รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All42Count(1〜20CountDisplay)

Designer (JLPT N5) - BTS Phrom Phong! ID:45993

รายละเอียดงาน - Create and design graphics content for Wise (Japanese free paper)
- Handle photography and video record (and organise contents)
- Other media-related tasks as needed or assigned
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-29
- Bachelor’s Degree, major in Graphic Design, Creative Arts or any related field
- More than 1-2 years' experience in graphic design, creative works or related field
- Proficiency in Adobe programs, especially Illustrator & Photoshop
- Ability to think creatively and flexibly
- Skills in problem-solving and time management
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Digital Account Executive ID:45484

รายละเอียดงาน - Delivering presentations and proposals to clients and conducting digital sales and services and cold calling
- Applicant must be a highly-skilled hunter who focuses on developing new revenue and new customers by identifying the prospect’s advanced digital marketing needs
- Ideal candidates must have in-depth digital services and product knowledge, experience in agency and a proven track record in digital sales and exceeding customers' expectations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- At least 3 years' experience in agency or digital agency
- Good understanding of interactive media and online advertisements
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Ability to communicate in Japanese will be an advantage
- Strong interpersonal/communication and organizational skills
- Self-starter who thinks out of the box
- Able to operate with minimal day-to-day guidance (or without)
- Able to work effectively in a fast-paced and energetic team environment
- Able to manage multiple campaigns simultaneously and interact with multiple internal teams
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

System Engineer ID:45533

รายละเอียดงาน - Work with colleagues to design new systems, circuits and devices or develop existing technology
- Test theoretical designs
- Write specification and technical reports
- Follow the processes of defined development
- Systematically improve the detailed design of electronic equipment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Graduated from Electronics or related field
- Experience in system or sound engineering will be an advantage
- Fair command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Web/Graphic Designer - UX/UI (Rama-9) ID:40560

รายละเอียดงาน - Create website (HTML, CSS), application, wireframes, user genie and sitemaps
- Mockup UI/UX and prototyping
- Graphic design such as banner, logo, key visual (requested by clients)
- Collaborate with team to define and implement innovative solutions for products
- Prove wording with team before finalizing (check spelling)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Multimedia, Architecture, Design or related field
- More than 2 years' experience in related field, please provide portfolio
- Good command of English (minimum fair level)
- Ability to work well under pressure and having a positive thinking
- Well-organized and willing to work hard
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Web Developer (Back-End) ID:41488

รายละเอียดงาน - Perform duties as Web Developer (back-end) for both new and on-going projects with team
- Ensure high level of security and data protection in applications and on the websites
- Work closely with both front-end and back-end web developers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-28
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any related field
- More than 3 years' experience in Web Applications and Mobile Applications
- Strong knowledge and skills in MVC Framework (Django/Laravel/Express)
- Experience in PHP, Rails or Python
- Experience with SQL such as MySQL or PostgreSQL
- Knowledge of Cloud Infrastructure
- Experienced in programming and designing architecture
- New graduates with part-time project experience will be considered
- Candidates who used other languages but willing to learn Python or Django will be considered
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Content Writer ID:44889

รายละเอียดงาน - Create digital content on online platform
- Apply knowledge in digital marketing and used in given task
- Have a good understanding of how advertisement is created
- Write the content which has an impact on targeted audience
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Bachelor's degree in Journalism, Marketing or any related field
- More than 1-2 years experience in content writing, or digital marketing field
- Able to use Photoshop and Illustrator
- Creativity and good presentation skills
- Good understanding of customer needs and ability to find the right solutions for them
- Able to work under pressure and to work in upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 18,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Graphic Designer (3D) ID:45656

รายละเอียดงาน - Responsible for creating 3D graphic design
- Coordinate with marketing team, external agencies, art services, printers, etc. to complete projects
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed
- Other related tasks as assigned by marketing manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Graphic and Multimedia or related field
- More than 2 years' work experience in Graphic Design
- Good command of English
- Solid skills in Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Indesign, 3D and other design programs
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

International Content Marketing (Chinese Native) ID:43278

รายละเอียดงาน - Responsible for creating Chinese-English content and vice versa
- Create content for marketing purpose to catch audience attention and increase brand awareness for overseas market targets
- Plan communication strategy for social media platforms and content marketing
- Research and analyse new topics or related topics in term of real estate, investment and lifestyle
- Monitor social media and interactive communications with followers
- Coordinate with internal party for product information and with external party for any activities or marketing materials
- Summarize the effectiveness of each communication channel and suggest new opportunities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Chinese national, age between 24-30
- Able to read and write Chinese fluently
- Good command of English
- Able to work independently
- Creative, imaginative and eagle to learn
- Interested in lifestyle, architecture, travelling and F&B
เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Art Director ID:44659

รายละเอียดงาน - Control the production of online and offline media
- Create media and control the advertising concept
- Work closely with 12 team partners
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor’s Degree in Communication Art and Design, Advertisement or related field
- More than 3 years' experience
- Working experience for agency (not in-house)
- Highly creative in generating media
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 45,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Senior C# Programmer (Amatanakorn) ID:42468

รายละเอียดงาน - Confirm project requirements by reviewing program objectives, input data and output requirements with analyst, supervisor and clients
- Arrange project requirements in programming sequence by analyzing requirements, preparing workflow chart and diagram using knowledge of computer capabilities, subject matter, programming language and logic
- Encode project requirements by converting work flow information into computer language
- Program computers by entering coded information
- Confirm program operation by conducting tests and modifying program sequence and/or codes
- Prepare reference for users by writing operating instructions
- Maintain historical records by documenting program development and revisions
- Maintain clients' confidence and protect operations by keeping information confidential
- Ensure operation of equipment by following manufacturer's instructions, troubleshoot malfunctions, call for repairs, and evaluate new equipment and techniques
- Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops, reviewing professional publications, establishing personal networks and participating in professional societies
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-38
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related field
- More than 2 years' experience in related field
- More than 2 years of programming knowledge in C# (other languages are advantages)
- Basic knowledge of business logic & production and factory
- Good command of written and spoken English or Japanese
- Good analytical and problem-solving skills
- Ability to work under pressure and time constraints
- Good personality, service mind, enthusiasm and hard-working attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sr. Conference Organizer Coordinator ID:42428

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of international or local conference for private and governmental sectors
- Coordinate with concerned individuals to develop and monitor the timelines related to all aspects of conference
- Coordinate in conference logistics, including registration and attendee tracking, presentation and materials support and pre-and-post event reports
- Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-25
- Bachelor's Degree in any related field
- At least 1-3 years' relevant experience as/in conference organizer, project management or exhibition organizer
- Good computer literacy
- Good command of spoken and written English (any third language will be an advantage)
- Excellent interpersonal skills and enthusiasm
- Result-oriented, flexible and able to work overtime
- Availability to travel to the upcountry or overseas
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Professional Conference Organizer Asst. Manager ID:42430

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of international and local conference for private and governmental sectors
- Plan, schedule and monitor the project timelines
- Provide advice on the management of projects
- Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
- Manage and monitor team and subcontracts to ensure guidelines are maintained and quality standards are met
- Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-30 (not fixed)
- Bachelor's Degree in any related field
- At least 4 years' relevant experience as/in conference organizer, project management or exhibition organizer
- Good computer literacy
- Excellent interpersonal and leadership skills
- Enthusiastic, result-oriented, flexible and able to work overtime
- Having plenty of energy and calm 'customer-focused' manner
- Ability to cope with pressure and meticulous attention to details
- Effective time management and organizational abilities
- Availability to travel to the upcountry or overseas
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Professional Conference Organizer Manager ID:42429

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of international and local conference for private and governmental sectors
- Plan, schedule and monitor the project timelines
- Provide advice on the management of projects
- Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
- Manage and monitor team and subcontracts to ensure guidelines are maintained and quality standards are met
- Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any related field
- At least 4 years' relevant experience as/in conference organizer, project management or exhibition organizer
- Good computer literacy
- Excellent interpersonal and leadership skills
- Enthusiastic, result-oriented, flexible and able to work overtime
- Having plenty of energy and calm 'customer-focused' manner
- Ability to cope with pressure and meticulous attention to details
- Effective time management and organizational abilities
- Availability to travel to the upcountry or overseas
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Graphic Designer ID:45507

รายละเอียดงาน - Create marketing materials for online and offline marketing campaigns under brand guidelines
- Design artwork, content or marketing material to promote corporate brand
- Work with marketing team to deliver quality image
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 24-28
- Bachelor’s Degree in Graphic Design, Creative Arts or related field
- More than 1-2 years' experience in graphic design, creative or related field
- Proficient in Adobe programs, especially Illustrator & Photoshop
- Skills in problem-solving and time management
- Others: flexible and creative
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

System Engineer ID:45443

รายละเอียดงาน - Develop and maintain web-based system (SQL, HTML, PHP necessary)
- Develop and maintain existing operation system (SQL, JAVA coding experience are ideal, on-the-job training is provided)
- Support studio operations (mechanic repair, minor electrical works such as TV, AV, cabling, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-35
- Bachelor's or Diploma Degree in IT
- More than one or two work year's experience (internship is counted as work experience)
- Able to communicate in English (reading and writing)
- Able to travel abroad for business and works
- Loving to learn new technology and to tackle challenges
- Loving Japanese food (we are cooking learning studio)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Producer ID:45150

รายละเอียดงาน - Responsible for project management with new and existing clients
- The selected candidates will be required to learn the company’s workflow and gain immediate production experience to enhance efficiency given the growing needs in Asia
- Ongoing communication is required with the marketing and production teams located in different time zones in the company’s offices worldwide
- The representative will learn the company’s existing marketing and production tools and will be encouraged to proactively work towards the expansion of our client base
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national (local), age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in Advertising, Arts, Mass Communication, Theater, Radio-Television or related field
- Required more than 2 years' experience at a global ad agency in production or account management and/or as a producer or at a commercial production/post-production company
- English proficiency is a must
- Must be a people person, outgoing personality, excellent communicator and problem solver
- Dedicated and passionate about production
- Proactive and enthusiastic to help achieve company goals
- Fast learner, excellent time management skills, highly motivated resourceful
- Highly motivated and takes the initiative to address issues immediately, while maintaining good relations with both clients and production teams
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Digital Strategic Planner ID:45283

รายละเอียดงาน - Act as main contact point between sales and operations team
- Gather data to develop well-informed strategic online marketing plans
- Communicate with sales and account management to align our services with customer needs and expectations
- Implement digital marketing strategies in collaboration with the operations team
- Identify potential problems and devise ways to rectify them
- Provide project-specific enhancements and improvements on an ongoing basis
- Report state and outcome of campaigns to the Head of Operations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor’s or Master’s Degree in a relevant field of study
- At least 3 years' work experience in a related field
- Extensive knowledge and practical experience in Google Advertising and Social Media Advertising
- Proven project management and team leadership skills
- Good command of Thai and English
- Interested in startup company culture and venture capital environment
- Self-motivated, highly responsible and able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Digital Media Planner ID:45282

รายละเอียดงาน - Act as main contact point between sales and operations team
- Gather data to develop well-informed strategic online marketing plans
- Communicate with sales and account management to align our services with customer needs and expectations
- Implement digital marketing strategies in collaboration with the operations team
- Identify potential problems and devise ways to rectify them
- Provide project-specific enhancements and improvements on an ongoing basis
- Report state and outcome of campaigns to the Head of Operations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-35
- Bachelor’s and/or Master’s Degree in a relevant field of study
- At least 3 years' work experience in a related field
- Extensive knowledge and practical experience in Google Advertising and Social Media Advertising
- Proven project management and team leadership skills
- Good command of Thai and English
- Interested in startup culture and venture capital environment
- Self-motivated, highly responsible and able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Video Producer ID:45061

รายละเอียดงาน - Responsible for video production for company media
- Plan and direct the creation (20 per month)
- Attend meetings with creation team
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- More than 5 years' experience in video production
- Able to direct the creation team as producer
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Graphic Designer (Pathum Thani) ID:45188

รายละเอียดงาน - Develop and create creative and exciting concepts, graphics and layouts for product illustrations
- Conceptualise, design and create offline marketing collaterals (brochures, catalogues, posters, etc.)
- Conceptualise, design and create online marketing collaterals (website, social media and web content such as icons, banners, web pages, etc.)
- Proofread to produce accurate and high-quality works
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor’s Degree in any field
- More than 2-3 years' proven experience in graphic design
- Fresh graduates with a good design portfolio are welcome to apply
- Up-to-date with leading software and technologies (Illustrator, Indesign, Photoshop, Affect Effects, etc.)
- Able to communicate in English
- Good photography and videography skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All42Count(1〜20CountDisplay)