รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All38Count(1〜20CountDisplay)

3D Compositor ID:31761

รายละเอียดงาน -Edit and compose images
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Any gender (Male is preferable), Age age, Salary negotiable
-Experience as compositor at least 2 years
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

3D animater ID:19699

รายละเอียดงาน *To make an animation on 3D models
*To deal with Maya, Autodesk, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F
*Age doesn't matter
*Experience in animater
*could be 2D designer (Interested in 3D)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

3D modelar ID:19698

รายละเอียดงาน *3D model creation
*SLR
*Dealing with Maya
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F, Age doesn't matter
*Experience in model creation at least 2 years
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Quantity Surveyor Executive ID:42811

รายละเอียดงาน • Able to handle large prestigious projects
• Familiar with all aspects of interior fit-outs, joinery and furniture, upholstery, painting, etc.
• Able to interpret specifications, price tenders, prepare BOQ’s and contract documents
• Able to interpret and check drawings, tender documents, quantities and estimates
• Able to coordinate and communicate with Design, Technical, production, logistics and admin departments
• Follow up projects during execution phase and raise progress reports to management
• Liaise and coordinate with Accounts and to monitor and report actual project costs versus estimated costs
คุณสมบัติของผู้สมัคร • QS or engineering graduate with minimum 2-4 years experience in QS and estimating joinery , furniture manufacturing, interiors and fit outs projects
• Previous experience with interior design companies that has a joinery production facilities
• knowledge of site execution and methods
• Knowledge in material types, prices and logistics
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Senior Programmer ID:42650

รายละเอียดงาน Coordinate in user requirement design
• Coordinate in making Integration Test script and performing Integration Test
• Design program specification and documentation
• Implement programs based on program specifications
• Prepare Unit Test script and perform Unit Test
• Record incidents, report incident fixing status and make test result summary
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male/Female, Thai nationality
• Bachelor's degree or higher in Computer Engineering, Computer Science other related fields
• Minimum 3 year experience in software development
• Strongly 1 programming skill on C/C++, C#.Net, VB.Net or JAVA
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Web Designer ID:42627

รายละเอียดงาน *Arrange compensation and benefit for employees
*Payroll and related tasks
*Other assigned HR tasks
*Other related tasks with compensation and benefit
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~35 years old
*At least 3 years experience in HR related field
*Experience in compensation and benefit
เงินเดือน Monthly Salary 21,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Business Development Manager ID:42514

รายละเอียดงาน • Develop a comprehensive and aligned business development plan
• Set sales targets and define strategy to achieve these targets and to follow the set strategy punctually
• Maintain and build the Business Development databases
• Support marketing activities, including trade / exhibition shows, mailings, etc.
• Locates or proposes potential business deals by contacting potential partners; discovering and exploring opportunities
• Screens potential business deals by analyzing market strategies, deal requirements, potential, and financials; evaluating options; resolving internal priorities; recommending equity investments
• Make proposals for the organization by assessing risk, cost and benefits.
• Support the Sales organization by providing a consultative sales methodology.
• Work with Sales and Marketing to improve customer acquisition and retention
• Provide strategic direction and business plan for the team to achieve the annual sales target set by management
• Prepare weekly marketing report to management
• To identify business opportunities to increase sales turnover
• Maintaining good relationship with existing and new customers and expand the business opportunities and areas of services
• To provide training to sales personnel and ensure that they have the relevant skills and knowledge
คุณสมบัติของผู้สมัคร • More than 4 years experiences in events & exhibitions
• Fluent in English and other language will be added advantage
• Target and goals oriented
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

UI Designer ID:42494

รายละเอียดงาน - Design UI for website and mobile application (iOS and Android).
- Design and deliver wireframes, mockups and production-ready artwork optimized for a wide range of devices and interfaces.
- Conduct research about new trend and technology about web-based and mobile-based application.
- Be responsible for creating icon, logo and brand identity
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Minimum 1 year experience in UI Design.
- Experience in UX design will be advantaged.
- Strong knowledge and skills in Photoshop, Illustrator, Sketch.
- Having Animation skills in After Effects and Spine will be advantaged.
- Have creativity and love to initiate new ideas.
- Good understanding in visual communication.
- Have good interpersonal skills and can work in a team.
- Be punctual, responsible, enthusiastic and able to meet deadline.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior Copy Writer (digital marketing) ID:42376

รายละเอียดงาน - Developing creative ideas and concepts of products
- Generating great creative advertising ideas that are clear, persuasive, original, relevant and brand aware.
- Demonstrating creative ideas work in a multi-channel environment; actively pursues new media and digital solutions.
- Generate creative online content (e.g. posts, contests, videos), valuable conversations and tactical initiatives aimed at building long-term user loyalty.
- Liaising with team and interpreting their briefs
- Write clear and persuasive copy for social media, websites, brochures, ads, and other means of advertising.
- Proofreading copy to check spelling and grammar
- Amending, revising or redeveloping adverts or campaigns in response to feedback from team
- Working on several campaigns at once, sometimes under pressure and often to tight deadlines.
- Keeping up to date with popular culture and trends.
- Track your performance on an ongoing basis and report the outcome directly to your team leader.
- Analyze performance of different platforms and engage in continual optimization.
- be able to think as a whole digital marketing compainge
คุณสมบัติของผู้สมัคร digital marketing agency ( digital marketing solution for customer )
female/male
age 25-30
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior Creative Art Director ID:42377

รายละเอียดงาน Job Description

- Lead team to create Creative content

- Responsible for final quality of team output

- Initiate and provide creative innovation

- Regular team building, coaching and support

คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualification

- Passion and knowledge in digital marketing trends

- Up to date with all social media trends

- 3 years experience in Creative/Art in Digital Marketing agency field

- Required Proficiency: Adobe Photoshop and Illustrator

- Other skills for consideration(optional): UX&UI, Web design, Photography, Video editing, Design sketch

- Initiative in learning and improving

- Drive collaborative workflow and lead brainstorming process

- Crisis management

- Time & resource management skill

- Detail-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Digital Media Buyer ID:42378

รายละเอียดงาน - Provide strategic market insights, trends and pricing benchmarks, oversight and management of spending across major vendors while monitoring campaign budgets and adherence to KPIs.
- Integrate within the digital planning team to responsible for negotiation, implementation, tracking, reporting and optimization of online media buys.
- Negotiate rates with media sales companies to obtain most competitive prices and online ad placements
- Keep current on digital innovations, ad models, and technologies to provide marketplace condition updates
- Provide internal teams with new and innovative online media opportunities on an ongoing basis
Build and maintain strong relationships with publishers, influencers, and media/technology vendors as well as internal corporate teams
- Coordinate launch of media campaigns with digital marketing, marketing, and sales departments
- Ensure that the adverts run accurately so that the desired media message is seen and heard by the target audience
Analyse the effectiveness of the campaign and using the data to inform future campaigns
-Digital media allocation
- create media objectives from insight
- set KPI for customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร Experience: Minimum 2 to 3 years direct experiences in digital marketing agency
Ability to work in a fast-paced, deadline driven, cross-functional team
Keen understanding of digital best practices
Solid negotiation skills and tactics
Excellent verbal and written communication skills
High level of proficiency in Microsoft Word/ Excel/ PowerPoint

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Professional Conference Organizer Manager ID:42429

รายละเอียดงาน - Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
- Plan, schedule and monitor project timelines
- Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
- Manage and monitors team and subcontracts to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met.
- Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
- Provide advice on the management of projects
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality only
- Bachelor's degree in any related field
- at least 4 years relevant working experienced in Conference Organizer/ Project Management / Exhibition Organizer
- Good computer literacy
- Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
- Have plenty of energy, a clam 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail,
and effective time management and organizational abilities.
- able to travel either to upcountry or abroad
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sr. Conference Organizer Coordinator ID:42428

รายละเอียดงาน -responsible for international/local conference management in both private and gobernmental sectors
- coordinat with concerned individuals to develop and monitor timelines related to all aspects of conference
- coordinate conference logistics, including registration and attendee tracking, presentation and materials support and pre-/post-event reports
- Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality only
- Bachelor's degree in any related field
- ppl. with 1-3 years relevant working experience in conference organizer/exhibition organizer/ project management
- good computer literacy
- good command of spoken and written English ( third lang. will be advantage )
- Good interpersonal skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
- able to travel either to upcountry or abroad
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Professional Conference Organizer Asst. Manager ID:42430

รายละเอียดงาน - Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
- Plan, schedule and monitor project timelines
- Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
- Manage and monitors team and subcontracts to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met.
- Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
- Provide advice on the management of projects
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality only
- Bachelor's degree in any related field
- at least 4 years relevant working experienced in Conference Organizer/ Project Management / Exhibition Organizer
- Good computer literacy
- Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
- Have plenty of energy, a clam 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail,
and effective time management and organizational abilities.
- able to travel either to upcountry or abroad
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Senior C# Programmer (Amatanakorn) ID:42468

รายละเอียดงาน - Confirms project requirements by reviewing program objective, input data, and output requirements with analyst, supervisor, and client.
- Arranges project requirements in programming sequence by analyzing requirements; preparing a work flow chart and diagram using knowledge of computer capabilities, subject matter, programming language, and logic.
- Encodes project requirements by converting work flow information into computer language.
- Programs the computer by entering coded information.
- Confirms program operation by conducting tests; modifying program sequence and/or codes.
- Prepares reference for users by writing operating instructions.
- Maintains historical records by documenting program development and revisions.
- Maintains client confidence and protects operations by keeping information confidential.
- Ensures operation of equipment by following manufacturer's instructions; troubleshooting malfunctions; calling for repairs; evaluating new equipment and techniques.
- Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
- Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai nationality, age 24-38 years old
- Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields
- Good programming knowledge in C# more than 2 years ( other lang. is advantages )
- Ability to work under pressure and time constraint
- Good analytical and problem solving skills
- Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
- Good basic knowledge in business logic & production and Factory
- Good command of written and spoken English or Japanese
- Experience 2 years up
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Personal Assistant ( to manging director ) ID:42379

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Digital Producer / Project Manager ID:33560

รายละเอียดงาน Digital Project Producing and Management
*Produce and manage digital and social media advertising campaigns.
*Create project plans, prepare status reports and conduct internal and external status meetings regularly as necessary to ensure effective issue resolution and quality project delivery.
*Develop project scope documents, manage the development process (for web/banner/social media/application) to minimize scope creep and ensure ontime and on-budget delivery.
*Lead and/or facilitate the presentation of deliverables to clients (creative concepts, campaign ideas, site organization, requirements, plans, etc.)
*Translate client requirements in written internal briefs and ensure all members of the project team understand the brief.
*Develop detailed project plans for project delivery, communicate and track project milestones and monitor progress for all team members against plan.
*Work with agency teams to brainstorm solutions to client business needs, and prepare estimates and timelines for Digital projects.
*Manage third party vendors in the delivery of projects, including gathering estimates, negotiating rates, and working with the finance team to ensure prompt settlement of invoices.
*Develop close partnership and relationships with our network agencies and their clients, and assist in securing new business.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F, 24 ~ 40 years old
*English business level
*More than 2 years of proven experience as project manager / digital producer in an agency environment.
*Preferably with working experience in Digital Advertising Agencies or Digital Production House.
*Fresh graduate from relevant degree will be considered for Assistant Project Manager Position.
*Good experience and knowledge of digital and social strategy, design, media and technology. Preferably have worked on digital campaigns which could have included (but is not limited to) web build, social media, FB apps, video content or mobile.

We are looking for Digital Project Managers and Producers for our Thailand office. Candidates with less experience will be considered for Assistant positions.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Web/Graphic Designer - UX/UI (Rama-9) ID:40560

รายละเอียดงาน - Create website (HTML, CSS), application, wireframes, user genie, site maps
- Mockup UI/UX, Prototyping
- Graphic Design: Banner, Logo, Key Visual (requested by clients)
- Collaborate with team to define and implement innovative solutions for the product direction
- Prove wording with team before finalizing (check spelling)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality, (Male/Female)
- Bachelor's degree in Multimedia, Architecture, Design or related fields
- Fair or Good English Communication skills
- 2 years' experience in related fields, please provide Portfolio
- Can work well under pressure and have a positive thinking
- Well organized and willing to work hard
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Account Manager (events, exhibition) ID:33752

รายละเอียดงาน Develop new business opportunities with existing clients & seek new customers to achieve the sales target
Plan sales activities & project operation to meet the group's target and expectation
To meet clients, prepare proposals and secure contracts
To travel abroad occasionally for overseas projects
To achieve team target
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male or Female age 28 years up
Bachelor degree in any related filed
5 years account servicing experience in events, exhibition or promotions or related filed
Prefer work experience in Event, exhibition agency
Be a team player with good presentation, interpersonal, organizing and communication skills
Able to adapt to irregular working hours and work independently in a fast-paced environment
Energetic, proactive, creative and independent
Candidates with less experience can be considered as Senior Account Executive
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Comic Translator(Japanese and korean Speaker) ID:41444

รายละเอียดงาน - Translate Japanese or Korean to Thai
- Thai to Japanese or Korean for Comic
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female
- Age not over 40
- N3
- Translator exp 2 years
- Reading Lover
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All38Count(1〜20CountDisplay)