer (Ladprao) ID:44830

รายละเอียดงาน - Develop the web application as assigned and follow company platform
- Develop by using Javascript, JQuery, HTML 5, CSS3
- Design the UI/UX
- Use the version control e.g. GIT
- Able to use ReactJS
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Engineer or Computer Science
- At least 2-5 years' experience in related field
- Required knowledge of Javascript, JQuery, HTML 5, CSS3
- Required skills in ReactJS, AngularJS, Boostrop
- Having good attitude, high creativity and good communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

IT desk side support engineer ID:44930

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

*Research Planner ID:26107

รายละเอียดงาน - Set the effective research designs covering all client’s marketing objectives
- Analyse key findings and provide recommendations for clients’ marketing plans
- Manage overall research process, schedule, quality control and budget with team/suppliers
- Anticipate research issues and provide solutions to ensure the committed timelines are met
- Prepare the quotations, samples, technical information or other necessary documents for clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Bachelor's Degree or higher in Economics or Marketing
- More than 3 years' working experience in research is required
- Having background in Market Research
- Experience in data analysing by Microsoft Excel (SPSS is an advantage)
- Strong conceptual and analytical skills
- Highly numeral skills with strong grasp of statistics is an advantage
- Good command of English both verbal and written
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Digital Marketing Manager ID:44875

รายละเอียดงาน - Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email marketing, social media, display advertising campaigns and digital PR/ influencer
- Effectively manage product website and other marketing projects from start to finish, on time and on budget
- Work with internal and external experts to ensure content and messaging is appropriate for the targeted audiences both new and existing services/products
- Design, build and maintain our social media presence
- Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
- Collaborate with agencies and other vendor partners
- Brainstorm new and creative growth strategies
- Plan, execute and measure experiments and conversion tests
- Collaborate with internal and external teams to create landing pages and optimize user experience
- Manage lead-generation activities and liaise with the sales teams as necessary
- Evaluate emerging technologies and provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate
- Measure and report performance of all digital marketing campaigns and assess against goals (ROI and KPIs)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in related field
- At least 5-10 years' experience in digital marketing, preferably in B2B or professional service industry
- Demonstrable experience in leading and managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns
- Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage customers
- Experienced in optimizing landing pages and user funnels
- Experience with A/B and multivariate experiments
- Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends)
- Experience in setting up and optimizing Google Adwords campaigns
- Excellent written English and experience in working with CRM and marketing automation tools such as Hubspot, Pardot, Marketo, MailChimp, etc.
- Working knowledge of HTML, CSS and JavaScript development and constraints
- Strong analytical skills and data-driven thinking
- Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

IT Manager (New set up company) ID:44909

รายละเอียดงาน -To handle the development of the corporate systems in the initial stage.
-To develop the infrastructure like network, PC, firewalls, routers besides ERP systems for meat processing operations.
-To maintain the corporate systems with specialists in your team and external contractors.
-To keep improving such corporate systems by raising budget with appropriate fashions.
-Researching, planning, developing and maintain the corporate systems along with internal resources as well as external subcontractors.
-Monitoring the phase of the project and analyzing the impact on the business.
-Coordinating the project team along with the other departments and the external contractors.
-Estimating budget and raising a request following the appropriate manners.
-Ensuring and designing the corporate systems to securing data from internal and external attack by utilizing anti-virus software etc. , and providing related users with secure access to the corporate network.
-Checking competitive prices from suppliers to ensure cost effectiveness.
-Ensuring that users adhere to software licensing laws.
-Providing users with appropriate support, training and advice.
-Controlling crisis situations like complex technical hardware or software problems.
-Recruiting new IT department employees, and mentoring and training as well.
-Keeping up to date with the latest technologies.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Thai Male, Bachelor or Master Degree in Information technology or related fields.
-Very good command in English both writing and speaking.
-5 – 10 years experiences in IT domain, and experience as an IT manager or a similar position is preferred.
-Working experiences in the food industry are also preferred.
-Experience in computer and network operations, technical support as well as in project management, is normally essential. ERP skills is advantage.
-Good personality with excellent communication and negotiation skills.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location,Saraburi

Programmer ID:44908

รายละเอียดงาน - Create project schedule and manage the project to meet the target and expected result.
- Study business process and confirms project requirements by designing technical specification, reviewing program objective, input and output data requirements with subsidiaries IT and users.
- Developing and analyzing the program to meet user requirements.
- Preparing a business workflow and program flow chart.
- Executing unit test and integration testing.
- Create documents and user manual related to software development process.
- Training users to use the developed program effectively.
- Support users to find the root cause and fixing the problems related to the developed program.
- Develop and monitor performance level of software and hardware and evaluate, recommend and propose alternative methods of information procession.
- Maintain historical records by documenting system change and revision.
- Responsible for daily operational activities of infrastructure administration, support, and maintenance.
- Responsible for setup, management, and maintenance of IT-related equipment.
- Responsible for the installation, implementation, and troubleshooting of computer system.
- Support end-users with IT-related problems in a responsive and service-oriented manner.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor degree in computer science, computer engineering or relevant discipline.
- Proven experience as a programmer or relevant role for at least 1 year.
- Proficient to create program and query in languages such as SQL, VB, Excel Macro etc.
- Ability to create web programming using tools such as CSS, HTML5, PHP, ASP.NET, VB.NET, C# etc.
- Ability to create a report using Crystal Report and related tools.
- Excellent knowledge of relational databases, Microsoft SQL Server and MySQL.
- Basic knowledge of Network infrastructure, Windows Server, PC & Equipment related.
- Detail-oriented and excellent concentration ability.
- An analytical mindset and critical thinking.
- Ability to focus on multiple projects at once and to troubleshoot problems quickly.
- Demonstrable ability to discover and fix errors in code.
- Able to travel and working up-country and abroad
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

ソフトウェア開発エンジニア(自動車関連) ID:44893

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Digital Marketing Executive ID:44887

รายละเอียดงาน Assist digital marketing team to plan 360 degree of own and paid media for getting best result of customer penetration
Planning strategy and communication channel as Facebook, IG, website under ILM and corporate brand. Also, create content related to customer lifestyle
Control, follow and analyze marketing statistic and find strong and weak point in order to fix and maintain best result to client. Also manage campaign assigned by manager involving all social media channel
Planning in purchase social media advertisement to be most effective and efficient under given budget
Display and analyze competitors information
Quality control overall content under online platform to be attracted to target customer.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male or Female age between 24-30 years old
At least 1-2 years experience in Digital Marketing field of working experience
Have direct background in Front end or Back end web programmer
Must be well organized person
Good analyzing skill of online marketing data
Good in content writting
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Programmer (No English) ID:22505

รายละเอียดงาน -Develop program upon customers’ requirement.
-Arrange document for testing program.
-Provide system solution upon customers’ requirement.
-Other assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, around 24 - 30 years old
-Experience of development of programming
-Computer skill:VB.NET or JAVA
-Experience as programmer minimum 1 year
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Account Manager (Sale Department) ID:44097

รายละเอียดงาน - Maintain partnerships with Sales Leaders (executive and higher) assigned by company through setting goals and working closely with them to track and drive them to have growth as expected by company
- Plan, strategise and consult with the Sales Leaders; providing necessary support to achieve goals and review past performance
- Hold the Sales Leaders accountable for goals; giving proper encouragement and constructive feedback as needed
- Proactively align Sales Leaders with Company business cycles (LTO/Success Trips)
- Provide personalised service and support to assigned Sales Leaders (executive and higher) by providing timely and accurate responses to all escalated concerns and questions
- Evaluate exceptional requests by identifying whether or not they strengthen the long-term business
- Work closely with CMS to facilitate appropriate exceptions
- Responsible for any assignments from Supervisors
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Minimum 2-3 years' experience in Sales function or in related field
- TOEIC score at least 560
- Able to travel to the upcountry and overseas
- Good interpersonal and communication skills
- Having a 'can-do' attitude; will assist teammates in all areas as needed
- Able to work well a team member and demonstrate positive attitude toward others
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Programmer ID:29027

รายละเอียดงาน - Develop application in accordance with project and business requirements
- Develop and maintain software on Microsoft.Net Framework platform
- Develop and execute activities related to end-to-end
- Use OOP concepts
- Able to work in a teamwork environment
- Able to work under pressure
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai National, age between 23-30
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer, Information Technology or any related field
- Conceptual knowledge of object-oriented
- Good knowledge of NET, JAVA or PHP
- Knowledge of CMM (Knowing CMMI is a plus)
- Having experience in Finance/Banking sector is an advantage
- Good communication skills in both Thai and English is an advantage
- Others; initiative; self-supervised; self-motivated and highly responsible
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

IT Project Manager ID:44828

รายละเอียดงาน We are developing and implementing software for both internal requirements and e-Business. You will be leading and coordinating technology projects. You will also coordinate resources, establish the project structure and communicate about the project.

As the Project Manager, your responsibility will include creating and maintaining project plans, managing the project budget, mitigating project risks and making sure the project is on track and within budget.

You will also be responsible for coordinating the delivery of development and production releases of our system that meet quality assurance standards. You will assist the teams in creating test plans and testing efforts.

Essential Qualifications:
- Experience in managing IT projects, preferably covering all areas of business, e.g. ERP or CRM software
- Experience in working, communicating and collaborating with business stakeholders of non-IT background
- Ability to communicate directly with highly technical people, both internally and externally
- Experience in creating and maintaining technical and training documents
- Knowledge of and experience in organizational changes
- Tertiary education in IT or Business Management
- Knowledge of Relational Databases
- Working knowledge of SQL
- Good verbal and written communication skills
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor's Degree or higher in Statistics, Computer Engineering, Computer Science or related field
- Experienced in management
- Experienced in technologies of web development, such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc.
- Having good presentation and communication skills
- Able to work independently and willing to take challenges
- Others; self-learner; good team player; being innovative and creative
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Software Developer ID:44751

รายละเอียดงาน - Proven experience in software development such as PHP, Codeigniter, Laravel Framework, etc.
- Demonstrable knowledge of web technologies including HTML, CSS, Javascript, AJAX, etc.
- Good knowledge of relational databases, version control tools and of developing web services
- Experience in common third-party APIs (Google, Facebook, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-35
- Bachelor’s Degree in Computer Science, MIS or similar field
- More than 3 years' experience in PHP and/or Laravel Framework
- Excellent knowledge of technical management, information analysis and of computer hardware/software systems
- Proven aptitude for quick creative thinking with acute attention to detail and multi-tasking team player who enjoys a fast-paced environment
- Reliable and able to handle criticism positively
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

EC Marketing ID:44824

รายละเอียดงาน - Work closely with marketing team to develop strategies/tools for customers (digital marketing to company website)
- Create content such as direct emails and landing page to promote products and service
- Measure and report the performance of marketing activities and provide recommendations to improve results
- Operate marketing activities and manage schedule ensuring all medias are delivered within timeframe
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Marketing, Business Management, Communication Arts or any related field
- More than 1-5 years' experience in e-commerce, Online Marketing or Business Development
- Experience in e-Commerce and Digital Marketing is a PLUS
- Experience in Data Analysis using Excel, Access or other tools is a PLUS
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

ERP Consultant ID:30964

รายละเอียดงาน - Identify and solve problems with ERP system
- Suggest add-on tasks to clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor’s Degree in Accounting is an advantage
- More than 2-3 years' experience as SAP/ERP Consultant
- Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

SAP (ERP) Consultant ID:44160

รายละเอียดงาน - Responsible for Project Management
- Analyse "Fit & Gap" between Business and System
- Lead the pre-sales phase of ERP implementation project as Consultant
- Create basic design and instruction for developers (testing & UAT support)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 30-40
- Minimum 3 years' working experience in SAP/ERP
- Experience of ABAP (Can do Batch Input , Dynpro, to program BAPI)
- Experience of SAP 4.7 or ECC 6.0
- Experience of Version Up Project
- Communicative English (fair)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Web Developer (Back-End) ID:41488

รายละเอียดงาน - Perform duties as Web Developer (back-end) for both new and on-going projects with team
- Ensure high level of security and data protection in applications and on the websites
- Work closely with both front-end and back-end web developers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-28
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any related field
- More than 3 years' experience in Web Applications and Mobile Applications
- Strong knowledge and skills in MVC Framework (Django/Laravel/Express)
- Experience in PHP, Rails or Python
- Experience with SQL such as MySQL or PostgreSQL
- Knowledge of Cloud Infrastructure
- Experienced in programming and designing architecture
- New graduates with part-time project experience will be considered
- Candidates who used other languages but willing to learn Python or Django will be considered
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

IT Executive (Rama 3) ID:44798

รายละเอียดงาน - Implement and operate Corporate Standard Information Technology
- Responsible for IT Operational Support, IT upgrades and deployment and IT Management
- Coordinate in major hardware & software application implementation projects, including working with vendors and users
- Provide support service to users of software applicants by way of training, troubleshooting
- Attend to user requests for additional functions and create new reports, software application changes and users operation guide documentation
- Maintain company's software applications and actively work on improving the existing systems
- Liaise with Group MIS, Internet provider & relevant vendors or suppliers on setup, implementation, repair, maintenance of IT hardware & software when required
- Perform any other duties as assigned periodically
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Information Technology or equivalent
- More than 3 years' work experience in IT Services Delivery & Infrastructure Maintenance preferably in MNC or Express industry
- Practical experience in understanding and using IT service monitoring and management tools
- Knowledge with hands-on experience of the followings: Win2003/2008R2, Linux, LAN, WAN, WiFi, Juniper, proxy, DHCP, File/Print, SSL VPN, Mysql, NAS, WSUS, AD, MS-Exchange
- Competence in IT problem investigation, troubleshooting and solution deployment skills
- Good analytical and communication skills
- Good command of spoken and written English
- Able to work independently (self-motivated and proactive)
- Willing to perform ad-hoc support after office hours
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

System Analyst (Silom) ID:18124

รายละเอียดงาน - Perform system design to develop applications to meet user's business requirements
- Perform system testing of multiple modules in system
- Prepare complex system specifications to meet user requirements
- Generate documents and contacts in English
- Other related tasks as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Experience as System Analyst in software or IT companies
- Experienced in coding and developing in any languages
- Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All154Count(1〜20CountDisplay)