รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All209Count(1〜20CountDisplay)

ID:40583

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

ID:40582

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Injection Manager ID:40116

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Marketing Leader ID:39772

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Other (Thailand)

Production Engineer ID:40100

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

ID:40572

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

ID:40390

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Heavy duty machine manager ID:40571

รายละเอียดงาน Manage and handle heavy duty machine department
manage team to modify/maintenance of heavy duty machine using in concrete pillar manufaacturing.
able to manage 100+ people in control in machine department
able to use knowledge in pnumatic/hydraulic/electric and applied in management jobs
willing to be management level
คุณสมบัติของผู้สมัคร strong background in heavy duty machine maintenance or management level
able to handle 100+ people in team
able to manage team to modify and maintenance of heavy machine.
good management skills.
strong knowledge in maintenace hydraulic/pneumatic/electric
have mechanical engineering license
mature personality
problem solving characteristic
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

QC supervisor(Japanese speaker) ID:40564

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Maintenance Specialist ID:34024

รายละเอียดงาน • Guarantee the safety of his/her personnel by wearing their Personal Protective Equipment
• Quality Work
• Provide preventive and corrective maintenance to equipment
• Comply with the maintenance program (weekend program)
• Maintain 5’s in Maintenance area
• Comply with our Maintenance Program (work orders, preventive maintenance through proper system)
• Root cause analysis and solve problems that impact production, quality and manufacturing
• Tracking and improvement of work indicators (KPI)
• Guarantee the safety of his personnel, by correcting unsafe acts and conditions
• Comply with the personnel management role (vacations, over time, movements, leave of absence, reports for the payroll area, etc.)
• Support the correction of complaints from customers (action plans, 8D´s), related to Maintenance
• Supervise employees assigned to the Maintenance Department of in repair, maintenance, and replacement installation
• Plan and delegate maintenance tasks, based on priority of work and available staffing and skills (Goal will be to set up MLS system to help with this process)
• Coordinate maintenance activity with production schedules and coordinate maintenance scheduling with external suppliers and contractors
• Prepare final reports for shutdowns
• Coordinate outside contractor projects
• Support the TPM/PM Coordination in the preventive maintenance system
• Ensure necessary tools, materials, and equipment are available for maintenance projects
• Coordinate with purchasing department to ensure timely acquisition of maintenance parts. Manage parts inventory
• Conduct/coordinate technical and administrative training for members of the Maintenance Department
• Guarantee the observation of quality, environmental, and safety systems, norms, policies and regulations
• Encourage professional development among the members of the team
• Complete administrative paperwork required of performance evaluation process and progressive discipline process
• Embrace the Metalsa Culture and lead by example
• Maintain and preserve the tooling sets in good conditions
• Promote personal development through the Growth and Development System
• Update the spare part stock
• Maintain & update TS/EMS/OHSAS documents
• Update checklist/WI as require
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male age not over 35 years old with Thai nationality
• Bachelor Degree of Engineering (Mechanical and Electrical will be advantage)
• Experienced in Maintenance field for manufacturing company 3 years minimum
• Good at communication in English. (Spanish will be advantage)
• Conscripted for Military status
• Knowledge about PLC and AutoCAD will be advantage
• Open-minded and flexible
• Physically and mentally fit
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Control Asst. Manager ID:40147

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

【タイ語が話せる方優遇】機械メンテナンス・修正業務 ID:40056

รายละเอียดงาน 【タイ語が話せる方優遇】機械メンテナンス・修正業務
・タイ人ワーカーの中に入り機会に問題があった際の改善
・定期的の機械メンテナンス
・工場で働くタイ人ワーカーのマネジメント業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・語学スキル:コミュニケーションレベルのタイ語
・金属プレス用金型作成経験のある方
・金属プレスなど機械メンテナンス・修正業務経験のある方
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

production control manager ID:40542

รายละเอียดงาน *responsible for production control: From Oder received to Delivery of products by System
*control 5 subordinates of productin control section
*control, analyze and imprive each process
*develop, apply and operate production control system
*record and organize necessary data for production control
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 35~45 years old
*at least 5 years of experience in production control by system
*advantage: Experience in developing production control system
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Production Electric Engineer*Samutprakarn ID:40192

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Electric Chief engineer*Samutprakarn ID:40429

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 29,500THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Production Control Staff (Japanese Only!) ID:40504

รายละเอียดงาน - Plan and manage production schedules to ensure 100% on-time delivery of customer orders.
- Analyze sales order releases with respect to capacity planning and material requirements.
- Complete shipping information and delivery date input.
- Order floor stock with shelf life material for production.
- Interface with manufacturing personnel, purchasing personnel, etc. on material status and production planning issues.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree.
- 3-5 years of experience in a manufacturing environment.
- Experience with production control
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Rayong

Electrical / Mechanical Facility Engineer (No English) ID:27414

รายละเอียดงาน -Direct and coordinate manufacturing, construction, installation, maintenance, support, documentation, and testing activities to ensure compliance with specifications, codes, and customer requirements.
-Develop test requirements and assist in electrical equipment checkout and startup.
-Plan and assist in developing capital project programs for new equipment and major repairs.
-Develop budgets, estimating labor, material, and construction costs.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, 25 to 35 years old, No English
-Bachelor degree or higher at Mechanical/Electrical field
-Experience around 3 to 10 years
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Sales ID:40515

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ID:40428

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 31,800THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Accounting Manager ID:40508

รายละเอียดงาน To manage accounting team in daily accounting issue (AR, AP, GL, PV, etc.) and tax issues (VAT, WHT)
To be responsible for monthly, quarterly and yearly closing and prepare for financial statements, requested reports in timely manner.
To co-work with Auditor and Tax authority as main contact person.
To analyze Costing from Managerial Accounting point of view.
To cooperate with other sections to optimize the whole company operation.
Other special assignments given by MD
คุณสมบัติของผู้สมัคร Thai nationality only.
Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance or any
Male or female age 30 - 45 years.
More than 5 years experiences in accounting with good technical accounting knowledge.
Problem-solving and computer literacy and Experience in SAP
Accurately compile data, analyze information and strong analytical.
Able to travel aboard.
Good command in English both written and spoken
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All209Count(1〜20CountDisplay)