รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All54Count(1〜20CountDisplay)

Project Manager ID:33702

รายละเอียดงาน Job Purpose: Project Management of digital manufacturing domain especially production planning and logistics simulator product which called Plant Simulation software including pre-sales and post-sales job in order to get payed project

Job Duties:
Management of project
-Negotiate with customer to control the followings:
-Customer expectation
-Project cost
-Project schedule
-Communicate with team member
-Report to ISID Thai management and ISID HQ
Requirement hearing
-Meeting with customer to get their workflow
-System design of customization
-Mapping of customer requirement and system
Documentation
-System specification
-Functional and detail test specification
-User operation manual of Customized program (system)
Test
-Customized program (system)
-New version of product
Training of customer
-Product base training
-Customized program (system)
Pre-sales
-Create presentation and leaflet
-Demonstration of product to customer
Post-sales
-Customer support by phone, e-mail and visit
-Register and report issue
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Mandatories:
1. Thai Male or Female.
2. Fluent in English.
3. Bachelor of Engineering / Business or related specialties.
4. Seven years above software (Financial systems/ERP/Accounting systems/etc) development or implement experience, with proven track record.
5. Good presentation and interpersonal skills.
6. Intelligent and quick-minded with good adaptability.
7. Good team player
8. Good personality and service mind.

- Advantages:
1. Software implementation experience as system consultant, familiar with business operation flow.
Especially financial company like as leasing ,hire purchase.
2. Two years above software (Financial systems/ERP/Accounting systems/etc) Project manager / Presales consultant experience, with proven track record.
3. Good at documentation and communication for Project management / Requirement definition & User testing support / Pre sales .
4. Development skill with Oracle/MS SQL Server /DB2, JAVA/.NET/VBA/, etc.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Senior_Accounting (Sala Daeng) in Accounting Firm ID:41948

รายละเอียดงาน ・Responsible for preparing accounting documents such as Tax invoice, payment voucher, etc.
・Recording accounting data by using an account system
・Preparing the document of Tax invoice (PND.) 1, 3, 53, 54 and value added tax for both of VAT 30 and VAT 36 and social security.
・Preparation of financial statement, balance sheets, and details of financial statements and finance.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆"MUST" Bachelor of accounting
◆"MUST" experience at Accounting firm
・Male/ Female, Age 28 - 45 years
・Prefer has CPD
・Proficiency in basic program as MS excel, Word, Power point, Acrobat
・Preparation of financial statement, balance sheets, and details of financial statements and finance.
・Express program

[English: understanding of Accounting words in English, No communicative English]
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Executive_BTS-Phrom Phong ID:41856

รายละเอียดงาน ◆ Find new prospective clients and effectively introduces magazine.
◆ Communicate with clients finding solutions to promote their business to Japanese market.
◆ Build and maintains relationships with existing clients focusing on long-term contract.

Salary Range : 25,000 baht ~ 80,000 baht (Basic Salary + Commission, Bonus Benefit consideration)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆ Thai Female , age is not over 40 years.
◆ Bachelor’s Degree or higher in any field.
◆ New Graduated are welcome.
◆ Strong initiative, pro-active and high responsibility.
◆ Good command of business English both written and spoken with TOEIC score 700 up.
◆ Computer literature and understanding of E-mail, internet and MS Office.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Application Engineer (CAD/CAM/Mold) ID:33704

รายละเอียดงาน •Co-operate with Project manager and college to support as
-Pre-sale including demonstration the company product and solution.
- Post-sale including question and answer to every customer questions.
•Training
- Define scope of training
- Prepare training document
- Conduct training
- Provide technical information or training to customer and junior staff
•Trouble shooting
- Receive calls from customers
- Define the problems
- Make corrections
- Prepare reports for trouble shooting and corrective actions
•Support
- Maintain technical and service support to customers
- Perform any necessary tasks assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร •Male/Female
•Age 25-33 years old
•At least 2 years’ experience in Mold Making and Manufacturing
•Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or related fields
•Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Assistant Manager ID:41792

รายละเอียดงาน *Develop sales strategies regarding to business development and new business opportunities.
*Analyze the market potential including new projects in order to generate new market potential for business development.
*Supervising and managing sales team.
*Dealing and support selling, monitor and assigned markets to enhance business relationship for sustainable growth.
*Creating a quotation or proposal.
*In a meeting with the manager, leading to good direction subordinates.
*Correspondence in a query often.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *26-30 years old
*Experience of Sales Field.
*Good English skill
*Female Only
*People who have that you have Sales intangible merchandise.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales Manager ID:41791

รายละเอียดงาน *Develop sales strategies regarding to business development and new business opportunities.
*Analyze the market potential including new projects in order to generate new market potential for business development.
*Supervising and managing sales team.
*Dealing and support selling, monitor and assigned markets to enhance business relationship for sustainable growth.
*Creating a quotation or proposal.
*In a meeting with the manager, leading to good direction subordinates.
*Correspondence in a query often.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male, female, 30-35 years old
*Good English skill
*At least 5 years sales experience in intangible products or service such as advertisement, promotion, digital marketing
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

アソシエイトダイレクター ID:36540

รายละเอียดงาน 事業戦略・計画策定
財務パフォーマンス改善
プロジェクト管理
ERP及びIT関連アドバイザリー
業務効率化
シェアードサービスおよびアウトソーシング
IT統制・IT監査
【具体的には】
提案書
見積もり作成
プロジェクトの遂行
新規クライアント開拓
คุณสมบัติของผู้สมัคร 性別不問、年齢30歳前半から40歳後半まで(キャリア形成の為)、ビジネス英語、タイ語できれば尚可
コンサルティングファームでの経験者、IT業界でのシステムインテグレーター経験者
海外にて上記の経験があり、外国の人とチームを組み、チームや部下のマネジメントをしたことのある方
ミャンマー、ラオス等東南アジア出張のできる方
転職回数の多くない方、タイで地に足を付け長く活躍頂ける方
เงินเดือน Monthly Salary 150,000THB 〜 300,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting (Sala Daeng) in Accounting Firm ID:39810

รายละเอียดงาน ・Responsible for preparing accounting documents such as Tax invoice, payment voucher, etc.
・Recording accounting data by using an account system
・Preparing the document of Tax invoice (PND.) 1, 3, 53, 54 and value added tax for both of VAT 30 and VAT 36 and social security.
・Preparation of financial statement, balance sheets, and details of financial statements and finance.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・Male/ Female, Age around 30 years,
・"MUST" Bachelor of accounting
・Proficiency in basic program as MS excel, Word, Power point, Acrobat
・Preparation of financial statement, balance sheets, and details of financial statements and finance.
・Express program

[English: understanding of Accounting words in English, No communicative English]
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

sales&marketing ID:35788

รายละเอียดงาน To contact prospect clients and plan for sale visit to build the relationship with them for create our new clients
To suggest and offer our recruitment service to client which are planning to employ new hire
To introduce suitable candidates and suggest potential candidates for jobs to clients
To research Thai market for our target and create an effective plan to achieve company target
To cooperate with our recruitment consultant to search website and our database for suitable candidates timely.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male/Female, Thai Nationality,Age 24 – 35
Bachelor's Degree in any related fields
at least 2 years working experience as Sales
Good command of English
Strong communications, interpersonal skills, responsible for achieving company mission and be able to respect team-work
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

HR (Recruiting&Training Development) ID:38667

รายละเอียดงาน 【HR Recruiting】
Implementing the organization’s recruiting strategy
Interviewing applicants
Assisting with completing background investigations

【HR Training Development】
Conducting training sessions
Administering on-the-job training programs
Evaluating the effectiveness of training programs
Maintaining records of employee participation in all training and development programs
คุณสมบัติของผู้สมัคร Female, 25 - 38 years
Thai Nationality
At least 2 year experience in recruiting and training or related field
Good command of written and spoken English
Ability to work independently as well as being a good team player
Proactive, High Accountabilities, Analytical Thinking, People Development skill.
Have a leadership and Team work.
Have strong service minded and patient
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior Recruit Consultant ID:40963

รายละเอียดงาน To recruit job-seekers, Interview with candidates
To offer and suggest suitable jobs for candidates
To set up interview with client
To coordinate and manage schedule between candidate and client
To contact and visit client to discuss about job description and the requirement for a position
คุณสมบัติของผู้สมัคร Male/Female, Thai Nationality, Age 30 – 40
Bachelor's degree in any fields
at least 2 years working experience any fields
Good command of English
Strong communications, interpersonal skills, responsible for achieving company mission and be able to respect team-work
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales (Space Design) ID:20679

รายละเอียดงาน *Find new client, develop and maintain relationship and contact regulary with them
*Effectively communicate with clients via telephone, face-to-face and written communication
*Meeting with clients in the interior construction stage.
*Follow-up of up to construction completion
*Find hotels to put aroma
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 27-40 years old, Fluent in English
*Those who interested in aromatherapy and interior.
*Knowledge and experience of the Interior is preferable
*Sales experience in any industries
*No hesitation to find new clients
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting & Administrator ID:41024

รายละเอียดงาน 1. Process advanced payment by using internet banking system and Issue payment voucher.
2. Reconcile advanced payment with general ledgers.
3. Purchase office supplies.
4. Prepare documents for BOI & Work Permit purpose (occasional tasks only).
5. Handling daily accounting and administrative tasks.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Accounting or relate fields.
- New graduates are welcome
- Good skill on computer literacy, MS office.
- Be willing to be fast learner, well organized, self-motivated.
- Good interpersonal and communication skills.
- Able to work independently in high volume, fast paced environment.
- Able to start immediately or within short notice preferred.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

【Plant Engineer Project Supervisor】 ID:41295

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 68,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

【Civil Engineer Project Supervisor】 ID:41301

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 68,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Secretary ID:40603

รายละเอียดงาน *Report to: Head of Litigation Department * Use Word Processing, Excel, PowerPoint, Acrobat *Answer phone calls
*Coordinate with clients, messengers, co-workers, etc.*Arrange a meeting *Other overall secretarial work
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female* age not over 30
*Vocational certificate or bachelor degree in related fields
* Good command of English
* Good Computer skill (Microsoft Office)
* Experience in secretarial work is preferable but not a must
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting Consultant ID:41497

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Plant Simulation System Engineer ID:40257

รายละเอียดงาน •Detail survey and design
- Receive request for details survey
- Interface with sales and customers to add new features to system
- Distribute necessary information to assigned persons
•Programming
- Develop the plant simulation model (Equipment Library)
•Testing
- Prepare test cycles, test data and expected results
- Review simulation testing
- Conduct system testing
- Collect actual testing results
•System implementation
- Conduct system conversion
•Training
- Define scope of training
- Prepare training document
- Conduct training
- Provide technical information or training to customer and junior staff
•Trouble shooting
- Receive calls from customers
- Define the problems
- Make corrections
- Prepare reports for trouble shooting and corrective actions
•Support
- Maintain technical and service support to customers
- Perform any necessary tasks assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร •Male/Female
•At least 2 years’ experience in programming (VBA, Java, etc. (Object oriented language))
•Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Mechanical Engineering or related fields
• Experienced in the manufacturing industry, production quality management would be the huge advantage.
•Good command of English (Japanese would be the advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

IT Infrastructure Engineer ID:37737

รายละเอียดงาน -To manage network in the office(IT support)
-To design infrastructure
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female
-Age:less than 35 years old
-A degree in Computer Science, Engineering, Marketing or Business would be preferred.
-Experience in IT support/IT Administrator
-Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Consulting support(Japanese Speaker) ID:41436

รายละเอียดงาน - Consult Accounting Management system
- Presentation to the customer in Japanese
- Hearing customer situation in Japanese
- Improve accounting management system
- Finding client problem and suggest to solve it
- Visit client with Accounting Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร **Inexperienced Welcome**
- N1 (must)
- Logical thinking (must)
- Have experience related field is advantage
- English speaker is advantage
- Interested in accounting
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All54Count(1〜20CountDisplay)